Sơ đồ chữ T tài khoản 156 – Tài khoản Hàng hóa

Sơ đồ chữ T tài khoản 156, còn được gọi là “Tài khoản Hàng hóa,” là một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực kế toán và tài chính doanh nghiệp. Đây là một công cụ quản lý và theo dõi tổng quan về giá trị của các loại hàng hóa và tài sản mà một doanh nghiệp đang sở hữu và giao dịch. Trong bài viết này của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về tài khoản 156 và tại sao nó đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính doanh nghiệp.

1. Tài khoản 156 – Tài khoản Hàng hóa là gì?

Tài khoản 156 là một tài khoản quan trọng trong kế toán của các doanh nghiệp. Nó được sử dụng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các loại hàng hóa. Những loại hàng hóa này bao gồm:

Hàng Hóa Tại Các Kho Hàng

Trong tài khoản 156, bạn sẽ tìm thấy thông tin về số lượng hàng hóa đang tồn kho tại các kho hàng của doanh nghiệp. Điều này rất quan trọng để theo dõi lượng hàng tồn kho và quản lý nó một cách hiệu quả.

Quầy Hàng

Nếu doanh nghiệp của bạn có các quầy hàng để bán sản phẩm cho khách hàng, tài khoản 156 sẽ ghi nhận giá trị của hàng hóa đang nằm trên quầy. Điều này giúp bạn kiểm soát tồn kho tại các điểm bán hàng và đảm bảo rằng bạn không bị thiếu hàng khi có nhu cầu.

Hàng Hoá Bất Động Sản

Hàng hoá bất động sản là một phần quan trọng của tài khoản 156. Nó ghi nhận giá trị của bất động sản mà doanh nghiệp sở hữu. Điều này bao gồm cả các tài sản như nhà, đất đai và tài sản bất động sản khác.

Tài khoản 156 – Tài khoản Hàng hóa là một phần quan trọng trong hệ thống kế toán của một doanh nghiệp. Được biết đến là tài khoản “Hàng hóa,” nó phản ánh một phần quan trọng của tài sản doanh nghiệp liên quan đến việc mua bán hàng hóa.

Tài khoản này thường được sử dụng để ghi nhận giá trị của hàng hóa mà doanh nghiệp sở hữu hoặc đã mua để bán lại. Các giao dịch liên quan đến mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, và các hoạt động kinh doanh khác đều được phản ánh trong tài khoản này.

Khi doanh nghiệp mua hàng hóa từ nhà cung cấp, giá trị của hàng hóa sẽ được ghi nhận trong tài khoản 156. Ngược lại, khi doanh nghiệp bán hàng hóa cho khách hàng, giá trị doanh số bán hàng cũng sẽ được ghi vào tài khoản này.

Tài khoản 156 giúp doanh nghiệp theo dõi chính xác về lượng hàng tồn kho, giá vốn, và doanh số bán hàng. Nó cũng là một phần quan trọng của bảng cân đối kế toán, cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính của doanh nghiệp liên quan đến hàng hóa.

Việc quản lý tài khoản 156 – Tài khoản Hàng hóa đòi hỏi sự chú ý và tính toán cẩn thận để đảm bảo rằng thông tin ghi nhận là chính xác và đầy đủ. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng về hiệu suất kinh doanh của mình và đưa ra quyết định thông minh về quản lý hàng tồn kho và chiến lược kinh doanh.

2. Sơ đồ chữ T tài khoản 156 – Tài khoản Hàng hóa

Sơ đồ chữ T tài khoản 156 - Tài khoản Hàng hóa
Sơ đồ chữ T tài khoản 156 – Tài khoản Hàng hóa

Sơ đồ chữ T cho tài khoản 156 – Tài khoản Hàng hóa thường được sử dụng để theo dõi các hoạt động liên quan đến hàng hóa trong doanh nghiệp. Tài khoản này thường được sử dụng để ghi nhận giá trị của hàng hóa được mua và bán trong quá trình kinh doanh.

Phần “Debit” của sơ đồ chữ T cho tài khoản 156 sẽ ghi nhận các khoản chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa, như giá mua, chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu, và các chi phí khác có liên quan đến việc đưa hàng hóa vào doanh nghiệp. Điều này giúp doanh nghiệp theo dõi tổng chi phí của việc mua hàng.

Phần “Credit” của sơ đồ chữ T cho tài khoản 156 sẽ ghi nhận các khoản thu liên quan đến việc bán hàng hóa, như doanh số bán hàng, các khoản thuế liên quan đến doanh số bán hàng, và các khoản thu khác từ việc cung cấp hàng hóa. Điều này giúp doanh nghiệp theo dõi doanh thu và lợi nhuận từ việc bán hàng hóa.

Bằng cách này, sơ đồ chữ T cho tài khoản 156 – Tài khoản Hàng hóa cung cấp một cái nhìn tổng quan về các giao dịch hàng hóa trong doanh nghiệp, giúp quản lý hiểu rõ hơn về chi phí, doanh thu, và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của mình.

thường được sử dụng để theo dõi số lượng và giá trị của hàng tồn kho tại một thời điểm cụ thể. Phần “Debit” của sơ đồ chữ T sẽ ghi nhận giá trị hàng tồn kho cuối kỳ, bao gồm cả giá mua và các chi phí liên quan đến việc đưa hàng vào kho. Điều này giúp doanh nghiệp đánh giá tổng giá trị của hàng tồn kho có sẵn.

Mặt khác, phần “Credit” của sơ đồ chữ T sẽ ghi nhận giá trị hàng tồn kho ban đầu, là giá mua của hàng hóa khi chúng được nhập vào doanh nghiệp. Sự chênh lệch giữa giá trị hàng tồn kho cuối kỳ và ban đầu cung cấp thông tin về lợi nhuận hay lỗ lực từ việc giữ hàng tồn kho trong một khoảng thời gian cụ thể.

Sơ đồ chữ T tài khoản 156 cũng có thể được mở rộng để ghi nhận các điều chỉnh khác nhau, chẳng hạn như chiết khấu hàng hóa, hao mòn, và các chi phí liên quan đến việc bảo quản hàng tồn kho.

Cuối cùng, qua sơ đồ chữ T tài khoản 156 – Tài khoản Hàng hóa, doanh nghiệp có thể theo dõi chặt chẽ các giao dịch liên quan đến hàng hóa, từ quá trình mua hàng đến quá trình bán hàng, giúp tối ưu hóa quản lý tồn kho, đồng thời đảm bảo việc theo dõi chi phí và lợi nhuận một cách hiệu quả.

3. Nguyên tắc Kế toán tài khoản 156 – Hàng hóa

Chúng ta bắt đầu với những nguyên tắc cơ bản về kế toán tài khoản 156 – Hàng hóa. Theo thông tư 200/2014/TT-BTC, có một số trường hợp không nên tính vào tài khoản 156:

Hàng hóa nhận bán hộ hoặc giữ hộ cho doanh nghiệp khác: Điều này có nghĩa rằng nếu bạn đang giữ hàng hóa cho người khác hoặc bán hộ cho họ, thì không nên ghi nhận vào tài khoản 156.

Hàng hóa mua để sử dụng trong hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh: Thay vì ghi vào tài khoản 156, bạn nên ghi vào các tài khoản khác như 152 cho Nguyên liệu, vật liệu hoặc 153 cho Công cụ, dụng cụ, và còn nhiều tài khoản khác.

Kế toán chi tiết hàng hóa

Khi bạn đã hiểu về những trường hợp nào không nên tính vào tài khoản 156, tiếp theo là cách bạn kế toán chi tiết hàng hóa.

– Kế toán theo nguyên tắc giá gốc: Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải tính giá gốc của hàng hóa mua vào theo từng nguồn nhập. Điều quan trọng là bạn phải theo dõi riêng biệt giá trị mua và chi phí mua hàng hóa.

– Cách tính giá trị hàng hóa tồn kho: Khi bạn muốn tính giá trị hàng hóa tồn kho, có một số phương pháp bạn có thể áp dụng. Có Phương pháp nhập trước – xuất trước, Phương pháp thực tế đích danh, và Phương pháp bình quân gia quyền. Lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào tình hình cụ thể của doanh nghiệp.

– Khi mua hàng hóa kèm sản phẩm hoặc phụ tùng thay thế: Trong trường hợp này, bạn phải xác định và ghi nhận riêng sản phẩm, hàng hóa, phụ tùng thay thế theo giá trị hợp lý. Giá trị hàng hóa nhập kho sẽ được tính sau khi trừ đi giá trị của sản phẩm, hàng hóa hoặc phụ tùng thay thế.

Xem thêm: Để biết thêm chi tiết về Dịch vụ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Dịch vụ Kế toán tại Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC

4. Kết cấu và Nội dung tài khoản 156 – Hàng hóa

Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét cấu trúc và nội dung tài khoản 156 – Hàng hóa theo thông tư 200/2014/TT-BTC.

Bên Nợ

Dưới phía Bên Nợ, chúng ta sẽ có các khoản sau:

 • Trị giá mua vào của hàng hóa theo hóa đơn mua hàng (bao gồm các loại thuế không được hoàn lại).
 • Chi phí thu mua hàng hóa.
 • Trị giá của hàng hóa thuê ngoài để gia công (bao gồm giá mua vào và chi phí gia công).
 • Trị giá hàng hóa đã bán mà người mua trả lại.
 • Trị giá hàng hóa phát hiện thừa khi kiểm kê.
 • Kết chuyển giá trị hàng hóa tồn kho cuối kỳ (trong trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
 • Trị giá hàng hoá bất động sản mua vào hoặc chuyển từ bất động sản đầu tư.

Bên Có

 • Trị giá thực tế của hàng hóa xuất kho để bán, giao đại lý, giao cho doanh nghiệp phụ thuộc, thuê ngoài để gia công, hoặc sử dụng cho sản xuất, kinh doanh.
 • Chi phí thu mua phân bổ cho hàng hóa đã bán trong kỳ.
 • Chiết khấu thương mại hàng mua được hưởng.
 • Các khoản giảm giá hàng mua được hưởng.
 • Trị giá hàng hóa trả lại cho người bán.
 • Trị giá hàng hóa phát hiện thiếu khi kiểm kê.
 • Kết chuyển giá trị hàng hóa tồn kho đầu kỳ (trong trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư

Cuối cùng, chúng ta có số dư. Ở phía Bên Nợ, số dư là trị giá hàng hóa thực tế tồn kho cuối kỳ. Còn ở phía Bên Có, số dư là chi phí thu mua hàng hóa còn lại cuối kỳ.

Tài khoản con của 156 – Hàng hóa

Ngoài tài khoản 156 chính, còn có 3 tài khoản con cấp 2:

Tài khoản 1561 – Giá mua hàng hóa: Đây phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động của hàng hóa mua vào và đã nhập kho (tính theo trị giá mua vào).

Tài khoản 1562 – Chi phí thu mua hàng hóa: Tài khoản này phản ánh chi phí thu mua hàng hóa phát sinh liên quan đến số hàng hóa đã nhập kho trong kỳ và tình hình phân bổ chi phí thu mua hàng hóa hiện có trong kỳ cho khối lượng hàng hóa đã bán trong kỳ và tồn kho thực tế cuối kỳ.

Tài khoản 1567 – Hàng hóa bất động sản: Đây phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại hàng hoá bất động sản của doanh nghiệp.

5. Tại Sao Tài Khoản 156 Quan Trọng?

Tài Khoản 156 không chỉ là một con số trong sổ sách kế toán mà còn là trụ cột quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Dưới đây là những lý do mà Tài Khoản 156 đóng vai trò quan trọng như thế.

 1. Theo dõi Nguyên Vật Liệu: Tài Khoản 156 thường liên quan đến chi phí nguyên vật liệu. Việc theo dõi và quản lý số lượng nguyên vật liệu tiêu thụ thông qua Tài Khoản 156 giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng nó đang sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và giảm thiểu lãng phí.
 2. Quản lý Chi Phí Sản Xuất: Trong lĩnh vực sản xuất, Tài Khoản 156 thường liên quan đến chi phí trực tiếp sản xuất. Việc theo dõi và kiểm soát chi phí này là quan trọng để đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng có giá thành hợp lý và cạnh tranh trên thị trường.
 3. Đánh Giá Hiệu Suất Kinh Doanh: Tài Khoản 156 cung cấp thông tin chi tiết về chi phí sản xuất và nguyên vật liệu, giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu suất kinh doanh của mình. Điều này có thể là cơ sở để thực hiện các biện pháp cải tiến và tối ưu hóa quy trình sản xuất.
 4. Xây Dựng Ngân Sách: Tài Khoản 156 là một phần quan trọng trong việc xây dựng ngân sách doanh nghiệp. Việc dự báo và ước tính chi phí nguyên vật liệu và sản xuất thông qua Tài Khoản 156 giúp doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính một cách chặt chẽ.
 5. Tuân Thủ Pháp Luật và Kế Toán: Quản lý Tài Khoản 156 một cách chính xác là quan trọng để tuân thủ các quy định pháp luật và kế toán. Sự minh bạch và chính xác trong việc báo cáo các khoản chi phí này giúp doanh nghiệp tránh được rủi ro pháp lý và duy trì uy tín tốt.

Vì vậy, Tài Khoản 156 không chỉ là một con số, mà là một yếu tố quyết định quan trọng đối với hiệu suất và bền vững của mọi doanh nghiệp.

Trong sơ đồ chữ T của tài khoản 156 – Tài khoản Hàng hóa, chúng ta thấy sự giao thoa giữa các yếu tố quan trọng trong quản lý hàng hóa và tài chính của doanh nghiệp. Việc theo dõi tài khoản Hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát số lượng, giá trị và lưu trữ hàng hóa của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000