087.790.7790

Tiểu mục 4299 là gì?

Tiểu mục 4299 – Thu tiền phạt các vi phạm khác trong hệ thống phân loại thu ngân sách nhà nước luôn ẩn chứa nhiều bí ẩn và thắc mắc cho người sử dụng. Vậy Tiểu mục 4299 bao gồm những khoản thu nào? Điều kiện và quy trình thu tiền phạt ra sao? Cùng Công ty Luật ACC hiểu rõ hơn qua bài viết này nhé!

1. Tiểu mục 4299 là gì?

Tiểu mục 4299 thu tiền phạt các vi phạm khác thuộc hệ thống phân loại thu ngân sách nhà nước được quy định trong Thông tư số 20/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, với tên gọi đầy đủ là “Thu tiền phạt các vi phạm khác”.

Hạch toán thu các khoản tiền phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan nhà nước, không thuộc các nhóm thu tiền phạt được quy định tại các mục khác trong hệ thống phân loại thu ngân sách nhà nước.

Tiểu mục 4299 là gì
Tiểu mục 4299 là gì?

2. Quy định về thủ tục nộp tiền phạt vi phạm

Quy trình nộp tiền phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:

Nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc tài khoản được ghi trong quyết định xử phạt: Trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt, cá nhân hoặc tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc vào tài khoản quy định trong quyết định xử phạt. Nếu vượt quá thời hạn quy định, cá nhân hoặc tổ chức vi phạm sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, và mỗi ngày chậm nộp sẽ phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Nộp tiền phạt tại các khu vực khó khăn: Ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi, nơi việc di chuyển gặp khó khăn, cá nhân hoặc tổ chức bị xử phạt có thể nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xử phạt. Người này sẽ thu tiền phạt và phải nộp vào Kho bạc Nhà nước hoặc vào tài khoản quy định trong thời hạn không quá 07 ngày kể từ ngày thu tiền phạt.

Xử phạt trên biển hoặc ngoài giờ hành chính: Trong trường hợp vi phạm xảy ra trên biển hoặc ngoài giờ hành chính, người có thẩm quyền xử phạt sẽ thu tiền phạt trực tiếp và phải nộp vào Kho bạc Nhà nước hoặc vào tài khoản quy định trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thu tiền phạt.

Nộp tiền phạt một lần: Cá nhân hoặc tổ chức vi phạm hành chính chỉ phải nộp tiền phạt một lần, trừ trường hợp được quy định khác tại Điều 79 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Giao chứng từ thu tiền phạt: Người thu tiền phạt có trách nhiệm giao chứng từ thu tiền phạt cho cá nhân hoặc tổ chức nộp tiền phạt.

3. Phát hành biên lai thu tiền phạt vi phạm  

Quy định về việc phát hành biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính được thực hiện như sau theo khoản 3 của Điều 21 Nghị định 118/2021/NĐ-CP:

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức cấp biên lai thu tiền phạt cho cơ quan hoặc đơn vị có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cũng như cho các tổ chức thu tiền phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phải tổ chức in và quản lý giấy chứng nhận nộp tiền phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trước khi sử dụng lần đầu, cơ quan hoặc tổ chức phát hành phải có thông báo bằng văn bản về việc phát hành biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính hoặc giấy chứng nhận nộp tiền phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Cá nhân hoặc tổ chức được cấp biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính hoặc giấy chứng nhận nộp tiền phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ phải tuân thủ và sử dụng chúng theo quy định tại Nghị định 118/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan.

4. Chứng từ thu, nộp tiền phạt và tiền chậm nộp phạt vi phạm  

Quy định về sử dụng chứng từ thu, nộp tiền phạt và tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính theo khoản 4 của Điều 21 Nghị định 118/2021/NĐ-CP như sau:

Khi cá nhân hoặc tổ chức thu tiền phạt sử dụng biên lai thu tiền phạt, họ phải kiểm tra kỹ các thông tin ghi trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính và so sánh với các nội dung ghi trên biên lai thu tiền phạt theo quy định. Tổng số tiền trên các biên lai thu tiền phạt phải chính xác với số tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt.

Nếu thu tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 của Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính, nội dung biên lai phải rõ ràng ghi số tiền đã thu và đánh dấu rõ việc thuộc trường hợp thu tiền chậm nộp phạt.

Cá nhân hoặc tổ chức nộp tiền phạt vi phạm hành chính có quyền từ chối nộp tiền hoặc yêu cầu hoàn trả số tiền phạt đã nộp nếu phát hiện biên lai thu tiền phạt hoặc chứng từ thu tiền không đúng mẫu quy định, ghi sai so với quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ghi sai số tiền phạt, hoặc ghi chậm nộp phạt (nếu có). Họ cũng phải thông báo cho cơ quan quản lý người có thẩm quyền thu tiền phạt để được xử lý kịp thời.

Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tiểu mục 4299 – Phạt vi phạm khác. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy liên hệ đến Công ty Luật ACC nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790