087.790.7790

Thông tư 105 về đăng ký thuế của nhà nước

Đăng ký thuế là thủ tục bắt buộc đối với tất cả các tổ chức, cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Đăng ký thuế là cơ sở để cơ quan thuế quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân. Vậy Thông tư 105 về đăng ký thuế của nhà nước là gì ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ  hơn thông qua bài viết dưới đây 

1. Đăng ký thuế là gì ?

Đăng ký thuế là gì ?
Đăng ký thuế là gì ?

Đăng ký thuế là việc người nộp thuế kê khai với cơ quan thuế các thông tin định danh – thông tin cơ bản để phân biệt với những người nộp thuế khác. Đối với cá nhân, thông tin định danh thường bao gồm các thông tin về họ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ,… Đối với các doanh nghiệp khi đăng ký thuế thì cần khai những thông tin là tên tổ chức, trụ sở chính, địa chỉ những chi nhánh, cơ sở sản xuất, vốn kinh doanh, ngành nghề hoạt động kinh doanh, người đại diện pháp lý,…

Tại Việt Nam, việc đăng ký thuế được quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối tượng đăng ký thuế

Theo quy định của pháp luật, các đối tượng sau phải đăng ký thuế:

 • Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Quản lý thuế.
 • Tổ chức, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Quản lý thuế.
 • Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu thuế tài sản.
 • Tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 3 Luật Quản lý thuế nhưng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Hồ sơ đăng ký thuế

Hồ sơ đăng ký thuế bao gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai đăng ký thuế.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể.
 • Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của các thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập.
 • Bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư (nếu có).
 • Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng cung cấp dịch vụ (nếu có).
 • Bản sao các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

Trình tự, thủ tục đăng ký thuế

Trình tự, thủ tục đăng ký thuế được quy định tại Điều 28 Luật Quản lý thuế và Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC.

 • Bước 1: Người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế.
 • Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế.
 • Bước 3: Cơ quan thuế thẩm định hồ sơ đăng ký thuế.
 • Bước 4: Cơ quan thuế cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế là 03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế hợp lệ.

Kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký thuế

Kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký thuế là Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Giấy chứng nhận đăng ký thuế là căn cứ để người nộp thuế thực hiện các nghĩa vụ thuế.

Trách nhiệm của người nộp thuế

 • Người nộp thuế có trách nhiệm:

Nộp hồ sơ đăng ký thuế đúng thời hạn, đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật.

Cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.

Lưu trữ hồ sơ đăng ký thuế theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của cơ quan thuế

 • Cơ quan thuế có trách nhiệm:

Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký thuế theo quy định của pháp luật.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế trong thời hạn quy định.

Hỗ trợ người nộp thuế trong việc đăng ký thuế.

2. Thông tư 105/2020/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký thuế

Thông tư 105/2020/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký thuế
Thông tư 105/2020/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký thuế

Thông tư 105/2020/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký thuế

Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký thuế được ban hành ngày 22 tháng 9 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 11 năm 2020. Thông tư này quy định các nội dung về đăng ký thuế đối với các tổ chức, cá nhân nộp thuế thuộc diện đăng ký thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Các nội dung chính của Thông tư 105/2020/TT-BTC

 • Điều kiện đăng ký thuế

Tổ chức, cá nhân nộp thuế thuộc diện đăng ký thuế theo quy định của pháp luật về thuế phải đăng ký thuế với cơ quan thuế.

 • Trình tự, thủ tục đăng ký thuế

Trình tự, thủ tục đăng ký thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 7 của Thông tư 105/2020/TT-BTC.

 • Hồ sơ đăng ký thuế

Hồ sơ đăng ký thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Thông tư 105/2020/TT-BTC.

 • Trách nhiệm của cơ quan thuế

Cơ quan thuế có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký thuế và cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho tổ chức, cá nhân nộp thuế.

 • Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nộp thuế

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký thuế.

Một số điểm mới của Thông tư 105/2020/TT-BTC

Điều chỉnh quy định về thời gian nộp hồ sơ đăng ký thuế

Thông tư 105/2020/TT-BTC đã điều chỉnh quy định về thời gian nộp hồ sơ đăng ký thuế như sau:

 • Đối với tổ chức, cá nhân nộp thuế lần đầu: nộp hồ sơ đăng ký thuế trước khi hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ.
 • Đối với tổ chức, cá nhân nộp thuế thay đổi thông tin đăng ký thuế: nộp hồ sơ đăng ký thuế trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

Bổ sung quy định về đăng ký thuế đối với tổ chức, cá nhân nộp thuế điện tử

Thông tư 105/2020/TT-BTC đã bổ sung quy định về đăng ký thuế đối với tổ chức, cá nhân nộp thuế điện tử như sau:

 • Tổ chức, cá nhân nộp thuế điện tử có trách nhiệm đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư 48/2019/TT-BTC.
 • Cơ quan thuế có trách nhiệm cấp tài khoản truy cập dịch vụ thuế điện tử cho tổ chức, cá nhân nộp thuế.

Bổ sung quy định về đăng ký thuế đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Thông tư 105/2020/TT-BTC đã bổ sung quy định về đăng ký thuế đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh như sau:

 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của tổ chức, cá nhân nộp thuế được cấp mã số thuế riêng.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được sử dụng mã số thuế của tổ chức, cá nhân nộp thuế để thực hiện đăng ký thuế nếu tổ chức, cá nhân nộp thuế có đăng ký áp dụng phương pháp kê khai thuế.

Thông tư 105/2020/TT-BTC đã bổ sung và sửa đổi nhiều quy định về đăng ký thuế nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nộp thuế.

Trên đây là một số thông tin về Thông tư 105 về đăng ký thuế của nhà nước . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790