087.790.7790

Tiểu mục 7053 – Ưu đãi khác cho thương binh, bệnh binh 

Trong hệ thống chính sách xã hội của Việt Nam, thương binh, bệnh binh luôn được quan tâm đặc biệt bởi những hy sinh to lớn của họ cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Nhằm thể hiện lòng tri ân Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, trong đó có tiểu mục 7053 – Ưu đãi khác cho thương binh, bệnh binh. Hãy cùng Công ty Luật ACC khám phá trong bài viết này, nơi chúng ta sẽ đi sâu về tiểu mục nàytrong bài viết này nhé!

1. Tiểu mục 7053 là gì?

Tiểu mục 7053ưu đãi khác cho thương binh, bệnh binh thuộc Danh mục chi thường xuyên ngân sách nhà nước về bảo trợ xã hội – Quyết định số 1693/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về chính sách ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh. Nội dung tiểu mục này bao gồm các khoản chi sau:

Trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần khi báo tử liệt sỹ và trợ cấp thờ cúng đối với các liệt sỹ đều là những chính sách nhằm đảm bảo sự công bằng và quan tâm đến các gia đình có người tham gia hoặc hy sinh trong chiến tranh.

 Đối tượng hưởng trợ cấp bao gồm các thương binh, bệnh binh và gia đình của liệt sỹ. Mức hưởng được xác định căn cứ vào mức lương cơ bản theo quy định của pháp luật.

 Để nhận trợ cấp, gia đình cần nộp đơn đề nghị kèm theo các hồ sơ liên quan như giấy tờ tùy thân của người qua đời hoặc giấy tờ chứng minh mối quan hệ với liệt sỹ. 

Cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ xem xét và quyết định việc thanh toán trợ cấp cho người đề xuất hoặc cho cơ sở thờ cúng liệt sỹ, tuân thủ đúng quy trình và thủ tục quy định. Điều này giúp tôn vinh và ghi nhận công lao của những người đã hy sinh cho quốc gia, cũng như hỗ trợ tinh thần và kinh tế cho gia đình họ.

Tiểu mục 7053 – Ưu đãi khác cho thương binh, bệnh binh

2. Thương binh đồng thời là bệnh binh thì được hưởng hai chế độ không?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 và Điều 3 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng 2020, người vừa là thương binh vừa là bệnh binh sẽ được hưởng chế độ ưu đãi của cả hai đối tượng này. 

Cụ thể, người có công với cách mạng thuộc nhiều đối tượng được hưởng trợ cấp, phụ cấp của nhiều đối tượng, trừ trường hợp trợ cấp người phục vụ và chế độ ưu đãi cao nhất theo khoản 2 Điều 5.

 Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi bao gồm thương binh, bệnh binh, và những người có công với cách mạng khác. Để được hưởng các chế độ này, người có công cần làm hồ sơ đề nghị và nộp cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

3. Thủ tục hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh 

Thủ tục giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh được quy định tại Điều 43 Nghị định 131/2021/NĐ-CP như sau:

Cá nhân nộp đơn đề nghị theo Mẫu số 19 Phụ lục I của Nghị định này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi thường trú.

Trong vòng 12 ngày kể từ ngày nhận đơn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và ban hành quyết định hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi theo Mẫu số 62 Phụ lục I. Trợ cấp và phụ cấp đối với thương binh được xác định theo biên bản giám định thương tật cuối cùng.

Nếu hồ sơ thương binh công nhận trước ngày 31/12/1994 không còn giấy tờ thể hiện tỷ lệ tổn thương cơ thể hoặc bị thất lạc, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải đề nghị Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam hoặc thủ trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an cấp bản trích lục hồ sơ thương binh để làm căn cứ giải quyết chế độ.

4. Thời điểm hưởng hai chế độ trợ cấp đối với thương binh và bệnh binh

Thời điểm hưởng hai chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh được quy định chi tiết tại khoản 3 Điều 45 Nghị định 131/2021/NĐ-CP. Theo quy định này, người vừa là thương binh vừa là bệnh binh, hoặc người đang hưởng chế độ mất sức lao động, sẽ bắt đầu nhận thêm một chế độ trợ cấp hàng tháng kể từ tháng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

Quy định cụ thể như sau:

Chuẩn bị và nộp hồ sơ: Cá nhân phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, bao gồm đơn đề nghị hưởng thêm trợ cấp và các giấy tờ liên quan như giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, và các giấy tờ chứng minh khác. Hồ sơ này sau đó được nộp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cá nhân thường trú.

Xử lý hồ sơ: Sau khi nhận được hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu các thông tin trong hồ sơ với các dữ liệu đang quản lý. Quá trình này nhằm xác minh tình trạng thương binh và bệnh binh của cá nhân để đảm bảo họ thuộc diện được hưởng cả hai chế độ trợ cấp.

Ban hành quyết định: Trong vòng 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải ban hành quyết định hưởng thêm chế độ trợ cấp. Quyết định này phải được lập theo Mẫu số 62 Phụ lục I của Nghị định 131/2021/NĐ-CP.

Thời điểm bắt đầu hưởng trợ cấp: Thời điểm bắt đầu hưởng trợ cấp thứ hai chính là từ tháng mà Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Điều này có nghĩa là ngay sau khi quyết định được ban hành, người thụ hưởng sẽ nhận được trợ cấp hàng tháng của cả hai chế độ bắt đầu từ tháng đó.

Đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ: Nếu hồ sơ thương binh được công nhận trước ngày 31/12/1994 không còn giấy tờ thể hiện tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật hoặc bị thất lạc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải trong thời gian 5 ngày làm việc từ khi nhận đơn, gửi văn bản đề nghị Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam hoặc thủ trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an cấp bản trích lục hồ sơ thương binh làm căn cứ giải quyết chế độ.

Quy định này nhằm đảm bảo rằng những người đã cống hiến và hy sinh cho đất nước được nhận đầy đủ và kịp thời các chế độ ưu đãi mà họ xứng đáng được hưởng. Việc xác định rõ ràng thời điểm bắt đầu hưởng trợ cấp giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thực hiện chính sách, đồng thời hỗ trợ tốt nhất cho đời sống của những người có công với cách mạng.

 Hy vọng bài viết trên của Công ty Luật ACC có thể cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết và hữu ích về tiểu mục 7053. Nếu còn bất kỳ điều gì thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790