087.790.7790

Mẫu sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên

Sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên cần được xây dựng phù hợp với mục tiêu, quy mô, chức năng, nhiệm vụ và các mối quan hệ giữa các chức năng, bộ phận và nhân viên trong công ty. Vậy Mẫu sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Mẫu sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên hiện nay 

Mẫu sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên hiện nay 
Mẫu sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên hiện nay

Sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên là một biểu đồ trực quan thể hiện các mối quan hệ giữa các chức năng, bộ phận và nhân viên trong công ty. Sơ đồ tổ chức giúp cho các thành viên trong công ty hiểu rõ về vai trò, chức năng và mối quan hệ của mình với các thành viên khác trong công ty.

Mẫu sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên hiện nay thường có cấu trúc như sau:

Chủ sở hữu: Chủ sở hữu là người góp vốn thành lập công ty và chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty. 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc: Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là cơ quan quản lý, điều hành hoạt động hàng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có thể là người do chủ sở hữu bổ nhiệm hoặc do chủ sở hữu trực tiếp đảm nhiệm.

Các phòng, ban chức năng: Các phòng, ban chức năng có nhiệm vụ thực hiện các chức năng chuyên môn của công ty, bao gồm:

 • Phòng kế toán – tài chính: Thực hiện các công tác kế toán, tài chính của công ty.
 • Phòng kinh doanh – marketing: Thực hiện các công tác kinh doanh, marketing của công ty.
 • Phòng sản xuất: Thực hiện các công tác sản xuất của công ty.
 • Phòng nhân sự: Thực hiện các công tác nhân sự của công ty.
 • Phòng hành chính – tổng hợp: Thực hiện các công tác hành chính, tổng hợp của công ty.

Các đơn vị trực thuộc: Các đơn vị trực thuộc là các đơn vị phụ thuộc của công ty, có thể là chi nhánh, văn phòng đại diện, nhà máy, phân xưởng,…

Vai trò của sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên

Sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên có vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

 • Giúp cho các thành viên trong công ty hiểu rõ về vai trò, chức năng và mối quan hệ của mình với các thành viên khác trong công ty.
 • Tạo điều kiện cho các thành viên trong công ty phối hợp, hợp tác với nhau một cách hiệu quả.
 • Giúp cho công ty vận hành một cách trơn tru, hiệu quả.

Cách xây dựng sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên

Để xây dựng sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định mục tiêu của công ty: Mục tiêu của công ty là gì? Công ty muốn đạt được những gì trong tương lai?

Bước 2: Xác định quy mô của công ty: Công ty có quy mô nhỏ, vừa hay lớn?

Bước 3: Xác định các chức năng, nhiệm vụ của công ty: Công ty cần thực hiện những chức năng, nhiệm vụ gì?

Bước 4: Xác định các mối quan hệ giữa các chức năng, bộ phận và nhân viên: Các chức năng, bộ phận và nhân viên trong công ty có mối quan hệ như thế nào với nhau?

Bước 5: Thiết kế sơ đồ tổ chức: Dựa trên các thông tin đã xác định ở trên, tiến hành thiết kế sơ đồ tổ chức cho công ty.

2. Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 1 thành viên gồm những gì ?

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 1 thành viên gồm những gì ?
Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 1 thành viên gồm những gì ?

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Mẫu 03-ĐK-TH): Giấy tờ này do người đại diện theo pháp luật của công ty ký tên và nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Điều lệ công ty: Điều lệ công ty là văn bản pháp lý quan trọng nhất của công ty, quy định về tổ chức, quản lý, hoạt động của công ty. Điều lệ công ty phải được lập thành văn bản và có chữ ký của chủ sở hữu công ty.
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty: Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty bao gồm: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của chủ sở hữu công ty là tổ chức.
 • Giấy tờ chứng minh về địa chỉ trụ sở chính của công ty: Giấy tờ chứng minh về địa chỉ trụ sở chính của công ty bao gồm: Hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mua bán nhà, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhà ở, đất ở.

Ngoài ra, nếu công ty có nhu cầu đăng ký ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định thì cần phải nộp giấy tờ chứng minh về vốn pháp định.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên có thể nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc nộp trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên là 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ hợp lệ.

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần thực hiện các thủ tục sau:

 • Mở tài khoản ngân hàng: Công ty cần mở tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch tài chính.
 • Lập sổ sách kế toán: Công ty cần lập sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật.
 • In hóa đơn: Công ty có thể tự in hóa đơn hoặc ủy quyền cho các tổ chức kinh doanh dịch vụ in hóa đơn thực hiện.

Dưới đây là một số lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên:

 • Tên công ty: Tên công ty phải được đặt theo quy định của Luật Doanh nghiệp, bao gồm hai thành tố: Loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Tên riêng của công ty phải có ít nhất hai chữ cái và không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký.
 • Địa chỉ trụ sở chính của công ty: Địa chỉ trụ sở chính của công ty phải là địa chỉ có thật, xác định được trên bản đồ.
 • Ngành nghề kinh doanh: Công ty cần đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên là số vốn do chủ sở hữu công ty tự đăng ký. Vốn điều lệ của công ty phải được góp đủ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty: Công ty TNHH 1 thành viên có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của công ty là người có quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty.

3. Đặc điểm và vốn góp của công ty TNHH 1 thành viên quy định như thế nào ?

Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH 1 thành viên có các đặc điểm sau:

 • Về số lượng thành viên: Công ty TNHH 1 thành viên chỉ có một thành viên là chủ sở hữu.
 • Về tư cách pháp nhân: Công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Về trách nhiệm của chủ sở hữu: Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Vốn góp của công ty TNHH 1 thành viên

Vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp vào công ty. Vốn điều lệ có thể được chia thành nhiều loại, mệnh giá khác nhau.

Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên chỉ được góp vốn một lần và chỉ được góp vốn bằng tài sản. Tài sản góp vốn có thể là tiền, tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai.

Giá trị phần vốn góp của chủ sở hữu không được vượt quá 30% tổng giá trị tài sản của công ty trừ trường hợp được quy định khác trong Điều lệ công ty.

Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên có thể góp vốn bằng tài sản không thuộc sở hữu của mình.

Trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên góp vốn bằng tài sản không thuộc sở hữu của mình thì phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó cho công ty.

Trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên không góp đủ hoặc không đúng thời hạn góp vốn thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.

Trên đây là một số thông tin về Mẫu sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng