0764704929

Khi thôi việc có trích lập dự phòng trợ cấp thôi việc hay không ?

Việc trích lập dự phòng trợ cấp thôi việc nhằm đảm bảo nguồn tài chính để chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật. Vậy trích lập dự phòng trợ cấp thôi việc như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

1. Mục đích của quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm là gì?

Khi thôi việc có trích lập dự phòng trợ cấp thôi việc hay không ?
Khi thôi việc có trích lập dự phòng trợ cấp thôi việc hay không ?

Mục đích của quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm là để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động, thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế, kỹ thuật, tổ chức, sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được sử dụng để chi trả các khoản sau:

 • Trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật Lao động.
 • Trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động.
 • Trợ cấp thâm niên nghề theo quy định tại Điều 50 của Bộ luật Lao động.
 • Trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Điều 51 của Bộ luật Lao động.
 • Trợ cấp khác theo quy định của pháp luật.

Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại Điều 53 của Bộ luật Lao động. Mức trích cụ thể do doanh nghiệp tự quyết định trong khoảng từ 1% đến 3% trên quỹ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.

Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm là một chính sách quan trọng của Nhà nước nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động khi bị mất việc làm. Chính sách này góp phần ổn định xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động.

2. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm vẫn còn hiệu lực hay không ?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, quy định về việc trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính.

Theo quy định mới, doanh nghiệp không bắt buộc phải trích lập Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm. Doanh nghiệp có thể trích lập Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật lao động và quy định của doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp trích lập Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm thì phải trích lập theo tỷ lệ tối thiểu 1% trên tổng số tiền lương, tiền công thực tế phải trả cho người lao động trong kỳ.

Doanh nghiệp được sử dụng Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm để chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Như vậy, Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm vẫn còn hiệu lực, nhưng quy định về việc trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm đã được sửa đổi, bổ sung.

3. Xử lý khoản trích lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm hiện nay như thế nào ?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm là quỹ được trích lập từ tiền lương của người lao động để chi trả chế độ trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Từ năm 2013, Luật Bảo hiểm thất nghiệp đã có hiệu lực, thay thế cho chế độ trợ cấp mất việc làm theo Bộ luật Lao động. Theo đó, người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ cơ quan bảo hiểm xã hội, không còn được hưởng chế độ trợ cấp mất việc làm từ doanh nghiệp.

Do đó, hiện nay, việc trích lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm là không bắt buộc đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn có thể trích lập quỹ này theo quy định tại Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp.

Xử lý khoản trích lập

Khoản trích lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được trích và hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ của doanh nghiệp. Mức trích cụ thể do doanh nghiệp quyết định, nhưng không quá 3% trên quỹ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.

Xử lý số dư quỹ

Số dư quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được sử dụng để chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định của pháp luật. Nếu số dư quỹ không đủ để chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động, thì doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý một số quy định sau về trích lập và sử dụng quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm:

 • Doanh nghiệp không được trích lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm đối với người lao động đã được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.
 • Doanh nghiệp không được sử dụng quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm để chi trả cho các khoản chi khác ngoài chế độ trợ cấp mất việc làm.
 • Doanh nghiệp phải thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số thông tin về Khi thôi việc có trích lập dự phòng trợ cấp thôi việc hay không ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929