087.790.7790

Tiểu mục 1702 là thuế gì ?

Tiểu mục 1702 là tiểu mục thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (trừ thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu qua biên giới đất liền). Đây là loại thuế mà các doanh nghiệp phải nộp khi nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam. Thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu là 5%, 10% hoặc 15%, tùy thuộc vào loại hàng hóa. Vậy Tiểu mục 1702 là thuế gì ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Khái niệm mã tiểu mục nộp thuế ? 

Mã tiểu mục nộp thuế là một mã gồm 5 chữ số, được sử dụng để phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo các đối tượng quản lý trong từng mục. Mã tiểu mục nộp thuế được quy định tại Danh mục mã số nội dung kinh tế (mục, tiểu mục) do Bộ Tài chính ban hành.

Mã tiểu mục nộp thuế có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý và kiểm soát các khoản thu ngân sách nhà nước. Việc sử dụng mã tiểu mục nộp thuế một cách hiệu quả sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước có thể theo dõi và phân tích các khoản thu ngân sách nhà nước một cách chi tiết, từ đó có thể đưa ra các chính sách phù hợp để quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước một cách hiệu quả.

Mã tiểu mục nộp thuế được sử dụng trong nhiều trường hợp, bao gồm:

 • Kê khai thuế. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi nộp thuế phải ghi mã tiểu mục nộp thuế vào Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
 • Hạch toán kế toán. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi hạch toán kế toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phải sử dụng mã tiểu mục nộp thuế.
 • Kiểm tra thuế. Cơ quan thuế khi kiểm tra thuế có thể sử dụng mã tiểu mục nộp thuế để xác định các khoản thu, chi ngân sách nhà nước.

Mã tiểu mục nộp thuế được chia thành hai cấp:

 • Mục: Mục là một cấp phân loại tổng quát nhất, bao gồm 2 chữ số.
 • Tiểu mục: Tiểu mục là một cấp phân loại chi tiết hơn, bao gồm 3 chữ số.

Ví dụ:

 • Mục 100: Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Tiểu mục 1001: Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh
 • Tiểu mục 1002: Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn

2. Tiểu mục 1702 là thuế gì ?

Tiểu mục 1702 là thuế gì ?
Tiểu mục 1702 là thuế gì ?

Theo quy định của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính, mã tiểu mục 1702 là thuế giá trị gia tăng (VAT) hàng nhập khẩu (trừ thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu qua biên giới đất liền). Thuế VAT là một loại thuế gián thu được áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ tại mỗi giai đoạn sản xuất, lưu thông, vận chuyển và tiêu dùng. Thuế VAT được tính theo phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất đến tiêu dùng.

Như vậy, tiểu mục 1702 là thuế VAT áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam. Mức thuế suất thuế VAT đối với hàng hóa nhập khẩu là 5% hoặc 10%, tùy thuộc vào loại hàng hóa.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế VAT đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định như sau:

Loại hàng hóa Mức thuế suất thuế VAT
Hàng hóa chịu thuế suất 5% 5%
Hàng hóa chịu thuế suất 10% 10%

Thuế VAT hàng nhập khẩu là loại thuế phải nộp một lần khi hàng hóa nhập khẩu được thông quan vào Việt Nam. Người nộp thuế VAT hàng nhập khẩu là tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam.

Ví dụ:

Một doanh nghiệp nhập khẩu 100 chiếc điện thoại iPhone XS từ Trung Quốc vào Việt Nam. Giá trị hàng hóa là 1 tỷ đồng. Thuế suất thuế VAT đối với điện thoại iPhone XS là 10%.

Thuế VAT hàng nhập khẩu của doanh nghiệp này được tính như sau:

Thuế VAT hàng nhập khẩu = 1 tỷ đồng * 10% = 100 triệu đồng

Như vậy, doanh nghiệp này phải nộp tổng cộng 1,1 tỷ đồng cho lô hàng điện thoại iPhone XS nhập khẩu, bao gồm 1 tỷ đồng giá trị hàng hóa và 100 triệu đồng thuế VAT.

3. Mã tiểu mục thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Mã tiểu mục thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
Mã tiểu mục thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Theo quy định tại Thông tư 324/2016/TT-BTC, mã tiểu mục thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là 1702. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là khoản thuế giá trị gia tăng mà người nhập khẩu phải nộp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu được tính theo công thức sau:

Thuế giá trị gia tăng = Giá tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

 • Giá tính thuế là giá bán, giá tính thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu, bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và các khoản phụ thu, phí khác (nếu có).
 • Thuế suất là 10%.

Ví dụ: Doanh nghiệp A nhập khẩu một lô hàng hóa có giá tính thuế là 100 triệu đồng. Thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%. Như vậy, số thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với lô hàng hóa này là:

Thuế giá trị gia tăng = 100 triệu đồng x 10% = 10 triệu đồng

Mã tiểu mục thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu được sử dụng để hạch toán khoản thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với hàng hóa nhập khẩu vào ngân sách nhà nước.

Trên đây là một số thông tin về  Tiểu mục 1702 là thuế gì ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng