Cách tính thuế giá trị gia tăng theo PP khấu trừ

Khấu trừ thuế GTGT là gì? Chắc chắn rằng bạn đã từng nghe về thuế GTGT (thuế giá trị gia tăng), một khái niệm quen thuộc trong lĩnh vực kế toán và thuế. Tuy nhiên, liệu bạn có hiểu rõ về khấu trừ thuế GTGT và cách nó hoạt động? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích một cách chi tiết cách tính thuế giá trị gia tăng theo PP khấu trừ.

tính thuế giá trị gia tăng theo PP khấu trừ
Tính thuế giá trị gia tăng theo PP khấu trừ

1. Khấu trừ thuế là gì?

Khấu trừ thuế là một quá trình giảm số tiền thuế mà một cá nhân hoặc doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế từ số tiền thu nhập hoặc lợi nhuận của họ. Quá trình này thường được áp dụng để giảm tải gánh nặng thuế đối với người đóng thuế và thúc đẩy việc đầu tư và tiêu dùng. Cụ thể, khấu trừ thuế có thể bao gồm các khoản chi tiêu hoặc chi phí được coi là hợp lệ để giảm thuế.

2. Cách tính thuế GTGT phải nộp bằng phương pháp khấu trừ thuế

Cách tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ được quy định như sau theo Điều 12 của Thông tư 219/2013/TT-BTC:

Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu raSố thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Chi tiết như sau:

a) Số thuế GTGT đầu ra là tổng số thuế GTGT của hàng hóa hoặc dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT.

 • Thuế GTGT của hàng hóa hoặc dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT được tính bằng công thức: Giá tính thuế của hàng hóa hoặc dịch vụ chịu thuế bán ra x Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa hoặc dịch vụ đó.

Nếu hóa đơn ghi giá thanh toán đã bao gồm thuế GTGT, thì phải tách thuế GTGT ra, cụ thể như sau:

Đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT (ví dụ: vé cước vận tải, vé xổ số kiến thiết…), giá chưa có thuế được xác định như sau:

Giá chưa thuế GTGT = Giá thanh toán (tiền bán vé, vé…) / (1 + thuế suất của hàng hóa hoặc dịch vụ (%))

Doanh nghiệp khi bán hàng hóa hoặc dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa hoặc dịch vụ bán ra. Khi lập hóa đơn bán hàng hóa hoặc dịch vụ, cơ sở kinh doanh phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế GTGT và tổng số tiền người mua phải thanh toán. Trường hợp hóa đơn chỉ ghi giá thanh toán (trừ trường hợp được phép sử dụng chứng từ đặc thù), không ghi giá chưa có thuế và thuế GTGT, thì thuế GTGT của hàng hóa hoặc dịch vụ bán ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hóa đơn, chứng từ.

Ví dụ: Công ty XYZ bán một chiếc máy tính cho khách hàng với giá bán là 20.000.000 đồng. Thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tính Số thuế GTGT đầu ra.

Lời giải:

 1. Đầu tiên, ta cần tính giá chưa thuế GTGT của chiếc máy tính. Công thức tính giá chưa thuế GTGT là:Giá chưa thuế GTGT = Giá bán / (1 + thuế suất GTGT)

  Trong trường hợp này:

  Giá chưa thuế GTGT = 20.000.000 đồng / (1 + 10%) = 20.000.000 đồng / 1.10 = 18.181.818,18 đồng

 2. Sau đó, tính Số thuế GTGT đầu ra bằng cách nhân giá chưa thuế GTGT với thuế suất GTGT:Số thuế GTGT đầu ra = Giá chưa thuế GTGT x Thuế suất GTGT

  Số thuế GTGT đầu ra = 18.181.818,18 đồng x 10% = 1.818.181,82 đồng

Vậy Số thuế GTGT đầu ra trong trường hợp này là 1.818.181,82 đồng.

b. Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, cùng với số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay mặt cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, áp dụng cho các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào là loại được sử dụng chứng từ đặc thù (như: tem, vé cước vận tải, vé xổ số kiến thiết…) ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì cơ sở được căn cứ vào giá đã có thuế và phương pháp tính như sau, để xác định giá chưa có thuế và thuế GTGT đầu vào.

c. Sau khi đã tính được số thuế GTGT phải nộp, các bạn tiến hành kê khai thuế trên phần mềm HTKK theo phương pháp khấu trừ. Chi tiết về cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bao gồm hồ sơ kê khai thuế, cách lập tờ khai thuế GTGT và thời hạn nộp tờ khai…

Ví dụ: Công ty Hoa Đẹp chuyên kinh doanh hoa và có một số giao dịch mua hàng hóa trong tháng 10. Dưới đây là các thông tin về các hóa đơn và số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

 1. Hoá đơn A: Công ty mua hoa tươi trị giá 20.000.000 VND từ nhà cung cấp A. Hoá đơn này bao gồm thuế GTGT 10%, với toàn bộ số tiền đã trả cho nhà cung cấp.
 2. Hoá đơn B: Mua các loại hoa cỏ trị giá 15.000.000 VND từ nhà cung cấp B. Hoá đơn này chịu thuế GTGT 5%, và Công ty đã thanh toán tiền mua hàng.
 3. Hoá đơn C: Mua loại phân bón đặc biệt trị giá 5.000.000 VND từ nhà cung cấp C. Hoá đơn này chịu thuế GTGT 0% (miễn thuế GTGT), và Công ty đã thanh toán tiền mua hàng.
 4. Hoá đơn D: Mua dịch vụ vận chuyển hoa từ nhà cung cấp D với giá 2.000.000 VND. Hoá đơn này bao gồm thuế GTGT 10%, và Công ty đã thanh toán tiền dịch vụ.

Lời giải:

 1. Đối với Hoá đơn A, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ được tính bằng cách nhân tỷ lệ thuế GTGT (10%) với tổng giá trị hoá đơn:Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = 20.000.000 VND x 10% = 2.000.000 VND

  Công ty Hoa Đẹp có quyền khấu trừ 2.000.000 VND từ số thuế GTGT phải nộp sau này.

 2. Đối với Hoá đơn B, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ được tính tương tự:Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = 15.000.000 VND x 5% = 750.000 VND

  Công ty Hoa Đẹp có quyền khấu trừ 750.000 VND từ số thuế GTGT phải nộp.

 3. Trong trường hợp Hoá đơn C, hoá đơn này không chịu thuế GTGT (miễn thuế GTGT), do đó không có số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ từ giao dịch này.
 4. Đối với Hoá đơn D, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ được tính tương tự như Hoá đơn A và B:Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = 2.000.000 VND x 10% = 200.000 VND

  Công ty Hoa Đẹp có quyền khấu trừ 200.000 VND từ số thuế GTGT phải nộp sau này.

Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cho tháng 10 là: 2.000.000 VND + 750.000 VND + 200.000 VND = 2.950.000 VND.

Số thuế GTGT phải nộp cho tháng 10 sẽ được tính bằng cách trừ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ từ số thuế GTGT đầu ra phát sinh trong tháng.

3. Cách tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp Trực tiếp trên doanh thu

Theo khoản 2 điều 13 của Thông tư 219/2013/TT-BTC, thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu được tính theo công thức sau:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu X Tỷ lệ %

Trong đó:

a) Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa và dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng. Đối với hàng hóa và dịch vụ chịu thuế GTGT, cũng bao gồm các khoản phụ thu và phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu từ bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc doanh thu từ hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu, thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này.

Các cơ sở kinh doanh trong nhiều ngành nghề với các tỷ lệ khác nhau phải kê khai thuế GTGT theo từng nhóm ngành nghề tương ứng với các tỷ lệ được quy định. Nếu không xác định được doanh thu theo từng nhóm ngành nghề hoặc trong một hợp đồng kinh doanh trọn gói bao gồm các hoạt động thuộc nhiều nhóm với các tỷ lệ khác nhau mà không thể phân tách, thì sẽ áp dụng tỷ lệ cao nhất của nhóm ngành nghề mà cơ sở sản xuất và kinh doanh thuộc.

b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu như sau:

 • Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ liên quan đến hàng hóa, xây dựng với bao thầu nguyên vật liệu: 3%;
 • Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Ví dụ: 

Công ty ABC chuyên kinh doanh thực phẩm và cung cấp dịch vụ nhà hàng. Họ đã tính được số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu. Hãy tính số thuế GTGT và giải thích cụ thể.

Thông tin:

 • Doanh thu từ bán thực phẩm: 80.000.000 VND.
 • Doanh thu từ dịch vụ nhà hàng: 40.000.000 VND.

Tỷ lệ %:

 • Thực phẩm (hàng hóa): 1%
 • Dịch vụ nhà hàng: 5%

Lời giải:

 1. Tính thuế GTGT từ bán thực phẩm: Số thuế GTGT phải nộp từ bán thực phẩm = Doanh thu thực phẩm X Tỷ lệ % = 80.000.000 VND X 1% = 800.000 VND
 2. Tính thuế GTGT từ dịch vụ nhà hàng: Số thuế GTGT phải nộp từ dịch vụ nhà hàng = Doanh thu dịch vụ nhà hàng X Tỷ lệ % = 40.000.000 VND X 5% = 2.000.000 VND
 3. Tổng thuế GTGT phải nộp: Tổng thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT từ bán thực phẩm + Số thuế GTGT từ dịch vụ nhà hàng = 800.000 VND + 2.000.000 VND = 2.800.000 VND

Công ty ABC cần nộp tổng cộng 2.800.000 VND thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu cho kỳ kế toán hoặc thời kỳ quy định.

4. Ưu điểm của phương pháp khấu trừ thuế GTGT

Khấu trừ thuế GTGT mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người kinh doanh, bao gồm:

 1. Giảm tải tài chính: Bằng cách trừ số thuế GTGT đầu vào khỏi số thuế GTGT đầu ra, doanh nghiệp giảm tải tài chính do phải nộp số tiền lớn cho ngân sách Nhà nước.
 2. Minh bạch và rõ ràng: Phương pháp khấu trừ giúp rõ ràng hóa quá trình tính toán thuế GTGT và giúp đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động kế toán và thuế.
 3. Khả năng quản lý tốt hơn: Doanh nghiệp có thể quản lý thuế GTGT một cách hiệu quả hơn bằng cách xác định số thuế GTGT đầu vào và đầu ra trong từng kỳ kế toán.
 4. Hạn chế rủi ro: Sử dụng phương pháp khấu trừ thuế giúp hạn chế rủi ro liên quan đến sai sót trong việc tính toán thuế GTGT.

Kết luận

Trong lĩnh vực kế toán và thuế, khấu trừ thuế GTGT là một phương pháp quan trọng để xác định số thuế GTGT cần phải nộp. Bằng cách trừ số thuế GTGT đầu vào khỏi số thuế GTGT đầu ra, doanh nghiệp giảm tải tài chính, tăng tính minh bạch, quản lý tốt hơn, và hạn chế rủi ro. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp lớn và các tổ chức kinh tế khác đang hoạt động tại Việt Nam. Chắc chắn rằng hiểu rõ cách áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc trong quá trình quản lý thuế. Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000