087.790.7790

Tiểu mục 4911 thay đổi – Tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý

Trước đây, tiểu mục 4911 dùng để ghi nhận khoản thu phạt tiền nộp muộn thuế môn bài do cơ quan thuế quản lý. Tuy nhiên, từ ngày 04/02/2017, Thông tư 324/2016/TT-BTC đã thay đổi phân loại ngân sách nhà nước, mã số 4911 không còn áp dụng.

1. Tiểu mục 4911 thay đổi như thế nào?

Theo quy định trước đây, mã số tiểu mục 4911 được sử dụng để ghi nhận khoản thu phạt tiền nộp muộn thuế môn bài do cơ quan thuế quản lý. Kể từ ngày 04/02/2017, Thông tư số 324/2016/TT-BTC về phân loại ngân sách nhà nước đã có những thay đổi, dẫn đến việc mã số 4911 không còn được áp dụng cho khoản thu phạt tiền nộp muộn thuế môn bài.

Do đó, khi gặp trường hợp chậm nộp tiền lệ phí môn bài, cá nhân và doanh nghiệp phải sử dụng mã số 4943 hoặc 4944, tùy thuộc vào ngân sách được điều tiết. Tiểu mục 4943 được áp dụng cho tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% vào ngân sách trung ương, trong khi tiểu mục 4944 áp dụng cho việc điều tiết vào ngân sách địa phương. Cả hai loại mã số này đều được cơ quan thuế quản lý.

Đáng lưu ý, nếu cá nhân và doanh nghiệp trễ nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài quá 90 ngày, ngoài việc nộp tờ khai và tiền lệ phí còn thiếu, cũng có thể bị xử phạt hành chính về việc trốn thuế theo quy định tại Thông tư 166/2013/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Tiểu mục 4911 thay đổi như thế nào?

2. Xác định số ngày chậm nộp thuế như thế nào?

Theo quy định của Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế quy định số ngày chậm nộp thuế được xác định như sau:

Trường hợp người nộp thuế được phép nộp dần tiền nợ thuế trong thời hạn không quá mười hai tháng từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. Trong trường hợp này, người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,03% trên số tiền thuế chậm nộp mỗi ngày.

Đối với người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với các thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, hoặc thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế, mức phạt chậm nộp thuế cũng là 0,03% trên số tiền thuế chậm nộp mỗi ngày.

Điều này áp dụng cho cả các khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2016, được chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo quy định tại Điều này từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

3. Mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài

Theo quy định của Khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019, mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp tiền thuế được quy định như sau:

Số tiền chậm nộp (cũng là số tiền phạt khi chậm nộp) = Số tiền thuế môn bài chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp.

Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục, bắt đầu từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp và kéo dài đến ngày liền kề trước ngày mà số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã được nộp vào ngân sách nhà nước.

Hy vọng bài viết trên của ACC có thể cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về những thay đổi áp dụng lên tiểu mục 4911 và các thông tin liên quan. Nếu còn bất kỳ điều gì thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790