Hướng dẫn tài khoản 521 theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Trong quá trình kế toán doanh nghiệp, việc hạch toán giảm trừ doanh thu là một phần quan trọng để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật. Thông tư 133/2016/TT-BTC là tài liệu quan trọng về hướng dẫn kế toán giảm trừ doanh thu, và bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức thực hiện kế toán trong trường hợp này.

1. Tài khoản 521 là gì?

Tài khoản 521 thường là một loại tài khoản trong hệ thống kế toán của các doanh nghiệp hoặc tổ chức. Tài khoản này thường liên quan đến các khoản tiền mặt hoặc tài sản có thể tiêu hao trong một thời kỳ ngắn hạn. Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng tài khoản 521 trong kế toán:

 1. Tài khoản 521 – Tiền mặt và tương đương tiền mặt: Đây là loại tài khoản dùng để ghi nhận số tiền mà doanh nghiệp đang nắm giữ dưới dạng tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt như tiền gửi ngân hàng dễ dàng rút hoặc các công cụ tài chính có khả năng chuyển đổi nhanh chóng sang tiền mặt, chẳng hạn như ví dụ tiền gửi tiết kiệm.
 2. Tài khoản 521 – Các khoản đầu tư ngắn hạn: Tài khoản này cũng có thể được sử dụng để ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, như cổ phiếu hoặc trái phiếu mà doanh nghiệp định giữ trong một thời kỳ ngắn hạn để đảm bảo tính sẵn sàng của tiền cho các mục đích kinh doanh.
 3. Tài khoản 521 – Tài sản có thể tiêu hao: Trong trường hợp này, tài khoản 521 có thể được sử dụng để ghi nhận các tài sản có thể tiêu hao trong tương lai như hàng tồn kho hoặc hàng hóa dự trữ để sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc dịch vụ.

Lưu ý rằng cụ thể về tài khoản 521 và cách sử dụng nó có thể khác nhau tùy theo quy định kế toán của từng doanh nghiệp hoặc quốc gia. Do đó, bạn nên tham khảo sách kế toán hoặc nhận sự hỗ trợ từ chuyên gia kế toán để biết thêm thông tin chi tiết về tài khoản 521 trong trường hợp cụ thể.

Tài khoản 521 là một loại tài khoản trong hệ thống tài khoản ngân hàng, thường được sử dụng để theo dõi và ghi nhận các giao dịch liên quan đến vấn đề cụ thể nào đó. Cụ thể hơn, tài khoản này thường được liên kết với các giao dịch và hoạt động tài chính của cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Tùy thuộc vào quy định của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cụ thể, mã số 521 có thể đại diện cho một loại tài khoản cụ thể, như ví dụ tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiết kiệm. Nó có thể được sử dụng để theo dõi số dư, các giao dịch liên quan đến thu chi, và các thông tin tài chính khác.

Đối với cá nhân, tài khoản 521 thường là nơi lưu trữ tiền, thực hiện các giao dịch thanh toán hàng ngày, nhận lương, và quản lý các chi tiêu cá nhân. Đối với doanh nghiệp, tài khoản này có thể được sử dụng để ghi nhận các giao dịch mua bán, chi trả lương, và quản lý các khoản thu chi do kinh doanh tạo ra.

Mỗi ngân hàng có thể có quy định và chính sách cụ thể về cách họ đặt mã số cho các loại tài khoản khác nhau, do đó, việc hiểu rõ quy định cụ thể của ngân hàng nơi bạn mở tài khoản là quan trọng.

Ngoài ra, tài khoản 521 cũng thường được sử dụng để thực hiện các giao dịch chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, và quản lý các dòng tiền vào ra của người sở hữu tài khoản. Mã số này giúp ngân hàng và khách hàng dễ dàng nhận biết loại tài khoản cụ thể khi thực hiện các giao dịch và tra cứu thông tin tài chính.

Quy trình mở tài khoản 521 thường đòi hỏi cá nhân hoặc doanh nghiệp phải cung cấp các thông tin cá nhân, chứng minh nhân dân, và có thể yêu cầu một số tài liệu khác tùy theo yêu cầu của ngân hàng. Sau khi tài khoản được mở, người sở hữu có thể sử dụng các phương tiện như thẻ ATM, internet banking, và mobile banking để dễ dàng quản lý tài chính từ xa.

Tài khoản 521 có thể có nhiều biến thể tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu cụ thể của từng khách hàng. Nó có thể là một công cụ linh hoạt cho việc quản lý tiền bạc cá nhân và doanh nghiệp, cung cấp các dịch vụ như chuyển khoản nhanh, thanh toán trực tuyến, và theo dõi tình trạng tài chính một cách thuận tiện.

2. Tài khoản sử dụng để hạch toán giảm trừ doanh thu

Tài khoản sử dụng để hạch toán giảm trừ doanh thu là một phần quan trọng của quá trình kế toán trong doanh nghiệp. Việc này thường xảy ra khi có các chi phí, khấu trừ, hoặc giảm trừ nào đó ảnh hưởng đến doanh thu chịu thuế. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về việc sử dụng tài khoản này:

 1. Tên tài khoản: Tùy thuộc vào hệ thống kế toán cụ thể của doanh nghiệp, tài khoản này có thể được đặt tên là “Giảm trừ doanh thu” hoặc có các tên khác tương tự.
 2. Mục đích: Tài khoản này được sử dụng để ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu, giảm số thu nhập chịu thuế, từ các nguồn khác nhau như chiết khấu, hoàn trả, chi phí chưa thanh toán, và các khoản giảm trừ khác.
 3. Ví dụ các giao dịch hạch toán:
  • Chiết khấu bán hàng: Khi doanh nghiệp cung cấp chiết khấu cho khách hàng, khoản giảm này được ghi nhận trong tài khoản giảm trừ doanh thu.
  • Hoàn trả hàng hóa: Nếu có bất kỳ trường hợp nào đòi hỏi hoàn trả hàng hóa và ảnh hưởng đến doanh thu, số tiền hoàn trả cũng sẽ được ghi vào tài khoản này.
 4. Phân loại tài khoản: Tài khoản giảm trừ doanh thu thường thuộc nhóm tài khoản doanh thu trong bảng cân đối kế toán. Khi có giao dịch giảm trừ doanh thu, nó sẽ giảm giá trị của tài khoản doanh thu tương ứng.
 5. Bảo quản thông tin: Tất cả các thông tin liên quan đến việc giảm trừ doanh thu, bao gồm hóa đơn, biên lai, và các tài liệu hỗ trợ khác, cần được bảo quản một cách cẩn thận để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ theo quy định kế toán.

Việc hiểu rõ và chính xác hạch toán vào tài khoản giảm trừ doanh thu giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch trong quá trình kế toán và đồng thời đảm bảo rằng thu nhập chịu thuế được tính toán chính xác.

 1. Thực hiện bước kiểm tra và xác nhận: Trước khi thực hiện hạch toán vào tài khoản giảm trừ doanh thu, quy trình kiểm tra và xác nhận là cực kỳ quan trọng. Người làm kế toán cần kiểm tra rõ ràng xem liệu các khoản giảm trừ này có đầy đủ các chứng từ hợp lệ và có tuân thủ theo các quy tắc kế toán không. Bước này giúp tránh những sai sót trong quá trình kế toán và đảm bảo tính chính xác của thông tin.
 2. Ghi chú thêm về chi tiết các giao dịch: Trong quá trình hạch toán, việc thêm ghi chú chi tiết về từng giao dịch giảm trừ doanh thu là quan trọng. Điều này giúp tạo ra một lịch sử rõ ràng và chi tiết về nguồn gốc của các khoản giảm trừ, điều này có thể hỗ trợ trong việc kiểm toán hoặc giải quyết vấn đề nếu có.
 3. Liên kết với các hạch toán khác: Tài khoản giảm trừ doanh thu thường liên quan đến nhiều tài khoản khác nhau, chẳng hạn như tài khoản chi phí, tài khoản công nợ khách hàng, hoặc tài khoản tồn kho. Việc đảm bảo sự liên kết chính xác giữa các hạch toán này là quan trọng để đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của giao dịch được phản ánh chính xác trong hệ thống kế toán.
 4. Cập nhật thông tin định kỳ: Kế toán không chỉ là một quá trình một lần mà còn là một hoạt động liên tục. Do đó, việc cập nhật thông tin định kỳ trong tài khoản giảm trừ doanh thu là quan trọng. Các báo cáo và biểu đồ liên quan cũng cần được cập nhật thường xuyên để theo dõi hiệu suất tài chính và đưa ra quyết định chiến lược.
 5. Tuân thủ theo quy định và quy chuẩn kế toán: Cuối cùng, mọi hạch toán liên quan đến giảm trừ doanh thu cần tuân thủ chặt chẽ theo các quy định và quy chuẩn kế toán hiện hành. Điều này bao gồm cả việc áp dụng các nguyên tắc kế toán quốc tế nếu doanh nghiệp hoạt động trong môi trường quốc tế.

Những bước trên giúp đảm bảo rằng tài khoản giảm trừ doanh thu được quản lý một cách chính xác và minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản lý tài chính và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kế toán.

3. Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133

Thông tư 133 là một trong những văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trong lĩnh vực thuế tại Việt Nam. Theo Thông tư này, có ba khoản giảm trừ doanh thu mà doanh nghiệp cần lưu ý, bao gồm:

 1. Giảm trừ doanh thu cho các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh:
  • Các chi phí như nguyên vật liệu, lao động, năng lượng, và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất, kinh doanh có thể được giảm trừ từ doanh thu. Điều này giúp doanh nghiệp giảm được số thuế phải nộp và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.
 2. Giảm trừ doanh thu cho các chi phí quản lý, bán hàng:
  • Chi phí quản lý, bán hàng là những chi phí không trực tiếp liên quan đến sản xuất, nhưng lại là những chi phí quan trọng để duy trì và phát triển doanh nghiệp. Thông tư 133 cho phép giảm trừ một phần của các chi phí này từ doanh thu, giúp giảm thiểu áp lực tài chính cho doanh nghiệp.
 3. Giảm trừ doanh thu cho các chi phí nghiên cứu và phát triển (NCKH):
  • Để khuyến khích sự đổi mới và phát triển, Thông tư 133 quy định các chi phí NCKH có thể được giảm trừ từ doanh thu. Điều này khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển, giúp cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ và tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường.

Lưu ý rằng việc áp dụng các quy định trong Thông tư 133 đòi hỏi sự chú ý và hiểu biết sâu sắc về quy định thuế. Doanh nghiệp cần hợp nhất và tính toán cẩn thận để đảm bảo tuân thủ quy định và hạn chế rủi ro pháp lý.

 1. Giảm trừ doanh thu cho các chi phí đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật:
  • Thông tư 133 cũng quy định rõ về việc giảm trừ doanh thu cho các chi phí đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật như máy móc, thiết bị, công nghệ. Điều này nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các phương tiện sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
 2. Giảm trừ doanh thu cho các chi phí bảo dưỡng, sửa chữa:
  • Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa là một phần quan trọng trong quá trình duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Thông tư 133 cho phép giảm trừ một phần của các chi phí này từ doanh thu, giúp doanh nghiệp duy trì và nâng cao hiệu suất của các thiết bị, giảm thiểu rủi ro hỏng hóc và giữ vững quy trình sản xuất.
 3. Quy định về thời hạn và phương pháp tính toán:
  • Thông tư 133 cũng quy định về thời hạn giảm trừ và phương pháp tính toán, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định này để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật.
 4. Luật lệ và nghị định điều chỉnh:
  • Doanh nghiệp cần theo dõi các thông báo, luật lệ, và nghị định mới liên quan đến giảm trừ doanh thu, vì các quy định này có thể thay đổi theo thời gian. Việc nắm vững thông tin này giúp doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược tài chính một cách linh hoạt và hiệu quả.

Nhìn chung, việc hiểu rõ và áp dụng đúng các quy định trong Thông tư 133 là quan trọng để doanh nghiệp có thể tối ưu hóa các khoản giảm trừ doanh thu, giảm thiểu nền tảng thuế và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

4. Nguyên tắc thực hiện kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

4.1. Nguyên tắc thực hiện kế toán chiết khấu thương mại

 • Trường hợp trong hóa đơn GTGT/hóa đơn bán hàng đã thể hiện khoản chiết khấu thương mại cho người mua là khoản giảm trừ vào số tiền người mua phải thanh toán (giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã trừ chiết khấu thương mại): Không sử dụng tài khoản này, doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu thương mại (doanh thu thuần).
 • Kế toán phải theo dõi riêng khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp chi trả cho người mua nhưng chưa được phản ánh là khoản giảm trừ số tiền phải thanh toán trên hóa đơn.

4.2. Nguyên tắc thực hiện kế toán giảm giá hàng bán

 • Trường hợp trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng đã thể hiện khoản giảm giá hàng bán cho người mua là khoản giảm trừ vào số tiền người mua phải thanh toán (giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm) thì doanh nghiệp không sử dụng tài khoản này, doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã giảm (doanh thu thuần).
 • Chỉ phản ánh vào tài khoản này các khoản giảm trừ do việc chấp thuận giảm giá sau khi đã bán hàng (đã ghi nhận doanh thu) và phát hành hoá đơn (giảm giá ngoài hoá đơn) do hàng bán kém, mất phẩm chất.

4.3. Nguyên tắc thực hiện kế toán đối với hàng bán bị trả lại

Áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân như vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách.

Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ sang tài khoản 511 – “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thực tế thực hiện trong kỳ báo cáo.

5. Hạch toán các khoản giảm trừ theo Thông tư 133

Về cơ bản, phương pháp hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC giống nhau với Thông tư 200/2014/TT-BTC. Tuy nhiên, có một sự khác biệt quan trọng:

Thay vì theo dõi riêng ở tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu như Thông tư 200/2014/TT-BTC, các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC được hạch toán vào bên nợ của tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Để theo dõi riêng các khoản giảm trừ doanh thu, doanh nghiệp cần mở sổ chi tiết riêng.

5.1 Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

a) Hạch toán khoản chiết khấu thương mại cho khách hàng

 • Nợ TK 511: Phần chiết khấu cho khách hàng chưa thuế giá trị gia tăng.
 • Nợ TK 333: Phần thuế giá trị gia tăng trên giá trị hàng chiết khấu cho khách hàng.
 • Có TK 131: Tổng giá trị chiết khấu cho khách hàng.

b) Hạch toán khoản giảm giá hàng bán cho khách hàng

 • Nợ TK 511: Giá trị giảm giá hàng bán cho khách hàng chưa có thuế giá trị gia tăng.
 • Nợ TK 333: Phần thuế giá trị gia tăng trên giá trị giảm giá hàng bán.
 • Có TK 131: Tổng giá trị giảm giá hàng bán.

c) Hạch toán khoản hàng bán bị trả lại

 • Nợ TK 511: Giá trị hàng đã bán bị trả lại chưa có thuế giá trị gia tăng.
 • Nợ TK 333: Phần thuế giá trị gia tăng của số hàng đã bán bị trả lại.
 • Có TK 131: Tổng giá trị hàng bán bị trả lại.

5.2 Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

a) Hạch toán khoản chiết khấu thương mại cho khách hàng

 • Nợ TK 511: Phần chiết khấu cho khách hàng chưa thuế giá trị gia tăng.
 • Có TK 131: Tổng giá trị chiết khấu cho khách hàng.

b) Hạch toán khoản giảm giá hàng bán cho khách hàng

 • Nợ TK 511: Giá trị giảm giá hàng bán cho khách hàng chưa có thuế giá trị gia tăng.
 • Có TK 131: Tổng giá trị giảm giá hàng bán.

c) Doanh nghiệp chấp nhận nhận lại hàng đã bán

 • Nợ TK 511: Giá trị hàng đã bán bị trả lại chưa có thuế giá trị gia tăng.
 • Có TK 131: Tổng giá trị hàng bán bị trả lại.

1. Giới Thiệu: Thông tư 133 do Bộ Tài Chính ban hành là một văn bản quy phạm pháp luật quan trọng về hạch toán, trong đó có quy định về việc xác định, hạch toán các khoản giảm trừ đối với doanh nghiệp. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách hạch toán theo quy định của Thông tư 133.

2. Các Khoản Giảm Trừ Chính: Các khoản giảm trừ theo Thông tư 133 bao gồm những khoản như giảm trừ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), giảm trừ thuế giá trị gia tăng (VAT), giảm trừ các khoản khác như nghiên cứu và phát triển, đầu tư dự án, đào tạo nhân sự, và các chi phí khác liên quan đến sản xuất kinh doanh.

3. Quy Trình Hạch Toán: a. Xác Định Các Khoản Giảm Trừ:

 • Xác định các khoản giảm trừ theo quy định của Thông tư 133.
 • Phân loại chúng thành các nhóm tương ứng như TNDN, VAT, và các khoản khác.

b. Ghi Sổ Kế Toán:

 • Tạo bảng kê chi tiết các khoản giảm trừ.
 • Ghi vào sổ cái theo đúng quy định về loại hình giảm trừ.

c. Kiểm Soát và Báo Cáo:

 • Thiết lập hệ thống kiểm soát để đảm bảo tính chính xác của thông tin hạch toán.
 • Báo cáo định kỳ về các khoản giảm trừ cho cấp quản lý và các bên liên quan khác.

4. Lưu Ý Quan Trọng: Trong quá trình hạch toán, doanh nghiệp cần tuân thủ đúng quy định của Thông tư 133 và các văn bản pháp luật liên quan khác. Sự chính xác trong hạch toán giảm trừ không chỉ giúp doanh nghiệp tránh được rủi ro pháp lý mà còn tối ưu hóa lợi nhuận và nguồn vốn.

6. Kết luận

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn kế toán giảm trừ doanh thu là tài liệu quan trọng để doanh nghiệp tuân thủ các quy định về kế toán. Việc hiểu và thực hiện đúng các nguyên tắc kế toán trong Thông tư 133 là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác trong quá trình kế toán.Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000