TOP 9 cuốn sách về Kiểm toán nên đọc

Bài viết này của Công ty Kiểm toán Kế toán Thuế ACC tập trung vào việc giới thiệu một danh sách các cuốn sách về lĩnh vực kiểm toán mà bất kỳ chuyên gia, sinh viên hoặc người quan tâm đến ngành này nên biết. Mỗi cuốn sách trong danh sách này đề cập đến các khía cạnh quan trọng của kiểm toán, từ kiểm toán tài chính đến kiểm toán nội bộ và thậm chí cả kiểm toán hệ thống thông tin. Chúng cung cấp kiến thức về lý thuyết và thực tiễn kiểm toán, cũng như các kỹ năng và phương pháp cần thiết để hiểu rõ và thành công trong lĩnh vực này.

TOP 9 cuốn sách về Kiểm toán nên đọc
TOP 9 cuốn sách về Kiểm toán nên đọc

1. “Kiểm toán và Tư vấn Chất lượng” – Tác giả: Alvin A. Arens

Cuốn sách này giới thiệu kiểm toán và tư vấn chất lượng trong ngành kiểm toán và tài chính.

Nó tập trung vào cách kiểm toán viên đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài chính bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn và phương pháp kiểm toán.

2. “Kiểm toán và Phát triển Kỹ năng Nghề nghiệp” – Tác giả: William F. Messier Jr.

Cuốn sách này tập trung vào việc phát triển kỹ năng nghề nghiệp của kiểm toán viên.

Nó giới thiệu các phương pháp kiểm toán và công cụ để kiểm tra thông tin tài chính hiệu quả, cùng với các khía cạnh nhân văn hóa của công việc kiểm toán.

3. “Kiểm toán nội bộ: Nguyên tắc và Thực hành” – Tác giả: Curtis C. Verschoor

Cuốn sách này trình bày về kiểm toán nội bộ và cách thực hiện nó trong tổ chức.

Nó cung cấp hướng dẫn cụ thể về việc đánh giá và cải tiến hệ thống kiểm toán nội bộ, bao gồm cả quản lý rủi ro và phát triển chiến lược kiểm toán.

4. “Kiểm toán Hệ thống Thông tin: Phương pháp và Kỹ thuật” – Tác giả: James A. Hall

Cuốn sách này tập trung vào kiểm toán hệ thống thông tin và phương pháp kiểm tra các hệ thống IT.

Nó giới thiệu các kỹ thuật và công cụ kiểm toán hiện đại trong lĩnh vực này, bao gồm cả kiểm toán dự án và kiểm toán bảo mật thông tin.

5. “Kiểm toán Tài sản: Kiểm tra và Đánh giá giá trị” – Tác giả: Tommie W. Singleton

Cuốn sách này tập trung vào việc kiểm tra và đánh giá giá trị của tài sản trong bài kiểm toán.

Nó giới thiệu các phương pháp để đảm bảo tính chính xác của giá trị tài sản, bao gồm cả việc sử dụng dữ liệu và công nghệ.

6. “Kiểm toán tài chính: Lý thuyết và Thực tiễn” – Tác giả: William C. Boynton

Cuốn sách này giới thiệu kiểm toán tài chính từ cả góc độ lý thuyết và thực tiễn.

Nó cung cấp thông tin về quá trình kiểm toán, tiêu chuẩn kiểm toán, và các quy trình kiểm toán tài chính thường được áp dụng trong thực tế.

Xem thêm: Để biết thêm chi tiết về Dịch vụ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Dịch vụ Kiểm toán tại Công ty Kiểm toán Kế toán Thuế ACC

7. “Kiểm toán Tài chính: Nắm vững các Khía cạnh Chuyên sâu” – Tác giả: Timothy J. Louwers

Cuốn sách này đi sâu vào các khía cạnh chuyên sâu của kiểm toán tài chính.

Nó bao gồm những nội dung chi tiết về việc kiểm tra các tài khoản cụ thể, đánh giá rủi ro, và quản lý dự án kiểm toán.

8. “Kiểm toán Nội bộ: Kỹ thuật và Kế hoạch” – Tác giả: K. H. Spencer Pickett

Cuốn sách này tập trung vào kiểm toán nội bộ và cách xây dựng kế hoạch kiểm toán hiệu quả.

Nó giới thiệu các kỹ thuật kiểm toán nội bộ, cách thực hiện kiểm toán toàn diện và đánh giá hiệu suất kiểm toán nội bộ.

9. “Kiểm toán và Tín dụng” – Tác giả: Paul R. Greenwood

Cuốn sách này trình bày về kiểm toán trong ngành ngân hàng và tín dụng.

Nó bao gồm các phương pháp kiểm toán đặc biệt dành cho các tổ chức tài chính và các quy trình kiểm toán đối với tín dụng và rủi ro tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000