087.790.7790

Tiểu mục 4253 – Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do ngành Hải quan thực hiện

Nắm rõ quy định phạt vi phạm hành chính thuế do ngành Hải quan thực hiện là điều cần thiết cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Tiểu mục 4253 đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế minh bạch, hiệu quả. Bài viết này Công ty Luật ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tiểu mục này

1. Tiểu mục 4253 là gì?

Tiểu mục 4253 là phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do ngành Hải quan thực hiện thuộc mục 4200. Mục này bao gồm các khoản thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do ngành Hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Đối với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh xảy ra trong lĩnh vực hải quan thì áp dụng quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

tiểu mục 4253 - Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do ngành Hải quan thực hiện
Tiểu mục 4253 – Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do ngành Hải quan thực hiện

2. Đối tượng phạt theo tiểu mục 4253

 Nghị định 128/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do ngành Hải quan quy định về đối tượng áp dụng

Tổ chức và cá nhân trong nước, cũng như tổ chức và cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính, cũng như người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại các Điều 27, 28, 29, 30, 31, 32 của Nghị định này.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này.

Các tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh và văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác;

c) Các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Các tổ chức xã hội, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

đ) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;

e) Các tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

3. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do ngành Hải quan thực hiện

Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do ngành Hải quan thực hiện được quy định tại các văn bản pháp luật liên quan, bao gồm:

Vi phạm về khai báo hải quan: khai báo không đúng hoặc khai báo thiếu về giá trị, số lượng, chủng loại hàng hóa; khai báo sai mã số hàng hóa; khai báo sai về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa;…

Vi phạm về nộp thuế: nộp thuế không đúng thời hạn; nộp thuế thiếu; trốn thuế;…

Vi phạm về hóa đơn, chứng từ: sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp lệ;…

Vi phạm về thủ tục hành chính thuế: không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về thủ tục hành chính thuế;…

4. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

Theo quy định tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do ngành Hải quan thì mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan sẽ chịu một trong các hình thức xử phạt chính, bao gồm cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với tổ chức và cá nhân.

Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có hành vi vi phạm theo quy định của Nghị định này.

4.1. Hình thức xử phạt

Mức phạt tiền cho cá nhân và tổ chức được quy định như sau:

Mức phạt tiền quy định trong Chương II của Nghị định này đối với tổ chức và bằng một nửa mức phạt tiền đối với tổ chức đó đối với cá nhân, trừ trường hợp được quy định tại điểm b và điểm c của khoản này;

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 10 của Nghị định này áp dụng cho cá nhân;

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quản lý thuế theo quy định tại các Điều 9, 14 của Nghị định này áp dụng cho cả cá nhân và tổ chức;

Hộ kinh doanh và hộ gia đình thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định này sẽ bị xử phạt như cá nhân.

Hình thức xử phạt bổ sung bao gồm: Tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

4.2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Cá nhân và tổ chức vi phạm hành chính còn có thể chịu một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

 Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất đối với tang vật và phương tiện vi phạm hành chính;

 Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập đối với tang vật và phương tiện vi phạm hành chính;

 Buộc thực hiện việc vận chuyển hàng hóa qua cảnh, chuyển cảng, chuyển khẩu, chuyển cửa khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất đúng cửa khẩu, tuyến đường quy định;

  Buộc loại bỏ bao bì và nhãn hàng hóa đã thay đổi do hành vi vi phạm; buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên nhãn hàng hóa trước khi đưa hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam;

 Buộc tiêu hủy hàng hóa và vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại;

 Buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật đã bị tiêu thụ, tẩu tán, hoặc tiêu hủy trái quy định của pháp luật;

 Buộc nộp đủ số tiền thuế trốn và số tiền thuế thiếu;

 Buộc nộp đủ số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn, không thu không đúng;

 Buộc dán tem “Vietnam duty not paid” theo quy định.

Hy vọng những thông tin tiểu mục 4253 hữu ích cho bạn. Nếu bạn còn thắc mắc gì, vui lòng liên hệ với Công ty Luật ACC để được tư vấn cụ thể hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790