087.790.7790

Thuế GTGT là gì ? Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp là phương pháp tính thuế GTGT đơn giản, dễ thực hiện, phù hợp với các đối tượng có quy mô kinh doanh nhỏ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Vậy Thuế GTGT là gì ? Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Thuế GTGT là gì ?

Thuế giá trị gia tăng (tiếng Anh: Value-added tax, viết tắt là VAT) là loại thuế gián thu đánh vào giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. 

Thuế GTGT là một loại thuế phổ biến trên thế giới, được áp dụng ở hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, thuế GTGT được áp dụng từ năm 1990.

2. Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp là phương pháp tính thuế GTGT theo giá bán ra của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế, không phân biệt giá bán ra có bao gồm thuế GTGT hay không.

Theo quy định tại Điều 12 Luật Thuế GTGT số 106/2016/QH13, đối tượng áp dụng phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp là:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế khác, tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mà không thuộc đối tượng được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

Căn cứ tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Căn cứ tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp là:

Giá bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế.

Thuế suất thuế GTGT.

Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp được tính theo công thức sau:

Thuế GTGT = Thuế suất thuế GTGT x Giá tính thuế GTGT

Trong đó:

 • Thuế suất thuế GTGT là thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế.
 • Giá tính thuế GTGT là giá bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế.

Lưu ý

 • Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được mua vào để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế GTGT được khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.
 • Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được mua vào để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế GTGT được tính vào giá trị của tài sản cố định, giá thành sản phẩm, dịch vụ chịu thuế GTGT.

3. Đối tượng áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Đối tượng áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
Đối tượng áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Theo quy định tại Điều 12 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, sửa đổi bổ sung năm 2013, sửa đổi bổ sung năm 2014, sửa đổi bổ sung năm 2016, đối tượng áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp bao gồm:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng (trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế).
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch cao hơn 100 triệu đồng.
 • Cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số nếu không lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.
 • Cơ sở kinh doanh không đáp ứng điều kiện để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp được tính theo công thức sau:

Thuế GTGT phải nộp = Tỷ lệ % tính thuế * Doanh thu

Trong đó:

Tỷ lệ % tính thuế được quy định như sau:

 • Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5%: 5%
 • Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10%: 10%
 • Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 15%: 15%
 • Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 20%: 20%

Doanh thu là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế.

Ví dụ: Một doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa trong kỳ tính thuế là 100 triệu đồng. Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa này là 10%. Như vậy, số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp này là:

Thuế GTGT phải nộp = 10% * 100 triệu đồng = 10 triệu đồng

4. Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Phương pháp tính trực tiếp là phương pháp tính thuế giá trị gia tăng căn cứ vào doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ và thuế suất thuế giá trị gia tăng. Phương pháp này được áp dụng đối với các đối tượng sau:

 • Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khoán.
 • Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng nhưng không thuộc đối tượng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.
 • Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng nhưng không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp được quy định tại Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Đối với các hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý

Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.

Thuế suất thuế VAT của hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý là 10%.

Công thức tính thuế GTGT phải nộp:

Số thuế GTGT phải nộp = Giá trị gia tăng x Thuế suất thuế GTGT

Ví dụ:

Doanh nghiệp A mua 100 chỉ vàng với giá 20 triệu đồng, bán ra 120 chỉ vàng với giá 30 triệu đồng. Giá trị gia tăng của 20 chỉ vàng là 30 triệu đồng – 20 triệu đồng = 10 triệu đồng. Thuế GTGT phải nộp là 10 triệu đồng x 10% = 1 triệu đồng.

Trường hợp 2: Đối với các hoạt động khác (không bao gồm các hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý)

 • Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.
 • Tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:
Loại hình kinh doanh Tỷ lệ %
Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 5%
Hoạt động phân phối, cung cấp hàng hoá 1%
Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3%
Hoạt động kinh doanh khác 2%

Công thức tính thuế GTGT phải nộp:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x Tỷ lệ %

Ví dụ:

Công ty B kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà với doanh thu 100 triệu đồng/tháng. Thuế GTGT phải nộp là 100 triệu đồng/tháng x 5% = 5 triệu đồng/tháng.

Như vậy, cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phụ thuộc vào loại hình kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với các hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý, thuế GTGT phải nộp được tính bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế GTGT. Đối với các hoạt động khác, thuế GTGT phải nộp được tính bằng doanh thu nhân với tỷ lệ %.

Trên đây là một số thông tin về Thuế GTGT là gì ? Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng