087.790.7790

Tổng hợp mẫu sổ quỹ tiền mặt Excel

Để lập sổ quỹ tiền mặt Excel, bạn cần nhập các trường thông tin trên vào bảng Excel. Bạn có thể sử dụng công thức để tự động tính toán số dư quỹ tiền mặt sau mỗi lần thực hiện nghiệp vụ thu, chi. Vậy Tổng hợp mẫu sổ quỹ tiền mặt Excel như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Nguyên tắc kế toán tiền được quy định như thế nào?

Nguyên tắc kế toán tiền được quy định như thế nào?
Nguyên tắc kế toán tiền được quy định như thế nào?

Nguyên tắc kế toán tiền được quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Theo đó, kế toán tiền phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Nguyên tắc ghi chép theo thực tế: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh phải được ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời theo thực tế phát sinh, không được ghi chép tuỳ tiện, chủ quan.
 • Nguyên tắc nguyên tệ: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh phải được ghi chép bằng đơn vị tiền tệ Việt Nam (VNĐ), trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Nguyên tắc dồn tích: Các khoản thu, chi tài chính phải được ghi nhận vào kỳ phát sinh, không phân biệt đã thu, chi hay chưa thu, chi.
 • Nguyên tắc nhất quán: Trong một kỳ kế toán, kế toán phải áp dụng thống nhất một phương pháp kế toán đối với các nghiệp vụ kinh tế, tài chính có cùng tính chất, nội dung. Trường hợp thay đổi phương pháp kế toán, kế toán phải giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của việc thay đổi đến báo cáo tài chính.
 • Nguyên tắc trọng yếu: Chỉ những sai sót có thể làm thay đổi đáng kể kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của doanh nghiệp mới được coi là sai sót trọng yếu.

Ngoài ra, kế toán tiền còn phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Nguyên tắc tách biệt tiền mặt và tiền gửi ngân hàng: Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng là hai loại tài sản lưu động khác nhau, có những đặc điểm và quy định riêng. Do đó, kế toán phải tách biệt tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trong quá trình ghi chép và lập báo cáo tài chính.
 • Nguyên tắc theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ: Khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính bằng ngoại tệ, kế toán phải theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ.
 • Nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo quy định: Kế toán phải lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

2. Mẫu sổ quỹ tiền mặt chuẩn nhất file excel theo Thông tư 200?

Mẫu sổ quỹ tiền mặt chuẩn nhất file excel theo Thông tư 200?
Mẫu sổ quỹ tiền mặt chuẩn nhất file excel theo Thông tư 200?

Mẫu sổ quỹ tiền mặt chuẩn nhất file excel theo Thông tư 200

Mẫu sổ quỹ tiền mặt chuẩn nhất file excel theo Thông tư 200 bao gồm các cột sau:

 • Số chứng từ
 • Ngày, tháng, năm
 • Sổ quỹ tiền mặt chuẩn nhất file excel theo Thông tư 200 cột ngày, tháng, năm
 • Loại nghiệp vụ
 • Nội dung nghiệp vụ
 • Số tiền
 • Số dư

Cách ghi mẫu sổ quỹ tiền mặt chuẩn nhất file excel theo Thông tư 200

 • Ghi cột số chứng từ

Ghi số chứng từ theo thứ tự phát sinh của các nghiệp vụ thu, chi tiền mặt.

 • Ghi cột ngày, tháng, năm

Ghi ngày, tháng, năm lập chứng từ thu, chi tiền mặt.

 • Ghi cột loại nghiệp vụ

Ghi rõ loại nghiệp vụ thu, chi tiền mặt, ví dụ: “Thu tiền bán hàng”, “Chi tiền mua hàng”, “Thu tiền mặt của khách hàng”, “Chi tiền mặt cho nhân viên”.

 • Ghi cột nội dung nghiệp vụ

Ghi rõ nội dung của nghiệp vụ thu, chi tiền mặt, ví dụ: “Tên khách hàng”, “Số lượng, đơn giá, thành tiền của hàng hóa, dịch vụ mua”.

 • Ghi cột số tiền

Ghi số tiền thu, chi tiền mặt bằng cả số và chữ.

 • Ghi cột số dư

Ghi số dư tiền mặt cuối ngày.

Lưu ý khi ghi mẫu sổ quỹ tiền mặt chuẩn nhất file excel theo Thông tư 200

 • Số liệu trên sổ quỹ tiền mặt phải khớp với số liệu trên các chứng từ thu, chi tiền mặt.
 • Sổ quỹ tiền mặt phải được lưu trữ tại bộ phận kế toán của doanh nghiệp.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ về cách ghi sổ mẫu sổ quỹ tiền mặt chuẩn file Excel theo Thông tư 200:

Số chứng từ Ngày, tháng, năm Loại nghiệp vụ Nội dung nghiệp vụ Số tiền Số dư
1 20/01/2024 Thu tiền bán hàng Công ty ABC bán hàng cho khách hàng, thu tiền mặt 10.000.000 10.000.000
2 21/01/2024 Chi tiền mua hàng Công ty ABC mua hàng hóa của Công ty XYZ, thanh toán bằng tiền mặt 20.000.000 -10.000.000

Dưới đây là ví dụ về cách ghi mẫu sổ quỹ tiền mặt chuẩn nhất file excel theo Thông tư 200:

Trong ví dụ này, có 2 nghiệp vụ thu, chi tiền mặt được ghi vào sổ, gồm:

 • Nghiệp vụ thu tiền bán hàng số 001: Công ty ABC bán hàng cho khách hàng, thu tiền mặt 10.000.000 đồng.
 • Nghiệp vụ chi tiền mua hàng số 002: Công ty ABC mua hàng hóa của Công ty XYZ, thanh toán bằng tiền mặt 20.000.000 đồng.

3. Mẫu sổ quỹ tiền mặt chuẩn nhất file excel theo Thông tư 133?

Mẫu sổ quỹ tiền mặt chuẩn nhất file excel theo Thông tư 133 bao gồm các nội dung chính sau:

Tiêu đề: Ghi rõ tên đơn vị, bộ phận sử dụng sổ quỹ tiền mặt.

Mã số: Ghi rõ mã số của sổ quỹ tiền mặt.

Số trang: Ghi rõ số trang của sổ quỹ tiền mặt.

 • Cột A: Ghi số thứ tự của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 • Cột B: Ghi ngày, tháng, năm của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 • Cột C: Ghi nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 • Cột D: Ghi số tiền thu, chi.
 • Cột E: Ghi số dư cuối ngày.

Mẫu sổ quỹ tiền mặt này được thiết kế theo đúng quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC, bao gồm đầy đủ các nội dung cần thiết để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt của đơn vị.

Để tải mẫu sổ quỹ tiền mặt chuẩn nhất file excel theo Thông tư 133, bạn có thể tìm kiếm trên mạng hoặc liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ kế toán.

Dưới đây là một số lưu ý khi lập sổ quỹ tiền mặt:

 • Sổ quỹ tiền mặt phải được lập đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật.
 • Sổ quỹ tiền mặt phải được lưu trữ an toàn, tránh thất lạc, hư hỏng.
 • Sổ quỹ tiền mặt phải được kiểm tra, đối chiếu thường xuyên để phát hiện kịp thời những sai sót, gian lận.

Trên đây là một số thông tin về Tổng hợp mẫu sổ quỹ tiền mặt Excel. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng