087.790.7790

Hướng dẫn xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất mới nhất

Trong nhiều tình huống thực tế, kế toán cần xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất giảm cho một hay một số hóa đơn đã lập trước đó.Hiện nay pháp luật cũng cho ra đời rất nhiều Thông tư , Nghị định liên quan đến việc xuất hóa đơn điện tử điều chỉnh giảm, cụ thể là thông tư 78/2021/TT-BTC quy định một số điều cụ thể so với 39/2014/TT-BTC trước đây. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một mục liên quan đến vấn đề này, chính là cách xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất mới nhất nhé

Hướng dẫn xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất mới nhất
Hướng dẫn xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất mới nhất

1. Khi nào cần xuất hóa đơn điều chỉnh?

Theo quy định của pháp luật về thuế, bạn cần xuất hóa đơn điều chỉnh trong các trường hợp sau:

Hóa đơn đã xuất có sai sót về thông tin:

Sai tên, địa chỉ, mã số thuế của bên bán hoặc bên mua.

Sai số lượng, đơn giá, thành tiền của hàng hóa, dịch vụ.

Sai thuế suất, tiền thuế.

Sai ký hiệu, số hiệu, ngày tháng năm lập hóa đơn.

Hóa đơn đã xuất nhưng thực tế giao dịch có thay đổi:

Thay đổi về số lượng, đơn giá, thành tiền của hàng hóa, dịch vụ.

Thay đổi về thuế suất, tiền thuế.

Hủy giao dịch.

Do yêu cầu của cơ quan thuế:

Cơ quan thuế yêu cầu xuất hóa đơn điều chỉnh để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

Lưu ý:

Hóa đơn điều chỉnh phải được lập theo quy định của pháp luật về thuế.

Hóa đơn điều chỉnh phải được gửi cho bên mua và cơ quan thuế.

2. Hướng dẫn xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất mới nhất

2.1 Nếu hóa đơn viết sai không ảnh hưởng đến số tiền

Các lỗi sai:

Hóa đơn điện tử viết sai có thể chia thành hóa đơn viết sai không ảnh hưởng đến số tiền và hóa đơn viết sai ảnh hưởng đến số tiền. Dưới đây là các trường hợp hóa đơn viết sai không ảnh hưởng đến số tiền.

STT Lỗi sai trên hóa đơn không ảnh hưởng đến tiền
1 Hóa đơn điện tử viết sai ngày, tháng, năm
2 Hóa đơn điện tử viết sai tên công ty
3 Viết sai địa chỉ
4 Viết sai mã số thuế
5 Viết sai tên hàng hóa
6 Hóa đơn điện tử viết sai số lượng
7 Hóa đơn điện tử viết sai đơn vị tính
8 Hóa đơn viết sai dòng số tiền bằng chữ

Cách xử lý:

Cách sử xử lý hóa đơn điện tử viết sai được thực hiện đơn giản bằng 2 bước dưới đây:

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai

Phần này có thể viết bản giấy hoặc bản điện tử tùy thuộc vào thống nhất 2 bên.

Bước 2: Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót

+ Trên hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ: Nội dung điều chỉnh của hoá đơn số…, ký hiệu…Mẫu hóa đơn điều chỉnh như bên dưới.

Cách kê khai: Không cần kê khai những hóa đơn điều chỉnh này. Vì không ảnh hưởng gì đến giá trị và tiền thuế.

Chú ý:

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng MST người mua thì CHỈ CẦN lập biên bản điều chỉnh và KHÔNG CẦN lập hóa đơn điều chỉnh.

Để hạn chế việc sai xót bạn có thể thực hiện tra cứu mã số thuế để biết chính xác các thông tin (Tên công ty, mã số thuế, địa chỉ) trước khi lập hóa đơn.

2.2. Nếu hóa đơn viết sai ảnh hưởng đến tiền

Các lỗi sai:
Dưới đây là các lỗi hóa đơn điện tử viết sai ảnh hưởng đến tiền:

STT Lỗi sai trên hóa đơn có ảnh hưởng đến tiền
1 Sai đơn giá
2 Sai thuế suất
3 Sai thuế
4 Sau tổng tiền

Cách xử lý:

Cách sử xử lý hóa đơn điện tử viết sai ảnh hưởng đến tiền thực hiện như sau:

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai.
Bước 2: Người bán Lập hoá đơn điều chỉnh sai sót.
+ Trên hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ: Tăng hoặc giảm số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

Chú ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Ví dụ minh hoạ: Ngày 18/01/2021 Công ty MISA xuất hóa đơn cho Công ty A. Nhưng đến ngày 11/03/2021 phát hiện hóa đơn bị sai Thuế suất, Số tiền thuế (Đã kê khai và Tờ khai tháng 01/2021)

Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn của ngày 18/01(Ngày trên biên bản là 11/03) .Xuất hóa đơn điều chỉnh vào ngày 11/03 như sau:

Cách kê khai: Kê khai hoá đơn điều chỉnh đó vào kỳ hiện tại (tháng 12/2018), kê khai như hóa đơn bình thường.

Bên bán: Kê khai vào chỉ tiêu thuế GTGT: 100.000.Cột doanh thu ghi bằng 0
Bên mua: Kê khai vào chỉ tiêu thuế GTGT: 100.000.Cột giá trị hàng mua vào ghi bằng 0.

–  CHÚ Ý: Nếu hóa đơn điều chỉnh giảm:

– Cùng ví dụ như trên nhưng là điều chỉnh số tiền thuế, cách viết hóa đơn và kê khai như sau:

3. Một số câu hỏi thêm về xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất

Cách thức xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất?

Đối với hóa đơn điện tử:

  • Lập hóa đơn điện tử điều chỉnh theo quy định của Thông tư 78/2021/TT-BTC.
  • Gửi hóa đơn điện tử điều chỉnh cho người mua và cơ quan thuế.

Đối với hóa đơn viết tay:

  • Ghi chú “Điều chỉnh thuế suất” trên hóa đơn.
  • Sửa đổi thông tin về thuế suất, tiền thuế.
  • Ký tên, đóng dấu trên hóa đơn điều chỉnh.
  • Gửi hóa đơn điều chỉnh cho người mua và cơ quan thuế.

Hạn chế xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất?

Thời hạn: Cần xuất hóa đơn điều chỉnh chậm nhất ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.
Số lần điều chỉnh: Không giới hạn số lần điều chỉnh trong một kỳ kê khai thuế.

Bài viết trên đã cung cấp các thông tin cần thiết để bạn có thể xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất. Bạn nhớ các lưu ý và hạn chế khi điều chỉnh để tránh những sai sót không đáng có nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng