Hướng dẫn tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả là một phần quan trọng trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Trong bài viết này của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết về tài khoản này và cách thực hiện hạch toán cho các giao dịch liên quan. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách quản lý thuế và tài chính trong doanh nghiệp của bạn.

Hướng dẫn tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
Hướng dẫn tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1. Tài khoản 347 là gì?

Tài khoản 347 là một loại tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản thanh toán được sử dụng để thực hiện các giao dịch tài chính. Mỗi ngân hàng có thể sử dụng mã số khác nhau để đặt tên cho các loại tài khoản của mình, và số 347 có thể là một mã đặc biệt cho một loại tài khoản cụ thể tại một ngân hàng nào đó.

Tùy thuộc vào quy định và chính sách của ngân hàng, tài khoản 347 có thể được mở để phục vụ các mục đích khác nhau như thanh toán hóa đơn, chuyển khoản tiền, tích lũy tiền gửi, hoặc thậm chí là để đầu tư. Người sử dụng thường cần duy trì số dư đủ để tránh phí phạt và để có thể sử dụng tài khoản một cách thuận tiện.

Nếu bạn có tài khoản với số 347, bạn nên kiểm tra điều khoản và điều kiện cụ thể của ngân hàng đó để hiểu rõ hơn về các dịch vụ và ưu đãi đi kèm với loại tài khoản này.

Ngoài các dịch vụ cơ bản như thanh toán và chuyển khoản, tùy thuộc vào loại tài khoản và chính sách của ngân hàng, người sử dụng có thể hưởng một số ưu đãi khi sử dụng tài khoản 347. Điều này có thể bao gồm lợi suất tích lũy trên số dư còn lại trong tài khoản, miễn phí sử dụng một số dịch vụ ngân hàng trực tuyến, hoặc thậm chí là ưu đãi đặc biệt khi sử dụng thẻ tín dụng liên kết với tài khoản.

Một số ngân hàng còn cung cấp các gói tài khoản tích hợp với các sản phẩm bảo hiểm, đầu tư, hoặc cả quyền lợi đặc biệt cho những người sử dụng tài khoản có số 347. Điều này nhằm mục đích khuyến khích khách hàng duy trì mức số dư cao trong tài khoản và sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng của ngân hàng đó.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tài khoản 347 hoặc muốn biết thêm chi tiết về các ưu đãi và chính sách liên quan, quý khách hàng nên liên hệ trực tiếp với ngân hàng cung cấp dịch vụ để nhận được thông tin chính xác và chi tiết nhất.

2. Nguyên tắc kế toán của Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Nguyên tắc 1: Xác định Thuế Thu Nhập Hoãn Lại

Ở nguyên tắc này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính thuế thu nhập hoãn lại phải trả. Điều này quan trọng khi bạn muốn biết mình phải trả bao nhiêu thuế thu nhập doanh nghiệp. Công thức đơn giản là:

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả = Chênh lệch tạm thời chịu thuế x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (%)

Nguyên tắc 2: Cơ sở tính thuế

Ở nguyên tắc này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xác định cơ sở tính thuế cho tài sản và nợ phải trả. Cơ sở tính thuế của tài sản là giá trị sẽ được trừ khỏi thu nhập chịu thuế khi thu hồi giá trị ghi sổ của tài sản. Nếu thu nhập không chịu thuế, cơ sở tính thuế của tài sản là giá trị ghi sổ của tài sản.

Đối với nợ phải trả, cơ sở tính thuế là giá trị ghi sổ trừ đi giá trị sẽ được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế khi thanh toán nợ trong tương lai.

Chênh lệch tạm thời

Chênh lệch tạm thời là khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của tài sản hoặc nợ phải trả trong Bảng Cân đối kế toán và cơ sở tính thuế của tài sản hoặc nợ phải trả.

Chênh lệch tạm thời có hai loại: chênh lệch tạm thời được khấu trừ và chênh lệch tạm thời chịu thuế. Chênh lệch tạm thời chịu thuế là khoản chênh lệch tạm thời làm phát sinh khoản thuế thu nhập phải trả khi giá trị ghi sổ của tài sản được thu hồi hoặc nợ phải trả được thanh toán.

Nguyên tắc 3: Ghi nhận Thuế Thu Nhập Hoãn Lại

Theo nguyên tắc này, thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tuy nhiên, có một ngoại lệ, đó là khi thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hoặc nợ phải trả mà không ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế tại thời điểm giao dịch.

Nguyên tắc 4: Xác định Khoản Thuế Phải Trả

Khi lập Báo Cáo Tài Chính, kế toán phải xác định các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh trong năm hiện tại. Điều này là căn cứ để xác định số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận trong năm.

Nguyên tắc 5: Xử lý Khi Thuế Phải Trả Phát Sinh

Ở nguyên tắc này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xử lý khi số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh lớn hơn hoặc nhỏ hơn số được hoàn nhập trong năm.

Nếu số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh lớn hơn số được hoàn nhập trong năm, chúng ta sẽ ghi nhận bổ sung số thuế thu nhập hoãn lại phải trả. Số tăng thêm là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh lớn hơn số được hoàn nhập trong năm.

Nếu số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh nhỏ hơn số được hoàn nhập trong năm, chúng ta sẽ ghi giảm số thuế thu nhập hoãn lại phải trả. Số giảm đi là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh nhỏ hơn số được hoàn nhập trong năm.

Nguyên tắc 6: Chi phí Thuế Thu Nhập Hoãn Lại Phải Trả

Nguyên tắc này nói về việc khi nào chi phí thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận trong năm.

Nguyên tắc 7: Ghi Giảm Thuế Thu Nhập Hoãn Lại Phải Trả

Ở nguyên tắc này, chúng ta tìm hiểu về việc ghi giảm thuế thu nhập hoãn lại phải trả khi tài sản được thu hồi hoặc nợ phải trả được thanh toán. Lúc này, các khoản chênh lệch tạm thời không còn ảnh hưởng tới lợi nhuận tính thuế.

Nguyên tắc 8: Bù Trừ Thuế và Tài Sản Thuế Thu Nhập Hoãn Lại

Bù trừ thuế thu nhập hoãn lại phải trả và tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ thực hiện khi lập Báo Cáo Điều Kiện Kết Thúc. Không thực hiện bù trừ khi ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trên sổ kế toán.

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Bên Nợ: Thuế Thu Nhập Hoãn Lại Được Hoàn Lại Trong Kỳ

Bên Nợ trong tài khoản 347 đề cập đến số tiền thuế thu nhập hoãn lại được hoàn lại trong kỳ. Điều này có nghĩa là nếu bạn đã trả nhiều hơn số tiền thuế cần thiết trong một giai đoạn thuế cụ thể, bạn sẽ được hoàn lại phần dư thừa đó. Điều này có thể xảy ra khi bạn có các khoản giảm trừ thuế hoặc khi thuế thu nhập của bạn bị tính toán sai.

Bên Có: Thuế Thu Nhập Hoãn Lại Phải Trả Được Ghi Nhận Trong Kỳ

Bên Có, ngược lại, liên quan đến số tiền thuế thu nhập hoãn lại phải trả và được ghi nhận trong kỳ. Điều này có nghĩa là bạn đã có thu nhập hoặc tiền mà bạn cần phải đóng thuế. Khi số tiền này được ghi nhận trong kỳ, bạn sẽ phải trả số tiền thuế thu nhập hoãn lại tương ứng với khoản thu nhập đó.

Số Dư Bên Có: Thuế Thu Nhập Hoãn Lại Phải Trả Còn Lại Cuối Kỳ

Số Dư Bên Có trong tài khoản 347 đại diện cho số tiền thuế thu nhập hoãn lại phải trả còn lại cuối kỳ. Điều này là kết quả của việc tính toán tổng số tiền bạn phải trả sau khi đã xem xét tất cả các giao dịch Bên Nợ và Bên Có trong khoảng thời gian kỳ thuế cụ thể.

Tài khoản 347 là một trong những tài khoản quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, liên quan đến việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả. Dưới đây là một phân tích chi tiết về kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 347:

3.1 Kết cấu của Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

 1. Mã số tài khoản:
  • Tài khoản 347 là một tài khoản trong nhóm tài khoản nợ, thường được sử dụng để ghi nhận các khoản nợ phải thanh toán trong tương lai.
 2. Tên tài khoản:
  • “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả” là tên đầy đủ của tài khoản 347, cho thấy mục đích chính là ghi nhận số tiền mà doanh nghiệp phải thanh toán về thuế thu nhập trong tương lai.
 3. Mối quan hệ với thuế thu nhập:
  • Tài khoản này phản ánh các khoản tiền mà doanh nghiệp đã tích trữ và phải thanh toán cho cơ quan thuế thu nhập hoãn lại theo quy định.

3.2 Nội dung phản ánh của Tài khoản 347

 1. Ghi nhận các khoản phải thanh toán:
  • Tài khoản 347 ghi nhận số tiền cụ thể mà doanh nghiệp phải thanh toán về thuế thu nhập hoãn lại. Các khoản này thường được tích lũy dựa trên lợi nhuận kế toán của doanh nghiệp.
 2. Liên kết với các báo cáo tài chính:
  • Số dư của tài khoản 347 có thể ảnh hưởng đến báo cáo tài chính, đặc biệt là bảng cân đối kế toán và báo cáo lợi nhuận. Nó thường xuất hiện trong phần các khoản nợ ngắn hạn của bảng cân đối kế toán.
 3. Kiểm soát và quản lý nợ thuế:
  • Tài khoản này cung cấp thông tin cần thiết để kiểm soát và quản lý nợ thuế. Doanh nghiệp cần theo dõi số dư của tài khoản này để đảm bảo rằng nó có khả năng thanh toán các khoản nợ thuế đúng hạn và tránh phạt lãi suất.
 4. Tương tác với bảng kê liên quan:
  • Nếu có, các bảng kê hoặc bảng tính liên quan đến các chi tiết của số tiền phải thanh toán có thể được duyệt kỹ lưỡng và liên kết với tài khoản này.

Tóm lại, Tài khoản 347 là một phần quan trọng của hệ thống kế toán doanh nghiệp, giúp phản ánh và kiểm soát các khoản nợ thuế thu nhập hoãn lại mà doanh nghiệp cần thanh toán trong tương lai.

Xem thêm: Để biết thêm chi tiết về Dịch vụ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Dịch vụ Kế toán tại Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC

3. Hạch toán tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Khi số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn số được hoàn nhập trong năm

Trường hợp đầu tiên chúng ta sẽ xem xét là khi số thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm lớn hơn số được hoàn nhập trong năm. Điều này thường xảy ra khi doanh nghiệp có số thuế thu nhập nhiều hơn số mà họ đã hoàn nhập trước đó. Để hạch toán cho trường hợp này, chúng ta thực hiện các bước sau:

 • Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Đây là tài khoản chúng ta sử dụng để ghi nhận số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã được hoãn lại trong năm trước đó.
 • Có TK 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả: Bây giờ, chúng ta ghi nhận số tiền thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm hiện tại vào tài khoản này.

Ví dụ: Nếu vào năm nay doanh nghiệp phải trả 10.000 đồng thuế thu nhập hoãn lại, và đã hoàn nhập 7.000 đồng từ năm trước, thì hạch toán sẽ như sau:

 • Nợ TK 8212: 7.000 đồng (Số tiền đã hoàn nhập từ năm trước).
 • Có TK 347: 10.000 đồng (Số tiền phải trả trong năm nay).

Khi số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm nhỏ hơn số được hoàn nhập trong năm

Trường hợp thứ hai chúng ta sẽ xem xét là khi số thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm nhỏ hơn số được hoàn nhập trong năm. Điều này xảy ra khi doanh nghiệp đã hoàn nhập một số tiền lớn hơn số thuế phải trả trong năm. Dưới đây là cách hạch toán cho trường hợp này:

 • Nợ TK 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả: Ở đây, chúng ta ghi nhận số tiền thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm vào tài khoản này.
 • Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Đây là nơi chúng ta ghi nhận số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã hoàn nhập vào trong năm.

Ví dụ: Nếu trong năm nay, doanh nghiệp phải trả 5.000 đồng thuế thu nhập hoãn lại, nhưng đã hoàn nhập 8.000 đồng từ năm trước, thì hạch toán sẽ như sau:

 • Nợ TK 347: 5.000 đồng (Số tiền phải trả trong năm nay).
 • Có TK 8212: 8.000 đồng (Số tiền đã hoàn nhập từ năm trước).

Ngày lập: [Ngày lập hạch toán]

1. Diễn giải:

 • Theo thông báo của Cơ quan Thuế và theo quy định của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp, chúng ta phải hạch toán khoản thuế thu nhập hoãn lại phải trả tại kỳ kế toán này.

2. Số liệu chủ thể:

 • Số tiền thuế thu nhập hoãn lại phải trả: [Số tiền]
 • Mã số thuế: [Mã số thuế]
 • Thời kỳ thuế: [Tháng/Quý/Năm]

3. Hạch toán:

Tài khoản Tên tài khoản Nợ (VND) Có (VND)
347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả [Số tiền]
XXX [Tên tài khoản phản ánh chi phí hoặc tài sản] [Số tiền]

4. Giải thích:

 • Tài khoản 347 được nợ để phản ánh khoản thuế thu nhập hoãn lại phải trả theo quy định của Cơ quan Thuế.
 • Tài khoản XXX được ghi có để hạch toán chi phí tương ứng với số tiền thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

5. Ghi chú:

 • Cần kiểm tra kỹ các thông số và số liệu để đảm bảo tính chính xác của hạch toán.
 • Thông báo về hạch toán này cần được cung cấp đầy đủ và kịp thời cho các bên liên quan.

6. Người lập hạch toán:

 • [Tên người lập hạch toán]
 • [Chức vụ]

Lưu ý: Mọi hạch toán cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật và theo quy tắc kế toán hiện hành. Đối với thông tin chi tiết và hướng dẫn cụ thể, nên tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính hoặc kế toán.

7. Xác nhận và Kiểm tra:

 • Trước khi hoàn thiện hạch toán, quan trọng để tiến hành kiểm tra lại số liệu và thông tin liên quan. Đảm bảo rằng mọi chi tiết như số tiền, mã số thuế, và thời kỳ đều chính xác.
 • Người lập hạch toán cần xác nhận thông tin với các tài liệu hỗ trợ như bảng kê, biên lai nộp thuế, và thông báo của Cơ quan Thuế.

8. Báo cáo và Thông báo:

 • Hạch toán cần được báo cáo đến các bên quan trọng, bao gồm cấp quản lý, bộ phận tài chính, và bộ phận thuế. Thông báo cần chứa đựng đầy đủ thông tin như số tiền, ngày hạch toán, và mục đích của hạch toán.
 • Lưu ý: Nếu có bất kỳ yếu tố đặc biệt hoặc thay đổi nào cần được thông báo, hãy đảm bảo rằng mọi bên liên quan đã nhận được thông tin này.

9. Chứng từ và Lưu trữ:

 • Hạch toán cần được hỗ trợ bằng chứng từ hợp lệ và đầy đủ. Bảo quản mọi văn bản, bảng kê, và thông báo liên quan đến hạch toán trong thời gian được quy định bởi luật lệ.
 • Đối với mọi yêu cầu kiểm toán hoặc kiểm tra nội bộ, việc có chứng từ rõ ràng sẽ giúp đảm bảo tính minh bạch và truy xuất thông tin một cách dễ dàng.

10. Ký duyệt:

 • Hạch toán cần được kiểm duyệt và ký duyệt bởi các người có thẩm quyền, chẳng hạn như Giám đốc Tài chính hoặc Giám đốc Điều hành. Chữ ký này là một bước quan trọng để xác nhận sự chấp nhận và chịu trách nhiệm về hạch toán.

11. Kết luận:

 • Quy trình hạch toán tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả cần được thực hiện đúng quy định và theo quy trình nội bộ của doanh nghiệp. Việc này sẽ đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật về thuế.

12. Thông tin liên hệ:

 • Để biết thêm thông tin hoặc có các thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ với Bộ phận Kế toán hoặc Bộ phận Tài chính.

Lưu ý: Mẫu nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo và nên được điều chỉnh phù hợp với quy trình và quy định cụ thể của doanh nghiệp bạn.

Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả đang trở thành một vấn đề đáng quan tâm trong cuộc sống kinh tế và tài chính của nhiều người. Trong bối cảnh hiện tại, việc quản lý và thanh toán thuế thu nhập đúng hạn là một phần quan trọng của cuộc sống cá nhân và doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000