087.790.7790

Nộp thuế môn bài cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh có phát sinh doanh thu hoặc có địa điểm kinh doanh. Vậy nộp thuế môn bài cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Quy định về nộp thuế môn bài chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Nộp thuế môn bài cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc
Nộp thuế môn bài cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các tổ chức, cá nhân quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 2 Nghị định này (nếu có) phải nộp lệ phí môn bài theo quy định.

Như vậy, chi nhánh hạch toán phụ thuộc phải nộp thuế môn bài theo quy định.

Mức thuế môn bài

Mức thuế môn bài đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc được xác định theo quy định tại Điều 10 Nghị định 139/2016/NĐ-CP như sau:

 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoạt động kinh doanh có mức vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư ban đầu từ 100 triệu đồng trở lên thì nộp lệ phí môn bài theo bậc quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoạt động kinh doanh có mức vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư ban đầu dưới 100 triệu đồng thì nộp lệ phí môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm.

Hồ sơ khai thuế môn bài

Hồ sơ khai thuế môn bài đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc bao gồm:

 • Tờ khai thuế môn bài (Mẫu 01/MBNN)
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Thời hạn nộp thuế môn bài

Thuế môn bài được nộp hàng năm, chậm nhất là ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo năm bắt đầu hoạt động.

Địa điểm nộp thuế môn bài

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc nộp thuế môn bài tại Chi cục Thuế quản lý trực tiếp đơn vị cấp trên trực tiếp của chi nhánh.

2. Thủ tục nộp thuế môn bài cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Thủ tục nộp thuế môn bài cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Căn cứ theo quy định của pháp luật về thuế, chi nhánh hạch toán phụ thuộc là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, có con dấu riêng và được cấp mã số thuế riêng. Do đó, chi nhánh hạch toán phụ thuộc cũng có nghĩa vụ nộp thuế môn bài.

Thủ tục nộp thuế môn bài cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc được quy định như sau:

Hồ sơ khai thuế:

 • Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MB do Bộ Tài chính ban hành.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh.

Thời hạn nộp thuế:

 • Đối với chi nhánh mới thành lập, có phát sinh nghĩa vụ nộp thuế môn bài trong năm dương lịch, thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Đối với chi nhánh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước ngày 01/01/2023, thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 31/01/2023.

Cách tính thuế môn bài cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

Cách tính thuế môn bài cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư 107/2022/TT-BTC như sau:

Thuế môn bài = Mức thu thuế môn bài * Mức doanh thu, thu nhập chịu thuế của năm trước liền kề của chi nhánh.

Ví dụ:

Chi nhánh ABC có mức doanh thu của năm trước liền kề là 500.000.000 đồng. Mức thu thuế môn bài của chi nhánh ABC là 500.000 đồng. Do đó, số thuế môn bài chi nhánh ABC phải nộp là 500.000 * 500.000.000 = 250.000.000 đồng.

Hồ sơ nộp thuế môn bài cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc được nộp tại:

 • Chi cục Thuế nơi chi nhánh hạch toán phụ thuộc đặt trụ sở.

Nộp thuế môn bài cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc được thực hiện như sau:

 • Nộp trực tiếp hồ sơ tại Chi cục Thuế nơi chi nhánh hạch toán phụ thuộc đặt trụ sở.
 • Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.
 • Nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ thuế điện tử.

Lưu ý:

 • Trường hợp chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phát sinh doanh thu, thu nhập chịu thuế trong năm trước liền kề thì không phải nộp thuế môn bài.
 • Trường hợp chi nhánh hạch toán phụ thuộc được thành lập và hoạt động trong thời gian ngắn (dưới 12 tháng) thì phải nộp thuế môn bài theo mức thuế của năm trước liền kề của chi nhánh đó.

3. Hạn mức nộp thuế môn bài phụ thuộc

Hạn mức nộp thuế môn bài phụ thuộc vào mức doanh thu của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng hóa, dịch vụ.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 10 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, mức thu thuế môn bài được xác định theo các nhóm ngành nghề, cụ thể như sau:

Nhóm ngành Mức thu
Nhóm ngành nghề có mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm 3.000.000 đồng/năm
Nhóm ngành nghề có mức doanh thu từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng/năm 2.000.000 đồng/năm
Nhóm ngành nghề có mức doanh thu từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng/năm 1.000.000 đồng/năm
Nhóm ngành nghề có mức doanh thu từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng/năm 500.000 đồng/năm
Nhóm ngành nghề có mức doanh thu dưới 10 triệu đồng/năm 300.000 đồng/năm

Như vậy, hạn mức nộp thuế môn bài phụ thuộc vào mức doanh thu của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng hóa, dịch vụ. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân có mức doanh thu càng cao thì mức thuế môn bài phải nộp càng lớn.

Ngoài ra, hạn mức nộp thuế môn bài còn phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân.

 • Trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân mới thành lập, thì mức thuế môn bài phải nộp được xác định theo mức doanh thu ước tính của năm đầu tiên hoạt động.
 • Trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh không trọn năm, thì mức thuế môn bài phải nộp được xác định theo mức doanh thu thực tế của từng tháng hoạt động.

4. Lập tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc 

Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc, việc kê khai thuế môn bài được thực hiện như sau:

Thời hạn kê khai

Thời hạn kê khai thuế môn bài đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc là trước ngày 31 tháng 12 của năm trước liền kề.

Nơi nộp tờ khai

Tờ khai thuế môn bài đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh.

Hồ sơ kê khai

Hồ sơ kê khai thuế môn bài đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc gồm có:

 • Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/TB-TĐM (mẫu 01/TB-TĐM-TNCN)
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh
 • Bản sao quyết định thành lập chi nhánh

Cách lập tờ khai

Tờ khai thuế môn bài đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc được lập theo mẫu 01/TB-TĐM (mẫu 01/TB-TĐM-TNCN).

Tại mục “Đối tượng nộp thuế”, chi nhánh hạch toán phụ thuộc ghi “Chi nhánh hạch toán phụ thuộc”.

Tại mục “Căn cứ tính thuế”, chi nhánh hạch toán phụ thuộc ghi theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

Tại mục “Thuế môn bài phải nộp”, chi nhánh hạch toán phụ thuộc ghi số thuế môn bài phải nộp theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

Ví dụ:

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc của Công ty ABC có vốn đầu tư 10 tỷ đồng, doanh thu năm trước liền kề là 50 tỷ đồng. Chi nhánh này thuộc bậc 3, mức thu thuế môn bài là 3.000.000 đồng.

Tờ khai thuế môn bài đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc của Công ty ABC sẽ được lập như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

(Mẫu 01/TB-TĐM)

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh/thành phố [tên tỉnh/thành phố]

[Tên chi nhánh hạch toán phụ thuộc]

– Địa chỉ: [Địa chỉ chi nhánh]

– Mã số thuế: [Mã số thuế chi nhánh]

Đối tượng nộp thuế: Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Căn cứ tính thuế:

 • Vốn đầu tư: 10.000.000.000 đồng
 • Doanh thu: 50.000.000.000 đồng

Thuế môn bài phải nộp:

 • Bậc 3: 3.000.000 đồng/bậc x 3 bậc = 9.000.000 đồng

Cam đoan số liệu khai trên là đúng và trung thực./.

[Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật]

[Cơ quan thuế ký, đóng dấu]

Hạch toán thuế môn bài

Thuế môn bài đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc được hạch toán vào tài khoản 3338 – Thuế khác, cụ thể như sau:

 • Khi nộp thuế môn bài, kế toán ghi:

Nợ TK 3338: Số thuế môn bài phải nộp

Có TK 111, 112: Số tiền nộp thuế môn bài

 • Khi được giảm thuế môn bài, kế toán ghi:

Nợ TK 3338: Số thuế môn bài được giảm

Có TK 33381: Số thuế môn bài phải nộp

Trên đây là một số thông tin về Nộp thuế môn bài cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng