087.790.7790

Tiền lãi chậm nộp thuế hạch toán vào tài khoản nào?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định thì phải nộp thêm tiền lãi chậm nộp. Tiền lãi chậm nộp thuế được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Vậy Tiền lãi chậm nộp thuế hạch toán vào tài khoản nào? Bài viết này của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn

1. Nguyên nhân dẫn đến bị phạt chậm nộp thuế

Tiền lãi chậm nộp thuế hạch toán vào tài khoản nào?
Tiền lãi chậm nộp thuế hạch toán vào tài khoản nào?

Nguyên nhân dẫn đến bị phạt chậm nộp thuế có thể do một số yếu tố sau:

 • Do sơ suất, thiếu sót trong công tác kế toán, thuế

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến chậm nộp thuế. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể chưa nắm rõ các quy định về thời hạn nộp thuế, hoặc chưa có hệ thống kế toán, thuế chặt chẽ dẫn đến việc kê khai, nộp thuế không đúng thời hạn.

 • Do khó khăn về tài chính

Trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gặp khó khăn về tài chính, không có đủ tiền để nộp thuế đúng hạn thì có thể dẫn đến chậm nộp thuế.

 • Do cố ý vi phạm pháp luật về thuế

Một số trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cố ý vi phạm pháp luật về thuế, trốn thuế để giảm thiểu nghĩa vụ nộp thuế của mình. Những trường hợp này sẽ bị xử phạt nặng hơn so với các trường hợp khác.

Mức phạt chậm nộp thuế

Theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019, mức phạt chậm nộp thuế được tính theo công thức sau:

Mức phạt chậm nộp thuế = Số tiền thuế chậm nộp x Tỷ lệ (%)

Trong đó:

 • Số tiền thuế chậm nộp là số tiền thuế phải nộp theo quy định của pháp luật nhưng chưa được nộp đúng thời hạn.
 • Tỷ lệ (%) là tỷ lệ phạt chậm nộp thuế được quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2019.

Tỷ lệ (%) phạt chậm nộp thuế được quy định như sau:

Ngoài ra, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chậm nộp thuế còn phải nộp thêm tiền chậm nộp tính theo công thức sau:

Thời gian chậm nộp Tỷ lệ (%)
Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế 0,05%
Từ ngày thứ 11 đến ngày thứ 30 kể từ ngày hết hạn nộp thuế 0,07%
Từ ngày thứ 31 đến ngày thứ 90 kể từ ngày hết hạn nộp thuế 0,10%
Từ ngày thứ 91 đến ngày thứ 180 kể từ ngày hết hạn nộp thuế 0,15%
Từ ngày thứ 181 trở đi 0,20%

Tiền chậm nộp = Số tiền thuế chậm nộp x Tỷ lệ (%) x Số ngày chậm nộp

Trong đó:

 • Số tiền thuế chậm nộp là số tiền thuế phải nộp theo quy định của pháp luật nhưng chưa được nộp đúng thời hạn.
 • Tỷ lệ (%) là tỷ lệ tính tiền chậm nộp được quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2019.
 • Số ngày chậm nộp là số ngày tính từ ngày tiếp theo ngày hết hạn nộp thuế đến ngày nộp thuế.

Tỷ lệ (%) tính tiền chậm nộp được quy định như sau:

Thời gian chậm nộp Tỷ lệ (%)
Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế 0,03%
Từ ngày thứ 11 đến ngày thứ 30 kể từ ngày hết hạn nộp thuế 0,05%
Từ ngày thứ 31 đến ngày thứ 90 kể từ ngày hết hạn nộp thuế 0,07%
Từ ngày thứ 91 đến ngày thứ 180 kể từ ngày hết hạn nộp thuế 0,10%
Từ ngày thứ 181 trở đi 0,07%

2. Tiền lãi chậm nộp thuế hạch toán vào tài khoản nào?

Theo quy định của Luật Kế toán 2015 và Thông tư 200/2014/TT-BTC, tiền lãi chậm nộp thuế được hạch toán vào tài khoản 3339 – Các khoản tiền phạt, truy thu thuế, nợ thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác. Tài khoản này phản ánh số tiền phạt, truy thu thuế, nợ thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, kế toán hạch toán tiền lãi chậm nộp thuế như sau:

Khi phát sinh nghĩa vụ nộp tiền lãi chậm nộp thuế:

 • Nợ TK 3339 – Các khoản tiền phạt, truy thu thuế, nợ thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác (chi tiết loại thuế chậm nộp)
 • Có TK 111, 112

Khi nộp tiền lãi chậm nộp thuế:

 • Nợ TK 111, 112
 • Có TK 3339 – Các khoản tiền phạt, truy thu thuế, nợ thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác (chi tiết loại thuế chậm nộp)

Ví dụ hạch toán tiền lãi chậm nộp thuế

Công ty X chậm nộp thuế giá trị gia tăng với số tiền là 100 triệu đồng. Số tiền lãi chậm nộp thuế là 10 triệu đồng. Công ty X đã nộp tiền lãi chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Kế toán hạch toán như sau:

Khi phát sinh nghĩa vụ nộp tiền lãi chậm nộp thuế:

 • Nợ TK 33392 – Thuế GTGT chậm nộp (10 triệu đồng)
 • Có TK 111, 112 (10 triệu đồng)

Khi nộp tiền lãi chậm nộp thuế:

 • Nợ TK 111, 112 (10 triệu đồng)
 • Có TK 33392 – Thuế GTGT chậm nộp (10 triệu đồng)

3. Hạch toán tiền chậm nộp thuế

Theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019, tiền chậm nộp thuế là khoản tiền nộp thêm vào số tiền thuế phải nộp do chậm nộp tiền thuế, chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Hạch toán tiền chậm nộp thuế

Tiền chậm nộp thuế được hạch toán trên tài khoản 3339 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước khác.

Hạch toán tiền chậm nộp thuế khi phát sinh

Khi phát sinh tiền chậm nộp thuế, kế toán hạch toán như sau:

 • Nợ TK 3339 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước khác
 • Có TK 133 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước khác

Ví dụ

Công ty ABC nộp chậm tờ khai thuế GTGT tháng 7/2023 đến ngày 20/8/2023. Số tiền thuế phải nộp của tháng 7/2023 là 10.000.000 đồng và số tiền chậm nộp thuế là 200.000 đồng.

Hạch toán khi phát sinh tiền chậm nộp thuế:

 • Nợ TK 3339 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước khác
 • Có TK 133 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước khác 200.000

Hạch toán tiền chậm nộp thuế khi nộp

Khi nộp tiền chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước, kế toán hạch toán như sau:

 • Nợ TK 111 – Tiền mặt
 • Có TK 3339 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước khác

Ví dụ

Công ty ABC đã nộp tiền chậm nộp thuế cho ngân sách nhà nước là 200.000 đồng.

Hạch toán khi nộp tiền chậm nộp thuế:

 • Nợ TK 111 – Tiền mặt
 • Có TK 3339 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước khác 200.000

Một số lưu ý khi hạch toán tiền chậm nộp thuế

 • Tiền chậm nộp thuế được hạch toán riêng biệt và theo dõi chi tiết theo từng loại thuế, từng thời kỳ phát sinh.
 • Trường hợp người nộp thuế được cơ quan thuế giảm tiền chậm nộp thuế, khoản tiền giảm tiền chậm nộp thuế phải được hạch toán ngay khi được cơ quan thuế chấp nhận giảm.
 • Kế toán cần lưu ý hạch toán tiền chậm nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật để tránh sai sót.

Trên đây là một số thông tin về Tiền lãi chậm nộp thuế hạch toán vào tài khoản nào?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng