087.790.7790

Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính là gì ?

Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế. Vậy Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính là gì ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn

Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính là gì
Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính là gì

1. Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính

Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính
Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính

Tại Việt Nam, thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính được ban hành bởi Bộ Tài chính. Thông tư này quy định về mẫu biểu, nguyên tắc, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính của các đối tượng áp dụng.

Hiện nay, có hai thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính chính, bao gồm:

 • Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 • Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng ban hành một số thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính cho các đối tượng cụ thể, bao gồm:

 • Thông tư số 10/2022/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước.
 • Thông tư số 39/2021/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước.
 • Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính là một văn bản pháp lý quan trọng, quy định về cách thức lập và trình bày báo cáo tài chính. Việc tuân thủ các quy định của thông tư này là cần thiết để đảm bảo báo cáo tài chính được lập và trình bày một cách chính xác, trung thực và đầy đủ.

Dưới đây là một số nội dung chính của thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính:

 • Mẫu biểu báo cáo tài chính: Thông tư quy định mẫu biểu, nội dung và cách trình bày của các báo cáo tài chính.
 • Nguyên tắc lập báo cáo tài chính: Thông tư quy định các nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ khi lập báo cáo tài chính, bao gồm: nguyên tắc trọng yếu, nguyên tắc nhất quán, nguyên tắc thận trọng, nguyên tắc tính hợp lý, nguyên tắc tính toàn vẹn, nguyên tắc nguyên tắc công khai minh bạch.
 • Phương pháp lập báo cáo tài chính: Thông tư quy định các phương pháp kế toán cụ thể được sử dụng để lập báo cáo tài chính, bao gồm: phương pháp ghi nhận, phương pháp phân bổ, phương pháp khấu hao, phương pháp đánh giá lại.
 • Trình bày báo cáo tài chính: Thông tư quy định cách thức trình bày báo cáo tài chính, bao gồm: cách trình bày các chỉ tiêu, cách trình bày thuyết minh báo cáo tài chính.

2. Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200
Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

Thông tư 200/2014/TT-BTC là văn bản pháp luật quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán bao gồm hai phần: Tài sản và Nguồn vốn.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm các chỉ tiêu: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, Chi phí sản xuất, kinh doanh, Lợi nhuận gộp, Chi phí tài chính, Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý doanh nghiệp, Lợi nhuận trước thuế, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Lợi nhuận sau thuế.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tổng hợp tình hình luồng tiền của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao gồm ba loại lưu chuyển tiền: Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư, Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là báo cáo giải trình thêm về các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Bản thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm các nội dung như:

Tóm tắt chính sách kế toán áp dụng

 • Giải thích và thuyết minh các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính
 • Các thông tin khác không được trình bày trên báo cáo tài chính
 • Cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Để lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thu thập thông tin

Để lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần thu thập các thông tin về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, luồng tiền của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Thông tin này có thể được thu thập từ các nguồn sau:

 • Sổ kế toán: Sổ kế toán là nguồn thông tin quan trọng nhất để lập báo cáo tài chính. Các sổ kế toán cần thu thập bao gồm: Sổ nhật ký chung, sổ nhật ký chi tiết, sổ cái, sổ tổng hợp, v.v.
 • Chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán là căn cứ pháp lý để ghi sổ kế toán. Các chứng từ cần thu thập bao gồm: Hóa đơn, chứng từ thu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, v.v.
 • Báo cáo quản trị: Báo cáo quản trị là các báo cáo được lập để phục vụ cho mục đích quản trị nội bộ của doanh nghiệp. Các báo cáo quản trị có thể được sử dụng để thu thập thông tin cho báo cáo tài chính.

Bước 2: Hạch toán

Sau khi thu thập thông tin, doanh nghiệp cần thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán. Hạch toán là quá trình ghi nhận, xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán. Hạch toán giúp doanh nghiệp theo dõi, phân loại, tổng hợp và đánh giá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Bước 3: Tính toán các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính

Sau khi hạch toán, doanh nghiệp cần tính toán các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được tính toán dựa trên các thông tin được hạch toán trên sổ kế toán.

Bước 4: Lập báo cáo tài chính

Sau khi tính toán các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần lập báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính được lập theo mẫu quy định tại Thông tư 200.

Trên đây là một số thông tin về Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính là gì ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng