Tài khoản 338 – Tài khoản Phải trả, phải nộp khác

Tài khoản 338, còn được gọi là “Tài khoản Phải trả, phải nộp khác,” là một phần quan trọng trong hệ thống kế toán. Đây là nơi ghi nhận các khoản phải trả hoặc phải nộp mà không thuộc vào các tài khoản khác. Mời bạn cùng Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC khám phá sâu hơn về tài khoản này và tìm hiểu cách nó liên quan đến các giao dịch tài chính và quản lý kế toán.

Tài khoản 338 - Tài khoản Phải trả, phải nộp khác
Tài khoản 338 – Tài khoản Phải trả, phải nộp khác

1. Tài khoản 338 – Tài khoản Phải trả, phải nộp khác là gì?

Tài khoản 338, còn được gọi là “Tài khoản Phải trả, phải nộp khác,” là một phần quan trọng trong hệ thống kế toán. Trong tài chính doanh nghiệp và quản lý kế toán, tài khoản này được sử dụng để ghi nhận các khoản phải trả hoặc phải nộp mà không thể phân loại vào các tài khoản khác.

2. Mục đích chính của Tài khoản 338

Mục đích chính của Tài khoản 338 là tạo ra một nơi tập trung để ghi nhận các khoản nợ hoặc các khoản phải trả mà không phù hợp với các tài khoản chi tiết khác. Điều này giúp đơn giản hóa quá trình quản lý kế toán và theo dõi các khoản nợ hoặc các khoản phải trả này một cách hiệu quả.

Các trường hợp phải sử dụng Tài khoản 338 thường bao gồm các khoản nợ hoặc các khoản phải trả đặc biệt, không thường xuyên hoặc không rơi vào các danh mục tài khoản tiêu chuẩn. Điều này có thể bao gồm các khoản phải trả cho các dự án đặc biệt, các khoản nợ với các bên thứ ba, hoặc các khoản nộp tiền cho các mục đích cụ thể khác nhau.

Khi sử dụng Tài khoản 338, quản lý kế toán cần đảm bảo rằng các giao dịch được ghi nhận một cách chính xác và minh bạch. Điều này giúp doanh nghiệp duy trì sự hiệu quả trong quản lý tài chính và đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán và thuế.

3. Nguyên tắc kế toán của Tài khoản 338 – Tài khoản Phải trả, phải nộp khác

Theo Thông tư 133/2014/TT-BTC, tài khoản 338 – “Phải trả, phải nộp khác” được sử dụng để phản ánh các khoản phải trả, phải nộp khác ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản khác thuộc nhóm tài khoản 33 (từ tài khoản 331 đến tài khoản 336). Tài khoản này cũng được sử dụng để hạch toán doanh thu nhận trước từ các dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng.

Nội Dung và Phạm Vi Phản Ánh của Tài Khoản 338 Bao Gồm:

a) Giá Trị Tài Sản Thừa Chưa Xác Định Rõ Nguyên Nhân

Tài khoản 338 sẽ ghi nhận các khoản tài sản thừa mà nguyên nhân chưa được xác định rõ, và chúng đang chờ quyết định về việc xử lý từ cấp có thẩm quyền. Nếu nguyên nhân đã được xác định, số tiền tài sản thừa sẽ được trả cho cá nhân hoặc tập thể theo quyết định của cấp có thẩm quyền và ghi trong biên bản xử lý.

b) Trích và Thanh Toán Bảo Hiểm Xã Hội, Y Tế, Thất Nghiệp, Tai Nạn Lao Động và Kinh Phí Công Đoàn

Tài khoản này cũng ghi nhận các khoản trích và thanh toán các loại bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, tai nạn lao động và kinh phí công đoàn.

c) Khấu Trừ Vào Tiền Lương Của Công Nhân Viên

Các khoản khấu trừ vào tiền lương của công nhân viên, dựa trên quyết định của tòa án, cũng được phản ánh tại đây.

d) Lợi Nhuận, Cổ Tức Phải Trả Cho Chủ Sở Hữu

Tài khoản 338 cũng ghi nhận các khoản lợi nhuận và cổ tức phải trả cho các chủ sở hữu.

đ) Vật Tư, Hàng Hóa Vay, Mượn

Nếu tổ chức hoặc cá nhân mượn vật tư hoặc hàng hóa, hoặc nhận vốn góp hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) mà không hình thành pháp nhân mới, thì các giao dịch này sẽ được phản ánh tại đây.

e) Các Khoản Thu Hộ Bên Thứ Ba

Các khoản tiền thu hộ bên thứ ba phải trả lại và các khoản tiền bên nhận ủy thác để nộp các loại thuế xuất, nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu và để thanh toán hộ cho bên giao ủy thác cũng sẽ được ghi nhận tại tài khoản này.

f) Số Tiền Thu Trước Của Khách Hàng

Số tiền thu trước của khách hàng trong nhiều kỳ kế toán, đặc biệt trong việc cho thuê tài sản, cơ sở hạ tầng, khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ (gọi là doanh thu nhận trước) cũng được ghi nhận tại đây.

g) Chênh Lệch Giữa Giá Bán Trả Chậm và Trả Góp

Khoản chênh lệch giữa giá bán trả chậm và trả góp theo cam kết với giá bán trả ngay sẽ được phản ánh tại tài khoản 338.

h) Các Khoản Nhận Cầm Cố, Ký Cược, Ký Quỹ

Tài khoản này cũng ghi nhận các khoản nhận cầm cố, ký cược, và ký quỹ từ tổ chức hoặc cá nhân khác.

i) Khoản Phải Trả, Phải Nộp Khác

Cuối cùng, tài khoản 338 cũng ghi nhận các khoản phải trả hoặc phải nộp khác như phải trả để mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ và các khoản hỗ trợ khác (ngoài lương) cho người lao động.

Nguyên Tắc Kế Toán Khi Hạch Toán Nhận Ký Quỹ, Ký Cược

Ngoài ra, thông tư cũng đề cập đến nguyên tắc kế toán khi hạch toán nhận ký quỹ và ký cược.

– Kế Toán Nhận Ký Quỹ, Ký Cược

Khi hạch toán các khoản nhận ký quỹ và ký cược, cần phải theo dõi chi tiết từng khoản tiền mà khách hàng đã gửi. Điều này bao gồm việc theo dõi kỳ hạn và loại nguyên tệ của từng khoản tiền, nếu có.

– Phân Loại Nợ Ngắn Hạn và Nợ Dài Hạn

Thông tư quy định rằng các khoản nhận ký quỹ và ký cược có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng sẽ được xem xét là nợ ngắn hạn. Các khoản có kỳ hạn trên 12 tháng sẽ được xem xét là nợ dài hạn.

Xem thêm: Để biết thêm chi tiết về Dịch vụ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Dịch vụ Kế toán tại Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC

4. Kết Cấu Tài Khoản 338 – Phải Trả, Phải Nộp Khác

Bên Nợ

Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét các khoản mà doanh nghiệp cần phải trả hoặc nộp.

Kết Chuyển Giá Trị Tài Sản Thừa: Đây là quyết định về việc chuyển giá trị tài sản thừa vào các tài khoản khác dựa trên biên bản xử lý.

 • Kinh Phí Công Đoàn: Tiền được sử dụng để chi trả các hoạt động của công đoàn tại đơn vị.
 • BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ: Số tiền này đã được nộp cho cơ quan quản lý các quỹ bảo hiểm xã hội và y tế, cũng như các khoản liên quan.
 • Doanh Thu Chưa Thực Hiện: Các khoản doanh thu chưa được thực hiện tính vào kỳ kế toán, và tiền đã nhận trước từ khách hàng khi không tiếp tục cho thuê tài sản.
 • Số Phân Bổ Khoản Chênh Lệch: Đây là sự chênh lệch giữa giá bán trả chậm và giá bán trả tiền ngay, được tính vào doanh thu hoạt động tài chính.
 • Hoàn Trả Tiền Nhận Ký Cược, Ký Quỹ: Số tiền đã được nhận như tiền đặt cọc hoặc ký quỹ và sau đó được hoàn trả.
 • Các Khoản Đã Trả Và Đã Nộp Khác: Đây là các khoản đã trả hoặc đã nộp khác.
 • Đánh Giá Lại Các Khoản Phải Trả, Phải Nộp Khác: Đánh giá lại các khoản tiền tệ có gốc ngoại tệ khi tỷ giá thay đổi so với tỷ giá ghi sổ kế toán.

Bên Có

Bên này liên quan đến các khoản tiền và tài sản mà doanh nghiệp cần nhận.

 • Giá Trị Tài Sản Thừa Chờ Xử Lý: Đây là giá trị tài sản thừa chưa được xác định rõ nguyên nhân và đang chờ quyết định xử lý.
 • Trích BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ: Tiền này được trích và thanh toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc khấu trừ vào lương của công nhân viên.
 • Các Khoản Thanh Toán Với Công Nhân Viên: Bao gồm tiền nhà, tiền điện, tiền nước và các khoản thanh toán liên quan đến công nhân viên.
 • Số BHXH Đã Chi Trả Công Nhân Viên: Đây là số tiền đã chi trả cho công nhân viên và được cơ quan BHXH thanh toán.
 • Doanh Thu Chưa Thực Hiện: Các khoản doanh thu mà doanh nghiệp chưa thực hiện tính trong kỳ kế toán.
 • Số Chênh Lệch Giữa Giá Bán Trả Chậm: Sự chênh lệch giữa giá bán trả chậm và giá bán trả tiền ngay.
 • Vật Tư, Hàng Hóa Vay, Mượn: Các khoản liên quan đến vật tư, hàng hóa vay hoặc mượn, và các khoản nhận vốn góp hợp đồng hợp tác kinh doanh không thành lập pháp nhân.
 • Các Khoản Thu Hộ Đơn Vị Khác: Các khoản tiền mà doanh nghiệp phải trả lại đơn vị khác.
 • Số Tiền Nhận Cầm Cố, Ký Cược, Ký Quỹ: Số tiền nhận cầm cố, ký cược hoặc ký quỹ phát sinh trong kỳ kế toán.
 • Đánh Giá Lại Các Khoản Phải Trả, Phải Nộp Khác: Đánh giá lại các khoản tiền tệ có gốc ngoại tệ khi tỷ giá thay đổi so với tỷ giá ghi sổ kế toán.

Số Dư Bên Có

 • Số dư bên Có phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ Đã Trích Chưa Nộp: Đây là số tiền mà doanh nghiệp đã trích từ nhân viên nhưng chưa nộp cho cơ quan quản lý hoặc đã để lại cho đơn vị chưa chi hết.
 • Giá Trị Tài Sản Phát Hiện Thừa: Giá trị tài sản thừa còn chờ giải quyết.
 • Doanh Thu Chưa Thực Hiện: Các khoản doanh thu chưa thực hiện tính đến thời điểm cuối kỳ kế toán.
 • Các Khoản Còn Phải Trả, Còn Phải Nộp Khác: Các khoản tiền và tài sản mà doanh nghiệp vẫn phải trả hoặc nộp.
 • Số Tiền Nhận Ký Cược, Ký Quỹ Chưa Trả: Số tiền đã nhận như tiền đặt cọc hoặc ký quỹ và chưa được trả.

Tóm lại, tài khoản 338 là một phần quan trọng của hệ thống kế toán của doanh nghiệp, giúp họ quản lý và theo dõi các khoản phải trả và phải nộp khác. Sự chính xác và tính toàn diện trong việc quản lý tài khoản này đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm sức kháng và sự ổn định của tài chính doanh nghiệp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000