0764704929

Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập

Ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) là một cơ chế thương mại ưu đãi được áp dụng bởi các nước phát triển đối với các nước đang phát triển và kém phát triển. Vậy hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập là gì ? Bài viết này của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập là gì ?

Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập
Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập

Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) là một hệ thống được nhiều nước phát triển áp dụng để dành cho các nước đang phát triển và kém phát triển nhập khẩu hàng hóa vào nước mình. GSP được áp dụng dựa trên nguyên tắc miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước đang phát triển và kém phát triển, không phân biệt giữa các nước.

Các đối tượng được hưởng GSP:

 • Các nước đang phát triển và kém phát triển được hưởng GSP theo danh sách được các nước phát triển quy định.
 • Hàng hóa được hưởng GSP là các hàng hóa có xuất xứ từ các nước đang phát triển và kém phát triển.

Các hình thức ưu đãi thuế quan phổ cập:

 • Miễn thuế: Hàng hóa nhập khẩu từ các nước đang phát triển và kém phát triển được miễn thuế nhập khẩu.
 • Giảm thuế: Hàng hóa nhập khẩu từ các nước đang phát triển và kém phát triển được giảm thuế nhập khẩu.

Quy trình hưởng GSP:

 • Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa từ các nước đang phát triển và kém phát triển cần có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) theo quy định của GSP.
 • Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa cần nộp tờ khai hải quan và C/O cho cơ quan hải quan.
 • Cơ quan hải quan sẽ căn cứ vào C/O để xác định mức thuế nhập khẩu áp dụng cho hàng hóa.

2. Mục tiêu chính của ưu đãi thuế quan phổ cập là gì ?

Mục tiêu chính của ưu đãi thuế quan phổ cập là thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các nước. Ưu đãi thuế quan phổ cập là một hệ thống thuế quan mà theo đó các nước thành viên áp dụng mức thuế nhập khẩu thấp hoặc bằng không đối với hầu hết hàng hóa xuất khẩu từ các nước thành viên khác.

 • Tăng kim ngạch xuất khẩu: Ưu đãi thuế quan phổ cập giúp giảm chi phí xuất khẩu của các doanh nghiệp, từ đó tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu trên thị trường thế giới. Điều này dẫn đến tăng kim ngạch xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
 • Thúc đẩy đầu tư: Ưu đãi thuế quan phổ cập tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các nước thành viên. Điều này giúp thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy phát triển kinh tế.
 • Hỗ trợ các nước đang phát triển: Ưu đãi thuế quan phổ cập giúp các nước đang phát triển tiếp cận thị trường thế giới dễ dàng hơn, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo.

3. Nội dung của ưu đãi thuế quan phổ cập

Ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) là một chế độ ưu đãi thuế quan mà các nước phát triển dành cho hàng hóa nhập khẩu từ các nước đang phát triển. Chế độ này được áp dụng với mục đích thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế của các nước đang phát triển.

Nội dung của ưu đãi thuế quan phổ cập bao gồm:

 • Miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu: Chế độ GSP thường áp dụng hình thức miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước đang phát triển. Mức thuế suất miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu được xác định theo từng nhóm hàng hóa.
 • Miễn hoặc giảm thuế suất ưu đãi: Ngoài miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu, chế độ GSP còn có thể áp dụng hình thức miễn hoặc giảm thuế suất ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước đang phát triển. Thuế suất ưu đãi là mức thuế suất thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu.

Để được hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập, hàng hóa nhập khẩu cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Hàng hóa được nhập khẩu từ các nước đang phát triển có tên trong danh sách các nước được hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập của nước nhập khẩu.
 • Hàng hóa thuộc các nhóm hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập.
 • Hàng hóa đáp ứng các quy định về xuất xứ và điều kiện khác theo quy định của nước nhập khẩu.

Ưu đãi thuế quan phổ cập có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế của các nước đang phát triển. Chế độ này giúp các nước đang phát triển có thể xuất khẩu hàng hóa sang các nước phát triển với mức giá cạnh tranh hơn, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa và thu hút đầu tư nước ngoài.

Tại Việt Nam, chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập được áp dụng theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016. Theo quy định của Luật này, Việt Nam áp dụng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước đang phát triển thuộc danh sách của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

4. Những thuận lợi mà ưu đãi thuế quan phổ cập mang lại

Ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) là một chế độ thuế quan mà các nước phát triển dành cho các nước đang phát triển và kém phát triển. GSP cho phép các nước đang phát triển và kém phát triển xuất khẩu hàng hóa sang các nước phát triển với mức thuế quan ưu đãi hoặc miễn thuế.

Ưu đãi thuế quan phổ cập mang lại nhiều thuận lợi cho các nước đang phát triển và kém phát triển, bao gồm:

 • Tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu: GSP giúp giảm chi phí sản xuất và xuất khẩu của các nước đang phát triển và kém phát triển, qua đó giúp các nước này tăng khả năng cạnh tranh với các nước phát triển trên thị trường quốc tế. 
 • Tạo điều kiện cho các nước đang phát triển và kém phát triển hội nhập kinh tế quốc tế: GSP giúp các nước đang phát triển và kém phát triển tiếp cận thị trường của các nước phát triển, qua đó giúp các nước này hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả hơn.
 • Thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội: GSP giúp tăng kim ngạch xuất khẩu, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân ở các nước đang phát triển và kém phát triển, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của các nước này.

5. Những hạn chế mà ưu đãi thuế quan phổ cập mang lại 

Ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) là một chính sách ưu đãi của các nước phát triển dành cho các nước đang phát triển, nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các nước. GSP được thực hiện bằng cách giảm hoặc miễn thuế quan đối với một số mặt hàng xuất khẩu từ các nước đang phát triển.

Ưu đãi thuế quan phổ cập mang lại một số lợi ích cho các nước đang phát triển, bao gồm:

 • Tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu từ các nước đang phát triển trên thị trường quốc tế.
 • Thúc đẩy xuất khẩu, tạo ra việc làm và tăng trưởng kinh tế.
 • Hỗ trợ các nước đang phát triển phát triển sản xuất và công nghệ.

Tuy nhiên, GSP cũng mang lại một số hạn chế, bao gồm:

 • Có thể gây thiệt hại cho các ngành sản xuất trong nước của các nước phát triển. Khi hàng hóa xuất khẩu từ các nước đang phát triển được hưởng ưu đãi thuế quan, chúng có thể trở nên cạnh tranh hơn so với hàng hóa sản xuất trong nước của các nước phát triển. Điều này có thể dẫn đến giảm sản lượng và việc làm trong các ngành sản xuất trong nước của các nước phát triển.
 • Có thể dẫn đến chuyển dịch sản xuất từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển. Khi hàng hóa xuất khẩu từ các nước đang phát triển được hưởng ưu đãi thuế quan, các doanh nghiệp ở các nước phát triển có thể chuyển sản xuất sang các nước đang phát triển để tận dụng ưu đãi này. Điều này có thể dẫn đến mất việc làm và thu nhập trong các nước phát triển.
 • Có thể bị lợi dụng bởi các nước đang phát triển. Một số nước đang phát triển có thể tận dụng GSP để xuất khẩu các mặt hàng không đáp ứng các tiêu chuẩn về lao động, môi trường,… Điều này có thể gây thiệt hại cho người tiêu dùng và môi trường.

Để khắc phục những hạn chế của GSP, các nước có thể thực hiện các biện pháp sau:

 • Điều chỉnh phạm vi và mức độ ưu đãi thuế quan. Các nước có thể điều chỉnh phạm vi và mức độ ưu đãi thuế quan để hạn chế tác động tiêu cực của GSP đối với các ngành sản xuất trong nước và chuyển dịch sản xuất.
 • Tăng cường giám sát việc thực hiện GSP. Các nước có thể tăng cường giám sát việc thực hiện GSP để đảm bảo rằng các mặt hàng được hưởng ưu đãi đáp ứng các tiêu chuẩn về lao động, môi trường,…

Trên đây là một số thông tin về Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929