087.790.7790

Mẫu tờ khai đăng ký thuế với tổ chức

Đăng ký thuế là việc người nộp thuế kê khai với cơ quan thuế các thông tin định danh – thông tin cơ bản để phân biệt với những người nộp thuế khác. Đối với cá nhân, thông tin định danh thường bao gồm các thông tin về họ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ,… Đối với các doanh nghiệp khi đăng ký thuế thì cần khai những thông tin là tên tổ chức, trụ sở chính, địa chỉ những chi nhánh, cơ sở sản xuất, vốn kinh doanh, ngành nghề hoạt động kinh doanh, người đại diện pháp lý,… Vậy 

1. Mẫu tờ khai đăng ký thuế với tổ chức theo Mẫu 01-ĐK-TCT

Mẫu tờ khai đăng ký thuế với tổ chức theo Mẫu 01-ĐK-TCT
Mẫu tờ khai đăng ký thuế với tổ chức theo Mẫu 01-ĐK-TCT

Mẫu tờ khai đăng ký thuế với tổ chức theo Mẫu 01-ĐK-TCT được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 22/9/2020 của Bộ Tài chính. Mẫu tờ khai này được sử dụng để đăng ký thuế với cơ quan thuế đối với các tổ chức, bao gồm:

 • Tổ chức kinh tế, tổ chức phi kinh tế
 • Cơ sở kinh doanh cá nhân, hộ kinh doanh
 • Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
 • Đại diện ủy quyền của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tờ khai đăng ký thuế với tổ chức theo Mẫu 01-ĐK-TCT bao gồm 02 trang, trong đó:

 • Trang 1: Khai thông tin chung về tổ chức
 • Trang 2: Khai thông tin về các hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức

Tờ khai đăng ký thuế với tổ chức theo Mẫu 01-ĐK-TCT được nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức.

2. Cách điền mẫu tờ khai đăng ký thuế với tổ chức theo Mẫu 01-ĐK-TCT

Cách điền mẫu tờ khai đăng ký thuế với tổ chức theo Mẫu 01-ĐK-TCT
Cách điền mẫu tờ khai đăng ký thuế với tổ chức theo Mẫu 01-ĐK-TCT

Mẫu tờ khai đăng ký thuế với tổ chức theo Mẫu 01-ĐK-TCT được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tài chính. Mẫu tờ khai này được sử dụng để đăng ký thuế lần đầu đối với các tổ chức, bao gồm:

 • Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài nhưng có hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ tại Việt Nam;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc của pháp luật nước ngoài.

Cách điền mẫu tờ khai đăng ký thuế với tổ chức theo Mẫu 01-ĐK-TCT

Mẫu tờ khai đăng ký thuế với tổ chức theo Mẫu 01-ĐK-TCT bao gồm 02 mặt, được điền theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Các thông tin cần điền trên tờ khai bao gồm:

Mặt 1

 • Tên tổ chức: Ghi chính xác tên tổ chức theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.
 • Mã số thuế: Ghi mã số thuế được cấp cho tổ chức.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Ghi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.
 • Địa chỉ hoạt động kinh doanh: Ghi địa chỉ nơi tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ.
 • Ngành nghề kinh doanh: Ghi ngành nghề kinh doanh chính của tổ chức theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.
 • Tình hình hoạt động: Chọn một trong các ô tương ứng với tình hình hoạt động của tổ chức.
 • Tổng số vốn điều lệ: Ghi tổng số vốn điều lệ của tổ chức.
 • Tổng số vốn góp của chủ sở hữu: Ghi tổng số vốn góp của chủ sở hữu của tổ chức.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Ghi họ tên, chức danh của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.
 • Chứng chỉ hành nghề của người đại diện theo pháp luật: Ghi loại chứng chỉ hành nghề, số chứng chỉ hành nghề của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.
 • Tình trạng hoạt động của người đại diện theo pháp luật: Chọn một trong các ô tương ứng với tình trạng hoạt động của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.
 • Hồ sơ đính kèm: Ghi đầy đủ các loại hồ sơ đính kèm theo tờ khai.

Mặt 2

 • Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: Ghi chính xác tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của tổ chức.
 • Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: Ghi địa chỉ của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của tổ chức.
 • Ngành nghề kinh doanh: Ghi ngành nghề kinh doanh của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của tổ chức.
 • Tình trạng hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: Chọn một trong các ô tương ứng với tình trạng hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của tổ chức.
 • Hồ sơ đính kèm: Ghi đầy đủ các loại hồ sơ đính kèm theo tờ khai.

Lưu ý khi điền mẫu tờ khai đăng ký thuế với tổ chức theo Mẫu 01-ĐK-TCT

Các thông tin trên tờ khai phải được khai đầy đủ, chính xác và trung thực.

 • Trường hợp khai sai, thiếu thông tin, tổ chức sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.
 • Tờ khai đăng ký thuế với tổ chức theo

Trên đây là một số thông tin về Mẫu tờ khai đăng ký thuế với tổ chức. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790