Hướng dẫn tài khoản 642 theo thông tư 133

Trong quá trình kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải đối mặt với một loạt các chi phí, trong đó có chi phí quản lý doanh nghiệp 642 theo thông tư 133. Chi phí này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự hoạt động trơn tru và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chi phí quản lý doanh nghiệp 642 và cách thực hiện theo thông tư 133/2016/TT-BTC.

I. Tài Khoản 642 là gì?

Tài khoản 642 là một tài khoản quan trọng trong hệ thống kế toán doanh nghiệp, chủ yếu được sử dụng để ghi nhận nghĩa vụ nợ phải trả trong thời kỳ ngắn hạn. Dưới đây là một số điểm cụ thể về tài khoản 642:

a. Nợ Phải Trả Ngắn Hạn: – Tài khoản 642 chủ yếu phản ánh các nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp mà cần phải thanh toán trong vòng một năm kể từ ngày bilan.

b. Đối Tượng Nợ: – Bao gồm các khoản nợ đối với các bên thứ ba như nhà cung cấp, ngân hàng, và các đối tác kinh doanh khác.

c. Mục Đích Sử Dụng: – Sử dụng để theo dõi và kiểm soát các khoản nợ ngắn hạn, giúp doanh nghiệp quản lý tốt nguồn lực tài chính và duy trì mối quan hệ tích cực với các đối tác kinh doanh.

d. Chính Sách Thanh Toán: – Thông qua tài khoản 642, doanh nghiệp có thể xác định chính sách thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn, đồng thời giúp định rõ các hạn mức thanh toán hợp lý.

e. Phản Ánh Hiệu Suất Tài Chính: – Tài khoản này cung cấp cái nhìn rõ ràng về hiệu suất tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc đánh giá khả năng thanh toán và tính ổn định tài chính.

f. Kiểm Soát Rủi Ro: – Giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro tài chính bằng cách quản lý một cách hiệu quả các nghĩa vụ nợ ngắn hạn và đảm bảo có đủ nguồn lực để thanh toán đúng hạn.

g. Liên Kết Với Bảng Cân Đối Kế Toán: – Liên kết chặt chẽ với bảng cân đối kế toán để đảm bảo sự nhất quán giữa tài khoản 642 và các thông tin khác trong báo cáo tài chính.

h. Điều Chỉnh Theo Thông Tư 133: – Điều chỉnh và ghi nhận theo quy định của Thông Tư 133 để đảm bảo tuân thủ đúng các quy tắc và quy định về kế toán ngắn hạn.

i. Quản Lý Chặt Chẽ: – Yêu cầu quản lý chặt chẽ để đảm bảo rằng tất cả các khoản nợ ngắn hạn đều được theo dõi và quản lý một cách hiệu quả.

Tài khoản 642 không chỉ là một phần của hệ thống kế toán mà còn là công cụ quản lý tài chính quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì sự ổn định và tính minh bạch trong quản lý nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của mình.

II. Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì?

Chi phí quản lý doanh nghiệp là tổng hợp các khoản chi phí mà một doanh nghiệp phải chi trả để duy trì và quản lý hoạt động kinh doanh của mình. Những chi phí này bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau, từ chi phí nhân sự đến chi phí văn phòng, công nghệ thông tin, và nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến hiệu suất và tính cạnh tranh của doanh nghiệp.

 1. Chi phí nhân sự: Gồm lương, thưởng, bảo hiểm, và các khoản chi trả khác liên quan đến nhân sự như đào tạo và phát triển.
 2. Chi phí văn phòng: Bao gồm chi phí thuê mặt bằng, nước, điện, vật liệu văn phòng, và các chi phí khác liên quan đến quản lý không gian làm việc.
 3. Chi phí công nghệ thông tin: Chi phí liên quan đến việc duy trì và nâng cấp hệ thống máy tính, phần mềm, và các dịch vụ công nghệ khác.
 4. Chi phí tiếp thị và quảng cáo: Bao gồm chi phí để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp, từ chiến lược tiếp thị truyền thống đến tiếp thị trực tuyến.
 5. Chi phí nghiên cứu và phát triển: Chi phí liên quan đến việc tìm kiếm và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, hoặc cải tiến hiện tại.
 6. Chi phí quản lý rủi ro: Gồm các chi phí bảo hiểm, chi phí đối phó với rủi ro và sự không chắc chắn trong hoạt động kinh doanh.
 7. Chi phí tài chính: Bao gồm chi phí liên quan đến quản lý tài chính, chẳng hạn như lãi suất và các chi phí ngân hàng.
 8. Chi phí hợp pháp và tuân thủ: Chi phí liên quan đến việc tuân thủ các quy định pháp luật và chi phí liên quan đến vấn đề pháp lý của doanh nghiệp.
 9. Chi phí hỗ trợ khách hàng: Bao gồm chi phí để duy trì các dịch vụ hỗ trợ khách hàng, như tổng đài điện thoại, trung tâm dịch vụ khách hàng, và các kênh hỗ trợ khác.
 10. Chi phí quản lý chung: Gồm các chi phí không thuộc vào các danh mục cụ thể trên như chi phí duy trì văn phòng điều hành, chi phí đi lại của nhân viên, và các chi phí khác liên quan đến quản lý tổ chức.

Quản lý chi phí hiệu quả là một phần quan trọng của việc đảm bảo sự bền vững và lợi nhuận của doanh nghiệp trong thời gian dài.

 1. Chi phí đào tạo nhân sự: Bao gồm chi phí để đào tạo và phát triển kỹ năng của nhân viên. Việc đầu tư vào đào tạo giúp nâng cao chất lượng công việc và sự chuyên nghiệp của đội ngũ làm việc.
 2. Chi phí năng lượng và môi trường: Bao gồm chi phí sử dụng năng lượng, giảm thiểu tác động của hoạt động doanh nghiệp đối với môi trường, và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.
 3. Chi phí thị trường và nghiên cứu thị trường: Để hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng và xu hướng thị trường, doanh nghiệp cần chi trả cho các hoạt động nghiên cứu thị trường và chiến lược tiếp thị.
 4. Chi phí quản lý dự án: Chi phí liên quan đến việc quản lý và triển khai các dự án nội bộ hoặc dự án phục vụ khách hàng, bao gồm cả chi phí nhân sự và tài chính.
 5. Chi phí duy trì và sửa chữa cơ sở vật chất: Bao gồm chi phí duy trì, sửa chữa, và nâng cấp cơ sở vật chất như máy móc, thiết bị, và cơ sở hạ tầng.
 6. Chi phí tiếp cận thị trường: Liên quan đến chi phí để mở rộng và duy trì sự hiện diện của doanh nghiệp trên thị trường, bao gồm chi phí quảng cáo, thương mại điện tử, và các chiến lược tiếp thị.
 7. Chi phí phân phối và vận chuyển: Gồm các chi phí liên quan đến việc đưa sản phẩm từ nhà máy đến người tiêu dùng, bao gồm cả chi phí vận chuyển, lưu kho, và quản lý chuỗi cung ứng.
 8. Chi phí nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới: Để duy trì tính đổi mới và cạnh tranh, doanh nghiệp cần chi trả cho việc nghiên cứu và triển khai công nghệ mới.
 9. Chi phí tổ chức sự kiện và quảng bá: Đối với những doanh nghiệp tham gia vào sự kiện, triển lãm hoặc các chiến dịch quảng bá, chi phí này rất quan trọng để tạo ra sự nhận thức về thương hiệu.
 10. Chi phí phục vụ khách hàng: Ngoài chi phí hỗ trợ khách hàng, chi phí này bao gồm các hoạt động như chăm sóc khách hàng, khảo sát sau bán hàng, và xử lý phản hồi từ khách hàng.

Quản lý và kiểm soát các chi phí này một cách có hiệu quả là quan trọng để đảm bảo sự bền vững và thành công của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh ngày nay.

III. Thực Hiện Ghi Sổ Theo Thông Tư 133:

a. Xác định Giao Dịch Phù Hợp: – Trước khi ghi sổ, xác định rõ các giao dịch phù hợp với tài khoản 642 theo quy định của Thông Tư 133. Điều này bao gồm việc xác định thời hạn nợ phải trả là ngắn hạn, thường là trong vòng một năm.

b. Ghi Sổ Chính Xác và Đầy Đủ: – Ghi chính xác số liệu từ các chứng từ gốc vào sổ cái của doanh nghiệp. Bảo đảm rằng mỗi giao dịch được ghi đầy đủ thông tin như số hóa đơn, ngày thanh toán dự kiến và các chi tiết liên quan.

c. Kiểm Soát Nội Dung Ghi Sổ: – Thực hiện kiểm soát nội dung ghi sổ bằng cách xác định rõ người chịu trách nhiệm ghi sổ và kiểm tra định kỳ để đảm bảo tính chính xác và tính minh bạch của thông tin.

d. Ghi Nợ Đúng Khoản: – Khi có các khoản nợ phải trả ngắn hạn, ghi chúng vào tài khoản 642 đồng thời xác định rõ nguồn gốc của nợ để theo dõi và quản lý một cách hiệu quả.

e. Bảo Dưỡng Hệ Thống Kế Toán: – Bảo dưỡng hệ thống kế toán định kỳ để đảm bảo rằng phần mềm và quy trình ghi sổ đều tuân thủ đúng theo quy định của Thông Tư 133. Nâng cấp hệ thống nếu cần thiết để đáp ứng các yêu cầu mới.

f. Tổ Chức Bản Ghi Liên Quan: – Tổ chức các bản ghi liên quan đến tài khoản 642 để dễ dàng tra cứu và kiểm tra. Bảo đảm rằng tất cả các chứng từ và văn bản hỗ trợ đều được lưu giữ một cách có tổ chức.

g. Đối Chiếu Thông Tin: – Đối chiếu thông tin giữa tài khoản 642 và các bảng cân đối kế toán để đảm bảo tính nhất quán và chính xác trong quá trình ghi sổ và báo cáo tài chính.

h. Báo Cáo Nhanh Chóng và Chính Xác: – Báo cáo tình hình tài khoản 642 nhanh chóng và chính xác để cung cấp thông tin quan trọng cho quản lý doanh nghiệp trong quá trình ra quyết định và đánh giá hiệu suất tài chính.

i. Đào Tạo Nhân Viên: – Đào tạo nhân viên liên quan đến việc ghi sổ theo quy định của Thông Tư 133 để đảm bảo họ hiểu rõ và thực hiện đúng các quy trình kế toán.

Hãy nhớ rằng việc thực hiện đúng các bước trên không chỉ giúp bảo đảm tính chính xác của thông tin tài khoản 642 mà còn tăng cường hiệu suất và quản lý tài chính của doanh nghiệp.

IV. Chi phí quản lý doanh nghiệp và Luật Thuế

Một điểm quan trọng cần lưu ý là chi phí quản lý doanh nghiệp không được coi là chi phí được trừ theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (sửa đổi 2013). Thay vì được trừ, chi phí này được điều chỉnh trong quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp để làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Chi phí quản lý doanh nghiệp là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh và luôn được xem xét kỹ lưỡng để tối ưu hóa lợi nhuận. Đồng thời, Luật Thuế có ảnh hưởng đáng kể đến cách mà doanh nghiệp phải đối phó với các loại chi phí này.

 1. Chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí quản lý doanh nghiệp là tổng hợp của các khoản tiền mà doanh nghiệp phải chi trả để duy trì và hoạt động hợp pháp. Đây có thể bao gồm tiền lương cho nhân viên, tiền thuê văn phòng, tiền nước, điện, internet, và nhiều chi phí khác. Chi phí này không bao gồm chi phí sản xuất hoặc tiền mua sắm hàng hóa.
 2. Luật Thuế: Luật Thuế là hệ thống quy định và quy tắc do chính phủ đưa ra để thu thuế từ cá nhân và doanh nghiệp. Có một số loại thuế, như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng (VAT), và thuế khác. Luật Thuế có thể ảnh hưởng đáng kể đến chi phí quản lý doanh nghiệp theo các cách sau:a. Thuế thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp phải nộp thuế dựa trên lợi nhuận gộp của họ. Việc quản lý thuế đòi hỏi thời gian và nguồn lực. Tuy nhiên, có các quy định và chi phí có thể được khấu trừ để giảm thiểu thuế.b. Thuế giá trị gia tăng (VAT): VAT áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ và phải được tính và nộp cho chính phủ. Điều này có thể tạo ra chi phí quản lý cho việc theo dõi và báo cáo VAT.c. Luật Thuế thay đổi: Thay đổi trong Luật Thuế có thể ảnh hưởng đến cách doanh nghiệp quản lý chi phí. Việc thường xuyên cập nhật về các quy định mới là một phần quan trọng trong chi phí quản lý.

Doanh nghiệp cần phải đảm bảo rằng họ tuân thủ tất cả các quy định thuế để tránh các khoản phạt và hậu quả pháp lý. Họ cũng có thể tìm cách tối ưu hóa chi phí quản lý thông qua việc xem xét các chi phí và tối ưu hóa quá trình quản lý thuế để giảm thiểu ảnh hưởng của Luật Thuế đối với doanh nghiệp của họ.

V. Chi tiết từng loại chi phí trong chi phí quản lý doanh nghiệp

Bây giờ, hãy xem xét chi tiết từng loại chi phí nằm trong chi phí quản lý doanh nghiệp theo thông tư 133/2016/TT-BTC:

1. Chi phí nhân viên quản lý

Chi phí nhân viên quản lý bao gồm các khoản phải trả cho cán bộ nhân viên quản lý doanh nghiệp, như tiền lương, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và bảo hiểm thất nghiệp của Ban Giám đốc, nhân viên quản lý ở các phòng, ban của doanh nghiệp.

2. Chi phí vật liệu quản lý

Chi phí này phản ánh chi phí vật liệu xuất dùng cho công tác quản lý doanh nghiệp như văn phòng phẩm, vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa tài sản cố định, công cụ, dụng cụ có hoặc không có thuế giá trị gia tăng.

3. Chi phí đồ dùng văn phòng

Chi phí này liên quan đến dụng cụ, đồ dùng văn phòng được sử dụng cho công tác quản lý. Các khoản này có thể bao gồm cả tiền thuê đất và các khoản phí, lệ phí khác.

4. Chi phí khấu hao tài sản cố định

Chi phí này phản ánh khấu hao tài sản cố định dùng chung cho doanh nghiệp, bao gồm nhà cửa làm việc của các phòng ban, kho tàng, vật kiến trúc, phương tiện vận tải truyền dẫn

, máy móc thiết bị quản lý dùng trên văn phòng và nhiều tài sản khác.

5. Thuế, phí và lệ phí

Chi phí này bao gồm các khoản phí thuế, phí và lệ phí như thuế môn bài, tiền thuê đất và các khoản phí, lệ phí khác. Đây là những khoản chi phí quan trọng và phải được tính toán đúng để tuân thủ các quy định về thuế.

6. Chi phí dự phòng

Chi phí dự phòng phản ánh các khoản dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng phải trả tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này có tác động đáng kể đến khả năng dự phòng cho các khoản nợ mà doanh nghiệp phải quản lý.

7. Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chi phí này bao gồm các dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp. Đây có thể bao gồm các chi phí dịch vụ và cả tiền thuê tài sản cố định cũng như chi phí trả cho nhà thầu phụ.

8. Chi phí bằng tiền khác

Chi phí này bao gồm các khoản chi phí khác thuộc quản lý chung của doanh nghiệp, ngoài các loại chi phí đã nêu trên. Đây có thể là chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe và khoản chi cho lao động nữ.

VI. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh

1. Bên Nợ:

 • Các chi phí quản lý kinh doanh phát sinh trong kỳ.
 • Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết).

2. Bên Có:

 • Các khoản được ghi giảm chi phí quản lý kinh doanh.
 • Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết).
 • Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh có 2 tài khoản cấp 2:

 • Tài khoản 6421 – Chi phí bán hàng: Phản ánh chi phí bán hàng thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong kỳ của doanh nghiệp và tình hình kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911- Xác định kết quả kinh doanh.
 • Tài khoản 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp: Phản ánh chi phí quản lý chung của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ và tình hình kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp sang TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

VII. Kết luận

Chi phí quản lý doanh nghiệp là một khía cạnh quan trọng của hoạt động kinh doanh mà không thể bỏ qua. Hiểu rõ về loại chi phí này và cách quản lý chúng có thể giúp tổ chức tối ưu hóa hiệu suất và tuân thủ các quy định về thuế. Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000