Bảng so sánh giữa đại lý thuế và dịch vụ kế toán

Trong thế giới kinh doanh, khái niệm về dịch vụ kế toán và dịch vụ đại lý thuế đang trở nên ngày càng quan trọng. Đây là hai dịch vụ cung cấp sự hỗ trợ cho doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến kế toán và thuế. Tuy nhiên, chúng khác nhau về phạm vi hoạt động, điều kiện hoạt động, lợi ích khách hàng nhận được và nhiều khía cạnh khác. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hai loại dịch vụ này và quyết định lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp của bạn.

1.  Khái niệm

– Dịch vụ kế toán là tổ chức kinh doanh cung cấp dịch vụ làm kế toán cho doanh nghiệp, chỉ được thành lập và hoạt động khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý Nhà nước. Do đó, chi phí thuê dịch vụ kế toán tương đối thấp

– Đại lý thuế là tên gọi của một đơn vị kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Đơn vị này sẽ thay người nộp thuế thực hiện mọi thủ tục về thuế theo thỏa thuận đôi bên. Do các nhân viên đại lý thuế đều trải qua các khóa huấn luyện và cập nhật thủ tục thuế mới nhất, vì vậy giá cả thuê đại lý thuế cao hơn so với dịch vụ kế toán

2. Sự khác nhau giữa dịch vụ kế toán và đại lý thuế trong việc tư vấn thuế

2.1 Đối với dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ kế toán là một ngành nghề chuyên cung cấp sự hỗ trợ về kế toán và tài chính cho các doanh nghiệp. Các công việc mà dịch vụ kế toán thường thực hiện bao gồm:

  • Làm kế toán: Đây là công việc cơ bản của dịch vụ kế toán. Họ giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình tài chính bằng cách ghi nhận, phân loại và báo cáo các giao dịch tài chính.
  • Làm kế toán trưởng: Dịch vụ kế toán thường có những chuyên gia kế toán trưởng có kinh nghiệm để quản lý toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp.
  • Thiết lập cụ thể hệ thống kế toán cho đơn vị kế toán: Họ giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì hệ thống kế toán hiệu quả.
  • Cung cấp và tư vấn áp dụng công nghệ thông tin về kế toán: Dịch vụ này giúp doanh nghiệp áp dụng công nghệ thông tin để tối ưu hóa quá trình kế toán.
  • Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức kế toán: Dịch vụ kế toán đảm bảo rằng nhân viên kế toán của doanh nghiệp luôn cập nhật kiến thức mới nhất.
  • Tư vấn tài chính: Dịch vụ kế toán cung cấp lời khuyên về tài chính để giúp doanh nghiệp ra quyết định đúng đắn.
  • Kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế: Dịch vụ kế toán thường giúp doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế.
  • Các dịch vụ khác về kế toán theo quy định của pháp luật: Dịch vụ kế toán có thể cung cấp nhiều dịch vụ khác liên quan đến kế toán theo quy định của pháp luật.

2.2 Đối với đại lý thuế

Đại lý thuế là một đơn vị kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Chức năng chính của đại lý thuế là đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về thuế theo thỏa thuận đôi bên. Cụ thể, các công việc mà đại lý thuế thường thực hiện bao gồm:

  • Khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế: Đại lý thuế giúp doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế, bao gồm kê khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế.
  • Lập hồ sơ đề nghị số tiền thuế được miễn, số tiền thu được giảm, số tiền thu được hoàn theo quy định của pháp luật: Đại lý thuế thường đảm bảo rằng doanh nghiệp được hưởng các ưu đãi thuế mà họ đủ điều kiện.

3.Bảng so sánh giữa đại lý thuế và dịch vụ kế toán

TIÊU CHÍ PHÂN BIỆT  DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN  ĐẠI LÝ THUẾ
 Các dịch vụ được phép thực hiện – Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được phép thực hiện các dịch vụ quy định tại Điều 43 Nghị Định 129/2004/NĐ-CP: – Đại lý thuế được thực hiện các dịch vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Quản lý thuế:
– Làm kế toán – Không được phép thực hiện
– Làm kế toán trưởng – Không được phép thực hiện
– Thiết lập cụ thể hệ thống kế toán cho đơn vị kế toán; – Không được phép thực hiện
– Cung cấp và tư vấn áp dụng công nghệ thông tin về kế toán; – Không được phép thực hiện
– Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức kế toán – Không được phép thực hiện
– Tư vấn tài chính – Không được phép thực hiện
– Kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật cho Doanh nghiệp; – Khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật thay cho doanh nghiệp;
 – Các dịch vụ khác về kế toán theo quy định của pháp luật.  – Không được phép thực hiện
Điều kiện hoạt động Doanh nghiệp dịch vụ kế toán chỉ được thực hiện các dịch vụ kế toán của mình khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán;

– Có đăng ký hành nghề với Hội hành kế toán và kiểm toán Việt Nam;

– Có ít nhất 02 người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp;

– Giám đốc doanh nghiệp phải là người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên từ 02 năm trở lên.

(Khoản 2 Điều 55 Luật Kế Toán, Khoản 1 Điều 41 Nghị định 129/2004/NĐ-CP, Điểm 2.3 Mục 2 Thông tư 72/2007/TT-BTC)

Đại lý thuế chỉ được thực hiện các dịch vụ thủ tục về thuế khi có đầy đủ các điều kiện sau:- Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất 02 nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

(Khoản 4 Điều 20 Luật Quản Lý Thuế, Điều 6 Thông tư 117/2012/TT-BTC)

 Cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề  BỘ TÀI CHÍNH  TỔNG CỤC THUẾ
 Điều kiện về trình độ dự thi  chứng chỉ hành nghề – Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán… – Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 60 tháng trở lên hoặc thời gian thực tế làm trợ lý kiểm toán ở doanh nghiệp kiểm toán từ 48 tháng trở lên tính từ tháng ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi; (Điều 4 Thông tư 129/2012/BTC-TT)  – Có bằng cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật (chuyên ngành pháp luật kinh tế)  – Có thời gian làm việc trong lĩnh vực này từ hai (02) năm trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi. (Điều 11 Thông tư 117/2012/BTC-TT)
 Số môn dự thi lấy chứng chỉ hành nghề Theo Điều 6 Thông tư 129/2012/BTC-TT thì người dự thi đối với chứng chỉ hành nghề kế toán phải thi 04 môn và người dự thi chứng chỉ kiểm toán viên thi 07 môn như sau: Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cần phải thi 02 môn theo quy định tại (Khoản 1 Điều 13 Thông tư 117/2012/BTC-TT) như sau:
– Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp – Không thi
– Tài chính và quản lý tài chính nâng cao – Không thi
– Thuế và quản lý thuế nâng cao (sau đại học) – Pháp luật về thuế
– Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao (sau đại học) – Kế toán (kiến thức thi tương đương với trình độ cao đẳng)
– Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao – Không thi
– Phân tích hoạt động tài chính nâng cao – Không thi
– Ngoại ngữ trình độ C của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức. – Không thi

Trên đây là những thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000