0764704929

Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần là gì? Những điều cần biết

Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần là ý kiến được đưa ra khi kiểm toán viên kết luận rằng báo cáo tài chính đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng. Vậy ý kiến chấp nhận toàn phần là gì ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây

1. Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần là gì ?

Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần là gì? Những điều cần biết
Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần là gì? Những điều cần biết

Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần là ý kiến được đưa ra khi kiểm toán viên kết luận rằng báo cáo tài chính đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp luật có liên quan.

Để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần, kiểm toán viên phải thực hiện các bước sau:

Thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán.

Đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính trên các khía cạnh trọng yếu.

Xác định rằng báo cáo tài chính đã được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp luật có liên quan.

Nếu kiểm toán viên kết luận rằng tất cả các điều kiện trên đều được đáp ứng, thì kiểm toán viên sẽ đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

Ý kiến chấp nhận toàn phần được thể hiện trong báo cáo kiểm toán như sau:

“Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính của [tên đơn vị] cho năm tài chính kết thúc ngày [ngày kết thúc năm tài chính]. Báo cáo tài chính này đã được [tên đơn vị] lập và trình bày theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp luật có liên quan.

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính trên đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của [tên đơn vị] tại ngày 31 tháng 12 năm [năm tài chính], và kết quả hoạt động kinh doanh và dòng tiền của [tên đơn vị] trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm [năm tài chính].”

2. Những điều cần biết về ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần

Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần là ý kiến được đưa ra bởi kiểm toán viên khi kết luận rằng báo cáo tài chính được kiểm toán đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

Những điều cần biết về ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần bao gồm:

 • Định nghĩa: Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần là ý kiến được đưa ra bởi kiểm toán viên khi kết luận rằng báo cáo tài chính được kiểm toán đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.
 • Cơ sở hình thành: Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần được hình thành dựa trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán mà kiểm toán viên thu thập được trong quá trình kiểm toán. Các bằng chứng kiểm toán này phải đầy đủ, thích hợp và có liên quan đến các thông tin tài chính được kiểm toán.
 • Ý nghĩa: Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần có ý nghĩa là báo cáo tài chính được kiểm toán đã được lập một cách trung thực và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

Thông tin trong báo cáo kiểm toán: Trong báo cáo kiểm toán, ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần được thể hiện bằng đoạn kết luận sau:

Công ty kiểm toán đã kiểm toán báo cáo tài chính của [tên đơn vị được kiểm toán] cho năm tài chính kết thúc ngày [ngày kết thúc năm tài chính].

Theo ý kiến của chúng tôi, trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã được lập, trình bày một cách trung thực và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán hiện hành.

Các trường hợp kiểm toán viên không thể đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần:

 • Khi báo cáo tài chính không được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.
 • Khi kiểm toán viên không thể thu thập đủ bằng chứng kiểm toán cần thiết để đưa ra ý kiến kiểm toán.
 • Khi có các vấn đề trọng yếu trong báo cáo tài chính mà kiểm toán viên không thể đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

3. Các trường hợp áp dụng ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần 

Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần được áp dụng khi kiểm toán viên kết luận rằng báo cáo tài chính đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chuẩn mực kiểm toán và các quy định pháp luật có liên quan.

Cụ thể, các trường hợp áp dụng ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần bao gồm:

 • Báo cáo tài chính được lập theo đúng Chuẩn mực kế toán, Chuẩn mực kiểm toán và các quy định pháp luật có liên quan.
 • Kiểm toán viên đã thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm căn cứ cho ý kiến kiểm toán.
 • Kiểm toán viên không phát hiện được bất kỳ sai sót trọng yếu nào trong báo cáo tài chính.

Nếu đáp ứng được các điều kiện trên, kiểm toán viên sẽ đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần, thể hiện rằng báo cáo tài chính được lập trên cơ sở trung thực và hợp lý, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng tiền của đơn vị tại thời điểm lập báo cáo tài chính và cho kỳ kế toán năm.

Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần là ý kiến kiểm toán tích cực nhất, thể hiện mức độ tin cậy cao nhất của báo cáo tài chính đối với người sử dụng.

Trên đây là một số thông tin về Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần là gì? Những điều cần biết. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

 

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929