Sơ đồ chữ T tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 200.

Sơ đồ chữ T tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 200 có lẽ không xa lạ với nhiều người hoạt động trong lĩnh vực kế toán tài chính. Đây là một phần quan trọng của hệ thống kế toán, và việc hiểu và áp dụng đúng cách là điều vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tìm hiểu sâu hơn về Sơ đồ chữ T tài khoản 112, và cách nó áp dụng theo quy định của Thông tư 200.

1. Sơ đồ chữ T tài khoản 112 là gì?

Sơ đồ chữ T (còn được gọi là sơ đồ Tài khoản) cho tài khoản 112 (Tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng) là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực kế toán để biểu diễn và theo dõi hoạt động tài chính liên quan đến tài khoản này. Sơ đồ chữ T thường chia thành hai phần: phần bên trái và phần bên phải.

Sơ đồ chữ T tài khoản 112 là một biểu đồ kế toán được sử dụng để mô tả sự biến động trong tài khoản 112 của doanh nghiệp. Tài khoản 112 thường liên quan đến quá trình ghi nhận và theo dõi các khoản nợ và có trong một doanh nghiệp.

Sơ đồ chữ T thường chia thành hai phần: phần bên trái và phải của chữ T. Phần bên trái biểu thị các khoản nợ, trong khi phần bên phải biểu thị các khoản có. Các ghi chú cụ thể về từng giao dịch và số liệu liên quan được đưa ra để minh họa diễn biến tài khoản 112 theo thời gian.

Sơ đồ chữ T tài khoản 112 giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nguồn gốc và diễn biến của các số liệu tài chính trong tài khoản này. Nó là một công cụ hữu ích cho bộ phận kế toán và quản lý để theo dõi các giao dịch liên quan đến tài khoản 112, từ việc ghi nhận các khoản nợ ban đầu đến việc theo dõi các thanh toán và giải ngân.

Sơ đồ chữ T tài khoản 112 thường được cập nhật định kỳ, có thể là hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng, tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu của doanh nghiệp. Việc theo dõi sự thay đổi trong tài khoản 112 giúp định rõ tình hình tài chính, làm cho quá trình quản lý tài chính trở nên hiệu quả hơn.

Cụ thể, phần bên trái của sơ đồ chữ T tài khoản 112 thường bao gồm các khoản nợ như các chi phí phát sinh, nợ vay, hay các khoản thanh toán cần thực hiện. Phần bên phải, åhứa rằng nếu có bất kỳ thu chi nào liên quan đến tài khoản 112, chúng sẽ được ghi nhận ở đây, bao gồm cả các nguồn tài trợ như vốn cổ phần hay vốn vay.

Sơ đồ chữ T tài khoản 112 cũng có thể liên quan đến các tài khoản khác trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, tạo ra sự kết nối giữa các yếu tố khác nhau của tài chính. Điều này giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về tình trạng tài chính và làm cho quá trình ra quyết định chiến lược trở nên linh hoạt hơn.

Nhìn chung, sơ đồ chữ T tài khoản 112 là một công cụ quan trọng trong quản lý tài chính, giúp doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát các giao dịch liên quan đến tài khoản này một cách hiệu quả.

2. Sơ đồ kế toán tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 200

2.1. Sơ đồ kế toán TK 112 (1121) – Tiền gửi ngân hàng (VNĐ)

Sơ đồ kế toán TK 112 (1121) – Tiền gửi ngân hàng (VNĐ).
Sơ đồ kế toán TK 112 (1121) – Tiền gửi ngân hàng (VNĐ).

Chi Tiết Tài Khoản:

 • 112 (1121): Tiền Gửi Ngân Hàng (VNĐ)
  • Mô tả: Số dư tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp được ghi nhận tại thời điểm xác định.
  • Đối Tượng Sử Dụng: Doanh nghiệp, tổ chức.

Ghi Chú Kế Toán: Khi có các giao dịch liên quan đến tiền gửi ngân hàng, chúng ta sẽ thực hiện các bút toán tương ứng để cập nhật số liệu trong tài khoản 112 (1121). Các giao dịch bao gồm việc nạp tiền, rút tiền, lãi suất và các chi phí liên quan đến tài khoản ngân hàng.

Ví Dụ Bút Toán:

 • Nạp Tiền Gửi:
  • Nợ: 112 (1121) – Tiền Gửi Ngân Hàng (VNĐ)
  • Có: [Tài Khoản Tương Ứng]
 • Rút Tiền Gửi:
  • Nợ: [Tài Khoản Tương Ứng]
  • Có: 112 (1121) – Tiền Gửi Ngân Hàng (VNĐ)

2.2.Sơ đồ kế toán TK 112 (1122) – Tiền gửi ngân hàng (Ngoại tệ)

Sơ đồ kế toán TK 112 (1122) – Tiền gửi ngân hàng (Ngoại tệ)
Sơ đồ kế toán TK 112 (1122) – Tiền gửi ngân hàng (Ngoại tệ)
 1. Tên tài khoản: Tiền gửi ngân hàng (Ngoại tệ)
 2. Mã tài khoản: 112 (1122)
 3. Loại tài khoản: Tài khoản tiền và tương đương tiền
 4. Mô tả: Tài khoản này được sử dụng để ghi nhận số tiền mà công ty đang giữ trong các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, chủ yếu là trong ngoại tệ.

Sơ đồ:

 • 112 (1122) – Tiền gửi ngân hàng (Ngoại tệ)
  • 112.1 – Tiền gửi ngân hàng A (Ngoại tệ)
  • 112.2 – Tiền gửi ngân hàng B (Ngoại tệ)
  • 112.3 – Tiền gửi ngân hàng C (Ngoại tệ)
  • và những tài khoản tiền gửi khác (Ngoại tệ)

Mô tả các phần:

 1. 112 (1122) – Tiền gửi ngân hàng (Ngoại tệ): Là tài khoản chung, ghi chú toàn bộ số tiền tiền gửi ngân hàng ở nước ngoài.
 2. 112.1 – Tiền gửi ngân hàng A (Ngoại tệ): Mỗi ngân hàng nước ngoài sẽ có một tài khoản con riêng để theo dõi số tiền cụ thể mà công ty giữ trong ngân hàng đó.
 3. 112.2 – Tiền gửi ngân hàng B (Ngoại tệ): Tương tự như 112.1, đây là phần để ghi chú số tiền trong ngân hàng B ở nước ngoài.
 4. 112.3 – Tiền gửi ngân hàng C (Ngoại tệ): Đại diện cho số tiền tiền gửi trong ngân hàng C ở nước ngoài.
 5. Và những tài khoản tiền gửi khác (Ngoại tệ): Nếu có nhiều hơn ba ngân hàng nước ngoài, các tài khoản con tiếp theo có thể được thêm vào sơ đồ để theo dõi mỗi ngân hàng cụ thể.

Ghi chú:

 • Số liệu trong tài khoản 112 (1122) phản ánh tổng số tiền tiền gửi ngân hàng ở nước ngoài.
 • Mỗi tài khoản con (như 112.1, 112.2, 112.3) sẽ phản ánh số tiền cụ thể trong từng ngân hàng nước ngoài tương ứng.
 • Các giao dịch liên quan đến tiền gửi ngân hàng (Ngoại tệ) sẽ được ghi vào các tài khoản con tương ứng để theo dõi rõ ràng.

2.3. Sơ đồ kế toán TK 112 (1123) – Tiền gửi ngân hàng (Vàng tiền tệ)

Sơ đồ kế toán TK 112 (1123) – Tiền gửi ngân hàng (Vàng tiền tệ).
Sơ đồ kế toán TK 112 (1123) – Tiền gửi ngân hàng (Vàng tiền tệ).

Sơ đồ kế toán TK 112 (1123) thường được sử dụng để theo dõi và ghi nhận thông tin liên quan đến tiền gửi ngân hàng, bao gồm cả tiền gửi ở dạng vàng và tiền tệ. Dưới đây là mô tả chi tiết về cách sơ đồ này hoạt động:

 1. Tài khoản: 112 – Tiền gửi ngân hàng (Vàng tiền tệ)
  • Mô tả: Tài khoản này được sử dụng để ghi nhận số tiền mà tổ chức hoặc doanh nghiệp đặt tại các ngân hàng, bao gồm cả tiền mặt và vàng.
 2. Phụ khoản: 1123 – Tiền gửi ngân hàng (Vàng tiền tệ) – Ngoại tệ
  • Mô tả: Phụ khoản này chủ yếu tập trung vào việc ghi nhận tiền gửi ở dạng ngoại tệ, bao gồm cả thông tin về vàng và các loại tiền tệ khác nhau.
 3. Ghi chú:
  • Khi tổ chức hoặc doanh nghiệp thực hiện gửi tiền vào ngân hàng, số tiền đó sẽ được ghi vào tài khoản chính 112.
  • Nếu tiền gửi được thực hiện bằng ngoại tệ, thông tin chi tiết về loại ngoại tệ và số lượng sẽ được ghi vào phụ khoản 1123.
 4. Giao dịch liên quan:
  • Gửi tiền vào ngân hàng: Tăng số dư của tài khoản 112.
  • Gửi tiền ngoại tệ: Tăng số dư của phụ khoản 1123.

Sơ đồ kế toán TK 112 (1123) là một phần quan trọng của hệ thống kế toán doanh nghiệp, giúp theo dõi và quản lý tốt nhất về tình hình tiền gửi ngân hàng, bao gồm cả các loại tiền tệ và vàng. Quản lý hiệu quả tài khoản này giúp đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong việc theo dõi tài chính của tổ chức hoặc doanh nghiệp.

3. Các lưu ý khi sử dụng sơ đồ chữ T tài khoản 112

Khi sử dụng sơ đồ chữ T cho tài khoản 112 (Tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng) trong lĩnh vực kế toán, có một số lưu ý quan trọng cần tuân theo để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quá trình quản lý tài khoản. Dưới đây là các lưu ý chi tiết:

 1. Xác định rõ mục đích sử dụng: Trước khi bắt đầu sử dụng sơ đồ chữ T cho tài khoản 112, hãy xác định rõ mục đích sử dụng tài khoản này. Liệu tài khoản 112 được sử dụng để bảo quản tiền tạm thời, thu lợi suất, hoặc có mục đích đầu tư ngắn hạn không? Điều này sẽ ảnh hưởng đến cách bạn ghi chép và theo dõi các giao dịch.
 2. Ghi chép giao dịch một cách chính xác: Mỗi giao dịch liên quan đến tài khoản 112 cần phải được ghi chép một cách chính xác. Đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng số tiền, ngày thực hiện giao dịch, và các thông tin liên quan khác vào sơ đồ chữ T.
 3. Phân biệt giữa phần nợ và phần có: Phần nợ của sơ đồ chữ T thường dùng để ghi số tiền vào tài khoản (ví dụ: gửi tiền vào ngân hàng), trong khi phần có được sử dụng để ghi số tiền ra khỏi tài khoản (ví dụ: rút tiền hoặc thanh toán). Phân biệt rõ ràng giữa phần nợ và phần có giúp bạn theo dõi tình hình tài chính một cách hiệu quả.
 4. Lưu giữ giấy tờ chứng minh: Tất cả các giao dịch liên quan đến tài khoản 112 cần được chứng minh bằng giấy tờ tùy theo yêu cầu của ngân hàng và quy định kế toán. Giữ chặt các hồ sơ và chứng từ liên quan để kiểm tra và xác minh thông tin khi cần thiết.
 5. Kiểm soát nội bộ: Đảm bảo có kiểm soát nội bộ đối với tài khoản 112. Người sử dụng sơ đồ chữ T cần được ủy quyền và có kiểm soát về quyền truy cập và ghi chép giao dịch. Điều này giúp ngăn ngừa sự lạm dụng và bảo vệ tài khoản khỏi sự xâm phạm trái phép.
 6. Theo dõi lợi suất: Nếu tài khoản 112 được sử dụng để đầu tư ngắn hạn hoặc nhận lợi suất, hãy theo dõi lợi suất hàng tháng hoặc hàng năm một cách đầy đủ và chính xác. Điều này giúp tính toán và ghi nhận lợi nhuận đúng cách.
 7. Kiểm tra định kỳ: Thực hiện kiểm tra định kỳ của sơ đồ chữ T để đảm bảo rằng số dư cuối kỳ trong phần nợ và phần có phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo tài chính của bạn.

Sơ đồ chữ T tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng theo Thông Tư 200 là một phần không thể thiếu trong hệ thống kế toán tài chính của doanh nghiệp. Việc hiểu rõ quy định của Thông Tư 200 và áp dụng sơ đồ chữ T một cách chính xác đảm bảo tính chính xác và tuân thủ trong kế toán và báo cáo tài chính. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tài khoản 112 và cách áp dụng nó theo quy định của Thông Tư 200.

 1. Chú Ý Đến Nguyên Tắc Ghi Chép Đúng Đắn:
  • Luôn tuân thủ nguyên tắc ghi chép chính xác và đầy đủ thông tin. Điều này bao gồm việc ghi rõ số liệu, mô tả chi tiết các giao dịch, và đặc biệt là chú ý đến việc ghi chép theo phương thức ghi nợ và ghi có đúng.
 2. Giữ Bảo Mật Thông Tin:
  • Bảo vệ thông tin trong sơ đồ chữ T khỏi truy cập trái phép bằng cách giữ cho tài liệu này được bảo mật. Điều này quan trọng để ngăn chặn sự can thiệp không mong muốn vào thông tin tài chính của doanh nghiệp.
 3. Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán Hiệu Quả:
  • Nếu có thể, sử dụng phần mềm kế toán để tạo và quản lý sơ đồ chữ T. Các công cụ này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giảm thiểu sai sót do tính tự động cao và khả năng tương tác dễ dàng.
 4. Hạn Chế Sửa Đổi:
  • Tránh sửa đổi thông tin trên sơ đồ chữ T sau khi đã ghi chép một thời gian dài. Nếu có sự cần thiết phải thay đổi, hãy tạo phiên bản mới và ghi rõ lý do để theo dõi sự thay đổi.
 5. Liên Tục Cập Nhật:
  • Sơ đồ chữ T không phải là một công cụ tĩnh. Hãy liên tục cập nhật thông tin để nó phản ánh chính xác tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp.
 6. Hợp Nhất với Các Bảng Cân Đối Kế Toán:
  • Đảm bảo rằng sơ đồ chữ T tài khoản 112 phản ánh đúng thông tin được hiển thị trong bảng cân đối kế toán, giúp tạo nên một hệ thống tài chính có tính nhất quán.

Những lưu ý trên đây sẽ giúp bạn sử dụng sơ đồ chữ T cho tài khoản 112 một cách hiệu quả và đảm bảo tính chính xác và nhất quán trong quá trình quản lý tài chính.

Hy vọng bài viết này của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC đem lại cho bạn những thông tin hữu ích về Sơ đồ chữ T tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 200. Cảm ơn Quý đọc giả đã cùng theo dõi bài viết trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000