0764704929

Đối tượng thi chuyển ngạch kế toán viên theo quy định

Thi chuyển ngạch kế toán là hình thức đánh giá, kiểm tra kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của công chức kế toán nhằm xác định khả năng đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch kế toán cao hơn. Vậy đối tượng nào có thể thi chuyển ngạch kế toán ? Bài viết dưới đây của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Điều kiện để thi chuyển ngạch kế toán là gì ?

Đối tượng thi chuyển ngạch kế toán viên theo quy định
Đối tượng thi chuyển ngạch kế toán viên theo quy định

Điều kiện để thi chuyển ngạch kế toán được quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 3 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính. Theo đó, để thi chuyển ngạch kế toán, thí sinh cần đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam.
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
 • Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.
 • Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Điều kiện cụ thể:

Điều kiện chuyển ngạch từ kế toán viên lên kế toán viên chính:

 • Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Có thời gian công tác trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất 10 năm, trong đó có ít nhất 03 năm giữ chức vụ kế toán viên hoặc tương đương.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, kiểm toán theo quy định.

Điều kiện chuyển ngạch từ kế toán viên chính lên kế toán viên cao cấp:

 • Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Có thời gian công tác trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất 15 năm, trong đó có ít nhất 05 năm giữ chức vụ kế toán viên chính hoặc tương đương.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, kiểm toán theo quy định.

Hồ sơ đăng ký dự thi chuyển ngạch kế toán

 • Đơn đăng ký dự thi
 • Bản sao có chứng thực giấy khai sinh hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
 • Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Bản sao có chứng thực chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, kiểm toán theo quy định.
 • Bản khai lý lịch có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
 • Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác.
 • 02 ảnh 4x6cm.
 • Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký dự thi chuyển ngạch kế toán tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được Bộ Tài chính chỉ định hoặc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác.

Lệ phí dự thi chuyển ngạch kế toán

Lệ phí dự thi chuyển ngạch kế toán được quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 3 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

 • Đối với thí sinh dự thi chuyển ngạch từ kế toán viên lên kế toán viên chính: 600.000 đồng/thí sinh.
 • Đối với thí sinh dự thi chuyển ngạch từ kế toán viên chính lên kế toán viên cao cấp: 700.000 đồng/thí sinh.

2. Quy định để thi chuyển ngạch kế toán như nào ?

Quy định để thi chuyển ngạch kế toán được quy định tại Thông tư 29/2022/TT-BTC ngày 18/7/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương kế toán viên.

Theo đó, công chức, viên chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì được dự thi chuyển ngạch kế toán viên.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi chuyển ngạch kế toán viên

Để đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi chuyển ngạch kế toán viên, công chức, viên chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngạch kế toán viên dự thi.
 • Có thời gian làm việc trong ngành, lĩnh vực kế toán, thuế, hải quan, dự trữ ít nhất là 09 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc).
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên.

Đối tượng không được dự thi chuyển ngạch kế toán viên

Công chức, viên chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ không được dự thi chuyển ngạch kế toán viên nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Không đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.
 • Đang bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
 • Đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ.

Hồ sơ dự thi chuyển ngạch kế toán viên

Công chức, viên chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ có nhu cầu dự thi chuyển ngạch kế toán viên cần chuẩn bị hồ sơ dự thi theo quy định sau:

 • Đơn đăng ký dự thi chuyển ngạch kế toán viên (theo mẫu).
 • Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngạch kế toán viên dự thi, có chứng chỉ của cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên, có chứng chỉ của cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc; bản sao quyết định bổ nhiệm ngạch hiện giữ, có chứng chỉ của cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Bản sao giấy khai sinh, có chứng chỉ của cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, có chứng chỉ của cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thời gian, địa điểm đăng ký dự thi chuyển ngạch kế toán viên

Thời gian, địa điểm đăng ký dự thi chuyển ngạch kế toán viên do Bộ Tài chính quy định và thông báo trên website của Bộ Tài chính.

Hình thức, nội dung thi chuyển ngạch kế toán viên

Thi chuyển ngạch kế toán viên được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm và thi viết.

Đề thi trắc nghiệm

 • Số lượng câu hỏi: 60 câu
 • Thời gian làm bài: 60 phút
 • Môn thi: Kế toán

Đề thi viết

 • Số lượng câu hỏi: 2 câu
 • Thời gian làm bài: 120 phút
 • Môn thi: Kế toán

Đề thi chuyển ngạch kế toán viên được xây dựng theo các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế toán viên, bao gồm các nội dung sau:

 • Kiến thức về pháp luật, chế độ kế toán
 • Kiến thức về kế toán tài chính
 • Kiến thức về kế toán quản trị
 • Kiến thức về kiểm toán
 • Kiến thức về tin học

3. Đối tượng thi chuyển ngạch kế toán quy định như thế nào ?

Theo Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 3/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức chuyên ngành kế toán, thì đối tượng thi chuyển ngạch kế toán được quy định như sau:

 1. Viên chức đang giữ ngạch kế toán viên hoặc tương đương, có thời gian giữ ngạch kế toán viên hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm ở ngạch kế toán viên.
 2. Viên chức đang giữ ngạch kế toán viên trung cấp, có thời gian giữ ngạch kế toán viên trung cấp hoặc tương đương từ đủ 05 năm trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm ở ngạch kế toán viên trung cấp.
 3. Viên chức đang giữ ngạch kế toán viên chính, có thời gian giữ ngạch kế toán viên chính từ đủ 05 năm trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm ở ngạch kế toán viên chính.

Như vậy, để được thi chuyển ngạch kế toán, viên chức phải đáp ứng các điều kiện sau:

Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với ngạch kế toán viên mà viên chức đăng ký dự thi.

Có thời gian giữ ngạch kế toán viên hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm ở ngạch kế toán viên.

Đối với viên chức đang giữ ngạch kế toán viên trung cấp, thời gian giữ ngạch kế toán viên trung cấp hoặc tương đương từ đủ 05 năm trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm ở ngạch kế toán viên trung cấp.

Đối với viên chức đang giữ ngạch kế toán viên chính, thời gian giữ ngạch kế toán viên chính từ đủ 05 năm trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm ở ngạch kế toán viên chính.

Việc thi chuyển ngạch kế toán do Hội đồng thi chuyển ngạch kế toán của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện.

4. Đề thi chuyển ngạch kế toán 

Đề thi chuyển ngạch kế toán được quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 3 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính. Theo đó, đề thi chuyển ngạch kế toán viên được chia thành 2 phần:

 • Phần I: Kiến thức chung

Phần I gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu có 01 đáp án đúng, tổng số điểm là 30 điểm. Nội dung phần I bao gồm các kiến thức chung về pháp luật, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, quản lý nhà nước và quản lý kinh tế.

 • Phần II: Kiến thức chuyên môn

Phần II gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu có 01 đáp án đúng, tổng số điểm là 30 điểm. Nội dung phần II bao gồm các kiến thức chuyên môn về kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế.

Đề thi chuyển ngạch kế toán viên được xây dựng theo các cấp độ nhận thức như sau:

 • Cấp độ nhận thức 1: Nhận biết
 • Cấp độ nhận thức 2: Hiểu
 • Cấp độ nhận thức 3: Vận dụng

Thang điểm chấm thi

 • Điểm thi chuyển ngạch kế toán viên được tính theo công thức:

Điểm thi = (Điểm phần I + Điểm phần II)/2

 • Người dự thi chuyển ngạch kế toán viên được công nhận trúng tuyển khi đạt tối thiểu 50% số điểm của mỗi phần thi và tổng điểm thi đạt tối thiểu 60% của tổng số điểm của cả 2 phần thi.

Thí sinh thi chuyển ngạch kế toán viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đã có thời gian giữ ngạch kế toán viên hoặc tương đương từ đủ 05 năm trở lên.
 • Đã được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn theo quy định.

Hồ sơ đăng ký dự thi chuyển ngạch kế toán viên bao gồm:

 • Đơn đăng ký dự thi theo mẫu quy định;
 • **Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm ngạch kế toán viên hoặc tương đương;
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn theo quy định.

Trên đây là một số thông tin về Đối tượng thi chuyển ngạch kế toán viên theo quy định. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929