Hướng dẫn tài khoản 631 theo thông tư 200

Hướng dẫn tài khoản 631 theo thông tư 200 là một phần quan trọng của quy trình kế toán và tài chính trong doanh nghiệp. Tài khoản 631 thường liên quan đến việc ghi nhận và xử lý các khoản phí, chi phí và thuế phải trả. Việc áp dụng thông tư 200 đòi hỏi sự hiểu biết kỹ thuật và tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý tài chính. Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC tìm hiểu Hướng dẫn tài khoản 631 theo thông tư 200 nhé!

1. Tài khoản 631 là gì?

Tài khoản 631 thường được hiểu là một tài khoản trong hệ thống kế toán, đặc biệt là theo chuẩn kế toán quốc tế. Tài khoản này thường liên quan đến các chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) của doanh nghiệp. Cụ thể, tài khoản 631 thường được sử dụng để ghi nhận các chi phí liên quan đến việc phát triển sản phẩm mới, nghiên cứu công nghệ, hoặc các hoạt động sáng tạo khác.

Trong quy trình kế toán, việc sử dụng tài khoản 631 giúp doanh nghiệp theo dõi và ghi nhận các chi phí R&D một cách chính xác, tách biệt từ các khoản chi phí khác. Điều này giúp quản lý hiểu rõ về mức độ đầu tư vào sáng tạo và phát triển, đồng thời cũng hỗ trợ trong việc đánh giá hiệu suất và lợi nhuận từ các dự án nghiên cứu và phát triển.

Tuy nhiên, việc sử dụng tài khoản 631 có thể thay đổi tùy theo quy định cụ thể của từng quốc gia hoặc doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa cụ thể của tài khoản 631 trong ngữ cảnh cụ thể, việc tham khảo các quy định kế toán quốc gia hoặc tư vấn từ chuyên gia kế toán là quan trọng.

Tài khoản 631, hay tài khoản Chi phí Nghiên cứu và Phát triển, đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính của một doanh nghiệp. Khi một doanh nghiệp tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển, nó thường phải đầu tư vào việc phát triển sản phẩm mới, cải tiến công nghệ, hoặc thậm chí là khám phá các ý tưởng sáng tạo.

Việc sử dụng tài khoản 631 giúp doanh nghiệp có cái nhìn chi tiết về những khoản chi phí này, từ đó quản lý tài chính một cách hiệu quả hơn. Các chi phí này có thể bao gồm chi phí nghiên cứu, chi phí phát triển sản phẩm, chi phí thử nghiệm, và các chi phí khác liên quan đến việc đưa ra thị trường các sản phẩm và dịch vụ mới.

Ngoài ra, việc theo dõi tài khoản 631 cũng giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu suất của các dự án nghiên cứu và phát triển. Bằng cách này, họ có thể xác định được đâu là những dự án có tiềm năng lợi nhuận cao và đầu tư mạnh mẽ vào chúng.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định kế toán, các doanh nghiệp thường cần giữ các hồ sơ và chứng từ liên quan đến các chi phí này để có thể kiểm tra và xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản 631 khi cần thiết, đặc biệt trong trường hợp kiểm toán hoặc báo cáo tài chính.

2. Nguyên tắc kế toán đối với tài khoản 631 (Giá thành sản xuất)

2.1. Mục đích sử dụng của tài khoản 631 (Giá thành sản xuất)

Tài khoản 631 đóng một vai trò quan trọng trong kế toán doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc tính toán giá thành sản phẩm và dịch vụ. Nó được sử dụng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ tại các đơn vị sản xuất và kinh doanh. Các loại đơn vị này bao gồm công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, cũng như các đơn vị kinh doanh dịch vụ như vận tải, bưu điện, du lịch, và khách sạn. Tài khoản 631 đặc biệt quan trọng khi hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

2.2. Trường hợp không sử dụng tài khoản 631 (Giá thành sản xuất)

Doanh nghiệp nào hạch toán hàng tồn kho thường xuyên theo phương pháp kê khai không cần sử dụng tài khoản 631. Tài khoản này chỉ được áp dụng trong trường hợp hạch toán hàng tồn kho bằng phương pháp kiểm kê định kỳ.

2.3. Các loại chi phí sản xuất, kinh doanh được hạch toán vào tài khoản 631 (Giá thành sản xuất)

Tài khoản 631 (Giá thành sản xuất) là nơi hạch toán các loại chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất và kinh doanh. Dưới đây là một số loại chi phí cụ thể:

 • Chi phí nguyên liệu và vật liệu trực tiếp: Đây là các khoản chi phí liên quan đến nguyên liệu và vật liệu được sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất. Điều này bao gồm các nguyên liệu cần thiết để tạo ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.
 • Chi phí nhân công trực tiếp: Chi phí này liên quan đến lao động trực tiếp trong quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ. Đây có thể là lương của công nhân, thợ, hay những người làm việc trực tiếp tại dây chuyền sản xuất.
 • Chi phí sử dụng máy thi công (đối với các doanh nghiệp xây lắp): Trong trường hợp các doanh nghiệp tham gia vào xây lắp, chi phí sử dụng máy móc và thiết bị cũng được hạch toán vào tài khoản 631.
 • Chi phí sản xuất chung: Đây là các chi phí không thuộc vào các danh mục trên như chi phí vận hành nhà xưởng, chi phí bảo dưỡng thiết bị sản xuất, hay chi phí năng lượng.

2.4. Các loại chi phí không hạch toán vào tài khoản 631 (Giá thành sản xuất)

Không phải tất cả các loại chi phí đều được hạch toán vào tài khoản 631. Dưới đây là một số loại chi phí không hạch toán vào tài khoản này:

 • Chi phí bán hàng: Chi phí liên quan đến việc tiếp thị, quảng cáo, và bán sản phẩm hoặc dịch vụ không thuộc vào tài khoản 631.
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí liên quan đến hoạt động quản lý tổ chức, không liên quan trực tiếp đến sản xuất.
 • Chi phí tài chính: Chi phí tài chính bao gồm lãi suất và các khoản phí liên quan đến vay mượn hoặc đầu tư, không được hạch toán vào tài khoản 631.
 • Chi phí khác: Một số chi phí chung khác không liên quan đến quá trình sản xuất cũng không thuộc vào tài khoản 631.
 • Chi sự nghiệp: Chi phí này liên quan đến hoạt động nghiên cứu và phát triển, không được hạch toán vào tài khoản 631.

2.5. Chi phí phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, trị giá vốn hàng hóa, nguyên vật liệu

Chi phí của bộ phận sản xuất và kinh doanh có thể phục vụ cho nhiều mục đích, bao gồm trị giá vốn hàng hóa, nguyên vật liệu, và vật liệu. Ngoài ra, chi phí thuê ngoài gia công chế biến cũng được phản ánh trong tài khoản 631. Điều này đảm bảo rằng tất cả các chi phí liên quan đến việc sản xuất và kinh doanh đều được quản lý và hạch toán một cách cẩn thận.

2.6. Hạch toán chi tiết tài khoản 631 (Giá thành sản phẩm)

Tài khoản 631 (Giá thành sản phẩm) là tài khoản quan trọng trong hệ thống kế toán, và việc hạch toán chi tiết tài khoản này yêu cầu phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Phân xưởng, tổ, đội sản xuất, hoặc các đơn vị tương tự phải hạch toán chi tiết chi phí của họ vào tài khoản 631. Điều này giúp quản lý chi phí theo từng phần của quá trình sản xuất.
 • Chi phí phải được phân loại theo loại, nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ tương ứng. Điều này giúp xác định giá thành của từng loại sản phẩm hoặc dịch vụ.

2.7. Nguyên tắc kế toán đối với ngành nông nghiệp

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nguyên tắc kế toán cơ bản như sau:

 • Giá thành thực tế của sản phẩm nông nghiệp phải được xác định vào cuối vụ hoặc cuối năm. Điều này có nghĩa rằng sản phẩm thu hoạch vào năm nào thì giá thành của sản phẩm đó sẽ được tính trong năm đó. Ví dụ, nếu bạn chi tiêu cho sản xuất vào năm nay, nhưng sản phẩm chỉ được thu hoạch vào năm sau, thì giá thành sẽ được tính vào năm sau.
 • Trong trường hợp trồng trọt, chi phí phải được hạch toán chi tiết cho 3 loại cây: cây ngắn ngày, cây trồng một lần thu hoạch nhiều lần và cây lâu năm. Điều này giúp phân loại chi phí cho từng loại cây và quản lý chúng một cách cụ thể.
 • Đối với các loại cây trồng 2 hoặc 3 vụ trong một năm, hoặc cây trồng trong một năm nhưng thu hoạch sau nhiều năm, hoặc các tình huống khác, chi phí phải được ghi chép và phản ánh rõ ràng để không gây nhầm lẫn giữa các vụ sản xuất khác nhau.
 • Chi phí liên quan đến nhiều đối tượng hoặc nhiều vụ sản xuất phải được theo dõi chi tiết riêng và sau đó phân bổ vào giá thành từng loại sản phẩm liên quan. Ví dụ, chi phí tưới tiêu nước hoặc chuẩn bị đất và trồng mới năm đầu của cây trồng một lần thu hoạch nhiều lần phải được phân bổ đúng cho từng loại sản phẩm.
 • Trong trường hợp trồng xen kẽ từ hai loại cây trở lên trên cùng một diện tích, chi phí phát sinh có liên quan trực tiếp đến từng loại cây sẽ được ghi chép riêng biệt, bao gồm hạt giống, chi phí gieo trồng và thu hoạch. Những chi phí phát sinh chung cho các loại cây sẽ được tập hợp và phân bổ cho từng loại cây dựa trên diện tích gieo trồng.
 • Đối với cây lâu năm, mọi công việc từ khi làm đất, gieo trồng, chăm sóc cho đến khi có sản phẩm được xem như quá trình đầu tư xây dựng cơ bản để hình thành tài sản cố định. Chi phí trong quá trình này sẽ được tập hợp vào tài khoản 241 (Xây dựng cơ bản dở dang).
 • Chi phí chăn nuôi phải được theo dõi chi tiết theo từng ngành chăn nuôi (trâu bò, lợn, v.v.) và theo từng nhóm hoặc loại gia súc, gia cầm. Khi súc vật sinh sản được đào thải và chuyển thành súc vật nuôi lớn hoặc nuôi béo, giá trị còn lại của chúng sẽ được hạch toán vào tài khoản 631 (Giá thành sản phẩm).

2.8. Nguyên tắc kế toán đối với ngành giao thông vận tải:

 • Tài khoản 631 (Giá thành sản xuất) trong ngành giao thông vận tải cần được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động, chẳng hạn như vận tải hành khách và vận tải hàng hóa.
 • Trong quá trình vận tải, săm lốp (lốp xe) bị hao mòn với tốc độ nhanh hơn so với việc khấu hao đầu xe, vì vậy việc thay thế săm lốp xảy ra thường xuyên. Tuy nhiên, giá trị của săm lốp thay thế không được tính vào giá thành vận tải ngay khi xuất dùng thay thế. Thay vào đó, nó phải được trích trước hoặc phân bổ dần vào chi phí sản xuất và kinh doanh hàng kỳ.

2.9. Nguyên tắc kế toán đối với hoạt động kinh doanh khách sạn:

 • Trong hoạt động kinh doanh khách sạn, việc hạch toán tài khoản 631 phải được thực hiện chi tiết theo từng loại hoạt động, như hoạt động ăn uống, dịch vụ buồng nghỉ, phục vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ khác như giặt ủi, là tóc, điện tín, massage, vv.

3. Về cấu trúc và nội dung phản ánh của tài khoản 631 (Giá thành sản xuất), nó bao gồm:

Tài khoản 631, hay tài khoản “Giá thành sản xuất,” là một phần quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Cấu trúc và nội dung phản ánh của tài khoản này thường bao gồm các thông tin sau:

 1. Chi phí nguyên vật liệu: Đây là số tiền đã chi trả để mua nguyên vật liệu cần thiết cho quá trình sản xuất. Chi phí này thường bao gồm giá mua nguyên vật liệu, cộng với các chi phí liên quan như vận chuyển, thuế nhập khẩu, và các chi phí khác liên quan.
 2. Chi phí nhân công: Là chi phí liên quan đến lao động trong quá trình sản xuất. Nó bao gồm mức lương của công nhân, các khoản trợ cấp, bảo hiểm xã hội và các khoản phụ cấp khác liên quan đến nhân sự.
 3. Chi phí năng lượng và chi phí sản xuất khác: Năng lượng, chi phí sản xuất và các chi phí khác như bảo dưỡng máy móc, chi phí vận hành nhà xưởng, và chi phí sửa chữa cũng được ghi nhận trong tài khoản này.
 4. Chi phí trực tiếp và gián tiếp: Tài khoản 631 phản ánh cả chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến sản xuất. Chi phí trực tiếp là những chi phí có thể được truy xuất trực tiếp đến sản phẩm cụ thể, trong khi chi phí gián tiếp là những chi phí khó tính toán trực tiếp cho từng sản phẩm.
 5. Các khoản tích trữ và tích lũy: Tài khoản 631 thường còn ghi chú về các khoản tích trữ nguyên vật liệu, hàng tồn kho và các chi phí sản xuất chưa được phân bổ cho sản phẩm cụ thể.

Thông qua cấu trúc và nội dung chi tiết này, tài khoản 631 giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất, từ đó hỗ trợ quyết định về giá thành sản phẩm và chiến lược kinh doanh hiệu quả.

4. Các bước thực hiện tài khoản 631 theo thông tư 200

Trong tiêu đề này, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào các bước cụ thể để thực hiện tài khoản 631 theo thông tư 200. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình và thực hiện tài khoản 631 một cách chính xác.

4.1. Xác định các giao dịch liên quan đến tài khoản 631:

Đầu tiên, bạn cần xác định các giao dịch và các khoản mua sắm tài sản, nguyên liệu, vật tư hoặc dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh của doanh nghiệp. Đây sẽ là các giao dịch mà bạn cần phải ghi nhận vào tài khoản 631.

4.2. Tạo phiếu thu (hoặc hóa đơn):

Mỗi khi có một giao dịch mua sắm hoặc tài sản được nhận, bạn cần tạo phiếu thu hoặc hóa đơn chi tiết. Phiếu thu hoặc hóa đơn này cần chứa thông tin về ngày giao dịch, số hóa đơn, thông tin về nhà cung cấp hoặc người bán, và số tiền chi tiêu.

4.3. Mở tài khoản 631 tại ngân hàng:

Tiếp theo, bạn cần mở một tài khoản riêng tại ngân hàng cho tài khoản 631. Thông tin về tài khoản này bao gồm số tài khoản, tên ngân hàng, và thông tin liên hệ của ngân hàng. Điều này giúp bạn kiểm soát và quản lý tiền tệ và tài sản dễ dàng hơn.

4.4. Ghi nhận các giao dịch vào tài khoản 631:

Mỗi khi có một giao dịch liên quan đến tài khoản 631, bạn cần ghi nhận nó vào tài khoản tại ngân hàng. Đảm bảo rằng các thông tin từ phiếu thu hoặc hóa đơn được ghi chính xác và đầy đủ. Điều này giúp bạn theo dõi tiền tệ và tài sản một cách chính xác.

4.5. Kiểm tra và báo cáo:

Cuối cùng, sau khi các giao dịch được ghi nhận vào tài khoản 631, bạn cần thường xuyên kiểm tra và báo cáo tình trạng tài chính của tài khoản này. Điều này đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình quản lý tài sản và tài chính của doanh nghiệp.

Nắm vững các bước trên và áp dụng chính xác tài khoản 631 theo thông tư 200 là một phần quan trọng trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong tài chính, và hỗ trợ trong việc quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000