087.790.7790

Thuế ở việt nam hiện nay là bao nhiêu?

Thuế ở Việt Nam là một yếu tố quan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia. Hệ thống thuế bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thuế thuế trước bạ và nhiều loại thuế khác. Mức thuế và cách tính thuế thường thay đổi theo loại thuế và thu nhập của cá nhân hoặc doanh nghiệp. Thuế đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách quốc gia để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Bài viết dưới đây Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ cùng bạn tìm hiểu thuế ở Việt Nam là bao nhiêu nhé!

Thuế ở việt nam hiện nay là bao nhiêu?
Thuế ở việt nam hiện nay là bao nhiêu?

1. Trừ thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu phần trăm đối với cá nhân cư trú ký HĐLĐ ≥ 03 tháng?

Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì tính thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp tính thuế lũy tiến từng phần. Theo đó, sẽ bị trừ thuế thu nhập cá nhân từ 5% – 35% thu nhập tính thuế.

Cụ thể, Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định Biểu thuế lũy tiến từng phần như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60 Đến 5

5

2

Trên 60 – 120 Trên 5 – 10

10

3

Trên 120 – 216 Trên 10 – 18

15

4

Trên 216 – 384 Trên 18 – 32

20

5

Trên 384 – 624 Trên 32 – 52

25

6

Trên 624 – 960 Trên 52 – 80

30

7

Trên 960 Trên 80

35

Theo đó, đối chiếu với quy định tại Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công với đối tượng cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên được xác định bằng công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế x Thuế suất (1)

 

Trong đó:

Thu nhập tính thuế

 

= Thu nhập chịu thuế Các khoản giảm trừ (2)
Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập Các khoản thu nhập được miễn thuế (3)

 

Do đó, để biết trừ thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu phần trăm (thuế suất) thì cần xác định được mức thu nhập tính thuế theo các bước sau:

Bước 1: Tính tổng thu nhập

Bước 2: Tính các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân (nếu có)

Các khoản thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công gồm:

– Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định pháp luật.

– Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho hãng tàu nước ngoài hoặc hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

Bước 3: Tính thu nhập chịu thuế theo công thức (3)

Bước 4: Tính các khoản giảm trừ

– Giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).

– Giảm trừ gia cảnh đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, người nộp thuế còn được tính giảm trừ các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo.

Bước 5: Tính thu nhập tính thuế theo công thức (2)

Bước 6: Tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo công thức (1)

Như vậy, sau khi xác định được thu nhập tính thuế thì đối chiếu với Biểu thuế lũy tiến từng phần để biết được thuế suất thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu phần trăm:

  • Thu nhập tính thuế đến 05 triệu đồng/tháng thì thuế suất là 5%.
  • Thu nhập tính thuế từ 05 – 10 triệu đồng/tháng thì thuế suất là 10%.
  • Thu nhập tính thuế từ 10 – 18 triệu đồng/tháng thì thuế suất là 15%.
  • Thu nhập tính thuế từ 18 – 32 triệu đồng/tháng thì thuế suất là 20%.
  • Thu nhập tính thuế từ 32 – 52 triệu đồng/tháng thì thuế suất là 25%.
  • Thu nhập chịu thuế từ 52 – 80 triệu đồng/tháng thì thuế suất là 30%.
  • Thu nhập chịu thuế trên 80 triệu đồng/tháng thì thuế suất là 35%.

2. Trừ thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu phần trăm đối với cá nhân cư trú không ký HĐLĐ/ký dưới 3 tháng?

Trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng tại Việt Nam thường được tính theo bảng thuế thu nhập cá nhân. Mức thuế sẽ phụ thuộc vào thu nhập chịu thuế của cá nhân và có mức giảm trừ gia cảnh. Thông thường, bảng thuế thu nhập cá nhân gồm các mức thuế từ 5% đến 35% tùy thu nhập. Để biết chính xác mức thuế áp dụng cho cá nhân cụ thể, bạn cần xem xét thu nhập cụ thể và các quy định mới nhất về thuế TNCN tại thời điểm đó. Mức thuế thấp nhất (5%) áp dụng cho thu nhập thấp, trong khi mức thuế cao nhất (35%) áp dụng cho thu nhập cao.

3. Trừ thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu phần trăm đối với cá nhân không cư trú?

Trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam thường có mức thuế 5% cho thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân không cư trú là những người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài, có thu nhập từ Việt Nam. Tuy nhiên, mức thuế và các quy định cụ thể có thể thay đổi theo quy định của pháp luật thuế tại thời điểm đó, vì vậy, để biết chính xác mức thuế và các quy định mới nhất, bạn nên tham khảo thông tin từ cơ quan thuế Việt Nam hoặc từ nguồn thông tin pháp luật thích hợp.

KẾT LUẬN:

– Trừ thuế thu nhập cá nhân từ 5% – 35% thu nhập tính thuế đối với cá nhân cư trú ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên.

– Trừ thuế thu nhập cá nhân 10% tổng thu nhập trước khi chi trả đối với cá nhân cư trú không ký HĐLĐ/ký HĐLĐ dưới 03 tháng có thu nhập từ tiền lương, tiền công ≥ 02 triệu đồng/lần.

– Trừ thuế thu nhập cá nhân 20% thu nhập chịu thuế đối với cá nhân không cư trú.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng