Hướng dẫn Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ là một phần quan trọng trong hệ thống kế toán của các doanh nghiệp và tổ chức. Đây là một tài khoản đặc biệt được sử dụng để theo dõi và quản lý các khoản tiền, tài sản và nguồn lực được dành riêng cho việc nghiên cứu, phát triển, và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh doanh và sản xuất. Bài viết này của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ giới thiệu đến bạn về tài khoản 356 và tầm quan trọng của nó trong hoạt động kế toán của các tổ chức.

Hướng dẫn tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Hướng dẫn tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

1. Định nghĩa và mục tiêu của Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ là một tài khoản quản lý tiền và tài sản được sử dụng để đầu tư và hỗ trợ các dự án liên quan đến phát triển khoa học và công nghệ. Đây là một công cụ quan trọng để thúc đẩy sự tiến bộ trong lĩnh vực này, đáp ứng nhu cầu của xã hội và nâng cao hiệu suất kinh tế của một quốc gia.

Mục tiêu của Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ là:

 1. Khuyến khích nghiên cứu và phát triển: Quỹ này hỗ trợ các dự án nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Điều này bao gồm việc tài trợ cho các nhà khoa học, các tổ chức nghiên cứu và các doanh nghiệp tham gia vào các dự án sáng tạo và cải tiến công nghệ.
 2. Tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới: Mục tiêu quan trọng của quỹ là thúc đẩy sáng tạo và đổi mới trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Điều này giúp tạo ra các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới, cải thiện chất lượng cuộc sống và cơ hội kinh doanh.
 3. Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia: Tài khoản 356 cũng có mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Điều này có thể bao gồm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng cơ sở hạ tầng nghiên cứu và phát triển, và tạo ra môi trường thúc đẩy khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ.
 4. Hỗ trợ giải quyết các thách thức xã hội và môi trường: Quỹ cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ các dự án và nghiên cứu liên quan đến giải quyết các thách thức xã hội và môi trường. Điều này bao gồm nghiên cứu về năng lượng sạch, biến đổi khí hậu, y tế và các vấn đề xã hội quan trọng khác.

Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ là một công cụ quan trọng để thúc đẩy sự phát triển và đổi mới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giúp đất nước tiến bộ và cạnh tranh toàn cầu.

Mục tiêu chính của Tài khoản 356 là tập trung nguồn lực vào việc hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Điều này có thể bao gồm đầu tư vào các dự án nghiên cứu, cải thiện cơ sở hạ tầng nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp mới và sáng tạo, cũng như đào tạo nhân sự chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Quỹ phát triển này thường được thiết lập để đáp ứng những thách thức và cơ hội mới trong thế giới ngày nay, nơi mà sự tiến bộ trong khoa học và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và củng cố sức mạnh kinh tế của một quốc gia.

Thông qua việc quản lý Tài khoản 356 một cách hiệu quả, tổ chức hoặc quốc gia có thể đảm bảo rằng nguồn lực được sử dụng một cách có hiệu quả và đáp ứng đúng nhu cầu của cộng đồng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

2. Tầm quan trọng của Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Tài khoản 356, hay còn được gọi là Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của một quốc gia. Dưới đây là một số điểm quan trọng về tầm quan trọng của tài khoản này:

 1. Khuyến khích nghiên cứu và phát triển: Tài khoản 356 cung cấp nguồn tài trợ quan trọng để hỗ trợ các dự án nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Điều này giúp nâng cao khả năng sáng tạo và sáng tạo trong các lĩnh vực quan trọng như y học, công nghệ thông tin, và năng lượng mới.
 2. Thúc đẩy đổi mới và cách mạng công nghệ: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ giúp thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ mới và đổi mới trong sản xuất và dịch vụ. Điều này có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể trong cách mà xã hội hoạt động và tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững.
 3. Tạo ra cơ hội việc làm: Việc đầu tư vào khoa học và công nghệ thông qua tài khoản 356 có thể tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động trong các ngành công nghiệp liên quan. Điều này có thể giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của quốc gia.
 4. Cải thiện chất lượng cuộc sống: Các dự án và chương trình được tài trợ bởi tài khoản 356 có thể dẫn đến việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân thông qua việc cung cấp giải pháp cho các vấn đề xã hội và kỹ thuật, chẳng hạn như điều trị bệnh tật, nâng cao hiệu suất nông nghiệp, và tạo ra các dịch vụ công nghệ mới.
 5. Tạo ra lợi ích dài hạn: Đầu tư vào khoa học và công nghệ không chỉ mang lại lợi ích ngay lập tức mà còn tạo ra lợi ích dài hạn cho một quốc gia. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ và nâng cao năng lực nghiên cứu có thể giúp quốc gia củng cố vị thế của mình trong thế giới toàn cầu.

Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của một quốc gia. Việc đầu tư vào lĩnh vực này có thể mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, kinh tế và cuộc sống của người dân, và cần được quản lý và sử dụng một cách hiệu quả để đảm bảo rằng tài nguyên được sử dụng tốt nhất cho lợi ích của toàn bộ cộng đồng.

3. Nguyên Tắc Kế Toán Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Theo quy định tại Điều 64 của Thông Tư 200/2014/TT-BTC, tài khoản 356 được sử dụng để thể hiện số tiền hiện có và biểu đồ tăng giảm của Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ (PTKH&CN) của doanh nghiệp. Quỹ PTKH&CN này chỉ được sử dụng để đầu tư vào lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Quỹ PTKH&CN sẽ được hạch toán vào trong chi phí quản lý của doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ kế toán. Việc trích lập và sử dụng Quỹ PTKH&CN của doanh nghiệp phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật.

Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng Quỹ PTKH&CN để tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, số tiền thu được từ việc bán sản phẩm sản xuất thử nghiệm sẽ được điều chỉnh theo nguyên tắc sau:

Khi số tiền thu từ bán sản phẩm sản xuất thử nghiệm cao hơn chi phí sản xuất thử nghiệm, thì Quỹ PTKH&CN sẽ được tăng lên.

Khi số tiền thu từ bán sản phẩm sản xuất thử nghiệm thấp hơn chi phí sản xuất thử nghiệm, thì Quỹ PTKH&CN sẽ được giảm đi.

Định kỳ, doanh nghiệp sẽ phải lập Báo Cáo về việc trích, sử dụng và quyết toán Quỹ PTKH&CN, sau đó nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

1. Phân loại chi phí phát triển:

 • Đảm bảo phân biệt rõ ràng giữa chi phí phát triển và các chi phí khác để không làm nhiễm bẩn thông tin kế toán.
 • Chi phí phát triển nên được phân loại chi tiết để có cái nhìn chính xác về các hoạt động nghiên cứu và phát triển.

2. Xác nhận và Ghi chú:

 • Xác nhận các nguồn thu nhập hoặc hỗ trợ tài chính cho Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ.
 • Ghi chú rõ ràng về mục đích và điều kiện sử dụng quỹ để tránh nhầm lẫn và tranh cãi về sau.

3. Kiểm soát nguồn lực:

 • Thiết lập hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo rằng nguồn lực từ Quỹ được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.
 • Theo dõi quỹ để tránh quá trình chi tiêu không hiệu quả hoặc lạc quẻ.

4. Báo cáo định kỳ:

 • Báo cáo định kỳ về tình hình tài chính của Quỹ, bao gồm cả thu chi, số dư và các dự án nghiên cứu đang triển khai.
 • Thông báo rõ ràng về các thành tựu và kết quả đạt được từ các hoạt động phát triển.

5. Tuân thủ quy định pháp luật:

 • Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng quỹ phát triển.
 • Liên tục cập nhật và điều chỉnh quy trình kế toán theo các thay đổi pháp luật mới.

6. Kiểm toán nội bộ:

 • Thực hiện kiểm toán nội bộ định kỳ để đảm bảo tính minh bạch và sự chính xác trong bảng kế toán của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ.
 • Xử lý ngay lập tức mọi sai sót hoặc không chính xác phát hiện được.

7. Hợp nhất với kế toán chung:

 • Liên kết chặt chẽ với hệ thống kế toán chung của doanh nghiệp để đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả trong quản lý tài chính toàn bộ.

Những nguyên tắc này sẽ giúp bảo đảm rằng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ được quản lý một cách có trách nhiệm và minh bạch, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

4. Kết cấu và nội dung phản ánh Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Bên Nợ

Các khoản chi tiêu từ Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ.

Giảm Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ khi tính hao mòn Tài Sản Cố Định (TSCĐ) hoặc khi TSCĐ được chuyển sang phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh.

Bên Có

Trích lập Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Số thu từ việc thanh lý hoặc nhượng bán TSCĐ hình thành từ Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ.

Tài khoản 356 được chia thành 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 3561 – Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ: Phản ánh số tiền hiện có và tình hình trích lập, chi tiêu quỹ.

– Tài khoản 3562 – Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ đã hình thành TSCĐ: Phản ánh số tiền hiện có, tình hình tăng giảm quỹ đã hình thành TSCĐ.

Kết cấu của Tài khoản 356: Tài khoản này thường có những khoản thông tin chính như:

 1. Nguồn Gốc Tiền:
  • Quỹ này thường nhận tiền từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm ngân sách chính phủ, các dự án nghiên cứu hợp tác, và đóng góp từ các tổ chức tư nhân và doanh nghiệp.
 2. Phương Tiện Đầu Tư:
  • Thông tin về cách Quỹ đầu tư số tiền nhận được để tạo ra lợi nhuận, từ đó có thêm nguồn lực để hỗ trợ các dự án khoa học và công nghệ.
 3. Chi Tiêu và Hỗ Trợ:
  • Chi tiết về cách Quỹ sử dụng nguồn lực để hỗ trợ các dự án và nghiên cứu cụ thể trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Nội dung của Tài khoản 356: Nội dung của Tài khoản 356 sẽ phản ánh đầy đủ và chi tiết về việc sử dụng nguồn lực để thúc đẩy sự đổi mới và tiến bộ khoa học công nghệ. Cụ thể:

 1. Dự Án và Nghiên Cứu Được Hỗ Trợ:
  • Ghi chép về các dự án cụ thể, nghiên cứu và sáng tạo mà Quỹ đã hỗ trợ. Mỗi dự án sẽ được mô tả chi tiết về mục tiêu, phương pháp và kết quả dự kiến.
 2. Kế Hoạch và Chiến Lược Phát Triển:
  • Nêu rõ các kế hoạch và chiến lược dài hạn của Quỹ trong việc định hình và thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
 3. Báo Cáo Tài Chính:
  • Bao gồm báo cáo tài chính của Quỹ, thể hiện nguồn thu, chi phí và dự trữ, để cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính của Quỹ.
 4. Ước Lượng Hiệu Quả và Tiến Độ:
  • Cung cấp thông tin về tiến độ và đánh giá hiệu quả của các dự án được hỗ trợ, giúp đánh giá mức độ thành công và thách thức.

Tóm lại, Tài khoản 356 không chỉ là nơi ghi chép các giao dịch tài chính mà còn là nguồn thông tin quan trọng giúp đánh giá tác động và đóng góp của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ trong việc thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ trong lĩnh vực này.

Xem thêm: Để biết thêm chi tiết về Dịch vụ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Dịch vụ Kế toán tại Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC

5. Phương Pháp Kế Toán Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

a) Trong Năm

Khi trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ, ghi:

 • Nợ TK 642 – Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp
 • Có TK 356 – Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ.

b) Chi Tiêu Quỹ PTKH&CN

Khi chi tiêu Quỹ PTKH&CN cho mục đích nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, ghi:

 • Nợ TK 356 – Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ
 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 • Có các TK 111, 112, 331…

c) Sản Xuất Thử Nghiệm

Khi sử dụng Quỹ PTKH&CN để trang trải cho hoạt động sản xuất thử nghiệm:

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất thử nghiệm, ghi:

 • Nợ TK 154 – Chi Phí Sản Xuất, Kinh Doanh Dở Dang
 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
 • Có các TK 111, 112, 152, 331…

Khi bán sản phẩm sản xuất thử, ghi:

 • Nợ TK 111, 112, 131
 • Có TK 154 – Chi Phí Sản Xuất, Kinh Doanh Dở Dang
 • Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước (nếu có)

Chênh lệch giữa chi phí sản xuất thử và số thu từ bán sản phẩm sản xuất thử được điều chỉnh tăng, giảm Quỹ, ghi:

Trường hợp số thu từ việc bán sản phẩm sản xuất thử cao hơn chi phí sản xuất thử, kế toán ghi tăng Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ.

Trường hợp số thu từ việc bán sản phẩm sản xuất thử thấp hơn chi phí sản xuất thử, kế toán ghi ngược lại bút toán trên.

d) Đầu Tư và Mua Sắm TSCĐ

Khi đầu tư hoặc mua sắm TSCĐ bằng Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ để phục vụ nghiên cứu và phát triển, ghi:

 • Nợ các TK 211, 213 (nguyên giá)
 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 • Có các TK 111, 112, 331…

Đồng thời, ghi:

 • Nợ TK 3561 – Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ
 • Có TK 3562 – Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ đã hình thành TSCĐ.

Cuối kỳ kế toán, tính hao mòn TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ, ghi:

 • Nợ TK 3562 – Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ đã hình thành TSCĐ
 • Có TK 214 – Hao Mòn TSCĐ.

Khi thanh lý hoặc nhượng bán TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ, ghi các bút toán liên quan.

Kết thúc quá trình nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, chuyển TSCĐ hình thành từ Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ sang phục vụ cho mục đích sản xuất và kinh doanh, kế toán ghi:

 • Nợ TK 3562 – Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ (phần giá trị còn lại của TSCĐ hình thành từ quỹ chưa khấu hao hết)
 • Có TK 711 – Thu Nhập Khác.

Chúng ta hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách kế toán tài khoản 356 – Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ, giúp doanh nghiệp của bạn phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000