087.790.7790

Thủ tục khôi phục mã số thuế chi tiết nhất 2024

Năm 2024, thủ tục khôi phục mã số thuế trở nên cực kỳ quan trọng trong việc quản lý thuế và tài chính cá nhân. Mã số thuế (MST) đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thuế phải nộp và các khoản trợ cấp từ phía chính phủ. Để giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về thủ tục khôi phục MST, chúng tôi đã tổng hợp những thông tin quan trọng và chi tiết nhất về quy trình này. Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC tìm hiểu thủ tục khôi phục mã số thuế chi tiết nhất 2024 nhé!

Thủ tục khôi phục mã số thuế
Thủ tục khôi phục mã số thuế

1. Trường hợp khôi phục mã số thuế

Mã số thuế (MST) là một yếu tố quan trọng trong việc quản lý thuế và giao dịch tài chính của cá nhân và tổ chức tại Việt Nam. Tuy nhiên, có thể xảy ra những trường hợp mất mát hoặc quên MST của bạn. Trong trường hợp này, bạn cần thực hiện các bước sau để khôi phục lại MST của mình.

 • Liên hệ với Cục Thuế cấp huyện hoặc Cục Thuế cấp tỉnh: Đầu tiên, bạn nên tìm hiểu vị trí gần nhất của cơ quan thuế cấp huyện hoặc cấp tỉnh và đến đó để được hỗ trợ. Họ sẽ hướng dẫn bạn về quy trình khôi phục MST.
 • Chuẩn bị giấy tờ cần thiết: Để khôi phục MST, bạn sẽ cần cung cấp một số giấy tờ cá nhân như chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Nếu bạn đại diện cho một tổ chức, bạn cần cung cấp giấy tờ liên quan đến tổ chức và doanh nghiệp.
 • Điền đơn khôi phục MST: Cơ quan thuế sẽ cung cấp biểu mẫu đơn xin khôi phục MST. Bạn phải điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu này và đính kèm các giấy tờ cần thiết.
 • Nộp hồ sơ: Sau khi điền đơn và đính kèm giấy tờ, bạn nộp hồ sơ tới cơ quan thuế cấp huyện hoặc cấp tỉnh. Họ sẽ xem xét và xử lý hồ sơ của bạn.
 • Đợi xử lý: Thời gian xử lý hồ sơ có thể dao động tùy thuộc vào tình hình cụ thể và cơ quan thuế địa phương. Bạn cần theo dõi tiến trình và cung cấp thông tin cần thiết khi được yêu cầu.
 • Lấy lại MST: Sau khi hồ sơ được xử lý và duyệt, bạn sẽ được thông báo về việc khôi phục MST. Bạn có thể nhận lại MST của mình tại cơ quan thuế hoặc theo hướng dẫn cụ thể từ họ.

Lưu ý rằng việc khôi phục MST có thể mất một thời gian, vì vậy bạn nên thực hiện quy trình này càng sớm càng tốt để tránh gây phiền hà cho tài chính cá nhân hoặc doanh nghiệp của bạn. Đồng thời, luôn kiểm tra và bảo quản MST cẩn thận để tránh mất mát trong tương lai.

2. Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế

2.1. Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế của người nộp thuế

– Người nộp thuế quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy phép tương đương, cơ quan thuế đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định, nhưng sau đó cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi thì người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi.

Hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT;

Mẫu số: 25/ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……………

…., ngày  tháng  năm ….

 

THÔNG BÁO

Đề nghị khôi phục mã s thuế

 1. Tên người nộp thuế (ghi theo tên NNT đã đăng ký thuế hoặc đăng ký doanh nghiệp): ………
 2. Mã số thuế: …………………………………………………………………………………….
 3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký thuế hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã): …………………………………..
 4. Địa chỉ kinh doanh (ghi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế): ……………………………………………………………………………………………..
 5. Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế: ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

 1. Hồ sơ đính kèm:

………………………………………………………………………………………………………

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

 


Nơi nhận:
– CQT quản lý;
– Lưu: VT

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

Người nộp thuế là tổ chức không phải đóng dấu khi đăng ký thuế và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải đóng dấu vào văn bản này.

+ Bản sao văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương của cơ quan có thẩm quyền.

