Hướng dẫn tài khoản 611 theo thông tư 200

Trong ngành kế toán doanh nghiệp, tài khoản 611 (Mua hàng) đóng một vai trò quan trọng trong việc theo dõi và quản lý tài sản và lợi nhuận. Đây là một phần không thể thiếu trong quy trình kế toán hàng tồn kho và quản lý tài chính toàn diện của một doanh nghiệp. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tài khoản 611, cụ thể là cách áp dụng và quản lý nó theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

1. Tài khoản 611 theo thông tư 200 là gì?

Theo thông tư 200 của Bộ Tài chính, tài khoản 611 là tài khoản “Nợ ngắn hạn phải trả”. Tài khoản này thường được sử dụng để ghi nhận các khoản nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán trong khoảng thời gian ngắn, thường là trong vòng một năm kể từ ngày ghi sổ. Các khoản nợ này có thể bao gồm nợ vay ngắn hạn, nợ phải trả nhà cung cấp, nợ phải trả cho nhân viên, và các khoản nợ khác mà doanh nghiệp phải giải quyết trong thời kỳ ngắn hạn.

Tài khoản 611 là một phần quan trọng của hệ thống kế toán, giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý các khoản nợ ngắn hạn của mình một cách hiệu quả, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng cho việc đánh giá tình hình tài chính và khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong tương lai.

Ngoài ra, tài khoản 611 còn liên quan chặt chẽ đến quy trình quản lý và kiểm soát nợ của doanh nghiệp. Việc theo dõi và đánh giá các khoản nợ ngắn hạn giúp doanh nghiệp xác định được khả năng thanh toán của mình trong một khoảng thời gian cụ thể, từ đó đưa ra quyết định quản lý tài chính hợp lý.

Trong trường hợp doanh nghiệp có khả năng thanh toán nhanh chóng, tài khoản 611 thường giữ ở mức thấp, phản ánh khả năng tài chính tốt và quản lý hiệu quả nợ phải trả. Ngược lại, nếu tài khoản 611 có số dư cao, điều này có thể là dấu hiệu của áp lực tài chính hoặc khả năng thanh toán kém.

Quản lý tài khoản 611 đòi hỏi sự cẩn trọng trong việc đánh giá và dự báo tình hình tài chính, để doanh nghiệp có thể đảm bảo có đủ nguồn lực để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn một cách đúng hạn và đồng thời tránh tình trạng nợ quá mức gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

2. Hướng dẫn tài khoản 611

Tài khoản 611 trong kế toán là một tài khoản quan trọng, thường được sử dụng để ghi nhận các khoản tài trợ, quà tặng, hoặc hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân hoặc các nguồn khác. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng tài khoản 611:

 1. Xác định nguồn tài trợ: Trước hết, bạn cần xác định nguồn tài trợ, đó có thể là một tổ chức, cá nhân hoặc một nguồn tiền cụ thể.
 2. Tạo phiếu thu: Sau khi bạn đã xác định nguồn tài trợ, bạn cần tạo một phiếu thu. Phiếu thu là một tài liệu kế toán quan trọng để ghi nhận số tiền hoặc giá trị tài trợ.
 3. Điền thông tin phiếu thu: Phiếu thu cần chứa thông tin chi tiết về tài khoản 611, bao gồm:
  • Ngày thu: Ngày mà tiền tài trợ được nhận.
  • Mã số phiếu thu (nếu có): Mã số phiếu thu để theo dõi dễ dàng.
  • Người tài trợ: Tên của tổ chức hoặc cá nhân tài trợ.
  • Lý do tài trợ: Mô tả ngắn gọn về mục đích hoặc dự án mà tài trợ được sử dụng.
  • Số tiền tài trợ: Số tiền hoặc giá trị tài trợ.
  • Chứng từ kèm theo (nếu có): Tài liệu chứng minh giao dịch tài trợ, ví dụ như hợp đồng hoặc biên bản.
 4. Ghi vào sổ cái: Sau khi phiếu thu được tạo, bạn cần ghi thông tin phiếu thu vào sổ cái. Điều này sẽ bao gồm tài khoản 611 và số tiền tài trợ. Phiếu thu cũng cần được ký xác nhận để chứng thực.
 5. Kiểm tra và bảo quản: Quản lý phiếu thu và các tài liệu liên quan với tài khoản 611 một cách cẩn thận. Điều này đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định kế toán.
 6. Báo cáo tài trợ: Cuối kỳ kế toán hoặc theo yêu cầu, bạn cần báo cáo số tiền tài trợ đã nhận và cách bạn đã sử dụng nó trong tài chính tổ chức hoặc cá nhân tài trợ.

Tài khoản 611 giúp bạn theo dõi một cách cẩn thận các nguồn tài trợ và đảm bảo rằng chúng được sử dụng một cách hiệu quả và minh bạch trong hoạt động của tổ chức hoặc doanh nghiệp của bạn.

2.1 Các loại giao dịch ghi nhận trong tài khoản 611:

 1. Nợ nhà cung cấp:
  • Khi doanh nghiệp mua hàng hoặc dịch vụ từ nhà cung cấp và chưa thanh toán ngay, số tiền nợ sẽ được ghi vào tài khoản 611.
 2. Nợ ngân hàng:
  • Các khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng cũng sẽ được ghi nhận trong tài khoản này. Điều này bao gồm cả việc ghi chép số tiền vay và lãi suất phải trả.
 3. Nợ thuế và các khoản phải trả khác:
  • Các khoản nợ thuế, nợ phí, nợ lãi suất và các khoản phải trả khác cũng được ghi vào tài khoản 611. Điều này bao gồm cả các nghĩa vụ phải trả đối với cơ quan thuế và các tổ chức quản lý khác.
 4. Nợ nhân sự:
  • Nếu doanh nghiệp có các khoản nợ đối với nhân viên, chẳng hạn như các khoản lương, thưởng, hoặc các khoản phúc lợi khác, những số tiền này cũng sẽ được ghi vào tài khoản 611.
 5. Nợ chi phí dịch vụ và cung cấp:
  • Các khoản nợ liên quan đến chi phí sử dụng dịch vụ hoặc cung cấp hàng hóa cũng được ghi nhận trong tài khoản 611.
 6. Nợ khác:
  • Mọi khoản nợ khác không thuộc các loại trên cũng sẽ được ghi vào tài khoản này để đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng trong quản lý tài chính.

Qua đó, việc ghi chép đúng và đầy đủ các loại giao dịch trong tài khoản 611 giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện về các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn và đưa ra quyết định quản lý tài chính một cách chính xác và hiệu quả.

2.2 Sử dụng tài khoản 611 trong quá trình kế toán:

 1. Nhập liệu:
  • Khi có bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các khoản nợ ngắn hạn, người kế toán sẽ nhập liệu chúng vào tài khoản 611 trong hệ thống kế toán. Điều này bao gồm việc ghi chép số tiền, ngày giao dịch, và thông tin chi tiết liên quan.
 2. Kiểm soát và theo dõi:
  • Tài khoản 611 chơi một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và theo dõi các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Người quản lý tài chính sử dụng thông tin từ tài khoản này để đảm bảo rằng doanh nghiệp sẽ có đủ nguồn lực để thanh toán các nghĩa vụ tài chính.
 3. Quản lý dòng tiền:
  • Tài khoản 611 giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền một cách hiệu quả. Bằng cách theo dõi các khoản nợ ngắn hạn, doanh nghiệp có thể lập kế hoạch thanh toán một cách hợp lý để tránh tình trạng thiếu hụt nguồn lực.
 4. Phân loại chi phí và nghĩa vụ:
  • Sử dụng tài khoản 611 giúp phân loại chi phí và các nghĩa vụ tài chính theo đúng mục đích sử dụng. Điều này giúp người quản lý tài chính dễ dàng theo dõi và đánh giá hiệu suất tài chính của doanh nghiệp.
 5. Lập bảng cân đối kế toán:
  • Thông tin từ tài khoản 611 là một phần quan trọng của bảng cân đối kế toán. Điều này giúp doanh nghiệp hiểu rõ về cấu trúc tài chính của mình và có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính.
 6. Đảm bảo thanh toán đúng hạn:
  • Dữ liệu từ tài khoản 611 giúp doanh nghiệp theo dõi các khoản nợ và đảm bảo thanh toán đúng hạn. Điều này là quan trọng để tránh phạt và duy trì mối quan hệ tích cực với các đối tác kinh doanh.

Thông qua việc sử dụng tài khoản 611 trong quá trình kế toán một cách hiệu quả, doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng tình hình tài chính của mình được quản lý chặt chẽ và minh bạch. Điều này là quan trọng để duy trì sự ổn định và bền vững trong hoạt động kinh doanh ngắn hạn.

3. Nguyên Tắc Kế Toán Đối Với Tài Khoản 611 (Mua Hàng)

Tài khoản 611 (Mua hàng) là một trong những tài khoản quan trọng trong hệ thống kế toán doanh nghiệp, liên quan đến việc ghi nhận các giao dịch mua hàng. Dưới đây là ba nguyên tắc kế toán quan trọng khi làm việc với tài khoản này:

 1. Ghi Nhận Đúng Thời Điểm:
  • Việc ghi nhận giao dịch vào tài khoản 611 cần phải diễn ra đúng thời điểm xảy ra giao dịch mua hàng. Điều này giúp đảm bảo rằng thông tin kế toán là chính xác và phản ánh đầy đủ về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
  • Thông thường, thời điểm ghi nhận là khi hàng hoá hoặc dịch vụ được nhận và có sẵn để sử dụng.
 2. Xác Nhận Đúng Người Cung Cấp và Giá Trị Thực Tế:
  • Trước khi ghi nhận giao dịch vào tài khoản 611, cần xác nhận rằng thông tin về người cung cấp là chính xác. Điều này giúp tránh nhầm lẫn và đảm bảo rằng doanh nghiệp đang giao dịch với đối tác đúng.
  • Ngoài ra, giá trị của hàng hoá hoặc dịch vụ cần được xác nhận chính xác để tránh sai sót trong quá trình bảng kê và báo cáo tài chính.
 3. Theo Dõi Công Nợ Đúng Cách:
  • Tài khoản 611 thường liên quan đến các khoản nợ phải trả liên quan đến mua hàng. Việc theo dõi và quản lý công nợ đúng cách là quan trọng để đảm bảo rằng doanh nghiệp không bị thiếu hụt vốn và duy trì mối quan hệ tích cực với nhà cung cấp.
  • Thực hiện việc thanh toán đúng hạn giúp tránh phạt và duy trì uy tín tốt trong cộng đồng doanh nghiệp.

Trên tất cả, việc tuân thủ các nguyên tắc kế toán khi làm việc với tài khoản 611 là quan trọng để đảm bảo rằng hệ thống kế toán của doanh nghiệp hoạt động mạnh mẽ và cung cấp thông tin chính xác về tài chính.

Tài khoản 611 (Mua hàng) có một số nguyên tắc kế toán cơ bản mà mọi doanh nghiệp cần tuân thủ:

3.1 Mục Đích Sử Dụng

Tài khoản 611 (Mua hàng) được sử dụng để phản ánh trị giá của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, và hàng hoá mua vào, cũng như việc nhập kho hoặc đưa vào sử dụng trong kỳ kế toán. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

3.2 Nguyên Tắc Giá Gốc

Giá trị của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, và hàng hoá mua vào phải được phản ánh trên tài khoản 611 (Mua hàng) theo nguyên tắc giá gốc. Điều này có nghĩa là bạn cần ghi nhận giá mua hàng hoá theo giá thực tế đã trả, bao gồm cả các khoản phí vận chuyển và thuế nhập khẩu.

3.3 Hạch Toán Theo Phương Pháp Kiểm Kê Định Kỳ

Đối với doanh nghiệp sử dụng phương pháp kiểm kê định kỳ trong việc hạch toán hàng tồn kho, họ phải tổ chức kiểm kê hàng tồn kho vào cuối kỳ kế toán để xác định số lượng và giá trị của từng nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá, sản phẩm, công cụ, dụng cụ tồn kho đến cuối kỳ kế toán. Điều này giúp xác định giá trị hàng tồn kho xuất vào sử dụng và xuất bán trong kỳ.

3.4 Mở Sổ Chi Tiết

Khi áp dụng tài khoản 611, doanh nghiệp phải mở sổ chi tiết để hạch toán giá gốc của hàng tồn kho mua vào theo từng loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, và hàng hoá.

4. Kết Cấu Và Nội Dung Phản Ánh Của Tài Khoản 611 (Mua Hàng)

4.1. Kết Cấu Tài Khoản 611 (Mua Hàng):

Tài khoản 611 (Mua Hàng) nằm trong nhóm tài khoản Hàng tồn kho và phải trải qua quá trình theo dõi chặt chẽ để đảm bảo sự chính xác và minh bạch trong kế toán doanh nghiệp.

4.2. Nội Dung Chi Tiết:

Tài khoản 611 ghi chép các giao dịch liên quan đến việc mua hàng hóa và dịch vụ từ các đối tác kinh doanh. Nó phản ánh các chi phí và giá trị của các mặt hàng hoặc dịch vụ này mà doanh nghiệp đã mua vào một khoảng thời gian nhất định.

4.2.1 Chi Tiết Giao Dịch:

 • Ngày Ghi Sổ: Ngày mà giao dịch mua hàng được thực hiện và ghi vào sổ kế toán.
 • Mã Số Hóa Đơn hoặc Chứng Từ Liên Quan: Mỗi giao dịch mua hàng đều cần được liên kết với một chứng từ như hóa đơn, biên bản giao nhận, hoặc các tài liệu hợp lệ khác.
 • Tên và Thông Tin của Nhà Cung Cấp: Để xác định nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ, tài khoản 611 cần chứa thông tin chi tiết về đối tác cung cấp.
 • Mô Tả Hàng Hóa hoặc Dịch Vụ: Ghi rõ mô tả của hàng hóa hoặc dịch vụ đã mua.
 • Số Lượng và Đơn Giá: Ghi rõ số lượng đơn vị và đơn giá của mỗi mặt hàng hoặc dịch vụ đã mua.

4.2.2 Các Loại Mua Hàng:

 • Mua Hàng để Bán Lại: Nếu doanh nghiệp mua hàng với mục đích bán lại, chi tiết về giá mua và giá bán cần được ghi rõ để tính toán lợi nhuận.
 • Mua Hàng để Sử Dụng Nội Bộ: Nếu hàng hóa hoặc dịch vụ được mua để sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc hoạt động nội bộ, cần mô tả chi tiết về mục đích sử dụng.

4.3. Kiểm Soát và Đối Soát:

 • So Sánh với Đơn Đặt Hàng: Kiểm tra và so sánh thông tin trên hóa đơn với đơn đặt hàng ban đầu để đảm bảo sự chính xác và tránh những sai sót không mong muốn.
 • Kiểm Tra Hàng Hóa hoặc Dịch Vụ: Nếu có khả năng, kiểm tra hàng hóa hoặc dịch vụ đã mua để đảm bảo chất lượng và phù hợp với đặc tả kỹ thuật.
 • Chấp Nhận và Xác Nhận Giao Dịch: Quá trình chấp nhận và xác nhận chấp nhận giao dịch giữa bộ phận mua hàng và bộ phận nhập kho/phòng kế toán là quan trọng để tránh những hiểu lầm và mất mát.

4.4. Ghi Chú Thêm (nếu cần):

Các thông tin bổ sung hoặc các điều kiện đặc biệt liên quan đến mua hàng có thể được thêm vào tài khoản 611 để đảm bảo sự đầy đủ và minh bạch của thông tin.

Qua đó, tài khoản 611 (Mua Hàng) không chỉ là một phản ánh của chi phí mà còn là công cụ quản lý quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì quản lý tài chính hiệu quả.

5. Phương Pháp Kế Toán Một Số Giao Dịch Kinh Tế

5.1. Đối Với Doanh Nghiệp Sản Xuất

Đầu Kỳ Kế Toán

Khi bắt đầu kỳ kế toán, doanh nghiệp sản xuất cần kết chuyển trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ. Điều này dựa trên kết quả kiểm kê cuối kỳ trước. Quá trình kế toán được thực hiện như sau:

 • Nợ tài khoản 611 – Mua hàng (6111 – Mua nguyên liệu, vật liệu).
 • Có tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu.
 • Có tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ.

Giao Dịch Mua Hàng

Khi doanh nghiệp mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ và được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, quá trình kế toán sẽ diễn ra như sau:

 • Nợ tài khoản 611 – Mua hàng (giá mua chưa có thuế giá trị gia tăng).
 • Nợ tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ.
 • Có tài khoản 331 – Phải trả cho người bán (3311).

Thanh Toán với Chiết Khấu

Nếu doanh nghiệp được hưởng chiết khấu thanh toán khi thanh toán tiền mua hàng, quá trình kế toán sẽ như sau:

 • Nợ tài khoản 331 – Phải trả cho người bán.
 • Có các tài khoản 111, 112, …
 • Có tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (chiết khấu thanh toán).

Trường Hợp Trả Lại Hoặc Giảm Giá

Nếu doanh nghiệp phải trả lại hoặc được giảm giá vì hàng mua không đúng quy cách, chủng loại, phẩm chất theo hợp đồng kinh tế, quá trình kế toán sẽ như sau:

 • Dựa vào trị giá hàng mua đã trả lại cho người bán, ghi:
  • Nợ các tài khoản 111, 112 (nếu thu ngay bằng tiền).
  • Nợ tài khoản 331 – Phải trả cho người bán (trừ vào số nợ còn phải trả người bán).
  • Có tài khoản 611 – Mua hàng (6111) (trị giá nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ đã trả lại người bán).
  • Có tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (1331) (nếu có).
 • Nếu doanh nghiệp chấp nhận khoản giảm giá hàng của lô hàng đã mua, số tiền được giảm giá, ghi:
  • Nợ các tài khoản 111, 112 (nếu thu ngay bằng tiền).
  • Nợ tài khoản 331 – Phải trả cho người bán (trừ vào số nợ còn phải trả người bán).
  • Có tài khoản 611 – Mua hàng (6111) (khoản giảm giá được chấp thuận).
  • Có tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (nếu có).

Cuối Kỳ Kế Toán

Cuối kỳ kế toán, dựa vào kết quả kiểm kê thực tế, kế toán phải xác định trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ và trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất vào sử dụng hoặc xuất bán. Quá trình kế toán diễn ra như sau:

 • Kết chuyển trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ tồn kho cuối kỳ (theo kết quả kiểm kê), ghi:
  • Nợ tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu.
  • Nợ tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ.
  • Có tài khoản 611 – Mua hàng (6111).
 • Trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trong kỳ, ghi:
  • Nợ các tài khoản 621, 623, 627, 641, 642, 241, …
  • Có tài khoản 611 – Mua hàng (6111).
 • Trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ thiếu hụt, mất mát, căn cứ vào biên bản xác định thiếu hụt, mất mát chờ xử lý, ghi:
  • Nợ tài khoản 138 – Phải thu khác (1381).
  • Có tài khoản 611 – Mua hàng (6111).

5.2. Đối Với Doanh Nghiệp Kinh Doanh Hàng Hoá

Đầu Kỳ Kế Toán

Đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá, quá trình kế toán bắt đầu bằng việc kết chuyển giá trị hàng hoá tồn kho đầu kỳ như sau:

 • Nợ tài khoản 611 – Mua hàng (6112).
 • Có tài khoản 156 – Hàng hoá.

Giao Dịch Mua Hàng Hoá

Khi mua hàng hoá và được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, quá trình kế toán sẽ diễn ra như sau:

 • Trị giá thực tế hàng hoá mua vào, ghi:
  • Nợ tài khoản 611 – Mua hàng (6112).
  • Nợ tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (1331) (nếu có).
  • Có các tài khoản 111, 112, 141; hoặc
  • Có tài khoản 331 – Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán).

Chi Phí Mua Hàng Thực Tế

Khi có chi phí mua hàng thực tế phát sinh, quá trình kế toán sẽ như sau:

 • Nợ tài khoản 611 – Mua hàng (6112).
 • Nợ tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (1331) (nếu có).
 • Có các tài khoản 111, 112, 141, 331, …

Chiết Khấu Thanh Toán và Trả Hàng

Khi thanh toán trước hạn và được chiết khấu, hoặc khi hàng hoá phải trả lại người bán, quá trình kế toán sẽ diễn ra như sau:

 • Nợ tài khoản 331 – Phải trả cho người bán (khấu trừ vào nợ phải trả người bán).
 • Có các tài khoản 111, 112, …
 • Có tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.
 • Nếu trả hàng hoá lại, quá trình kế toán sẽ tương tự như trong phần trước.

Cuối Kỳ Kế Toán

Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp cần xác định trị giá hàng tồn kho, trị giá hàng hoá đã gửi bán nhưng chưa xác định là đã bán và trị giá hàng hoá xác định là đã bán. Quá trình kế toán sẽ diễn ra như sau:

 • Kết chuyển trị giá hàng hoá tồn kho và hàng gửi đi bán cuối kỳ, ghi:
  • Nợ tài khoản 156 – Hàng hoá.
  • Nợ tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán.
  • Có tài khoản 611 – Mua hàng (6112).
 • Kết chuyển giá vốn hàng bán, ghi:
  • Nợ tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán.
  • Có tài khoản 611 – Mua hàng (6112).

Qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, tài khoản 611 (Mua hàng) là một yếu tố quan trọng trong hệ thống kế toán của một doanh nghiệp. Việc áp dụng và quản lý tài khoản này theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC đòi hỏi sự chính xác và cẩn thận. Nắm vững nguyên tắc kế toán và cách hạch toán sẽ giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000