Hướng dẫn tài khoản 157 – Tài khoản Hàng gửi đi bán

“Tài khoản 157 – Tài khoản Hàng gửi đi bán” là một chủ đề quan trọng trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp. Trong bài viết này của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về tài khoản 157 và các nguyên tắc cơ bản liên quan đến việc ghi nhận và quản lý hàng hóa, sản phẩm, và dịch vụ đã gửi đi bán, đồng thời tìm hiểu cách áp dụng chúng trong thực tế kế toán của doanh nghiệp.

Hướng dẫn tài khoản 157 – Tài khoản Hàng gửi đi bán
Hướng dẫn tài khoản 157 – Tài khoản Hàng gửi đi bán

1. Tài khoản 157 – Tài khoản Hàng gửi đi bán là gì?

Tài khoản 157 – Tài khoản Hàng gửi đi bán là một tài khoản quan trọng trong hệ thống kế toán của một doanh nghiệp. Đây là một tài khoản liên quan đến việc ghi nhận các khoản hàng hóa mà doanh nghiệp đã gửi đi để bán, nhưng chưa được bán hết hoặc chưa thu được tiền.

 1. Mục Đích của Tài Khoản 157: Tài khoản 157 được sử dụng để ghi nhận giá trị của các hàng hóa mà doanh nghiệp đã chuyển đi để bán trong quá trình kinh doanh. Điều này có thể bao gồm hàng tồn kho mà doanh nghiệp đang giữ lại tại các điểm bán hàng hoặc tại các kho chứa.
 2. Quá Trình Ghi Sổ: Khi doanh nghiệp chuyển đi hàng hóa, giá trị của chúng được ghi vào tài khoản 157. Đồng thời, sẽ có một tăng ở một tài khoản khác, thường là tài khoản 111 – Hàng tồn kho. Khi hàng hóa được bán, giá trị của chúng sẽ được chuyển từ tài khoản 157 sang tài khoản doanh thu.
 3. Liên Kết với Quá Trình Bán Hàng: Tài khoản 157 thường được liên kết chặt chẽ với các quá trình bán hàng và quản lý kho. Khi hàng hóa được bán, doanh nghiệp sẽ chuyển giá trị của chúng từ tài khoản 157 sang tài khoản doanh thu, đồng thời giảm giá trị ở tài khoản 111 – Hàng tồn kho.
 4. Kiểm Soát Hàng Gửi Đi Bán: Việc kiểm soát và theo dõi tài khoản 157 là quan trọng để đảm bảo rằng doanh nghiệp có cái nhìn chính xác về số lượng và giá trị của hàng hóa đang ở trong quá trình bán. Điều này giúp quản lý hiệu suất kinh doanh và đưa ra quyết định thông tin.
 5. Báo Cáo Tài Chính: Thông tin từ tài khoản 157 cũng được sử dụng để làm cơ sở cho việc tạo báo cáo tài chính. Điều này bao gồm báo cáo về giá trị tồn kho, doanh thu, lợi nhuận và các chỉ số khác liên quan đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.

Tài khoản 157 – Tài khoản Hàng gửi đi bán đóng vai trò quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp, giúp họ theo dõi và kiểm soát hiệu suất kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng và quản lý tồn kho.

 1. Xử lý Hàng Gửi Đi Bán khi Có Thay Đổi Giá Trị: Trong trường hợp có thay đổi giá trị của hàng hóa đã gửi đi, doanh nghiệp cần điều chỉnh giá trị tại tài khoản 157 để phản ánh đúng giá trị thực tế của hàng hóa. Điều này đặc biệt quan trọng trong những tình huống như giảm giá bán hoặc khi có các chi phí bổ sung phát sinh.
 2. Chuyển Giá Trị từ Tài Khoản 157 sang Tài Khoản Doanh Thu: Khi hàng hóa được bán, giá trị của chúng sẽ được chuyển từ tài khoản 157 sang tài khoản doanh thu. Điều này phản ánh doanh thu thực tế mà doanh nghiệp đã thu được từ việc bán hàng. Quá trình này cũng giúp cập nhật thông tin về giá trị hàng tồn kho và lợi nhuận.
 3. Quản lý Rủi Ro Hàng Gửi Đi Bán: Doanh nghiệp cần xem xét và đánh giá rủi ro liên quan đến hàng gửi đi bán, bao gồm rủi ro giảm giá, rủi ro hỏng hóc trong quá trình vận chuyển, hoặc rủi ro không bán được hàng hóa. Thông tin từ tài khoản 157 cung cấp dữ liệu quan trọng để đánh giá và quản lý những rủi ro này.
 4. Kiểm Soát và Đối Chiếu Số Liệu: Để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu kế toán, doanh nghiệp cần thực hiện các bước kiểm soát đối chiếu định kỳ giữa tài khoản 157 và các hồ sơ hàng hóa thực tế. Điều này giúp phát hiện sớm các sai sót và đảm bảo rằng hệ thống kế toán phản ánh đúng tình hình kinh doanh.
 5. Thực Hiện Phương Pháp FIFO hoặc LIFO: Doanh nghiệp thường áp dụng các phương pháp tính giá tồn kho như FIFO (First In, First Out) hoặc LIFO (Last In, First Out) để xác định giá trị của hàng tồn kho và hàng đã gửi đi bán. Quyết định sử dụng phương pháp nào sẽ ảnh hưởng đến cách ghi nhận giá trị tại tài khoản 157.

Tài khoản 157 là một phần quan trọng của hệ thống kế toán doanh nghiệp, đóng vai trò trong việc theo dõi, quản lý và báo cáo về hàng hóa đang ở trong quá trình bán. Việc hiểu rõ và sử dụng chính xác tài khoản này giúp doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả và minh bạch trong lĩnh vực kinh doanh.

2. Nguyên tắc kế toán đối với tài khoản 157 – Tài khoản Hàng gửi đi bán

Tài khoản 157, hay còn được biết đến là tài khoản Hàng gửi đi bán, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống kế toán của một doanh nghiệp. Dưới đây là một số nguyên tắc kế toán quan trọng liên quan đến tài khoản này:

 1. Ghi chú rõ nguồn gốc của Hàng gửi đi bán: Khi ghi nhận số dư trong tài khoản 157, cần phải rõ ràng về nguồn gốc của số tiền này. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình kiểm toán.
 2. Ghi chép đầy đủ thông tin về các giao dịch liên quan: Mỗi giao dịch liên quan đến Hàng gửi đi bán đều cần được ghi chép đầy đủ thông tin như ngày thực hiện, đối tác giao dịch, mô tả chi tiết về số lượng và giá trị. Điều này giúp giữ cho hồ sơ kế toán hoàn chỉnh và thuận tiện cho việc kiểm soát.
 3. Kiểm tra định kỳ và làm rõ sự chênh lệch: Cần thực hiện kiểm tra định kỳ về số dư của tài khoản 157 để đảm bảo tính đúng đắn. Nếu có sự chênh lệch, cần phải tìm hiểu nguyên nhân và điều chỉnh kịp thời để tránh sai sót trong báo cáo tài chính.
 4. Chấp nhận bán đứt (recognition) theo nguyên tắc kế toán: Khi hàng gửi đi bán được chấp nhận là đã bán đứt, cần áp dụng nguyên tắc kế toán phản ánh đúng giá trị thực tế của giao dịch. Điều này bao gồm cả việc xác định giá vốn và lợi nhuận phản ánh đúng trên bảng cân đối kế toán.
 5. Theo dõi các thay đổi về giá trị của Hàng gửi đi bán: Giá trị của Hàng gửi đi bán có thể thay đổi theo thời gian do nhiều yếu tố như biến động giá cả, chi phí vận chuyển, và chi phí lưu kho. Do đó, cần phải theo dõi và điều chỉnh giá trị này đồng thời với các thay đổi trong môi trường kinh doanh.

Bằng cách tuân theo những nguyên tắc trên, doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán được quản lý hiệu quả trong quá trình kế toán, từ đó đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài chính.

 1. Đối chiếu thông tin với bên giao dịch: Luôn quan trọng khi đối chiếu thông tin trong tài khoản 157 với bên giao dịch, như các đối tác cung cấp hoặc khách hàng. Điều này giúp xác nhận tính chính xác của các giao dịch và tránh những sai sót có thể phát sinh từ sự không khớp thông tin.
 2. Xác định và ghi nhận các chi phí phát sinh: Khi giao dịch Hàng gửi đi bán có các chi phí phát sinh như chi phí vận chuyển, chi phí bảo quản, cần phải xác định và ghi nhận chúng đúng cách. Điều này giúp bảo đảm rằng giá trị cuối cùng của Hàng gửi đi bán được tính toán đầy đủ và chính xác.
 3. Thực hiện đánh giá giảm giá (impairment) khi cần thiết: Nếu có dấu hiệu về sự giảm giá trị của Hàng gửi đi bán, cần phải thực hiện đánh giá giảm giá và điều chỉnh giá trị của tài sản xuống mức phản ánh đúng thực tế. Điều này giúp tránh việc quá đánh giá giá trị tài sản trong báo cáo tài chính.
 4. Tuân thủ các quy định và chuẩn mực kế toán: Việc tuân thủ các quy định và chuẩn mực kế toán là rất quan trọng để đảm bảo rằng các ghi chép kế toán liên quan đến Hàng gửi đi bán đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý và kế toán.
 5. Bảo quản hồ sơ kế toán một cách cẩn thận: Hồ sơ kế toán liên quan đến Hàng gửi đi bán cần được bảo quản một cách cẩn thận và lâu dài để đáp ứng yêu cầu kiểm toán và để có thể tra cứu thông tin khi cần thiết trong tương lai.

Bằng cách chú ý và tuân thủ những nguyên tắc kế toán trên, doanh nghiệp có thể quản lý tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán một cách hiệu quả và đảm bảo tính minh bạch, chính xác trong quá trình báo cáo tài chính.

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 157 – Tài khoản Hàng gửi đi bán

3.1. Bên Nợ

 • Trị giá của hàng hóa và thành phẩm đã gửi cho khách hàng hoặc gửi bán đại lý, ký gửi.
 • Trị giá của dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng, nhưng chưa được xác định là đã bán.
 • Cuối kỳ kết chuyển trị giá của hàng hóa và thành phẩm đã gửi đi bán chưa được xác định là đã bán cuối kỳ (trong trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

3.2. Bên Có

 • Trị giá của hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi bán và dịch vụ đã cung cấp được xác định là đã bán.
 • Trị giá của hàng hóa, thành phẩm và dịch vụ đã gửi đi nhưng bị khách hàng trả lại.
 • Đầu kỳ kết chuyển trị giá của hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi bán, dịch vụ đã cung cấp chưa được xác định là đã bán đầu kỳ (trong trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

3.3. Số dư bên Nợ

Trị giá của hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi và dịch vụ đã cung cấp chưa được xác định là đã bán trong kỳ.

Phương pháp kế toán đối với một số giao dịch kinh tế chủ yếu của tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán

Xem thêm: Để biết thêm chi tiết về Dịch vụ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Dịch vụ Kế toán tại Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC

4. Hạch toán tài khoản 157 – Tài khoản Hàng gửi đi bán

4.1. Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

a) Khi doanh nghiệp gửi hàng hóa hoặc thành phẩm cho khách hàng hoặc gửi bán đại lý, ký gửi theo hợp đồng kinh tế và căn cứ vào phiếu xuất kho, hạch toán như sau:

 • Nợ Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán
 • Có Tài khoản 156 – Hàng hóa
 • Có Tài khoản 155 – Thành phẩm.

b) Đối với dịch vụ đã hoàn thành và đã bàn giao cho khách hàng nhưng chưa xác định là đã bán trong kỳ, hạch toán như sau:

 • Nợ Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán
 • Có Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

c) Khi hàng hóa và dịch vụ đã gửi đi được xác định là đã bán trong kỳ:

Nếu doanh nghiệp tách ngay thuế gián thu tại thời điểm ghi nhận doanh thu, hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa thuế như sau:

 • Nợ Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng
 • Có Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Có Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Nếu doanh nghiệp không tách ngay thuế gián thu, hạch toán doanh thu bao gồm cả thuế. Định kỳ, hạch toán giảm doanh thu đối với số thuế gián thu phải nộp như sau:

 • Nợ Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Có Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Đồng thời, doanh nghiệp phản ánh giá trị giá vốn của hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã bán trong kỳ như sau:

 • Nợ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán
 • Có Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán.

d) Trong trường hợp hàng hóa hoặc thành phẩm đã gửi đi bán nhưng bị khách hàng trả lại:

Nếu hàng hóa hoặc thành phẩm vẫn có thể bán hoặc sửa chữa, hạch toán như sau:

 • Nợ Tài khoản 156 – Hàng hóa; hoặc
 • Nợ Tài khoản 155 – Thành phẩm
 • Có Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán.

Nếu hàng hóa hoặc thành phẩm bị hư hỏng và không thể bán hoặc sửa chữa, hạch toán như sau:

 • Nợ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán
 • Có Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán.

4.2. Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

a) Vào đầu kỳ kế toán, doanh nghiệp kết chuyển giá trị của hàng hóa, thành phẩm đã gửi cho khách hàng nhưng chưa được xác định là đã bán trong kỳ, hàng hóa gửi bán đại lý, ký gửi (chưa được coi là đã bán trong kỳ), giá trị dịch vụ đã bàn giao cho người đặt hàng nhưng chưa xác định là đã bán trong kỳ, hạch toán như sau:

 • Nợ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán (đối với thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ)
 • Có Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán.

b) Vào cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp căn cứ vào kết quả kiểm kê hàng tồn kho, xác định trị giá của hàng hóa, sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm), và dịch vụ cung cấp cho khách hàng; những hàng hóa gửi bán đại lý, ký gửi chưa được coi là đã bán cuối kỳ, hạch toán như sau:

 • Nợ Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán
 • Có Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán.

Như vậy, việc hiểu rõ về tài khoản 157 và các nguyên tắc kế toán liên quan đến nó là rất quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp. Việc áp dụng đúng cách sẽ giúp bạn duy trì sự minh bạch và chính xác trong kế toán của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000