087.790.7790

Ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân như thế nào ?

Ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân thay mình. Vậy Ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn

1. Ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thu nhập cá nhân thuộc diện hoàn thuế trước hay

Theo quy định tại Điều 37 Thông tư 80/2021/TT-BTC, hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu quy định.
 • Bản sao chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
 • Các tài liệu chứng minh thuộc trường hợp được hoàn thuế (nếu có).

Trong đó, tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân là tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân do tổ chức trả thu nhập lập theo mẫu quy định.

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân do tổ chức trả thu nhập lập được gửi đến cơ quan thuế cùng với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức.

Như vậy, hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế được gửi đến cơ quan thuế cùng với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức.

Theo quy định tại Điều 73 Luật Quản lý thuế 2019, hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân được phân loại thành hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế và hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước.

Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế bao gồm:

 • Hồ sơ của người nộp thuế đề nghị hoàn thuế lần đầu của từng trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp người nộp thuế có hồ sơ hoàn thuế gửi cơ quan quản lý thuế lần đầu nhưng không thuộc diện được hoàn thuế thì lần đề nghị hoàn thuế kế tiếp vẫn xác định là đề nghị hoàn thuế lần đầu;
 • Hồ sơ của người nộp thuế đề nghị hoàn thuế trong thời hạn 02 năm kể từ thời điểm bị xử lý về hành vi trốn thuế;
 • Hồ sơ của tổ chức giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp nhà nước;
 • Hồ sơ hoàn thuế thuộc loại rủi ro về thuế cao theo phân loại quản lý rủi ro trong quản lý thuế;
 • Hồ sơ hoàn thuế trước nhưng hết thời hạn theo thông báo bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế hoặc có giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế nhưng không chứng minh được số tiền thuế đã khai là đúng;
 • Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không thực hiện thanh toán qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật;
 • Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra trước hoàn thuế theo quy định của Chính phủ.
 • Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước là hồ sơ của người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Như vậy, hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế không thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế. Do đó, tổ chức trả thu nhập sẽ được hoàn thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân ủy quyền trước khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ.

Tuy nhiên, tổ chức trả thu nhập cần lưu ý rằng, hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân do tổ chức trả thu nhập lập phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 16 Thông tư 80/2021/TT-BTC. Nếu hồ sơ không đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định, cơ quan thuế có thể yêu cầu tổ chức trả thu nhập bổ sung hồ sơ hoặc kiểm tra hồ sơ trước khi hoàn thuế.

2. Ủy quyền cho công ty quyết toán thu nhập cá nhân thì bao lâu được hoàn thuế

 Thời hạn hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp ủy quyền cho công ty quyết toán thuế là chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm sau năm tính thuế.

Căn cứ theo quy định tại Điều 73 Luật Quản lý thuế năm 2019 và Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, thời hạn hoàn thuế thu nhập cá nhân được xác định như sau:

 • Đối với cá nhân kê khai trực tiếp với cơ quan thuế: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (cụ thể là ngày 30/04 của năm dương lịch, tuy nhiên ngày 30/04 là ngày lễ nên thời gian thực hiện hoàn thuế có thể dời đến ngày làm việc sau nghỉ lễ).
 • Đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (cụ thể là ngày 31/03 năm dương lịch).

Như vậy, đối với trường hợp ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023, thời hạn hoàn thuế là chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Trong trường hợp hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì thời hạn hoàn thuế là chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

3. Hạn chót nộp hồ sơ ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân là khi nào ? 

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, hạn chót nộp hồ sơ ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân là chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm sau năm tính thuế.

Ví dụ: Hạn chót nộp hồ sơ ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2023 là ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Hồ sơ ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân gồm những giấy tờ sau:

 • Tờ khai ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/UQ-TNCN: Tờ khai này do cá nhân ủy quyền lập và ký.
 • Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của cá nhân ủy quyền và người được ủy quyền.
 • Cá nhân có thể nộp hồ sơ ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp hồ sơ qua mạng Internet.

Nếu hồ sơ ủy quyền hoàn thuế đầy đủ và hợp lệ, cơ quan thuế sẽ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Lưu ý:

 • Trường hợp cá nhân ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoàn thuế thì hồ sơ ủy quyền phải được người ủy quyền ký và ghi rõ họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
 • Trường hợp cá nhân ủy quyền cho tổ chức nộp hồ sơ hoàn thuế thì hồ sơ ủy quyền phải được người ủy quyền ký và ghi rõ họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

Trên đây là một số thông tin về Ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân như thế nào ? . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790