0764704929

Thời gian khấu hao tài sản cố định vô hình là bao lâu ?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, thời gian khấu hao tài sản cố định vô hình được xác định theo khung thời gian quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính. Khung thời gian khấu hao tài sản cố định vô hình là từ 2 đến 20 năm. Vậy thời gian khấu hai tài sản cố định là bao lâu ? Bài viết này của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn

1. Các loại tài sản cố định vô hình phải trích khấu hao 

Thời gian khấu hao tài sản cố định vô hình là bao lâu ?
Thời gian khấu hao tài sản cố định vô hình là bao lâu ?

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC, các loại tài sản cố định vô hình phải trích khấu hao bao gồm:

 • Quyền sử dụng đất, quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên có thời hạn sử dụng.
 • Quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, giống vật nuôi có thời hạn bảo hộ.
 • Thương hiệu, nhãn hiệu, bí quyết kinh doanh, quy trình công nghệ có thời gian sử dụng.
 • Tài sản vô hình khác có thời gian sử dụng.

Thời gian trích khấu hao TSCĐ vô hình được xác định theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 45/2013/TT-BTC. Cụ thể:

 • Đối với TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất, quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên có thời hạn sử dụng, thời gian trích khấu hao là thời hạn sử dụng của tài sản.
 • Đối với TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, giống vật nuôi có thời hạn bảo hộ, thời gian trích khấu hao là thời hạn bảo hộ của tài sản.
 • Đối với TSCĐ vô hình là thương hiệu, nhãn hiệu, bí quyết kinh doanh, quy trình công nghệ có thời gian sử dụng, thời gian trích khấu hao được xác định theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC.
 • Đối với TSCĐ vô hình khác có thời gian sử dụng, thời gian trích khấu hao được xác định theo quyết định của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được lựa chọn phương pháp trích khấu hao TSCĐ vô hình theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 45/2013/TT-BTC. Cụ thể:

 • Phương pháp đường thẳng: là phương pháp trích khấu hao theo giá trị của TSCĐ vô hình chia đều cho thời gian trích khấu hao.
 • Phương pháp giảm dần: là phương pháp trích khấu hao theo giá trị của TSCĐ vô hình nhân với hệ số giảm dần.
 • Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần: là phương pháp trích khấu hao theo giá trị còn lại của TSCĐ vô hình nhân với hệ số giảm dần.

2. Các loại tài sản cố định vô hình không cần phải trích khấu hao 

Theo quy định tại Điều 47 Thông tư số 200/2014/TT-BTC, các loại tài sản cố định vô hình không cần phải trích khấu hao bao gồm:

 • Tài sản cố định vô hình có thời gian sử dụng hữu ích không xác định được: Ví dụ, các loại quyền sở hữu trí tuệ có thời hạn bảo hộ không xác định được như quyền tác giả, quyền phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh,…
 • Tài sản cố định vô hình do doanh nghiệp tự hình thành mà không phải trả tiền: Ví dụ, chi phí nghiên cứu, phát triển, đào tạo,…
 • Tài sản cố định vô hình được mua sắm mà giá trị nhỏ hơn 30 triệu đồng (đối với tài sản cố định vô hình dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh) hoặc 10 triệu đồng (đối với tài sản cố định vô hình dùng cho hoạt động phúc lợi của doanh nghiệp): Ví dụ, chi phí mua bản quyền phần mềm, chi phí mua tên miền,…
 • Tài sản cố định vô hình được mua sắm mà giá trị vượt quá 30 triệu đồng (đối với tài sản cố định vô hình dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh) hoặc 10 triệu đồng (đối với tài sản cố định vô hình dùng cho hoạt động phúc lợi của doanh nghiệp) nhưng doanh nghiệp có quyết định không trích khấu hao: Ví dụ, chi phí mua một website có giá trị 100 triệu đồng, doanh nghiệp có quyết định không trích khấu hao website này.

3. Thời gian khấu hao tài sản cố định vô hình

 Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC, thời gian khấu hao tài sản cố định vô hình được xác định theo khung thời gian sau:

Nhóm TSCĐ vô hình Thời gian khấu hao
Quyền sử dụng đất Từ 20 – 50 năm
Các khoản đầu tư vào quyền phát hành, cấp phép Từ 2 – 20 năm
Quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp Từ 2 – 20 năm
Quyền sử dụng đất, các tài sản có liên quan đến đất Từ 20 – 50 năm
Chi phí phát triển, quảng cáo Từ 2 – 20 năm
Chi phí đào tạo, bồi dưỡng nhân viên Từ 2 – 20 năm
Chi phí nghiên cứu và phát triển Từ 2 – 20 năm
Chi phí hội nhập kinh doanh Từ 2 – 20 năm
Các tài sản vô hình khác Từ 2 – 20 năm

Tuy nhiên, doanh nghiệp được tự xác định thời gian khấu hao của từng loại tài sản cố định vô hình của mình, nhưng tối đa không quá 20 năm.

Việc xác định thời gian khấu hao tài sản cố định vô hình phải dựa trên các yếu tố sau:

 • Tuổi thọ hữu ích của tài sản: Đây là yếu tố quan trọng nhất để xác định thời gian khấu hao tài sản cố định vô hình. Tuổi thọ hữu ích của tài sản là thời gian ước tính mà tài sản có thể sử dụng được để tạo ra lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp.
 • Tình trạng kỹ thuật của tài sản: Tài sản có tình trạng kỹ thuật tốt hơn sẽ có tuổi thọ hữu ích cao hơn và thời gian khấu hao dài hơn.
 • Tình hình kinh tế – xã hội: Tình hình kinh tế – xã hội có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ hữu ích của tài sản. Ví dụ, nếu tình hình kinh tế – xã hội ổn định thì tuổi thọ hữu ích của tài sản sẽ cao hơn.

Trên đây là một số thông tin về Thời gian khấu hao tài sản cố định vô hình là bao lâu ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929