087.790.7790

Thông tin Chi cục thuế quận Phú Nhuận – TPHCM

Chi cục thuế quận Phú Nhuận là cơ quan trực thuộc Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của Chi cục Thuế quận Phú Nhuận trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Vậy Thông tin Chi cục thuế quận Phú  Nhuận – TPHCM là gì ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Vị trí và chức năng của Chi cục thuế quận Phú Nhuận

Thông tin Chi cục thuế quận Phú Nhuận - TPHCM
Thông tin Chi cục thuế quận Phú Nhuận – TPHCM

Vị trí

Chi cục thuế quận Phú Nhuận là cơ quan trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng quản lý thuế trên địa bàn quận Phú Nhuận, bao gồm:

 • Thu thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
 • Kiểm tra thuế, xử lý vi phạm pháp luật về thuế.
 • Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế.
 • Hỗ trợ người nộp thuế.

Địa chỉ

Chi cục thuế quận Phú Nhuận có địa chỉ tại:

Số 145/9 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại

Điện thoại: (028) 3844 5658.

Lịch làm việc

Chi cục thuế quận Phú Nhuận làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8h00 đến 16h00.

Chức năng

Chi cục thuế quận Phú Nhuận có các chức năng chính sau:

Thu thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật: Chi cục thuế quận Phú Nhuận có trách nhiệm thu các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật, bao gồm:

 • Thuế giá trị gia tăng.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thuế thu nhập cá nhân.
 • Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.
 • Thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn.
 • Thuế thu nhập từ thừa kế, quà tặng.
 • Thuế thu nhập từ trúng thưởng xổ số.
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Thuế bảo vệ môi trường.
 • Lệ phí môn bài.
 • Các loại phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra thuế, xử lý vi phạm pháp luật về thuế: Chi cục thuế quận Phú Nhuận có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế của người nộp thuế, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của pháp luật.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế: Chi cục thuế quận Phú Nhuận có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế cho người nộp thuế, giúp người nộp thuế hiểu và thực hiện đúng pháp luật về thuế.

Hỗ trợ người nộp thuế: Chi cục thuế quận Phú Nhuận có trách nhiệm hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, bao gồm:

 • Hướng dẫn người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế, nộp thuế.
 • Giải đáp thắc mắc của người nộp thuế về thuế.
 • Hỗ trợ người nộp thuế giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.

Chi cục thuế quận Phú Nhuận là cơ quan quan trọng trong việc quản lý thuế trên địa bàn quận Phú Nhuận, góp phần đảm bảo thu ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Một số nhiệm vụ trọng tâm của Chi cục thuế quận Phú Nhuận trong năm 2023

 • Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về thuế của người nộp thuế.
 • Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu thuế, đảm bảo thu ngân sách nhà nước theo dự toán được giao.
 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.
 • Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý thuế.
 • Chi cục thuế quận Phú Nhuận cam kết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục thuế quận Phú Nhuận

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục thuế quận Phú Nhuận

Chi cục thuế quận Phú Nhuận là đơn vị trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế trên địa bàn quận Phú Nhuận theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục thuế quận Phú Nhuận bao gồm:

 1. Nhiệm vụ
 • Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế;
 • Đăng ký thuế;
 • Kê khai thuế;
 • Tính thuế;
 • Thông báo thuế;
 • Nộp thuế;
 • Hoàn thuế;
 • Khấu trừ thuế;
 • Miễn thuế, giảm thuế;
 • Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt;
 • Kế toán thuế đối với người nộp thuế;
 • Đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước;
 • Thanh tra, kiểm tra thuế;
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế;
 • Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ về thuế;
 • Hợp tác quốc tế về thuế;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh giao.
 1. Quyền hạn
 • Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế.
 • Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về thuế của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 • Xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật.
 • Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến quản lý thuế.
 • Chi cục thuế quận Phú Nhuận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số nhiệm vụ cụ thể của Chi cục thuế quận Phú Nhuận trong năm 2023

 • Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về thuế của người nộp thuế.
 • Tăng cường công tác đăng ký thuế, quản lý thông tin người nộp thuế, đảm bảo đầy đủ, chính xác, cập nhật.
 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thuế, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.
 • Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ người nộp thuế, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vướng mắc, kiến nghị của người nộp thuế.
 • Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh giao.

Một số kết quả nổi bật của Chi cục thuế quận Phú Nhuận trong năm 2022

 • Tổng thu ngân sách nhà nước từ thuế trên địa bàn quận Phú Nhuận đạt 13.000 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch năm.
 • Tỷ lệ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đúng hạn đạt 99,8%.
 • Chi cục thuế quận Phú Nhuận được Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Một số giải pháp trọng tâm của Chi cục thuế quận Phú Nhuận trong năm 2023

 • Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế.
 • Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro cao.
 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế.

3. Địa chỉ Chi cục thuế quận Phú Nhuận

Địa chỉ Chi cục thuế quận Phú Nhuận là:

Chi cục Thuế quận Phú Nhuận

 • Địa chỉ: Số 145/9, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 3844 5658
 • Fax: (028) 3844 5657

Chi cục thuế quận Phú Nhuận là cơ quan trực thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Phú Nhuận.

Chi cục thuế quận Phú Nhuận có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Đăng ký thuế, cấp mã số thuế cho người nộp thuế.
 • Quản lý thuế, thu thuế, xử lý vi phạm hành chính về thuế.
 • Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người nộp thuế trên địa bàn quận Phú Nhuận có thể liên hệ với Chi cục thuế quận Phú Nhuận để được giải đáp thắc mắc về pháp luật thuế, thực hiện các thủ tục hành chính về thuế hoặc nộp thuế.

4. Danh bạ Chi cục thuế quận Phú Nhuận

Lãnh đạo

 • Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Văn Hải
 • Phó Chi cục trưởng: Bà Nguyễn Thị Xuân Lan

Các phòng, ban

 • Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT
 • Bộ phận Một cửa
 • Đội Kiểm tra nội bộ
 • Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học
 • Bộ phận Hóa đơn ấn chỉ
 • Đội Thuế TNCN

Thời gian làm việc

 • Sáng: 7h30 – 11h30
 • Chiều: 13h30 – 17h30

Chức năng, nhiệm vụ

 • Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn quận Phú Nhuận.
 • Tổ chức đăng ký thuế, cấp mã số thuế cho người nộp thuế; quản lý thông tin về người nộp thuế.
 • Tiếp nhận, xử lý hồ sơ khai thuế, tính thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xoá nợ thuế, tiền phạt, lập sổ thuế, thông báo thuế, phát hành các lệnh thu thuế và thu khác theo quy định của pháp luật thuế.
 • Đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.
 • Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế.
 • Xử lý vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật.
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân cấp, ủy quyền của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Danh bạ các phòng, ban

 • Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Tài

Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

 • Bộ phận Một cửa

Trưởng bộ phận: Ông Nguyễn Văn Sơn

Phó trưởng bộ phận: Bà Nguyễn Thị Thuý Quỳnh

 • Đội Kiểm tra nội bộ

Đội trưởng: Ông Nguyễn Văn Tuấn

 • Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học

Đội trưởng: Ông Nguyễn Văn Sơn

 • Bộ phận Hóa đơn ấn chỉ

Trưởng bộ phận: Ông Võ Văn Tuấn

 • Đội Thuế TNCN

Đội trưởng: Ông Nguyễn Văn Dũng

Trên đây là một số thông tin về Thông tin Chi cục thuế quận Phú  Nhuận – TPHCM . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790