087.790.7790

Có phải xuất hóa đơn hàng mẫu không thu tiền không?

Xuất hóa đơn hàng mẫu không thu tiền là một công việc cần thiết để ghi chép và quản lý các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp miễn phí. Việc thực hiện đúng quy định sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Có phải xuất hóa đơn hàng mẫu không thu tiền không
Có phải xuất hóa đơn hàng mẫu không thu tiền không

1. Khái niệm về xuất hóa đơn hàng mẫu không thu tiền

Xuất hóa đơn hàng mẫu không thu tiền là việc lập hóa đơn cho các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp miễn phí nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng. Loại hóa đơn này thể hiện giá trị của hàng hóa, dịch vụ nhưng không ghi nhận doanh thu và không thu tiền từ khách hàng.

Đặc điểm của xuất hóa đơn hàng mẫu không thu tiền:

Mục đích: Giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng.

Giá trị: Thể hiện giá trị của hàng hóa, dịch vụ.

Doanh thu: Không ghi nhận doanh thu.

Thanh toán: Không thu tiền từ khách hàng.

Trường hợp sử dụng xuất hóa đơn hàng mẫu không thu tiền:

 • Cung cấp sản phẩm mẫu cho khách hàng dùng thử.
 • Tặng quà cho khách hàng.
 • Sử dụng cho mục đích quảng cáo, khuyến mãi.

2. Mục đích sử dụng hóa đơn hàng mẫu không thu tiền:

Giới thiệu và quảng bá sản phẩm, dịch vụ:

Cung cấp cho khách hàng thông tin về sản phẩm, dịch vụ.

Kích thích nhu cầu mua hàng của khách hàng.

Tăng nhận thức về thương hiệu và sản phẩm.

Tạo dựng uy tín và niềm tin cho khách hàng:

Thể hiện sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp.

Tạo dựng uy tín và niềm tin cho khách hàng.

Giúp khách hàng an tâm khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Quản lý và theo dõi hiệu quả hoạt động:

Ghi chép và quản lý các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp miễn phí.

Theo dõi hiệu quả của các hoạt động quảng bá, khuyến mãi.

Cung cấp dữ liệu cho việc đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh.

Tuân thủ pháp luật:

Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về hóa đơn.

Tránh các rủi ro và vi phạm pháp luật.

3. Có phải xuất hoá đơn hàng mẫu không thu tiền không?

Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về nguyên tắc xuất hoá đơn, theo đó, khi cá nhân, tổ chức bán hàng, cung cấp dịch vụ thì người bán phải lập hoá đơn để giao cho người mua, kể cả các trường hợp:

 • Hàng hoá, dịch vụ để khuyến mại, hàng mẫu, quảng cáo;
 • Hàng hoá, dịch vụ dùng cho việc biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động hoặc tiêu dùng trong nội bộ (trừ hàng luân chuyển nội bộ nhằm mục đích tiếp tục quá trình sản xuất);
 • Xuất hàng dưới hình thức cho vay, cho mượn, hoàn trả).

Như vậy, khi cung cấp hàng mẫu cho khách hàng, dù không thu tiền nhưng vẫn thuộc trường hợp phải xuất hoá đơn, do đó phải xuất hoá đơn để làm căn cứ cho việc khai thuế, tính thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật.

Còn nếu cá nhân, tổ chức chỉ dùng làm hàng mẫu và trưng bày trong nội bộ thì không cần phải xuất hoá đơn, không có chủ thể nhận hàng hoá.

Lưu ý: Theo quy định tại Điều 92 Luật Thương mại 2005, việc đưa hàng hóa mẫu cho khách hàng dùng thử không thu tiền là một trong các hình thức khuyến mại. Do đó, mẫu cần thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại với Sở Công thương nơi diễn ra hoạt động này.

4. Quy định mức thuế GTGT đối với hàng mẫu

Căn cứ khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC, quy định: Đối với các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định pháp luật về thương mại thì giá tính thuế được xác định bằng không (0).

Trong trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để thực hiện hoạt động khuyến mại nhưng không tiến hành theo đúng quy định pháp luật về thương mại thì bắt buộc phải kê khai và tính nộp thuế như đối với hàng hoá và dịch vụ dùng cho mục đích tiêu dùng nội bộ, tặng, biếu, cho.

Do đó, hàng dùng để là hàng mẫu không thu tiền phải được đăng ký hoạt động khuyến mại với Sở Công Thương. Đồng thời, khi xuất hàng mẫu phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ các nội dung của hàng hoá (tên, số lượng và ghi rõ là hàng mẫu…) giá tính thuế trong trường hợp này bằng 0.

Nếu không thực hiện đăng ký theo quy định sẽ phải xuất hoá đơn và kê khai như đối với hàng nội bộ, cho, biếu, tặng.