– Sau khi cơ quan thuế có Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định tại Điều 17 Thông tư 105/2020/TT-BTC nhưng chưa bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương và chưa bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì:

Người nộp thuế nộp Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

– Người nộp thuế quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC khi có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Điều 14, Điều 16 Thông tư 105/2020/TT-BTC thì:

Người nộp thuế nộp Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

– Người nộp thuế đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế do chia, hợp nhất, sáp nhập đến cơ quan thuế theo quy định tại Điều 14 Thông tư 105/2020/TT-BTC sau đó có văn bản hủy Quyết định chia, hợp đồng sáp nhập, hợp đồng hợp nhất và cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã chưa chấm dứt hoạt động đối với doanh nghiệp, hợp tác xã bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất thì:

Người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Điều 16 Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT;

+ Bản sao văn bản hủy bỏ Quyết định chia, Hợp đồng sáp nhập, Hợp đồng hợp nhất.

Người nộp thuế phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, hóa đơn theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định 126/2020/NĐ-CP trước khi khôi phục mã số thuế.

2.2 Hồ sơ khôi phục mã số thuế theo quyết định, thông báo, giấy tờ khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Hồ sơ khôi phục mã số thuế theo quyết định, thông báo, giấy tờ khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

– Giao dịch thông báo khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị phụ thuộc của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã.

– Quyết định của Tòa án hủy bỏ Quyết định tuyên bố cá nhân là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

(Khoản 2 Điều 18 Thông tư 105/2020/TT-BTC)

3. Thủ tục khôi phục mã số thuế năm 2023

 • Thu thập tài liệu cần thiết:
  • Đảm bảo bạn đã thu thập đầy đủ tài liệu cá nhân và tài liệu doanh nghiệp nếu áp dụng. Các tài liệu này bao gồm chứng minh nhân dân, giấy phép kinh doanh, quyết định của cơ quan thuế cấp mã số thuế, báo cáo thuế và tài liệu tài chính liên quan.
 • Liên hệ với cơ quan thuế:
  • Đầu tiên, bạn nên liên hệ với cơ quan thuế địa phương hoặc cơ quan thuế cấp trung ương (theo trường hợp của bạn) để biết thêm chi tiết về quy trình khôi phục mã số thuế. Họ sẽ cung cấp hướng dẫn cụ thể về quy trình này.
 • Điền đơn khôi phục:
  • Theo hướng dẫn từ cơ quan thuế, bạn sẽ cần điền đơn khôi phục mã số thuế. Đơn này thường có sẵn tại cơ quan thuế hoặc trên trang web của cơ quan thuế.
 • Nộp đơn và tài liệu:
  • Sau khi điền đơn, bạn cần nộp đơn và tài liệu đi kèm tại cơ quan thuế theo hướng dẫn. Đảm bảo rằng bạn đã đính kèm đầy đủ tài liệu yêu cầu.
 • Thanh toán phí (nếu có):
  • Có thể có một khoản phí phải thanh toán để khôi phục mã số thuế. Hãy xác minh với cơ quan thuế về số tiền cần đóng và phương thức thanh toán.
 • Xác nhận và theo dõi tiến trình:
  • Sau khi nộp đơn, bạn sẽ nhận được một biên nhận xác nhận việc tiếp nhận đơn khôi phục. Sau đó, bạn nên theo dõi tiến trình xử lý đơn của bạn và liên hệ với cơ quan thuế nếu cần thiết để biết về tình hình khôi phục mã số thuế của bạn.

Hãy nhớ rằng quy trình khôi phục mã số thuế có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực, vì vậy luôn luôn nên liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để có thông tin cụ thể và hướng dẫn chi tiết.

Qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, chúng tôi đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về thủ tục khôi phục mã số thuế năm 2023. Sự hiểu biết về cách thực hiện quy trình này sẽ giúp bạn duy trì tài chính cá nhân một cách hiệu quả và tuân thủ các quy định thuế. Hãy luôn duy trì sự chú tâm đối với các thay đổi thuế và đảm bảo rằng MST của bạn luôn được cập nhật và hợp pháp. Chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, và chúc bạn thành công trong việc quản lý tài chính cá nhân của mình. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng