Hướng dẫn tài khoản 521 – kế toán hành chính sự nghiệp

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên tắc kế toán tài khoản 521 (các khoản giảm trừ doanh thu) theo quy định tại khoản 1 Điều 81 Thông tư 200/2014/TT-BTC. Tài khoản này có vai trò quan trọng trong việc phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ. Hãy cùng điểm qua các nguyên tắc quan trọng liên quan đến tài khoản 521.

Mục Lục

1. Mục đích sử dụng của tài khoản 521

1.1 Tài khoản 521 là gì?

Tài khoản 521 (các khoản giảm trừ doanh thu) được sử dụng để phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ. Các khoản này bao gồm chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại.

1.2 Mục đích tài khoản 521

Tài khoản 521 có nhiều mục đích sử dụng quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Dưới đây là một số mục đích chính của tài khoản này:

 1. Thanh toán và Giao dịch:
  • Tài khoản 521 thường được sử dụng để thực hiện các thanh toán hàng ngày và các giao dịch liên quan đến chi tiêu cá nhân. Người sử dụng có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ kết nối với tài khoản này để thuận tiện trong việc thanh toán mọi chi phí.
 2. Tiết kiệm và Đầu tư:
  • Một số người sử dụng tài khoản 521 để tích lũy tiền và tiết kiệm cho các mục tiêu dài hạn. Tài khoản này có thể kết hợp với các dịch vụ tiết kiệm hoặc đầu tư để tối ưu hóa lợi nhuận.
 3. Quản lý Tài chính Cá nhân:
  • Tài khoản 521 thường được sử dụng để theo dõi và quản lý tình hình tài chính cá nhân. Người sử dụng có thể dễ dàng kiểm tra số dư, giao dịch, và tình trạng tài chính tổng thể qua các phương tiện truy cập trực tuyến.
 4. Nhận Lương và Thụ Hưởng:
  • Nhiều người chọn tài khoản 521 làm tài khoản nhận lương và các khoản thụ hưởng khác. Việc này giúp tổ chức quản lý thu chi cũng như cung cấp lịch sự và thuận tiện trong quá trình thanh toán cho người lao động.
 5. Thanh toán Hóa đơn:
  • Tài khoản 521 thường được kết hợp với dịch vụ thanh toán hóa đơn trực tuyến, giúp người sử dụng thanh toán các hóa đơn hàng tháng một cách hiệu quả và thuận tiện.
 6. Định kỳ và Tiết kiệm Ngân hàng:
  • Một số chương trình tiết kiệm ngân hàng và tích điểm thưởng có thể liên kết với tài khoản 521, tạo động lực cho người sử dụng duy trì mức số dư tối thiểu hoặc thực hiện các giao dịch cụ thể.

Tóm lại, tài khoản 521 không chỉ là nơi lưu trữ tiền mà còn là công cụ quan trọng trong việc quản lý tài chính và thực hiện các giao dịch hàng ngày một cách thuận lợi.

2. Hướng dẫn tài khoản 521 – kế toán hành chính sự nghiệp

Tài khoản 521 trong hệ thống kế toán là một tài khoản quan trọng trong việc quản lý tài chính của các tổ chức và doanh nghiệp. Tài khoản này thường được gọi là “Kế toán hành chính sự nghiệp” và được sử dụng để ghi nhận các khoản chi phí liên quan đến quản lý và vận hành hành chính của doanh nghiệp.

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng tài khoản 521:

 1. Mục đích sử dụng tài khoản 521:
  • Tài khoản 521 được sử dụng để ghi nhận các khoản chi phí liên quan đến quản lý hành chính, bao gồm các hoạt động như quản lý nhân sự, quản lý tài sản, chi phí văn phòng, chi phí liên quan đến các bộ phận hành chính, và các chi phí khác liên quan đến hoạt động quản lý doanh nghiệp.
 2. Cách ghi nhận các khoản chi phí:
  • Khi có các khoản chi phí hành chính, hãy tạo các bút toán kế toán để ghi nhận chúng. Bút toán này bao gồm một nợ tài khoản 521 và một có tài khoản tương ứng. Ví dụ:
   • Nợ 521 – Kế toán hành chính sự nghiệp: Ghi nhận chi phí hành chính
   • Có 111 – Ngân hàng: Ghi nhận thanh toán tiền mặt
 3. Lưu ý về phân loại chi phí:
  • Hãy đảm bảo phân loại chính xác các khoản chi phí hành chính để dễ dàng theo dõi và báo cáo. Có thể sử dụng các tài khoản con trong 521 để chi tiết hóa các loại chi phí khác nhau như lương, thuê mặt bằng, mua sắm văn phòng phẩm, và chi phí khác.
 4. Thực hiện đối chiếu và báo cáo:
  • Định kỳ thực hiện đối chiếu giữa tài khoản 521 và các tài khoản con trong đó để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu kế toán. Sử dụng thông tin từ tài khoản 521 để tạo các báo cáo tài chính và báo cáo chi phí hành chính.
 5. Tuân thủ quy định thuế và quy định pháp luật:
  • Đảm bảo tuân thủ mọi quy định thuế và quy định pháp luật liên quan đến ghi nhận và báo cáo chi phí hành chính.
 6. Tích hợp với hệ thống kế toán tổng hợp:
  • Tài khoản 521 nên được tích hợp vào hệ thống kế toán tổng hợp của tổ chức để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong quản lý tài chính.

Tài khoản 521 là một phần quan trọng của hệ thống kế toán của bất kỳ tổ chức hoặc doanh nghiệp nào. Việc quản lý và theo dõi các khoản chi phí hành chính đúng cách giúp tổ chức duy trì sự hiệu quả và hiệu suất trong hoạt động kinh doanh.

3. Điều chỉnh giảm doanh thu của tài khoản 521

3.1 Cách điều chỉnh giảm doanh thu

Việc điều chỉnh giảm doanh thu của tài khoản 521 được thực hiện như sau:

 • Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại phát sinh cùng kỳ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ được điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ phát sinh.
 • Trong trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau mới phát sinh chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hoặc hàng bán bị trả lại, doanh nghiệp phải thực hiện ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc cụ thể.

3.2 Trường hợp phát sinh sau ngày lập báo cáo tài chính

Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại nhưng phát sinh sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính, kế toán phải coi đây là một sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau ngày lập Bảng cân đối kế toán và ghi giảm doanh thu.

3.3 Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Doanh Thu Tài Khoản 521

Kính gửi: [Tên Người Nhận],

Chúng tôi xin trân trọng thông báo về việc điều chỉnh giảm doanh thu của tài khoản 521 trong báo cáo tài chính của công ty chúng tôi.

 1. Lý Do Điều Chỉnh:
  • [Mô tả ngắn về lý do điều chỉnh, ví dụ như sự thay đổi về giá cả, chính sách giảm giá, hoặc các yếu tố khác ảnh hưởng đến doanh thu.]
 2. Thời Điểm Áp Dụng Điều Chỉnh:
  • [Xác định thời kỳ hoặc quý mà điều chỉnh doanh thu được áp dụng.]
 3. Số Tiền Điều Chỉnh:
  • [Nêu rõ số tiền hoặc phần trăm cụ thể của doanh thu đã được điều chỉnh.]
 4. Phương Pháp Điều Chỉnh:
  • [Miêu tả cách thức tính toán hoặc xác định số liệu điều chỉnh, bao gồm các biểu đồ hoặc bảng số liên quan.]
 5. Thay Đổi Tác Động Đến Báo Cáo Tài Chính:
  • [Chiar rõ cách điều chỉnh này ảnh hưởng đến các mục khác trong báo cáo tài chính, như lợi nhuận hoặc chỉ số tài chính khác.]

Chúng tôi cam kết duy trì sự minh bạch và chất lượng trong việc thông báo về các điều chỉnh này. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận tài chính của chúng tôi.

Rất cảm ơn sự hiểu biết và hợp tác của quý vị trong việc hiểu rõ về điều chỉnh này.

Trân trọng,

[Tên và Chức Vụ Người Gửi] [Tên Công Ty]

4. Chiết khấu thương mại phải trả

Chiết khấu thương mại là một phần quan trọng trong quá trình kinh doanh, nhằm thúc đẩy việc mua bán giữa các đối tác thương mại. Tuy nhiên, việc xác định và thanh toán chiết khấu thương mại phải trả đòi hỏi sự chú ý và tính toán đặc biệt từ cả hai bên liên quan.

 1. Xác định Chiết Khấu: Trước hết, để xác định chiết khấu thương mại phải trả, cả người bán và người mua cần thống nhất trước về các điều kiện và tỷ lệ chiết khấu được áp dụng. Các yếu tố như số lượng mua, thời gian thanh toán, hoặc loại hình thanh toán có thể ảnh hưởng đến việc xác định chiết khấu.
 2. Ghi Nhận trong Hợp Đồng: Việc xác định chiết khấu cần được ghi rõ trong hợp đồng mua bán hoặc thỏa thuận giữa hai bên. Điều này giúp tránh hiểu lầm và tranh chấp sau này và cung cấp cơ sở pháp lý cho việc thanh toán chiết khấu.
 3. Tính Toán và Thanh Toán Đúng Hạn: Khi đã xác định được số lượng và tỷ lệ chiết khấu, cả người mua và người bán cần tính toán một cách chính xác để xác định số tiền chiết khấu phải trả. Thanh toán nên được thực hiện đúng hạn theo thỏa thuận để tránh phát sinh thêm chi phí.
 4. Theo Dõi và Kiểm Soát: Cả hai bên đều nên thiết lập hệ thống theo dõi và kiểm soát để đảm bảo rằng quy trình chiết khấu thương mại diễn ra một cách minh bạch và công bằng. Các bản ghi cần được cập nhật đều đặn và kiểm tra để đảm bảo sự chính xác.
 5. Giải Quyết Tranh Chấp: Trong trường hợp có tranh chấp về chiết khấu thương mại, hai bên nên thảo luận và giải quyết một cách hòa bình. Nếu không thể đạt được thỏa thuận, các biện pháp pháp lý có thể được áp dụng để giải quyết vấn đề.

Chiết khấu thương mại phải trả không chỉ là một yếu tố kích thích mua bán mà còn là một phần quan trọng của mối quan hệ thương mại. Việc quản lý và thanh toán chiết khấu một cách hiệu quả sẽ giúp tạo nên sự tin cậy và ổn định trong quan hệ kinh doanh giữa các đối tác.

 1. Tối Ưu Hóa Chiết Khấu: Để tối ưu hóa lợi ích từ chiết khấu thương mại, cả hai bên nên liên tục đánh giá và cập nhật các điều kiện chiết khấu. Điều này có thể bao gồm việc thương lượng lại các thỏa thuận chiết khấu khi có thay đổi trong quy mô mua bán, xu hướng thị trường hoặc điều kiện kinh tế.
 2. Chia Sẻ Thông Tin: Mức độ minh bạch trong việc chia sẻ thông tin về doanh số bán hàng, chi phí, và các yếu tố khác có thể giúp cả hai bên hiểu rõ hơn về cơ sở lý do đằng sau việc áp dụng chiết khấu. Điều này có thể tạo ra một môi trường hợp tác tích cực và tạo ra lợi ích lâu dài cho cả hai bên.
 3. Tìm Kiếm Cơ Hội Tăng Chiết Khấu: Đôi khi, có thể tìm thấy cơ hội để tăng chiết khấu thông qua việc ký kết các hợp đồng dài hạn, đặt đơn hàng lớn hơn, hoặc thực hiện các biện pháp hỗ trợ quảng cáo cho sản phẩm. Cả hai bên nên cùng nhau tìm kiếm những cơ hội này để tối ưu hóa lợi ích từ chiết khấu.
 4. Đối Mặt với Thách Thức: Trong môi trường kinh doanh đầy biến động, có thể xuất hiện những thách thức mới trong việc quản lý chiết khấu. Cả hai bên nên sẵn sàng đối mặt với những thay đổi này và thích ứng để bảo vệ lợi ích chung.
 5. Phát Triển Mối Quan Hệ: Mối quan hệ giữa người mua và người bán không chỉ là về giao dịch mua bán ngắn hạn mà còn là về việc phát triển mối quan hệ dài hạn. Việc xây dựng niềm tin và sự hiểu biết sâu rộng về nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của đối phương có thể làm tăng giá trị chiết khấu thương mại.

Tóm lại, chiết khấu thương mại phải trả không chỉ là một khía cạnh của giao dịch kinh doanh mà còn là một cơ hội để tối ưu hóa lợi ích từ mối quan hệ thương mại. Việc quản lý chiết khấu một cách chặt chẽ và chiến lược sẽ đóng góp vào sự bền vững và thành công của cả hai bên trong thời gian dài.

5. Nguyên tắc thực hiện giảm giá hàng bán

5.1 Giảm giá hàng bán là gì?

Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hoá kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế. Bên bán hàng thực hiện kế toán giảm giá hàng bán theo các nguyên tắc cụ thể.

5.2 Sử dụng tài khoản 521

Trường hợp trong hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng đã thể hiện khoản giảm giá hàng bán cho người mua là khoản giảm trừ vào số tiền người mua phải thanh toán, tài khoản 521 không được sử dụng. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã giảm.

5.3 Kế toán hàng bán bị trả lại đối với tài khoản 521

Đối với hàng bán bị trả lại, tài khoản 521 dùng để phản ánh giá trị của số sản phẩm, hàng hóa bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân như vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách.

6. Theo dõi chi tiết chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại cho từng khách hàng và từng loại hàng bán

Kế toán phải theo dõi chi tiết chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại cho từng khách hàng và từng loại hàng bán, bao gồm sản phẩm, hàng hoá và cung cấp dịch vụ. Cuối kỳ, toàn bộ số tiền này sẽ được kết chuyển sang tài khoản 511 để xác định doanh thu thuần của các sản phẩm và dịch vụ thực tế thực hiện trong kỳ báo cáo.

Để theo dõi chi tiết về chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, và hàng bán bị trả lại cho từng khách hàng và từng loại hàng bán, bạn cần sử dụng một hệ thống quản lý bán hàng hiệu quả. Dưới đây là một số điều cần xem xét khi xây dựng hệ thống này:

 1. Chi tiết chiết khấu thương mại:
  • Ghi chú mức chiết khấu được áp dụng cho từng khách hàng. Điều này giúp theo dõi mức chiết khấu thương mại được áp dụng cho mỗi đơn đặt hàng hoặc giao dịch.
  • Lưu trữ thông tin về lý do và điều kiện mà chiết khấu được áp dụng để tạo sự minh bạch và dễ dàng kiểm tra.
 2. Giảm giá hàng bán:
  • Ghi chép mức giảm giá cho từng loại sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Tích hợp cơ chế giảm giá linh hoạt, ví dụ như giảm giá theo số lượng, giảm giá mùa vụ hoặc giảm giá đặc biệt cho các khách hàng VIP.
 3. Hàng bán bị trả lại:
  • Theo dõi số lượng và loại hàng bán bị trả lại từ mỗi khách hàng.
  • Ghi chú lý do trả lại để phân tích và đưa ra các cải tiến sản phẩm hoặc dịch vụ.
 4. Theo dõi theo khách hàng và loại hàng bán:
  • Tạo một hồ sơ cho mỗi khách hàng để lưu trữ thông tin về lịch sử mua hàng và chi tiêu.
  • Phân loại hàng bán thành các loại để có cái nhìn tổng quan về hiệu suất của từng danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ.
 5. Báo cáo và phân tích:
  • Tạo báo cáo định kỳ về chiết khấu, giảm giá, và hàng bán bị trả lại.
  • Phân tích dữ liệu để nhận biết xu hướng và cơ hội để tối ưu hóa chiến lược bán hàng.

Bằng cách này, bạn có thể quản lý và theo dõi chi tiết về chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại một cách hiệu quả, giúp doanh nghiệp nắm bắt được thông tin quan trọng về hành vi mua sắm của khách hàng và tối ưu hóa chiến lược bán hàng của mình.

 1. Quản lý hệ thống:
  • Đảm bảo hệ thống có khả năng tích hợp với các công cụ quản lý khác như hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) để đồng bộ thông tin và quy trình kinh doanh.
  • Thiết lập chức năng bảo mật để bảo vệ thông tin chiết khấu và giảm giá khỏi truy cập trái phép.
 2. Gửi thông báo và cập nhật:
  • Tích hợp chức năng thông báo để gửi cập nhật về chiết khấu, giảm giá, và chính sách trả hàng đến khách hàng.
  • Thông báo về các chương trình khuyến mãi sắp tới để khách hàng có thể tận dụng những ưu đãi.
 3. Tích hợp công nghệ AI và Big Data:
  • Sử dụng công nghệ AI để dự đoán xu hướng mua sắm của khách hàng và đề xuất chiến lược chiết khấu hoặc giảm giá phù hợp.
  • Phân tích dữ liệu lớn để đưa ra cái nhìn sâu rộng về hiệu suất bán hàng và đề xuất cải tiến.
 4. Chăm sóc khách hàng:
  • Xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng để đảm bảo họ cảm thấy đánh giá cao và được ưu tiên.
  • Sử dụng dữ liệu về chiết khấu và giảm giá để tạo ra các ưu đãi đặc biệt dành cho những khách hàng trung thành.
 5. Đào tạo nhân viên:
 • Đảm bảo nhân viên được đào tạo về cách quản lý chiết khấu, giảm giá và xử lý hàng bán bị trả lại.
 • Tạo các hướng dẫn chi tiết để nhân viên có thể hiểu rõ chính sách và thực hiện chúng một cách chính xác.
 1. Liên kết với đối tác kinh doanh:
 • Xây dựng mối quan hệ vững chắc với các đối tác kinh doanh để có thêm cơ hội chiết khấu đặc biệt hoặc giảm giá hợp tác.
 • Tích hợp các chương trình khuyến mãi kết hợp giữa doanh nghiệp và đối tác để tăng giá trị cho cả hai bên.

Tổng cộng, việc theo dõi chi tiết về chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại đòi hỏi một hệ thống quản lý chặt chẽ và sáng tạo. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa lợi nhuận, duy trì mối quan hệ khách hàng tích cực và nâng cao hiệu suất kinh doanh.

7. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 521

7.1 Bên Nợ

Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng

Tài khoản 521 phản ánh các khoản chiết khấu thương mại được chấp nhận thanh toán cho khách hàng. Điều này áp dụng khi khách hàng mua hàng với khối lượng lớn nhưng chưa được phản ánh trên hóa đơn khi bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ trong kỳ.

Số giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng

Tài khoản 521 cũng phản ánh số tiền giảm giá hàng bán đã được chấp thuận cho người mua hàng. Đây là một phần quan trọng trong việc quản lý doanh thu và giảm trừ những khoản này khỏi tổng doanh thu.

Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán

Tài khoản 521 còn thể hiện doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán. Điều này giúp xác định đúng doanh thu thuần của kỳ báo cáo.

7.2 Bên Có

Cuối kỳ kế toán, tất cả các số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và doanh thu của hàng bán bị trả lại sẽ được kết chuyển sang tài khoản 511 (doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ). Điều này giúp xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo một cách chính xác.

7.3 Lưu ý

 • Tài khoản 521 (các khoản giảm trừ doanh thu) không có số dư cuối kỳ.
 • Tài khoản 521 gồm 3 tài khoản cấp 2:

7.4 Tài khoản 5211 – Chiết khấu thương mại

Tài khoản này dùng để phản ánh khoản chiết khấu thương mại cho người mua do khách hàng mua hàng với khối lượng lớn nhưng chưa được phản ánh trên hóa đơn khi bán sản phẩm hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ trong kỳ.

7.5 Tài khoản 5212 – Hàng bán bị trả lại

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị người mua trả lại trong kỳ.

7.6 Tài khoản 5213 – Giảm giá hàng bán

Tài khoản này dùng để phản ánh khoản giảm giá hàng bán cho người mua do sản phẩm hàng hóa dịch vụ cung cấp kém quy cách nhưng chưa được phản ánh trên hóa đơn khi bán sản phẩm hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ trong kỳ.

8. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu của tài khoản 521 (các khoản giảm trừ doanh thu)

8.1 Phản ánh số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thực tế phát sinh trong kỳ

 • Trong trường hợp sản phẩm, hàng hoá đã bán phải giảm giá, chiết khấu thương mại cho người mua thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, kế toán ghi như sau:

Nợ tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (5211, 5213);

Nợ tài khoản 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp (thuế giá trị giá tăng đầu ra được giảm);

Có các tài khoản 111, 112, 131,…

 • Trong trường hợp sản phẩm, hàng hoá đã bán phải giảm giá, chiết khấu thương mại cho người mua không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, kế toán ghi như sau:

Nợ tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (5211, 5213);

Có các tài khoản 111, 112, 131,…

8.2 Kế toán hàng bán bị trả lại

 • Khi doanh nghiệp nhận lại sản phẩm, hàng hóa bị trả lại, kế toán phản ánh giá vốn của hàng bán bị trả lại:
 • Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, ghi:

Nợ tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang;

Nợ tài khoản 155 – Thành phẩm;

Nợ tài khoản 156 – Hàng hóa;

Có tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán.

 • Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, ghi:

Nợ tài khoản 611 – Mua hàng (đối với hàng hóa);

Nợ tài khoản 631 – Giá thành sản xuất (đối với sản phẩm);

Có tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán.

 • Thanh toán với người mua hàng về số tiền của hàng bán bị trả lại:
 • Đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng, ghi:

Nợ tài khoản 5212 – Hàng bán bị trả lại (giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng);

Nợ tài khoản 3331- Thuế giá trị gia tăng phải nộp (33311) (thuế giá trị gia tăng hàng bị trả lại);

Có các tài khoản 111, 112, 131,…

 • Đối với sản phẩm, hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp, số tiền thanh toán với người mua về hàng bán bị trả lại, ghi:

Nợ tài khoản 5212 – Hàng bán bị trả lại;

Có các tài khoản 111, 112, 131,…

8.3 Cuối kỳ kế toán, kết chuyển tổng số giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ sang tài khoản 511 (doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ)

 • Nợ tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ;
 • Có tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu.

Cuối cùng, việc kế toán và phản ánh đúng cấu trúc của tài khoản 521 đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý doanh thu và đảm bảo tính chính xác trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Điều này giúp doanh nghiệp thực hiện quản lý tài chính hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật.

Như vậy, thông qua quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, chúng ta đã hiểu rõ hơn về kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 521 (các khoản giảm trừ doanh thu) trong lĩnh vực kế toán và tài chính. Điều này giúp các doanh nghiệp và những người làm việc trong lĩnh vực này hiểu rõ hơn về cách quản lý và phản ánh các khoản giảm trừ doanh thu một cách hiệu quả.

Nguyên tắc kế toán tài khoản 521 rất quan trọng trong việc quản lý doanh thu và các khoản giảm trừ. Việc tuân thủ các quy định và thực hiện kế toán một cách chính xác có thể giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch và tính rõ ràng trong quản lý tài chính. Chúc bạn thành công trong việc áp dụng nguyên tắc này vào thực tế kế toán của mình!

Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000