Hướng dẫn tài khoản 641 theo thông tư 200

Theo Thông tư 200 của Bộ Tài chính, việc quản lý và sử dụng tài khoản 641 là một phần quan trọng trong quá trình kế toán và tài chính doanh nghiệp. Tài khoản này đặt ra những quy định cụ thể về việc xử lý các khoản chi phí và các vấn đề liên quan đến quản lý nguồn lực tài chính. Trong bối cảnh này, hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng tài khoản 641 sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cơ chế quản lý và báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

Mục Lục

1. Nguyên tắc kế toán đối với tài khoản 641 (Chi phí bán hàng)

Tài khoản 641 (Chi phí bán hàng) đóng một vai trò quan trọng trong chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Để đảm bảo sự tuân thủ và chính xác trong việc kế toán chi phí bán hàng, chúng ta cần hiểu rõ nguyên tắc kế toán cơ bản liên quan đến tài khoản này.

1.1. Mục đích sử dụng của tài khoản 641 (Chi phí bán hàng)

Tài khoản 641 (Chi phí bán hàng) được tạo ra để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá và cung cấp dịch vụ. Đây bao gồm các khoản chi phí như chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí đóng gói, vận chuyển và nhiều chi phí khác.

1.2. Kế toán chi phí bán hàng không được coi là chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Một điểm quan trọng cần lưu ý là các khoản chi phí bán hàng không được coi là chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ, chúng ta phải duy trì hóa đơn chứng từ và thực hiện hạch toán đúng theo chế độ kế toán.

Tài khoản 641 là một trong những tài khoản quan trọng trong hệ thống kế toán, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý chi phí kinh doanh. Tài khoản này thường liên quan đến chi phí phát sinh từ việc bán hàng và duy trì các hoạt động kinh doanh. Dưới đây là một số nguyên tắc kế toán quan trọng đối với tài khoản 641:

 1. Xác định và Ghi nhận Chi phí Đầy đủ: Khi có chi phí bán hàng phát sinh, quản lý cần xác định chính xác các chi phí này và ghi nhận chúng vào tài khoản 641. Điều này bao gồm cả chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến quá trình bán hàng.
 2. Phân loại Chi phí: Chi phí bán hàng có thể bao gồm nhiều yếu tố như chi phí vận chuyển, chi phí quảng cáo, hoa hồng cho nhân viên bán hàng, và các chi phí khác. Việc phân loại đúng mục tiêu của chi phí giúp theo dõi và quản lý hiệu quả hơn.
 3. Phương pháp Ghi nhận Chi phí: Có hai phương pháp chính để ghi nhận chi phí bán hàng, đó là phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp. Phương pháp trực tiếp liên quan đến việc ghi nhận chi phí một cách trực tiếp liên quan đến mỗi giao dịch bán hàng, trong khi phương pháp gián tiếp liên quan đến việc phân phối tỷ lệ chi phí cho mỗi đơn hàng.
 4. Kiểm soát và Theo dõi Chi phí: Để đảm bảo tính chính xác của thông tin kế toán, quản lý cần thiết lập các hệ thống kiểm soát nội bộ để giám sát và kiểm tra chi phí bán hàng. Việc theo dõi chi phí giúp đưa ra quyết định kinh doanh thông tin và hiệu suất.
 5. Liên kết với Doanh thu: Tài khoản 641 thường đi kèm với tài khoản doanh thu tương ứng để tạo thành cặp tài khoản kế toán. Việc này giúp theo dõi lợi nhuận và biết được chi phí liên quan đến từng khoản doanh thu cụ thể.

Trên tất cả, việc áp dụng đúng nguyên tắc kế toán cho tài khoản 641 giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch và chính xác trong quản lý chi phí bán hàng, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng cho quyết định chiến lược và tài chính của doanh nghiệp.

1.3. Mở tài khoản 641 (Chi phí bán hàng)

Tài khoản 641 được mở chi tiết theo từng nội dung chi phí. Điều này bao gồm chi phí nhân viên, vật liệu, bao bì, dụng cụ, đồ dùng, khấu hao tài sản cố định và dịch vụ mua ngoài. Tùy thuộc vào đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý, tài khoản 641 có thể mở thêm một số nội dung chi phí khác.

Cuối kỳ, kế toán sẽ kết chuyển chi phí bán hàng vào tài khoản 911 (Xác định kết quả kinh doanh).

2. Hướng dẫn tài khoản 641

Tài khoản 641 thường là một tài khoản trong hệ thống kế toán của các doanh nghiệp, được sử dụng để ghi nhận các khoản chi phí chưa thanh toán. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản về tài khoản 641 và cách sử dụng nó:

1. Mục Đích Sử Dụng Tài Khoản 641:

 • Ghi nhận các chi phí liên quan đến quảng cáo và khuyến mãi.
 • Theo dõi các khoản tài trợ và chiến dịch quảng cáo.

2. Loại Giao Dịch Phổ Biến:

 • Chi phí Quảng cáo: Ghi nhận mọi chi phí chi trả cho các chiến dịch quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.
 • Chi phí Tài trợ: Ghi nhận các khoản chi trả cho các sự kiện, chương trình tài trợ.

3. Phương Pháp Ghi Sổ:

 • Mọi giao dịch liên quan đến tài khoản 641 cần được ghi đúng và chi tiết trong sổ cái.
 • Đối chiếu và kiểm tra định kỳ để đảm bảo tính chính xác của thông tin ghi nhận.

4. Tổ Chức Hệ Thống Ghi Chú:

 • Sử dụng mã số hoặc mã định danh cho mỗi chiến dịch quảng cáo hoặc sự kiện tài trợ để dễ dàng theo dõi.
 • Tạo các hạng mục chi phí nhỏ hơn để phản ánh đầy đủ chi tiết về mỗi khoản chi trả.

5. Theo Dõi Đối Tác và Nhà Quảng Cáo:

 • Ghi chép thông tin chi tiết về các đối tác quảng cáo và nhà tài trợ.
 • Cập nhật thông tin liên quan đến hợp đồng, cam kết và điều kiện chi trả.

6. Báo Cáo và Phân Tích:

 • Tổ chức báo cáo định kỳ về chi phí quảng cáo và tài trợ để theo dõi hiệu suất.
 • Phân tích chi phí theo chiến dịch để đánh giá đúng hiệu quả và ROI.

7. Tuân Thủ Luật Pháp và Quy Định:

 • Đảm bảo rằng mọi giao dịch đều tuân thủ theo luật pháp và quy định về quảng cáo và tài trợ.

8. Kiểm Soát Nội Bộ:

 • Thực hiện kiểm soát nội bộ để ngăn chặn sự kiểm soát và ghi nhận không chính xác.

9. Liên Kết với Tài Khoản Khác:

 • Liên kết thông tin với các tài khoản khác như Tài khoản 511 (Chi phí quản lý) để có cái nhìn toàn diện về chi phí.

10. Đào Tạo Nhân Viên:

 • Đào tạo nhân viên kế toán và người liên quan để đảm bảo hiểu rõ về quy trình và quy định sử dụng tài khoản 641.

11. Đối Soát và Kiểm Tra Định Kỳ:

 • Thực hiện đối soát định kỳ giữa thông tin ghi nhận trong tài khoản 641 và các hóa đơn, biên lai, để đảm bảo sự khớp nhau và tránh sai sót.

12. Xử Lý Giao Dịch Ngoại Lệ:

 • Nếu có giao dịch quảng cáo hoặc tài trợ được thực hiện bằng ngoại tệ, ghi nhận chính xác tỷ giá và theo dõi biến động để tránh rủi ro tỷ giá.

13. Quản Lý Ngân Sách:

 • Thực hiện theo dõi ngân sách quảng cáo và tài trợ được phân bổ cho từng chiến dịch hoặc sự kiện, đảm bảo không vượt quá giới hạn được đặt ra.

14. Ghi Nhật Ký Thay Đổi:

 • Khi có sự điều chỉnh, thêm mới hoặc xoá bỏ các khoản chi trả, đảm bảo ghi nhật ký thay đổi để theo dõi lịch sử của tài khoản.

15. Chia Sẻ Thông Tin Nội Bộ:

 • Liên kết với bộ phận tiếp thị và quảng cáo để chia sẻ thông tin về chiến dịch và chi phí, tạo sự hiểu biết chung và tăng cường tương tác.

16. Tối Ưu Hóa Chiến Dịch:

 • Dựa vào thông tin thu thập được từ tài khoản 641, thực hiện các điều chỉnh để tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo và tài trợ cho hiệu suất tốt nhất.

17. Xác Nhận Thanh Toán:

 • Xác nhận thanh toán kịp thời với các đối tác quảng cáo và nhà tài trợ để duy trì mối quan hệ tích cực và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tài khoản.

18. Đối Ứng Thuế:

 • Theo dõi và ghi nhận thông tin liên quan đến thuế phát sinh từ các chiến dịch quảng cáo và tài trợ.

19. Hỗ Trợ Kiểm Toán:

 • Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ để hỗ trợ kiểm toán nếu có yêu cầu từ cơ quan kiểm toán hoặc đối tác kinh doanh.

20. Cập Nhật Theo Thay Đổi Pháp Luật:

 • Theo dõi thay đổi trong pháp luật liên quan đến quảng cáo và tài trợ, và điều chỉnh quy trình theo để tuân thủ.

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 641 (Chi phí bán hàng)

Tài khoản 641 (Chi phí bán hàng) có kết cấu và nội dung phản ánh như sau:

3.1. Kết cấu của tài khoản 641 (Chi phí bán hàng)

 • Bên Nợ: Các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, và cung cấp dịch vụ trong kỳ.
 • Bên Có: Khoản được ghi giảm chi phí bán hàng trong kỳ và kết chuyển chi phí bán hàng vào tài khoản 911 để tính kết quả kinh doanh.

Tài khoản 641 không có số dư cuối kỳ.

3.2. Nội dung phản ánh của tài khoản 641 (Chi phí bán hàng)

Tài khoản 641 (Chi phí bán hàng) bao gồm 7 tài khoản cấp 2:

 • Tài khoản 6411 – Chi phí nhân viên: Phản ánh chi phí liên quan đến nhân viên bán hàng, đóng gói, vận chuyển, và bảo quản sản phẩm.
 • Tài khoản 6412 – Chi phí vật liệu, bao bì: Phản ánh chi phí vật liệu và bao bì xuất dùng trong quá trình tiêu thụ sản phẩm và hàng hoá.
 • Tài khoản 6413 – Chi phí dụng cụ, đồ dùng: Phản ánh chi phí liên quan đến dụng cụ và đồ dùng phục vụ cho quá trình tiêu thụ sản phẩm và hàng hoá.
 • Tài khoản 6414 – Chi phí khấu hao tài sản cố định: Phản ánh chi phí khấu hao tài sản cố định tại các bộ phận bán hàng.
 • Tài khoản 6415 – Chi phí bảo hành: Dùng để phản ánh chi phí bảo hành sản phẩm và hàng hoá.
 • Tài khoản 6417 – Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ bán hàng.
 • Tài khoản 6418 – Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí bằng tiền khác phát sinh trong quá trình bán hàng.

4. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu của tài khoản 641 (Chi phí bán hàng)

4.1. Đối với tiền lương, phụ cấp, tiền trích đóng bảo hiểm cho nhân viên bán hàng

Để kế toán cho tiền lương, phụ cấp, tiền trích đóng bảo hiểm cho nhân viên bán hàng, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

 • Tính tiền lương, phụ cấp, tiền ăn giữa ca và tiến hành trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, cùng với các khoản hỗ trợ khác (như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện…) cho nhân viên phục vụ trực tiếp cho quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, và cung cấp dịch vụ. Khi thực hiện việc này, chúng ta ghi:

Nợ tài khoản 641 – Chi phí bán hàng.

Có các tài khoản 334, 338,…

4.2. Đối với giá trị vật liệu, dụng cụ phục vụ cho quá trình bán hàng

Khi kế toán cho giá trị vật liệu, dụng cụ phục vụ cho quá trình bán hàng, chúng ta ghi:

Nợ tài khoản 641 – Chi phí bán hàng.

Có các tài khoản 152, 153, 242.

4.3. Trường hợp trích khấu hao tài sản cố định của bộ phận bán hàng

Khi phải trích khấu hao tài sản cố định của bộ phận bán hàng, chúng ta ghi:

Nợ tài khoản 641 – Chi phí bán hàng.

Có tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định.

4.4. Đối với chi phí điện, nước mua ngoài, chi phí thông tin có giá trị không lớn

Chi phí điện, nước mua ngoài, chi phí thông tin (điện thoại, fax…), chi phí thuê ngoài sửa chữa tài sản cố định có giá trị không lớn được tính trực tiếp vào chi phí bán hàng, chúng ta ghi:

Nợ tài khoản 641 – Chi phí bán hàng.

Nợ tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (nếu có).

Có các tài khoản 111, 112, 141, 331,…

4.5. Đối với chi phí sửa chữa tài sản cố định phục vụ cho bán hàng

Khi có chi phí sửa chữa tài sản cố định phục vụ cho bán hàng, có một số trường hợp cần xem xét:

 • Trường hợp sử dụng phương pháp trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, chúng ta ghi:

Nợ tài khoản 641 – Chi phí bán hàng.

Có tài khoản 335 – Chi phí phải trả (nếu việc sửa chữa đã thực hiện trong kỳ nhưng chưa nghiệm thu hoặc chưa có hóa đơn).

Có tài khoản 352 – Dự phòng phải trả (nếu đơn vị trích trước chi phí sửa chữa cho tài sản cố định theo yêu cầu kỹ thuật phải bảo dưỡng, duy tu định kỳ).

 • Trong trường hợp chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần có giá trị lớn và liên quan đến việc bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trong nhiều kỳ, định kỳ kế toán tính vào chi phí bán hàng từng phần chi phí sửa chữa lớn đã phát sinh, chúng ta ghi:

Nợ tài khoản 641 – Chi phí bán hàng.

Có tài khoản 242 – Chi phí trả trước.

4.6. Trường hợp hạch toán chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa

Hạch toán chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa (không bao gồm bảo hành công trình xây lắp) được tiến hành như sau:

 • Trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng cho khách hàng có kèm theo giấy bảo hành sửa chữa cho các hỏng hóc do lỗi sản xuất được phát hiện trong thời gian bảo hành sản phẩm, hàng hoá, doanh nghiệp phải xác định cho từng mức chi phí sửa chữa cho toàn bộ nghĩa vụ bảo hành. Khi xác định số dự phòng phải trả về chi phí sửa chữa, bảo hành sản phẩm, hàng hoá, kế toán ghi:

Nợ tài khoản 641 – Chi phí bán hàng.

Có tài khoản 352 – Dự phòng phải trả.

 • Cuối kỳ kế toán sau, doanh nghiệp phải tính, xác định số dự phòng phải trả về sửa chữa bảo hành sản phẩm, hàng hoá cần lập:
 • Trong trường hợp số dựphòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm, hàng hoá đã lập ở kỳ kế toán trước nhưng chưa sử dụng hết, thì số chênh lệch được trích thêm và ghi nhận vào chi phí. Chúng ta ghi:Nợ tài khoản 641 – Chi phí bán hàng (6415).Có tài khoản 352 – Dự phòng phải trả.
  • Trong trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm, hàng hoá đã lập ở kỳ kế toán trước nhưng chưa sử dụng hết, thì số chênh lệch được hoàn nhập và ghi giảm chi phí:

  Nợ tài khoản 352 – Dự phòng phải trả.

  Có tài khoản 641 – Chi phí bán hàng (6415).

Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn.

Tài khoản 641 được sử dụng để ghi nhận các khoản chi phí liên quan đến sản xuất kinh doanh, dịch vụ, và quản lý công việc. Cụ thể, các chi phí này có thể bao gồm mua nguyên vật liệu, chi phí lao động, chi phí vận chuyển, chi phí quản lý, và các chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày. Khi ghi nhận vào tài khoản 641, doanh nghiệp cần chú ý đến việc phân loại đúng các khoản chi phí để đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong báo cáo tài chính. Hơn nữa, cần tuân thủ các quy định về kế toán và thuế để tránh xảy ra vấn đề pháp lý và tài chính. Đồng thời, việc quản lý tài khoản 641 cũng đòi hỏi sự theo dõi chặt chẽ, kiểm soát nội dung giao dịch và bảo đảm tính chính xác của dữ liệu kế toán. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000