Ví dụ: Công ty A sản xuất nước uống đóng chai, năm 2023 công ty thực hiện đợt khuyến mãi vào tháng 3 và tháng 7/2023 theo hình thức đưa hàng mẫu cho khách hàng dùng thử không thu tiền sản phẩm. Chương trình khuyến mại tháng 3/2023 được thực hiện theo đúng thủ tục khuyến mại, do đó số sản phẩm là hàng mẫu này sẽ được xác định giá tính thuế bằng 0. Còn đối với chương trình khuyến mãi tháng 7/2023 không thực hiện đăng ký hoạt động khuyến mại theo quy định thì Công ty A phải thực hiện kê khai và tính thuế GTGT đối với số hàng mẫu không thu tiền không tháng này.

Dựa theo quy định trên, có thể thấy đối với các doanh nghiệp kê khai và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì khi xuất hoá đơn hàng mẫu, muốn các hàng mẫu được hưởng mức thuế bằng 0 thì phải đáp ứng 02 nguyên tắc sau đây:

– Thứ nhất, đưa hàng mẫu cho khách hàng dùng thử không trả tiền phải được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

– Thứ hai, trên hoá đơn phải ghi rõ tên, số lượng của hàng hoá và ghi rõ là hàng mẫu không thu tiền, giá tính thuế bằng 0.

5. Hướng dẫn xuất hóa đơn hàng mẫu không thu tiền:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin:

 • Thông tin doanh nghiệp:
 • Tên doanh nghiệp.
 • Mã số thuế.
 • Địa chỉ.
 • Số điện thoại.
 • Thông tin sản phẩm/dịch vụ:
 • Tên sản phẩm/dịch vụ.
 • Số lượng.
 • Đơn giá.
 • Thành tiền.
 • Thông tin khách hàng:
 • Tên khách hàng.
 • Địa chỉ (nếu có).

Bước 2: Lựa chọn mẫu hóa đơn phù hợp:

Có thể sử dụng hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn giá trị gia tăng.

Nên sử dụng mẫu hóa đơn có ghi rõ “Hàng mẫu” hoặc “Miễn phí”.

Bước 3: Điền thông tin vào hóa đơn:

Điền đầy đủ thông tin doanh nghiệp, sản phẩm/dịch vụ, khách hàng.

Ghi rõ “Hàng mẫu” hoặc “Miễn phí” trên hóa đơn.

Ký tên và đóng dấu (nếu có).

Bước 4: Lưu ý:

Cần lưu trữ hóa đơn hàng mẫu không thu tiền theo quy định.

Sử dụng hóa đơn hợp lý, tránh lãng phí.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách điền thông tin vào hóa đơn bán hàng mẫu không thu tiền:

Mục 1: Thông tin về người bán:

Điền đầy đủ tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại.

Mục 2: Thông tin về người mua:

Ghi “Hàng mẫu” hoặc “Miễn phí” vào ô “Tên người mua”.

Có thể điền thêm địa chỉ của khách hàng nếu cần thiết.

Mục 3: Thông tin về hàng hóa/dịch vụ:

Điền tên sản phẩm/dịch vụ, số lượng, đơn giá và thành tiền.

Mục 4: Thành toán:

Ghi rõ “Miễn phí” vào ô “Tổng tiền thanh toán”.

Ký tên và đóng dấu:

Ký tên và đóng dấu (nếu có) vào ô “Ký tên người bán”.

6. Câu hỏi thường gặp

Ghi nhận chi phí đối với hàng mẫu không thu tiền thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BTC), được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, quy định việc ghi nhận chi phí đối với hàng mẫu không thu tiền phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

– Khoản chi có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp lệ.

– Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm VAT) thì khi thanh toán phải có chứng từ về việc thanh toán không sử dụng tiền mặt.

Như vậy, nếu chi phí đầu vào của hàng mẫu gửi cho khách hàng không thu tiền đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên thì hàng mẫu đó sẽ được ghi nhận là chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.

Ai được phép xuất hóa đơn hàng mẫu không thu tiền?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các tổ chức, cá nhân sau đây được phép xuất hóa đơn hàng mẫu không thu tiền:

Doanh nghiệp: Bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, hợp tác xã, v.v.

Hộ kinh doanh cá thể: Đã đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý nhà nước.

Cá nhân: Có hoạt động kinh doanh và được phép xuất hóa đơn theo quy định.

Điều kiện để xuất hóa đơn hàng mẫu không thu tiền:

Hàng hóa, dịch vụ được cung cấp miễn phí: Bao gồm hàng mẫu, dịch vụ dùng thử, quà tặng, v.v.

Có đủ thông tin trên hóa đơn: Bao gồm tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; tên, địa chỉ (nếu có) của người mua; tên sản phẩm/dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền; ghi rõ “Hàng mẫu” hoặc “Miễn phí” trên hóa đơn.

Lưu trữ hóa đơn theo quy định: Hóa đơn hàng mẫu không thu tiền cần được lưu trữ theo quy định về quản lý hóa đơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng