Hướng dẫn kế toán tài khoản 711 theo thông tư 133

Trong hệ thống kế toán, tài khoản 711 (thu nhập khác) đóng một vai trò quan trọng, thể hiện sự đa dạng của thu nhập mà một doanh nghiệp có thể thu được ngoài hoạt động sản xuất và kinh doanh thông thường. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi vào chi tiết về nguyên tắc kế toán đối với tài khoản 711 và cách ghi nhận thu nhập từ các nguồn khác nhau.

1.Ý nghĩa của tài khoản 711 (thu nhập khác)

Tài khoản 711 được sử dụng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất và kinh doanh thông thường của doanh nghiệp. Các khoản thu nhập này có thể bao gồm:

Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định

Đây là các khoản thu nhập từ việc bán, thanh lý tài sản cố định mà doanh nghiệp sở hữu.

Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản từ hợp đồng hợp tác kinh doanh

Khi có sự chênh lệch giữa giá trị tài sản được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh và chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát, khoản này cũng được ghi nhận trong tài khoản 711.

Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, tài sản cố định

Khi có sự đánh giá lại vật tư, hàng hóa, hoặc tài sản cố định đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết và đầu tư khác, chênh lệch lãi này được ghi nhận.

Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Trong trường hợp thuế phải nộp khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm hoặc hoàn trả, khoản thuế này được ghi nhận trong tài khoản 711.

Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng

Nếu khách hàng vi phạm hợp đồng và phải trả tiền phạt, khoản tiền này được ghi nhận trong tài khoản 711.

Thu tiền bồi thường của bên thứ ba

Trong trường hợp bên thứ ba bồi thường cho doanh nghiệp để bù đắp cho tài sản bị tổn thất, ví dụ như tiền bảo hiểm hoặc tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh, khoản tiền này cũng thuộc tài khoản 711.

Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ

Khi có các khoản nợ khó đòi mà doanh nghiệp đã xử lý xóa sổ, khoản thu này được ghi nhận trong tài khoản 711.

Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ

Khi doanh nghiệp thu được các khoản nợ mà không biết chắc chắn chủ của chúng, khoản này cũng được ghi nhận trong tài khoản 711.

Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ

Các khoản tiền thưởng mà doanh nghiệp nhận được từ khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, hoặc dịch vụ không tính trong doanh thu cũng thuộc tài khoản 711.

Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật từ các tổ chức, cá nhân

Khi doanh nghiệp nhận được các quà biếu, quà tặng bằng tiền hoặc hiện vật từ các tổ chức hoặc cá nhân, khoản thu này cũng được ghi nhận trong tài khoản 711.

Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại nhà sản xuất

Trong trường hợp doanh nghiệp nhận được hàng khuyến mại và không phải trả lại nhà sản xuất, giá trị này cũng thuộc tài khoản 711.

Các khoản thu nhập khác

Cuối cùng, tài khoản 711 còn bao gồm các khoản thu nhập khác nếu chúng không thuộc các loại nêu trên.

2. Ghi nhận thu nhập đối với các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng

Một phần quan trọng của tài khoản 711 là ghi nhận thu nhập từ các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, việc ghi nhận này cần phải tuân theo các nguyên tắc cụ thể.

 • Đối với bên bán: Tất cả các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng thu được từ bên mua nằm ngoài giá trị hợp đồng được ghi nhận là thu nhập khác. Điều này đồng nghĩa với việc các khoản tiền phạt này không được tính vào doanh thu, mà được ghi nhận trong tài khoản 711.
 • Đối với bên mua:
  • Các khoản tiền phạt về bản chất là khoản giảm giá hàng mua, làm giảm khoản thanh toán cho người bán được hạch toán giảm giá trị tài sản hoặc khoản thanh toán (không hạch toán vào thu nhập khác) trừ khi tài sản có liên quan đã được thanh lý hoặc nhượng bán. Ví dụ cụ thể cho trường hợp này là khi nhà thầu thi công chậm tiến độ, chủ đầu tư được phạt theo hợp đồng, số tiền phạt này được ghi nhận làm giảm giá trị tài sản xây dựng. Tuy nhiên, nếu khoản tiền phạt thu được sau khi tài sản đã được thanh lý hoặc nhượng bán, khoản tiền phạt này sẽ được ghi vào thu nhập khác.
  • Các khoản tiền phạt khác được ghi nhận là thu nhập khác trong kỳ phát sinh. Ví dụ, nếu người mua được quyền từ chối nhận hàng và được phạt người bán nếu giao hàng không đúng thời hạn quy định trong hợp đồng, khoản tiền phạt này phải được ghi nhận là thu nhập khác khi chắc chắn rằng khoản tiền phạt này sẽ được thu được.

Chúng ta đã xem xét một phần quan trọng của tài khoản 711 và cách ghi nhận thu nhập từ các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng. Tiếp theo, chúng tôi sẽ tập trung vào cấu trúc và nội dung phản ánh của tài khoản 711.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 711 (thu nhập khác)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 65 Thông tư 133/2016/TT-BTC, kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 711 (thu nhập khác) như sau:

 • Bên Nợ:
  • Số thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có) đối với các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.
  • Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.
 • Bên Có: Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ.
 • Tài khoản 711 – Thu nhập khác không có số dư cuối kỳ.

Chúng tôi đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách tài khoản 711 hoạt động, bao gồm cả ý nghĩa và cách ghi nhận thu nhập từ các nguồn khác nhau cũng như cấu trúc và nội dung phản ánh của nó.Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000