087.790.7790

Tiểu mục 2864 là gì ?

Tiểu mục 2864 là mã tiểu mục thu tiền phạt và tịch thu khi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do cơ quan thuế quản lý. Vậy Tiểu mục 2864 là gì ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Khái niệm mã tiểu mục nộp thuế ? 

Mã tiểu mục nộp thuế là một mã gồm 5 chữ số, được sử dụng để phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo các đối tượng quản lý trong từng mục. Mã tiểu mục nộp thuế được quy định tại Danh mục mã số nội dung kinh tế (mục, tiểu mục) do Bộ Tài chính ban hành.

Mã tiểu mục nộp thuế có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý và kiểm soát các khoản thu ngân sách nhà nước. Việc sử dụng mã tiểu mục nộp thuế một cách hiệu quả sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước có thể theo dõi và phân tích các khoản thu ngân sách nhà nước một cách chi tiết, từ đó có thể đưa ra các chính sách phù hợp để quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước một cách hiệu quả.

Mã tiểu mục nộp thuế được sử dụng trong nhiều trường hợp, bao gồm:

 • Kê khai thuế. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi nộp thuế phải ghi mã tiểu mục nộp thuế vào Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
 • Hạch toán kế toán. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi hạch toán kế toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phải sử dụng mã tiểu mục nộp thuế.
 • Kiểm tra thuế. Cơ quan thuế khi kiểm tra thuế có thể sử dụng mã tiểu mục nộp thuế để xác định các khoản thu, chi ngân sách nhà nước.

Mã tiểu mục nộp thuế được chia thành hai cấp:

 • Mục: Mục là một cấp phân loại tổng quát nhất, bao gồm 2 chữ số.
 • Tiểu mục: Tiểu mục là một cấp phân loại chi tiết hơn, bao gồm 3 chữ số.

Ví dụ:

 • Mục 100: Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Tiểu mục 1001: Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh
 • Tiểu mục 1002: Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn

2. Tiểu mục 2864 là thuế gì ?

Tiểu mục 2864 là thuế gì ?
Tiểu mục 2864 là thuế gì ?

Theo quy định của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính, mã tiểu mục 2864 là thuế môn bài mức (bậc) 3. Thuế môn bài là một loại lệ phí được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Thuế môn bài được tính dựa trên vốn điều lệ hoặc vốn đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân.

Như vậy, tiểu mục 2864 là thuế môn bài áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có vốn điều lệ hoặc vốn đăng ký kinh doanh từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Mức thuế môn bài đối với các tổ chức, cá nhân này là 500.000 đồng/năm.

Cụ thể, theo quy định tại Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính, mức thuế môn bài đối với các tổ chức, cá nhân được quy định như sau:

| Vốn điều lệ hoặc vốn đăng ký kinh doanh | Mức thuế môn bài |
|—|—|—|
| Từ 0 đến 100 triệu đồng | 100.000 đồng/năm |
| Từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng | 300.000 đồng/năm |
| Từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng | 500.000 đồng/năm |
| Từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng | 1.000.000 đồng/năm |
| Trên 1 tỷ đồng | 2.000.000 đồng/năm |

Thuế môn bài là loại thuế phải nộp một lần trong năm, chậm nhất là ngày 31 tháng 01 hàng năm. Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế môn bài thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước ngày 31 tháng 01 hàng năm.

Ví dụ:

 • Một tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đăng ký kinh doanh là 400 triệu đồng, phải nộp thuế môn bài năm 2023 là 500.000 đồng. Tổ chức này nộp thuế môn bài đúng hạn.
 • Như vậy, tổ chức này phải nộp tổng cộng 500.000 đồng thuế môn bài năm 2023, bao gồm 500.000 đồng thuế môn bài phải nộp.

Lưu ý:

 • Thuế môn bài là loại thuế không được khấu trừ.
 • Thuế môn bài của các tổ chức, cá nhân mới thành lập được miễn trong năm đầu hoạt động.
 • Thuế môn bài của các tổ chức, cá nhân đang hoạt động có vốn điều lệ hoặc vốn đăng ký kinh doanh giảm hoặc tạm ngừng hoạt động thì phải nộp thuế môn bài theo mức tương ứng với vốn điều lệ hoặc vốn đăng ký kinh doanh mới.

3. Mã tiểu mục thu tiền phạt và tịch thu

Mã tiểu mục thu tiền phạt và tịch thu
Mã tiểu mục thu tiền phạt và tịch thu

Mã tiểu mục thu tiền phạt và tịch thu được quy định tại Thông tư 324/2016/TT-BTC, cụ thể như sau:

Loại tiền phạt Mã tiểu mục
Phạt vi phạm hành chính theo quyết định của Tòa án 4251
Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 4252
Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan hải quan 4253
Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan thuế 4272
Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan hải quan 4273
Phạt kinh doanh trái pháp luật do ngành khác thực hiện 4266
Phạt vi phạm trật tự đô thị 4267
Phạt vi phạm khác 4299

Cụ thể:

 • Mã tiểu mục 4251 được sử dụng để hạch toán khoản tiền phạt vi phạm hành chính theo quyết định của Tòa án.
 • Mã tiểu mục 4252 được sử dụng để hạch toán khoản tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.
 • Mã tiểu mục 4253 được sử dụng để hạch toán khoản tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan hải quan.
 • Mã tiểu mục 4272 được sử dụng để hạch toán khoản tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan thuế.
 • Mã tiểu mục 4273 được sử dụng để hạch toán khoản tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan hải quan.
 • Mã tiểu mục 4266 được sử dụng để hạch toán khoản tiền phạt kinh doanh trái pháp luật do ngành khác thực hiện.
 • Mã tiểu mục 4267 được sử dụng để hạch toán khoản tiền phạt vi phạm trật tự đô thị.
 • Mã tiểu mục 4299 được sử dụng để hạch toán khoản tiền phạt vi phạm khác.

Trên đây là một số thông tin về Tiểu mục 2864 là gì ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng