Sơ đồ chữ T tài khoản 131 – Tài khoản Phải thu khách hàng

Chắc hẳn bạn đã từng nghe về tài khoản 131 – Tài khoản Phải thu khách hàng trong lĩnh vực kế toán, đúng không? Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi về cách tài khoản này được sắp xếp và biểu đồ hóa? Trong bài viết này, hãy cùng Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC khám phá về Sơ đồ chữ T tài khoản 131 – Tài khoản Phải thu khách hàng, cùng với tầm quan trọng của nó trong quản lý tài chính doanh nghiệp.

Sơ đồ chữ T tài khoản 131 - Tài khoản Phải thu khách hàng
Sơ đồ chữ T tài khoản 131 – Tài khoản Phải thu khách hàng

1. Sơ đồ chữ T tài khoản 131 là gì?

Sơ đồ chữ T tài khoản 131 trong lĩnh vực kế toán là một biểu đồ được sử dụng để minh họa việc ghi nhận và quản lý các khoản phải thu của doanh nghiệp từ khách hàng. Đây là tài khoản tín dụng trong sổ cái của doanh nghiệp, cho phép ghi nhận các khoản tiền mà doanh nghiệp còn phải thu từ các giao dịch kinh doanh với khách hàng. Sơ đồ chữ T tài khoản 131 sẽ có hai phần chính: một phần cho việc ghi nợ (debit) và một phần cho việc ghi có (credit).Sơ đồ chữ T thường bao gồm hai phần:

Phần Nợ (Debit):

 • Trong phần này, doanh nghiệp ghi nhận các khoản phải thu từ khách hàng. Các khoản này có thể là tiền hàng hóa hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp đã cung cấp nhưng chưa nhận được thanh toán ngay lập tức.
 • Điều này bao gồm cả tiền chưa thu từ các khoản xuất khẩu hàng hóa được giao ủy thác.
 • Các khoản nợ này được ghi nhận với tổng số tiền cần thu từ khách hàng.

Phần Có (Credit):

 • Trong phần này, doanh nghiệp ghi nhận các khoản doanh thu tương ứng với các giao dịch đã thực hiện với khách hàng.
 • Điều quan trọng là chỉ ghi nhận doanh thu dựa trên giá bán hàng hóa hoặc dịch vụ chưa bao gồm thuế và các khoản phí khác.
 • Ngoài ra, cần ghi nhận các khoản thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước tương ứng.

Sơ đồ chữ T tài khoản 131 là một biểu đồ sử dụng trong kế toán để minh họa diễn biến của một tài khoản cụ thể, trong trường hợp này là tài khoản 131. Sơ đồ chữ T có hình dạng giống chữ “T,” với phần trên biểu thị mệnh giá nợ (nợ ghi ở bên trái) và phần dưới biểu thị mệnh giá có (có ghi ở bên phải). Tên gọi “chữ T” xuất phát từ hình dạng của biểu đồ.

Tài khoản 131 thường là một tài khoản tạm thời trong hệ thống kế toán, được sử dụng để ghi nhận các chi phí chưa thanh toán hoặc các khoản nợ khác. Khi một chi phí hoặc một khoản nợ được ghi, nó sẽ được hiển thị trên phần nợ của sơ đồ chữ T tài khoản 131. Ngược lại, khi một thanh toán được thực hiện, nó sẽ được ghi ở phần có của sơ đồ chữ T tương ứng.

Sơ đồ chữ T giúp rõ ràng hóa quá trình theo dõi và kiểm soát tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Nó thường được sử dụng trong quá trình chuẩn bị bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính.

Ngoài ra, sơ đồ chữ T tài khoản 131 cũng có thể thể hiện sự thay đổi trong tài khoản theo thời gian, từ đầu kỳ đến cuối kỳ kế toán. Cụ thể, nếu tài khoản 131 là một tài khoản chi phí, sơ đồ chữ T có thể thể hiện sự tích lũy của các chi phí chưa thanh toán từ đầu kỳ đến thời điểm hiện tại.

Nếu có các giao dịch khác liên quan đến tài khoản 131, chẳng hạn như việc chuyển giữa các tài khoản khác hoặc việc điều chỉnh, sơ đồ chữ T cũng sẽ ghi nhận những thay đổi này. Điều này giúp người quản lý tài chính và kế toán viên hiểu rõ hơn về diễn biến tài khoản và tạo ra sự minh bạch trong quá trình theo dõi các hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Sơ đồ chữ T tài khoản 131 không chỉ hữu ích trong kế toán tổng hợp mà còn trong quản lý tài chính hàng ngày. Việc theo dõi nhanh chóng và chính xác của tài khoản này giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp có kiểm soát tốt về các khoản nợ và chi phí chưa thanh toán, từ đó hỗ trợ quyết định chiến lược và tài chính của doanh nghiệp.

2. Sơ đồ chữ T tài khoản 131 

2.1. Sơ đồ kế toán tài khoản 131 theo thông tư 133

Sơ đồ kế toán tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng theo thông tư 133
Sơ đồ kế toán tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng theo thông tư 133

2.2. Sơ đồ kế toán tài khoản 131 theo Thông tư 200

Sơ đồ kế toán tài khoản 131 – Phải thu khách hàng theo Thông tư 200
Sơ đồ kế toán tài khoản 131 – Phải thu khách hàng theo Thông tư 200

3. Các khoản phải thu của khách hàng

Các khoản phải thu của khách hàng là các khoản tiền mà doanh nghiệp chưa nhận được từ khách hàng trong quá trình kinh doanh. Đây là một phần quan trọng trong tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp và cần được quản lý cẩn thận. Dưới đây là chi tiết về các khoản phải thu của khách hàng trong lĩnh vực kế toán:

3.1 Các khoản phải thu từ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

 • Các khoản này bao gồm tiền từ việc bán sản phẩm, hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng mà doanh nghiệp chưa nhận được thanh toán ngay lập tức.
 • Trong sổ cái kế toán, các khoản phải thu này được ghi nhận trong tài khoản 131 (Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng).

3.2 Các khoản thuế và các khoản phí phải nộp cho Nhà nước:

 • Các khoản này bao gồm các loại thuế như thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT), thuế thu nhập cá nhân (PIT), và các khoản phí phải nộp theo quy định của cơ quan thuế.
 • Khi doanh nghiệp thu tiền từ khách hàng, nếu có các khoản thuế và phí phải nộp cho Nhà nước, doanh nghiệp phải tách riêng các khoản này để sau đó nộp cho cơ quan thuế.
 • Các khoản thuế và phí này cũng được ghi nhận trong tài khoản 131, nhưng sau đó sẽ được chuyển vào các tài khoản phải nộp thuế và phí cụ thể tương ứng.

3.3 Các khoản phải thu từ các giao dịch đặc biệt:

 • Đôi khi, có các giao dịch đặc biệt như chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hoặc các khoản phải thu từ việc giao dịch bằng hàng hóa thay vì tiền mặt.
 • Các khoản phải thu từ các giao dịch đặc biệt này cũng được ghi nhận trong tài khoản 131.

3.4 Các khoản nợ phải thu khó đòi:

 • Đôi khi, doanh nghiệp có thể gặp phải tình huống các khoản nợ phải thu từ khách hàng mà khó khăn trong việc thu hồi do khách hàng không thực hiện thanh toán hoặc gặp khó khăn tài chính.
 • Khi không thể thu được các khoản này, doanh nghiệp cần xem xét xoá sổ chúng và lập dự phòng cho tổn thất tiềm năng.
 • Trong sổ cái kế toán, các khoản nợ phải thu khó đòi này được ghi nhận trong tài khoản 229 (Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản).

Việc quản lý và kiểm soát các khoản phải thu của khách hàng là quan trọng để đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ tiền mặt để hoạt động một cách hiệu quả. Nó cũng đòi hỏi quản lý tài chính tổ chức để đảm bảo rằng các khoản phải thu này được thu hồi một cách hiệu quả và không gây ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Sơ đồ chữ T tài khoản 131 – Tài khoản Phải thu khách hàng là một công cụ quan trọng trong kế toán và quản lý tài chính doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp ghi nhận và quản lý khoản phải thu từ khách hàng một cách hiệu quả, đồng thời theo dõi công nợ và đối chiếu thông tin. Hi vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của Sơ đồ chữ T tài khoản 131 và cách sử dụng nó trong kế toán của bạn. Chúc bạn thành công trong việc quản lý tài chính và kế toán của doanh nghiệp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000