087.790.7790

Trường học có phải nộp tờ khai thuế GTGT không?

Trường học, nơi nảy mầm tri thức, nhưng liệu họ cũng phải đối mặt với việc nộp tờ khai thuế GTGT hay không? Hãy cùng Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC khám phá những điều bí mật trong hành lang học thuật!

Trường học có phải nộp tờ khai thuế GTGT không?
Trường học có phải nộp tờ khai thuế GTGT không?

Thuế giá trị gia tăng được pháp luật quy định như thế nào?

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một loại thuế áp dụng trên giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Pháp luật thường quy định cách tính và áp dụng GTGT, bao gồm các mức thuế, các đối tượng chịu thuế, và quy tắc khấu trừ. Cụ thể, các quy định này thường được ghi trong các văn bản pháp luật về thuế, như Luật Thuế GTGT, và có thể được cập nhật theo thời gian để phản ánh sự thay đổi trong nền kinh tế và chính sách thuế.

Căn cứ theo Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 quy định thuế giá trị gia tăng như sau:

“Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.”

Đối tượng nào sẽ chịu thuế giá trị gia tăng?

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) thường được áp dụng đối với các đối tượng tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa và dịch vụ. Cụ thể, các đối tượng chịu thuế GTGT có thể bao gồm:

1. Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh: Các công ty sản xuất, phân phối, bán lẻ hàng hóa và cung cấp dịch vụ thường phải tính và nộp GTGT.

2. Nhà nhập khẩu: Các tổ chức hoặc cá nhân nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoại cũng phải chịu trách nhiệm về việc nộp GTGT.

3. Dịch vụ cung cấp: Các nhà cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như nhà hàng, khách sạn, và các dịch vụ khác cũng thường phải tính và thu thuế GTGT từ khách hàng.

4. Các tổ chức phi lợi nhuận: Một số tổ chức phi lợi nhuận có thể chịu một số loại thuế GTGT trong quá trình hoạt động kinh doanh của họ.

Quy định cụ thể về đối tượng chịu thuế GTGT có thể thay đổi tùy theo quy định của pháp luật thuế trong từng quốc gia.

Có phải chịu thuế giá trị gia tăng đối với khoản học phí đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng không?

Căn cứ theo khoản 13 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 được hướng dẫn bởi khoản 13 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng như sau:

“13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.
Trường hợp các cơ sở dạy học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông có thu tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu khác dưới hình thức thu hộ, chi hộ thì tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu hộ, chi hộ này cũng thuộc đối tượng không chịu thuế.
Khoản thu về ở nội trú của học sinh, sinh viên, học viên; hoạt động đào tạo (bao gồm cả việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo) do cơ sở đào tạo cung cấp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp cơ sở đào tạo không trực tiếp tổ chức đào tạo mà chỉ tổ chức thi, cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo thì hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ cũng thuộc đối tượng không chịu thuế. Trường hợp cung cấp dịch vụ thi và cấp chứng chỉ không thuộc quy trình đào tạo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. […]”.
Theo đó, đối với hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định pháp luật thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Và căn cứ theo Điều 7 và Điều 35 Luật Giáo dục 2019 có quy định về liên thông trong giáo dục và các trình độ đào tạo giáo dục nghề nghiệp như sau:

“Điều 10. Liên thông trong giáo dục
1. Liên thông trong giáo dục là việc sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở các cấp học, trình độ khác cùng ngành, nghề đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành, nghề đào tạo, hình thức giáo dục và trình độ đào tạo khác phù hợp với yêu cầu nội dung tương ứng, bảo đảm liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.
2. Việc liên thông trong giáo dục phải đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng. Chương trình giáo dục được thiết kế theo hướng kế thừa, tích hợp kiến thức và kỹ năng dựa trên chuẩn đầu ra của từng bậc trình độ đào tạo trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Người học không phải học lại kiến thức và kỹ năng đã tích lũy ở các chương trình giáo dục trước đó.
3. Chính phủ quy định chi tiết về liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.”
“Điều 35. Các trình độ đào tạo giáo dục nghề nghiệp
Giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người học, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.”
Các quy định hiện hành tại Luật Giáo dục 2019 ghi nhận đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng thuộc hoạt động giáo dục theo quy định.

Do đó, đối với trường hợp bạn trao đổi, đơn vị bạn thực hiện hoạt động đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng được xem xét là hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định.

Như vậy khi thu học phí của người học thì sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng