0764704929

Thuế nhập khẩu ưu đãi là gì ?

Thuế nhập khẩu là một loại thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu vào một quốc gia. Vậy thuế nhập khẩu ưu đãi là gì ? Bài viết này của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn

1. Thuế nhập khẩu ưu đãi là gì ?

Thuế nhập khẩu ưu đãi là gì ?
Thuế nhập khẩu ưu đãi là gì ?

Thuế nhập khẩu ưu đãi là loại thuế nhập khẩu áp dụng với mức thuế suất ưu đãi. Mức thuế suất ưu đãi thường thấp hơn mức thuế suất thông thường. Thuế nhập khẩu ưu đãi được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi bao gồm:

 • Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.
 • Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ theo quy định của pháp luật.

Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi được quy định cụ thể tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Thuế nhập khẩu ưu đãi có vai trò quan trọng trong việc khuyến khích nhập khẩu hàng hóa từ các nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam, góp phần đa dạng hóa nguồn cung hàng hóa cho thị trường trong nước, thúc đẩy cạnh tranh, giảm giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

2. Biểu thuế suất áp dụng cho thuế nhập khẩu ưu đãi 

Biểu thuế suất áp dụng cho thuế nhập khẩu ưu đãi được quy định tại Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Theo đó, biểu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi được chia thành 2 loại:

 • Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước, vùng lãnh thổ có ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam.

Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi được quy định cụ thể trong từng FTA mà Việt Nam là thành viên.

 • Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước, vùng lãnh thổ có ký kết hiệp định ưu đãi thương mại đặc biệt (SPTA) với Việt Nam.

 

Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt được quy định cụ thể trong từng SPTA mà Việt Nam là thành viên.

Ngoài ra, còn có một số mặt hàng được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 • Danh mục các mặt hàng được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi

Danh mục các mặt hàng được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi được ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Theo đó, danh mục các mặt hàng được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi được chia thành 2 nhóm:

 • Nhóm 1: Danh mục hàng hóa được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi theo FTA

Nhóm 1 bao gồm các mặt hàng được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi theo các FTA mà Việt Nam là thành viên.

 • Nhóm 2: Danh mục hàng hóa được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Nhóm 2 bao gồm các mặt hàng được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Cách tính thuế nhập khẩu ưu đãi 

Cách tính thuế nhập khẩu ưu đãi được quy định tại Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Thuế nhập khẩu ưu đãi được tính theo công thức sau:

Thuế nhập khẩu ưu đãi = Thuế nhập khẩu thông thường * (1 – Mức thuế suất ưu đãi)

Trong đó:

 • Thuế nhập khẩu ưu đãi là số tiền thuế nhập khẩu phải nộp đối với hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế suất ưu đãi.
 • Thuế nhập khẩu thông thường là số tiền thuế nhập khẩu phải nộp đối với hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất ưu đãi.
 • Mức thuế suất ưu đãi là mức thuế suất thuế nhập khẩu được áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu được hưởng ưu đãi.

Ví dụ:

Hàng hóa nhập khẩu có thuế suất ưu đãi là 10%, thuế suất thông thường là 20%. Vậy, thuế nhập khẩu ưu đãi được tính như sau:

Thuế nhập khẩu ưu đãi = 20% * (1 – 10%) = 18%

Như vậy, số tiền thuế nhập khẩu phải nộp đối với hàng hóa nhập khẩu này là 18%.

Ngoài ra, pháp luật thuế nhập khẩu cũng quy định một số trường hợp sau:

 • Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có thuế suất ưu đãi bằng 0% thì thuế nhập khẩu ưu đãi được tính bằng 0%.
 • Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế suất ưu đãi theo quy định của hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên thì mức thuế suất ưu đãi được áp dụng theo quy định của hiệp định thương mại tự do đó.

Trên đây là một số thông tin về Thuế nhập khẩu ưu đãi là gì ? . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929