087.790.7790

Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng theo thông tư mới nhất

Sơ đồ kế toán bán hàng là một hệ thống các tài khoản kế toán được sử dụng để phản ánh quá trình bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Vậy sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng theo thông tư mới nhất như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn

1. Một số sơ đồ kế toán bán hàng tổng hợp 

Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng theo thông tư mới nhất
Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng theo thông tư mới nhất

Sơ đồ kế toán tổng hợp là một biểu đồ mô tả mối quan hệ giữa các tài khoản kế toán. Sơ đồ kế toán tổng hợp giúp kế toán nắm được mối quan hệ giữa các tài khoản kế toán, từ đó có thể ghi chép và kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế, tài chính một cách chính xác và hiệu quả.

Dưới đây là một số sơ đồ kế toán tổng hợp thường gặp:

Sơ đồ kế toán tổng hợp tài sản

Sơ đồ kế toán tổng hợp tài sản thể hiện mối quan hệ giữa các tài khoản tài sản. Sơ đồ này giúp kế toán nắm được các khoản tài sản của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tài sản ngắn hạn: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, hàng tồn kho,…
 • Tài sản dài hạn: TSCĐ, BĐS đầu tư,…

Sơ đồ kế toán tổng hợp nguồn vốn

Sơ đồ kế toán tổng hợp nguồn vốn thể hiện mối quan hệ giữa các tài khoản nguồn vốn. Sơ đồ này giúp kế toán nắm được các nguồn vốn của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Nguồn vốn chủ sở hữu: vốn góp của chủ sở hữu, lợi nhuận chưa phân phối,…
 • Nguồn vốn nợ: nợ ngắn hạn, nợ dài hạn,…

Sơ đồ kế toán tổng hợp doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh

Sơ đồ kế toán tổng hợp doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh thể hiện mối quan hệ giữa các tài khoản doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Sơ đồ này giúp kế toán nắm được các khoản doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Doanh thu: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính,…
 • Chi phí: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp,…
 • Kết quả kinh doanh: lãi, lỗ,…

Ngoài ra, kế toán còn có thể sử dụng các sơ đồ kế toán tổng hợp khác như:

 • Sơ đồ kế toán tổng hợp tài sản cố định
 • Sơ đồ kế toán tổng hợp hàng tồn kho
 • Sơ đồ kế toán tổng hợp công nợ
 • Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh
 • Sơ đồ kế toán tổng hợp kết quả kinh doanh

2. Tổng hợp trọn bộ sơ đồ kế toán bán hàng

Sơ đồ kế toán là một hệ thống các tài khoản kế toán được sắp xếp theo một trình tự nhất định, nhằm phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Sơ đồ kế toán được chia thành hai loại chính:

 • Sơ đồ kế toán tổng quát: Là sơ đồ kế toán phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Sơ đồ kế toán chi tiết: Là sơ đồ kế toán phản ánh một số nghiệp vụ kinh tế, tài chính cụ thể của doanh nghiệp.

Sơ đồ kế toán tổng quát

Sơ đồ kế toán tổng quát được chia thành hai phần chính:

 

 • Phần tài sản: Phản ánh toàn bộ tài sản của doanh nghiệp, bao gồm tài sản cố định, tài sản lưu động, tài sản ngắn hạn,…
 • Phần nguồn vốn: Phản ánh toàn bộ nguồn vốn của doanh nghiệp, bao gồm vốn chủ sở hữu, vốn vay,…

Phần tài sản

Tài khoản Nợ
111: Tiền
112: Tiền gửi ngân hàng
113: Tiền đang chuyển
121: Đầu tư tài chính ngắn hạn
131: Phải thu khách hàng
133: Thuế GTGT được khấu trừ
138: Phải thu khác
211: TSCĐ hữu hình
212: TSCĐ vô hình
213: TSCĐ thuê tài chính
221: Nguyên vật liệu
222: Công cụ dụng cụ
223: Hàng hóa
231: Phải trả người bán
233: Thuế GTGT chưa khấu trừ
234: Thuế tiêu thụ đặc biệt
235: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu
236: Phải trả người lao động
238: Phải trả khác
241: Cán bộ công nhân viên
331: Phải trả người bán
333: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
334: Phải trả người lao động
335: Chi phí phải trả
336: Vay ngắn hạn
337: Vay dài hạn
411: Vốn đầu tư của chủ sở hữu
421: Lợi nhuận chưa phân phối

Phần nguồn vốn

Sơ đồ kế toán chi tiết

Sơ đồ kế toán chi tiết được xây dựng dựa trên cơ sở sơ đồ kế toán tổng quát, nhằm phản ánh một số nghiệp vụ kinh tế, tài chính cụ thể của doanh nghiệp.

Ví dụ: Sơ đồ kế toán chi tiết hàng hóa, sơ đồ kế toán chi tiết tiền mặt,…

Các lưu ý khi lập sơ đồ kế toán

 • Sơ đồ kế toán cần được lập theo đúng quy định của pháp luật về kế toán.
 • Sơ đồ kế toán cần phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Sơ đồ kế toán cần được cập nhật kịp thời khi có sự thay đổi về quy định của pháp luật về kế toán.

Trên đây là một số thông tin về Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng theo thông tư mới nhất. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng