0764704929

Truy thu thuế cho thuê nhà theo pháp luật hiện hành

Truy thu thuế cho thuê nhà là hoạt động của cơ quan thuế nhằm thu hồi số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, tiền chậm nộp tiền thuế của người nộp thuế có hoạt động cho thuê nhà. Vậy truy truy thu thuế cho thuê nhà theo pháp luật hiện nay như thế nào ? Bài viết dưới đây đây của ACC sẽ giúp bạn dễ hiểu hơn 

1. Truy thu thuế cho thuê nhà là gì ?

Truy thu thuế cho thuê nhà theo pháp luật hiện hành
Truy thu thuế cho thuê nhà theo pháp luật hiện hành

Truy thu thuế cho thuê nhà là hành vi của cơ quan thuế yêu cầu đối tượng nộp thuế nộp số thuế còn thiếu đối với hoạt động cho thuê nhà vào ngân sách nhà nước. Số thuế bị truy thu là số thuế mà người nộp thuế phải nộp theo quy định của pháp luật nhưng chưa nộp hoặc nộp thiếu.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người nộp thuế bị truy thu thuế cho thuê nhà trong các trường hợp sau:

 • Người nộp thuế kê khai thuế sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp;
 • Người nộp thuế không kê khai thuế hoặc kê khai thuế không đầy đủ, không đúng thực tế phát sinh;
 • Người nộp thuế không nộp hồ sơ khai thuế theo quy định;
 • Người nộp thuế không nộp thuế đúng thời hạn;
 • Người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế khác.
 • Mức truy thu thuế cho thuê nhà được xác định theo quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp người nộp thuế bị truy thu thuế cho thuê nhà do kê khai thuế sai, mức truy thu thuế được xác định bằng số tiền thuế phải nộp theo quy định của pháp luật trừ số tiền thuế đã nộp theo tờ khai thuế đã kê khai.

Cơ quan thuế có thẩm quyền ra quyết định truy thu thuế cho thuê nhà. Quyết định truy thu thuế cho thuê nhà phải được gửi cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành.

Người nộp thuế có trách nhiệm nộp số thuế bị truy thu cho thuê nhà theo quyết định của cơ quan thuế. Trường hợp người nộp thuế không nộp số thuế bị truy thu cho thuê nhà theo đúng thời hạn thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Ngoài ra, cơ quan thuế còn có quyền cưỡng chế thi hành quyết định truy thu thuế cho thuê nhà trong trường hợp người nộp thuế không tự nguyện nộp số thuế bị truy thu.

Như vậy, truy thu thuế cho thuê nhà là một biện pháp quan trọng để đảm bảo người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế của mình đối với Nhà nước đối với hoạt động cho thuê nhà.

Để tránh bị truy thu thuế cho thuê nhà, người nộp thuế cần tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về thuế, kê khai thuế đầy đủ, đúng thực tế phát sinh, nộp thuế đúng thời hạn.

Dưới đây là một số lưu ý để tránh bị truy thu thuế cho thuê nhà:

 • Kê khai thuế đầy đủ, đúng thực tế phát sinh, đúng thời hạn.
 • Sử dụng hóa đơn, chứng từ hợp lệ khi cho thuê nhà.
 • Lưu trữ hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động cho thuê nhà đầy đủ, đúng quy định.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế đối với hoạt động cho thuê nhà.

2. Truy thu thuế cho thuê nhà theo pháp luật hiện hành hiện nay là gì ?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cho thuê nhà là một hoạt động kinh doanh, do đó người cho thuê nhà có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế theo quy định. Trường hợp người cho thuê nhà không kê khai hoặc kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp thì sẽ bị cơ quan thuế truy thu thuế.

Điều kiện truy thu thuế cho thuê nhà

Để truy thu thuế cho thuê nhà, cần phải có đủ các điều kiện sau:

 • Người cho thuê nhà có hoạt động cho thuê nhà.
 • Người cho thuê nhà không kê khai hoặc kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Thời hạn truy thu thuế cho thuê nhà

Thời hạn truy thu thuế cho thuê nhà được quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 166/2013/TT-BTC, cụ thể như sau:

 • Đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, thời hạn truy thu thuế là 5 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế ghi trên tờ khai hải quan hoặc tờ khai thuế.
 • Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế, thời hạn truy thu thuế là 10 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Căn cứ truy thu thuế cho thuê nhà

Căn cứ truy thu thuế cho thuê nhà được quy định tại Điều 18 Luật Quản lý thuế 2019, cụ thể như sau:

 • Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế, quyết định kiểm tra sau hoàn thuế của cơ quan thuế.
 • Quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế của cơ quan thuế.
 • Quyết định xử lý hành vi trốn thuế, gian lận thuế của cơ quan có thẩm quyền.
 • Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế của cơ quan có thẩm quyền.
 • Kết luận của cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan kiểm toán nhà nước, cơ quan khác có thẩm quyền.
 • Kết luận của cơ quan điều tra, truy tố, xét xử về tội phạm.
 • Kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc người nộp thuế phá sản, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Trình tự, thủ tục truy thu thuế cho thuê nhà

Trình tự, thủ tục truy thu thuế cho thuê nhà được quy định tại Điều 19 Luật Quản lý thuế 2019, cụ thể như sau:

 • Bước 1: Cơ quan thuế lập dự thảo quyết định truy thu thuế và gửi cho người nộp thuế.
 • Bước 2: Người nộp thuế có quyền giải trình về số tiền thuế truy thu.
 • Bước 3: Cơ quan thuế căn cứ vào kết quả giải trình của người nộp thuế để ra quyết định truy thu thuế.

Hình thức truy thu thuế cho thuê nhà

Hình thức truy thu thuế cho thuê nhà được quy định tại Điều 20 Luật Quản lý thuế 2019, cụ thể như sau:

 • Truy thu thuế bằng tiền.
 • Truy thu thuế bằng tài sản.

Quyết định truy thu thuế cho thuê nhà

Quyết định truy thu thuế cho thuê nhà là văn bản của cơ quan thuế yêu cầu người cho thuê nhà nộp số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp, tiền phạt, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phát sinh trong quá trình quản lý thuế.

Quyết định truy thu thuế cho thuê nhà phải có các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ của người nộp thuế.
 • Số tiền thuế truy thu.
 • Số tiền chậm nộp tiền thuế truy thu.
 • Số tiền phạt tiền chậm nộp.
 • Số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế.
 • Số tiền thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
 • Thời hạn nộp tiền thuế truy thu.

Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế.

Quyết định truy thu thuế cho thuê nhà phải được giao cho người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế không nhận quyết định truy thu thuế thì cơ quan thuế phải thực hiện thông báo quyết định truy thu thuế theo quy định.

3. Mức phạt khi trốn thuế cho thuê nhà là gì ?

Theo quy định tại Điều 138 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, mức phạt khi trốn thuế cho thuê nhà được quy định như sau:

 • Phạt tiền 20% số tiền thuế trốn nếu số tiền thuế trốn dưới 50 triệu đồng.
 • Phạt tiền 30% số tiền thuế trốn nếu số tiền thuế trốn từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.
 • Phạt tiền 40% số tiền thuế trốn nếu số tiền thuế trốn từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng.
 • Phạt tiền 50% số tiền thuế trốn nếu số tiền thuế trốn từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.
 • Phạt tiền 60% số tiền thuế trốn nếu số tiền thuế trốn từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng.
 • Phạt tiền 70% số tiền thuế trốn nếu số tiền thuế trốn từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng.
 • Phạt tiền 80% số tiền thuế trốn nếu số tiền thuế trốn từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng.
 • Phạt tiền 90% số tiền thuế trốn nếu số tiền thuế trốn từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng.
 • Phạt tiền 100% số tiền thuế trốn nếu số tiền thuế trốn từ 10 tỷ đồng trở lên.

Ngoài ra, người nộp thuế còn bị buộc nộp đủ số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp hành vi trốn thuế cho thuê nhà có dấu hiệu tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế, người nộp thuế cần kê khai thuế cho thuê nhà đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn.

Trên đây là một số thông tin về Truy thu thuế cho thuê nhà theo pháp luật hiện hành. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929