087.790.7790

Sơ đồ chữ T tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình

Hãy cùng khám phá một phần quan trọng của quản lý tài sản trong lĩnh vực kế toán và tài chính – Sơ đồ chữ T tài khoản 211, tài sản cố định hữu hình. Trong bài viết này của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, chúng ta sẽ tìm hiểu về những khía cạnh quan trọng của tài sản cố định này, bao gồm các loại tài sản, giá trị và vai trò của chúng trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Hãy cùng nhau khám phá sâu hơn về đề tài thú vị này.

1. Khái niệm về Tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình

Tài khoản 211 là một tài khoản nợ trong hệ thống kế toán, và nó thường được sử dụng để ghi nhận giá trị ban đầu của tài sản cố định hữu hình khi doanh nghiệp mua chúng hoặc xây dựng chúng từ đầu. Điều này bao gồm giá mua tài sản, cộng thêm các chi phí liên quan như thuế, vận chuyển, và lắp đặt.

2. Mục đích của lập sơ đồ chữ T của tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình

Sơ đồ chữ T tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình được lập ra nhằm mục đích:

 • Phản ánh đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp.

Sơ đồ chữ T tài khoản 211 thể hiện rõ ràng mối quan hệ giữa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến tài sản cố định hữu hình. Từ đó, kế toán có thể ghi chép đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế, tài chính này vào tài khoản 211.

 • Giúp kế toán theo dõi chi tiết các khoản tăng, giảm tài sản cố định hữu hình theo từng loại TSCĐ, từng nguyên giá, từng giá trị hao mòn lũy kế, từng giá trị còn lại.

Sơ đồ chữ T tài khoản 211 có thể được mở rộng để theo dõi chi tiết các khoản tăng, giảm tài sản cố định hữu hình theo từng loại TSCĐ, từng nguyên giá, từng giá trị hao mòn lũy kế, từng giá trị còn lại. Điều này giúp kế toán nắm bắt được tình hình tài sản cố định hữu hình một cách đầy đủ, chính xác.

 • Giúp kế toán kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến tài sản cố định hữu hình, như thiếu hụt, hư hỏng,…

Sơ đồ chữ T tài khoản 211 giúp kế toán theo dõi thường xuyên số dư của tài khoản 211. Nếu số dư bên Nợ của tài khoản 211 giảm, kế toán cần kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh, như thiếu hụt, hư hỏng,…

 • Giúp kế toán cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho các đối tượng sử dụng, như chủ sở hữu, nhà quản lý, các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà đầu tư,…

Thông tin về tài sản cố định hữu hình được cung cấp từ sơ đồ chữ T tài khoản 211 được sử dụng để phân tích, đánh giá tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp, phục vụ cho các mục đích khác nhau của các đối tượng sử dụng.

3. Các bước lập sơ đồ chữ T của tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình

Dưới đây là cách lập sơ đồ chữ T tài khoản 211:

Bước 1: Vẽ sơ đồ chữ T bao gồm hai bên Nợ và Có.

Bước 2: Ghi tên tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình vào giữa sơ đồ chữ T.

Bước 3: Ghi nội dung các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến tài sản cố định hữu hình vào hai bên Nợ và Có của sơ đồ chữ T.

 • Bên Nợ: Ghi nhận các khoản tăng tài sản cố định hữu hình, như mua sắm, tự xây dựng, nhận góp vốn bằng tài sản cố định,…
 • Bên Có: Ghi nhận các khoản giảm tài sản cố định hữu hình, như thanh lý, bán, tặng,…

Số dư cuối kỳ bên Nợ: Tổng giá trị tài sản cố định hữu hình hiện có cuối kỳ.

Số dư cuối kỳ bên Có: Không có.

4. Sơ đồ chữ T tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình

Sơ đồ chữ T tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình
Sơ đồ chữ T tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình

5. Ý nghĩa của Tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình

Tài khoản 211 giúp doanh nghiệp xác định giá trị tài sản cố định hữu hình trong sổ sách của mình. Điều này quan trọng vì nó ảnh hưởng đến lợi nhuận và tình hình tài chính tổng quan của doanh nghiệp. Nó cũng là cơ sở để tính toán các khoản khấu hao trong tương lai.

6. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình

6.1. Bên Nợ

 Xây Dựng và Hoàn Thành Xây Dựng Công Trình

Một trong những cách tăng giá trị của TSCĐ là thông qua việc xây dựng các công trình mới hoặc hoàn thành các dự án xây dựng. Đây có thể là việc xây dựng nhà xưởng mới, các công trình cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cống, hay bất kỳ dự án nào có liên quan đến cải tạo và nâng cấp.

Mua Sắm TSCĐ Mới

Mua sắm các tài sản cố định mới cũng là một cách để tăng giá trị TSCĐ. Điều này có thể bao gồm việc mua máy móc, thiết bị sản xuất mới, hoặc bất kỳ tài sản cố định nào mà doanh nghiệp cần để phục vụ hoạt động kinh doanh của họ.

Nhận Vốn Góp và Tặng Biếu

Nhận vốn góp hoặc những tặng phẩm, sự hỗ trợ tài chính từ các bên thứ ba cũng có thể tăng giá trị của TSCĐ. Điều này có thể xảy ra khi có các đối tác hoặc nhà đầu tư đang quan tâm đến doanh nghiệp và muốn góp phần vào sự phát triển của nó.

Điều Chỉnh Tăng Giá Trị TSCĐ

Sự điều chỉnh tăng giá trị TSCĐ có thể xảy ra khi doanh nghiệp đánh giá lại giá trị của tài sản dựa trên các yếu tố khác nhau như thị trường, nhu cầu hoặc sự gia tăng giá trị sau một thời gian dài sử dụng.

Xem thêm: Để biết thêm chi tiết về Dịch vụ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Dịch vụ Kế toán tại Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC

6.2. Bên Có

Chuyển Nhượng Cho Doanh Nghiệp Khác

Khi doanh nghiệp quyết định chuyển nhượng TSCĐ cho một doanh nghiệp khác thông qua việc nhượng bán hoặc góp vốn liên doanh, giá trị của tài sản có thể giảm đi. Điều này phụ thuộc vào thỏa thuận và thị trường.

Tháo Bớt Bộ Phận

Khi doanh nghiệp tháo bớt một hoặc một số bộ phận từ TSCĐ, giá trị của nó cũng có thể giảm đi. Việc này thường xảy ra khi cần thay thế hoặc nâng cấp bộ phận cụ thể.

Điều Chỉnh Giảm Giá Trị TSCĐ

Như Bên Nợ, Bên Có cũng có thể điều chỉnh giảm giá trị TSCĐ dựa trên các yếu tố như đánh giá lại thị trường hoặc tình trạng của tài sản.

6.3. Số Dư Bên Nợ và Tài Khoản Liên Quan

Thông tư 200 cũng quy định một số tài khoản quan trọng liên quan đến TSCĐ. Hãy cùng điểm qua một số tài khoản chính trong danh sách này:

 • Tài Khoản 2111 – Nhà Cửa, Vật Kiến Trúc

Tài khoản này phản ánh giá trị các công trình xây dựng cơ bản như nhà cửa, vật kiến trúc, hàng rào, tháp nước và nhiều công trình trang trí thiết kế khác.

 • Tài Khoản 2112 – Máy Móc Thiết Bị

Tài khoản này liên quan đến giá trị của các loại máy móc, thiết bị được sử dụng trong quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Tài Khoản 2113 – Phương Tiện Vận Tải

Tài khoản này phản ánh giá trị các phương tiện vận tải bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không, đường ống và các thiết bị truyền dẫn khác.

 • Tài Khoản 2114 – Thiết Bị, Dụng Cụ Quản Lý

Tài khoản này liên quan đến giá trị các thiết bị và dụng cụ được sử dụng trong quản lý, kinh doanh và quản lý hành chính của doanh nghiệp.

 • Tài Khoản 2115 – Cây Lâu Năm, Súc Vật Làm Việc và Sản Phẩm

Tài khoản này phản ánh giá trị của các loại TSCĐ như cây lâu năm, súc vật làm việc và súc vật nuôi để lấy sản phẩm.

 • Tài Khoản 2118 – TSCĐ Khác

Tài khoản này áp dụng cho các loại TSCĐ khác mà không được phản ánh ở các tài khoản trước đó.

7. Hạch toán và Sử dụng Tài khoản 211

Khi doanh nghiệp mua hoặc xây dựng tài sản cố định hữu hình, quy trình hạch toán thường bao gồm:

 • Nợ Tài khoản 211: Để ghi nhận giá trị tài sản cố định hữu hình.
 • Nếu có, nợ Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ: Điều này áp dụng khi doanh nghiệp có quyền khấu trừ thuế GTGT từ việc mua tài sản.
 • Có các Tài khoản 111, 112, 331,…: Đây là các tài khoản mà chúng ta sẽ ghi có tùy thuộc vào loại tài sản cụ thể.
 • Có Tài khoản 341 (nếu doanh nghiệp vay ngân hàng để mua tài sản cố định): Đây là tài khoản mà chúng ta sẽ ghi có nếu doanh nghiệp vay tiền từ ngân hàng để mua tài sản cố định.

Lưu ý quan trọng là tất cả các chi phí như vận chuyển, chạy thử,… cũng sẽ được tính vào nguyên giá tài sản cố định.

Tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình là một phần quan trọng của hệ thống kế toán và quản lý tài chính của một doanh nghiệp. Việc hiểu rõ về cách sử dụng và hạch toán tài khoản này giúp doanh nghiệp duy trì tính minh bạch trong quản lý tài sản và tài chính tổng quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng