Ví dụ bài tập kế toán quản trị tính ROI, RI

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp cần phải sử dụng các phương pháp quản trị tài chính hiện đại để đảm bảo rằng họ đang đầu tư và sử dụng tài sản của mình một cách thông minh. Hai chỉ số quan trọng trong kế toán quản trị là ROI (Return on Investment – Tỷ suất sinh lời) và RI (Residual Income – Thu nhập dư thừa). Chúng giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu suất của các dự án và bộ phận trong tổ chức.Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC sẽ tìm hiểu về ví dụ bài tập kế toán quản trị tính ROI, RI nhé!

Ví dụ 1:

Một công ty A đầu tư 50.000 đô la vào một dự án và thu về 70.000 đô la sau 2 năm. Hãy tính ROI và RI của dự án này.

Lời giải:

ROI = (Lợi nhuận / Tổng vốn đầu tư) x 100

= ((70,000 – 50,000) / 50,000) x 100

= (20,000 / 50,000) x 100

= 40%

RI = Lợi nhuận – (Lợi nhuận mong đợi)

= 70,000 – (50,000 x 10% x 2)

= 70,000 – 10,000

= 60,000 đô la

ROI = 40%: Điều này có nghĩa rằng dự án này đem lại lợi nhuận 40% so với tổng số tiền đầu tư ban đầu (50.000 đô la).

RI = 60.000 đô la: RI dương cho thấy rằng lợi nhuận của dự án cao hơn so với lợi nhuận mong đợi (10% x 2 năm = 10.000 đô la).

Ví dụ 2 (của công ty B):

ROI = 25%: Dự án này mang lại 25% lợi nhuận so với tổng số tiền đầu tư ban đầu (80.000 đô la).

RI = 76.000 đô la: Lợi nhuận dương cho thấy rằng dự án này có lợi nhuận cao hơn so với lợi nhuận mong đợi (10% x 3 năm = 24.000 đô la).

Ví dụ 2:

Công ty B đầu tư 80.000 đô la vào một dự án và thu về 100.000 đô la lợi nhuận sau 3 năm. Tính ROI và RI của dự án này.

Lời giải:

ROI = (Lợi nhuận / Tổng vốn đầu tư) x 100

= ((100,000 – 80,000) / 80,000) x 100

= (20,000 / 80,000) x 100

= 25%

RI = Lợi nhuận – (Lợi nhuận mong đợi)

= 100,000 – (80,000 x 10% x 3)

= 100,000 – 24,000

= 76,000 đô la

Ví dụ 3:

Một dự án C đầu tư 120.000 đô la và sau 4 năm thu về 160.000 đô la. Tính ROI và RI của dự án này.

Lời giải:

ROI = (Lợi nhuận / Tổng vốn đầu tư) x 100

= ((160,000 – 120,000) / 120,000) x 100

= (40,000 / 120,000) x 100

= 33.33%

RI = Lợi nhuận – (Lợi nhuận mong đợi)

= 160,000 – (120,000 x 10% x 4)

= 160,000 – 48,000

= 112,000 đô la

Ví dụ 4:

Công ty D đầu tư 200.000 đô la vào một dự án và thu về 240.000 đô la sau 5 năm. Tính ROI và RI của dự án này.

Lời giải:

ROI = (Lợi nhuận / Tổng vốn đầu tư) x 100

= ((240,000 – 200,000) / 200,000) x 100

= (40,000 / 200,000) x 100

= 20%

RI = Lợi nhuận – (Lợi nhuận mong đợi)

= 240,000 – (200,000 x 10% x 5)

= 240,000 – 100,000

= 140,000 đô la

Qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC việc sử dụng công cụ tính toán ROI và RI là rất quan trọng trong quá trình đưa ra quyết định quản trị và đầu tư. Chúng giúp tối ưu hóa hiệu suất và lợi nhuận của tổ chức, đồng thời đảm bảo rằng tài nguyên và vốn đầu tư được sử dụng một cách hiệu quả. Chắc chắn rằng việc hiểu và sử dụng cẩn thận các chỉ số này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển và thành công của tổ chức trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000