Sơ đồ chữ T tài khoản 111 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến “Sơ đồ chữ T tài khoản 111 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC,” nhưng liệu bạn có thực sự hiểu rõ về nó? Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào việc ứng dụng của sơ đồ chữ T tài khoản 111 và cung cấp những lưu ý quan trọng khi lập sơ đồ này. Cùng tìm hiểu thêm về tài khoản 111 và những điều cần biết để áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC một cách hiệu quả.

Sơ đồ chữ T tài khoản 111 theo Thông tư 2002014TT-BTC
Sơ đồ chữ T tài khoản 111 theo Thông tư 2002014TT-BTC

1. Sơ đồ chữ T là gì?

Sơ đồ chữ T trong kế toán là một công cụ quan trọng được sử dụng để tổ chức và theo dõi các thông tin tài chính của một doanh nghiệp. Sơ đồ này thường được sử dụng để tạo ra Bảng Cân đối Kế toán, một trong những báo cáo tài chính quan trọng nhất trong kế toán.

Sơ đồ chữ T có hai phần chính: phần trái và phần phải, tương ứng với các tài khoản ghi nợ (tài khoản tài sản và chi phí) và tài khoản có (tài khoản vốn và tài khoản thu nhập). Dưới đây là mô tả chi tiết về mỗi phần:

Phần trái của sơ đồ chữ T:

 • Chứa các tài khoản ghi nợ như tài sản (ví dụ: tiền mặt, tài sản cố định, cổ phần đầu tư, nợ phải thu).
 • Tài khoản ghi nợ tăng lên khi có sự tăng của một tài sản hoặc sự gia tăng của một khoản chi phí.

Phần phải của sơ đồ chữ T:

 • Chứa các tài khoản có như vốn chủ sở hữu (ví dụ: vốn góp, lợi nhuận lũy kế) và thu nhập (ví dụ: doanh thu, lợi nhuận gộp).
 • Tài khoản có tăng lên khi có sự tăng của vốn chủ sở hữu hoặc khi doanh nghiệp có thêm thu nhập.

Sơ đồ chữ T giúp kế toán viên theo dõi các giao dịch tài chính, xác định sự cân bằng giữa tài khoản ghi nợ và tài khoản có, và tạo ra Bảng Cân đối Kế toán dựa trên dữ liệu từ sơ đồ này. Bằng cách này, nó giúp doanh nghiệp kiểm soát và phân tích tình hình tài chính của mình, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính.

“Sơ đồ chữ T” là một khái niệm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, kế toán, quản lý dự án, và nhiều lĩnh vực khác. Đây là một phương pháp trình bày thông tin dưới dạng sơ đồ, thường được tạo ra bằng cách vẽ một đường ngang đại diện cho thời gian hoặc quá trình và đặt một đường dọc chéo qua nó để chỉ ra một sự kiện, một nhiệm vụ, hoặc một sự thay đổi.

Sơ đồ chữ T thường được sử dụng để thể hiện mối quan hệ giữa hai yếu tố hoặc để mô tả một tình huống, quy trình, hoặc dự án cụ thể. Trên đỉnh của “T,” bạn thường sẽ thấy một tiêu đề hoặc mô tả ngắn về nội dung chính của sơ đồ. Phần dưới của “T” được sử dụng để liệt kê các chi tiết, ví dụ, hoặc thông tin hỗ trợ về đề tài được thảo luận.

Sơ đồ chữ T giúp tổ chức thông tin một cách rõ ràng, giúp người xem hoặc người tham gia dễ dàng hiểu và theo dõi các mối liên kết giữa các yếu tố khác nhau. Đây là một công cụ hữu ích trong việc trình bày ý tưởng, phân tích thông tin, và quản lý dự án.

Sơ đồ chữ T có thể áp dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau để hỗ trợ quá trình tư duy và truyền đạt thông tin một cách hiệu quả. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của sơ đồ chữ T:

 1. Giáo dục:
  • Giáo viên thường sử dụng sơ đồ chữ T để giúp học sinh tổ chức và hiểu rõ hơn về so sánh, tương đối giữa hai ý tưởng hoặc đối tượng.
  • Học sinh có thể sử dụng sơ đồ chữ T để so sánh và phân tích thông tin trong quá trình nghiên cứu hoặc làm bài tập.
 2. Kế toán và Tài chính:
  • Người làm kế toán thường sử dụng sơ đồ chữ T để so sánh thu chi, tài sản và nợ, giúp họ hiểu rõ về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
  • Sơ đồ chữ T cũng có thể được sử dụng để so sánh các lựa chọn đầu tư hoặc chiến lược tài chính.
 3. Quản lý dự án:
  • Trong quản lý dự án, sơ đồ chữ T có thể giúp xác định các yếu tố tích cực và tiêu cực của dự án, từ đó đưa ra các quyết định hiệu quả.
  • Nó cũng có thể được sử dụng để so sánh các phương án thực hiện dự án và đánh giá rủi ro.
 4. Nghệ thuật và Thiết kế:
  • Nghệ sĩ có thể sử dụng sơ đồ chữ T để so sánh và phân tích các yếu tố thiết kế trong quá trình tạo nên một tác phẩm nghệ thuật.
  • Trong thiết kế sản phẩm, sơ đồ chữ T có thể giúp định rõ yếu tố tích cực và tiêu cực của một ý tưởng.

Sơ đồ chữ T không chỉ giúp tăng cường khả năng tư duy mà còn là một công cụ mạnh mẽ trong việc truyền đạt ý kiến và thông tin một cách cụ thể và dễ hiểu.

2. Sơ đồ chữ T tài khoản 111 – Tiền mặt theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

2.1. Sơ đồ tài khoản 111 (1111) – Tiền mặt (VNĐ).

Sơ đồ tài khoản 111 (1111) – Tiền mặt (VNĐ).
Sơ đồ tài khoản 111 (1111) – Tiền mặt (VNĐ).

Sơ đồ tài khoản 111 (1111) – Tiền mặt (VNĐ)” là một phần quan trọng trong hệ thống sổ cái kế toán của một doanh nghiệp. Tài khoản này thường được sử dụng để ghi nhận số dư tiền mặt của doanh nghiệp trong đơn vị tiền tệ là Việt Nam Đồng (VNĐ).

 1. Mục đích của Tài khoản 111 (1111): Tài khoản 111 (1111) được sử dụng để theo dõi và ghi nhận số lượng tiền mặt mà doanh nghiệp đang sở hữu. Điều này bao gồm các loại tiền mặt như tiền giấy, tiền xu và các hình thức thanh toán khác có giá trị ngay lập tức.
 2. Ghi chú về Cấu trúc của Sơ đồ:
  • Mã số tài khoản (111): Đây là mã số tài khoản chính.
  • Số con (1111): Có thể có các số con để phân loại chi tiết hơn về nguồn gốc của tiền mặt, ví dụ: tiền mặt trong quỹ, tiền mặt tại ngân hàng, tiền mặt ở quầy bán hàng, v.v.
 3. Diễn giải các Mục chính:
  • Tiền mặt trong quỹ: Số dư của tiền mặt mà doanh nghiệp đang giữ trong quỹ tiền mặt của mình.
  • Tiền mặt tại ngân hàng: Số dư tiền mặt mà doanh nghiệp đã gửi tại các ngân hàng.
  • Tiền mặt ở quầy bán hàng: Số tiền mặt mà doanh nghiệp giữ tại quầy bán hàng để thực hiện các giao dịch hàng ngày.
 4. Thực Hiện Giao Dịch:
  • Nạp tiền mặt: Khi doanh nghiệp nạp thêm tiền mặt vào quỹ hoặc gửi vào tài khoản ngân hàng, số dư của tài khoản 111 (1111) sẽ tăng lên.
  • Rút tiền mặt: Khi doanh nghiệp rút tiền mặt từ quỹ hoặc tài khoản ngân hàng, số dư tài khoản sẽ giảm.
 5. Lưu Ý Quan Trọng:
  • Số dư cuối kỳ của tài khoản 111 (1111) thường được sử dụng để xác nhận số lượng tiền mặt thực tế của doanh nghiệp và được sử dụng trong quá trình làm báo cáo tài chính.

Sơ đồ tài khoản 111 (1111) là một phần quan trọng giúp doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát tình hình tiền mặt của mình, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết cho việc quản lý tài chính và báo cáo kế toán.

2.2. Sơ đồ tài khoản 111 (1112) – Tiền mặt (Ngoại tệ).

Sơ đồ tài khoản 111 (1112) – Tiền mặt (Ngoại tệ).
Sơ đồ tài khoản 111 (1112) – Tiền mặt (Ngoại tệ).

Sơ đồ tài khoản 111 (1112) – Tiền mặt (Ngoại tệ) là một phần quan trọng trong hệ thống kế toán của một doanh nghiệp. Tài khoản này thường được sử dụng để ghi nhận số tiền mà doanh nghiệp đang giữ trong hình thức tiền mặt, đặc biệt là trong ngoại tệ.

 1. Tài khoản 111 (1112):
  • Đây là tài khoản nằm trong nhóm tài khoản tiền mặt và tương đương, thể hiện số tiền mà doanh nghiệp đang sở hữu ở dạng tiền mặt hoặc ngoại tệ.
 2. Tiền mặt (Ngoại tệ):
  • Ghi nhận số tiền mà doanh nghiệp đang giữ trong các loại ngoại tệ khác nhau, nếu có.
  • Các giao dịch trong tiền mặt như chi trả hàng hóa, thanh toán lương, hoặc các chi phí khác thường được phản ánh trong tài khoản này.
 3. Sử dụng:
  • Tài khoản 1112 thường được cập nhật thường xuyên, phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể.
  • Điều này giúp doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát số lượng tiền mặt và ngoại tệ mà họ đang sở hữu, đồng thời quản lý tốt tình hình thanh toán và chi tiêu.
 4. Quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ:
  • Doanh nghiệp cần thiết lập các biện pháp kiểm soát nội bộ để đảm bảo rằng số tiền mặt và ngoại tệ được quản lý một cách hiệu quả và an toàn.
  • Các biện pháp này có thể bao gồm việc theo dõi hàng ngày, thống kê định kỳ và kiểm tra nội bộ để ngăn chặn gian lận và lạm dụng tài khoản.

Tài khoản 111 (1112) là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch và tính chính xác trong quản lý tài chính của mình, đặc biệt là khi liên quan đến việc giữ và sử dụng tiền mặt và ngoại tệ.

2.3. Sơ đồ tài khoản 111 (1113) – Vàng tiền tệ.

Sơ đồ tài khoản 111 (1113) – Vàng tiền tệ.
Sơ đồ tài khoản 111 (1113) – Vàng tiền tệ.

Sơ đồ tài khoản 111 (1113) – Vàng tiền tệ” là một phần quan trọng trong hệ thống sổ cái kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này thường được sử dụng để ghi nhận số dư của doanh nghiệp liên quan đến vàng và tiền tệ, bao gồm cả các giao dịch mua bán và quản lý số lượng vàng cũng như các loại tiền tệ khác.

 1. Mục đích của Tài khoản 111 (1113): Tài khoản 111 (1113) được thiết kế để theo dõi số lượng vàng và các loại tiền tệ khác mà doanh nghiệp sở hữu. Điều này có thể bao gồm vàng vật chất, vàng nghệ thuật, cũng như tiền tệ của các quốc gia khác nhau.
 2. Ghi chú về Cấu trúc của Sơ đồ:
  • Mã số tài khoản (111): Đây là mã số tài khoản chính.
  • Số con (1113): Số con này có thể được sử dụng để phân loại chi tiết hơn về nguồn gốc của vàng và tiền tệ, chẳng hạn như vàng vật chất, vàng nghệ thuật, tiền tệ USD, tiền tệ EUR, v.v.
 3. Diễn giải các Mục chính:
  • Vàng vật chất: Số lượng vàng vật chất mà doanh nghiệp đang sở hữu.
  • Vàng nghệ thuật: Số lượng vàng được sử dụng cho mục đích nghệ thuật hoặc trang trí.
  • Tiền tệ địa phương: Số lượng tiền tệ trong địa phương doanh nghiệp hoạt động.
  • Tiền tệ nước ngoài: Số lượng tiền tệ của các quốc gia khác nhau, nếu doanh nghiệp thực hiện các giao dịch quốc tế.
 4. Thực Hiện Giao Dịch:
  • Mua vàng: Khi doanh nghiệp mua thêm vàng, số dư của tài khoản 111 (1113) sẽ tăng lên.
  • Bán vàng: Khi doanh nghiệp bán vàng, số dư tài khoản sẽ giảm.
  • Quản lý và thay đổi loại tiền tệ: Nếu doanh nghiệp thực hiện các giao dịch quốc tế, sẽ có các biến động trong số lượng và loại tiền tệ được sở hữu.
 5. Lưu Ý Quan Trọng:
  • Số dư cuối kỳ của tài khoản 111 (1113) là một phản ánh của giá trị của vàng và tiền tệ mà doanh nghiệp đang nắm giữ và có thể ảnh hưởng đến giá trị ròng của doanh nghiệp.

Sơ đồ tài khoản 111 (1113) chơi một vai trò quan trọng trong việc theo dõi và quản lý tài sản có giá trị như vàng và tiền tệ, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết cho quá trình làm báo cáo tài chính và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.

3. Ứng dụng của Sơ Đồ Chữ T Tài Khoản 111

3.1. Quản lý tài chính cá nhân

Sơ đồ chữ T tài khoản 111 không chỉ đơn thuần là một tài liệu hóa đơn, nó còn là một công cụ hữu ích trong việc quản lý tài chính cá nhân. Bạn có thể sử dụng nó để theo dõi các giao dịch tài chính của mình một cách dễ dàng. Điều này bao gồm việc ghi chép các khoản thu và chi, tiết kiệm, đầu tư, và nhiều loại giao dịch khác.

Cụ thể, việc áp dụng Sơ đồ chữ T tài khoản 111 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC có thể giúp bạn:

 • Xác định nguồn gốc của tiền: Bạn có thể dễ dàng biết được tiền từ đâu đến và đi đâu đi, giúp bạn kiểm soát tốt hơn việc quản lý tài sản cá nhân.
 • Phân loại chi tiêu: Sơ đồ chữ T tài khoản 111 giúp bạn phân loại các khoản chi tiêu thành từng mục đích cụ thể, từ hóa đơn tiện ích hàng tháng đến mua sắm và giải trí.
 • Theo dõi tiến trình tiết kiệm và đầu tư: Nếu bạn đang tiết kiệm hoặc đầu tư, sơ đồ này cho phép bạn theo dõi mức tiền đã đầu tư và lãi suất đạt được.

3.2. Sử dụng trong doanh nghiệp

Không chỉ dành riêng cho cá nhân, Sơ đồ chữ T tài khoản 111 cũng có ứng dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực doanh nghiệp. Đây là một công cụ quan trọng để theo dõi tình hình tài chính của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Quản lý thu chi: Các doanh nghiệp sử dụng sơ đồ chữ T để theo dõi các khoản thu và chi phí hàng ngày. Điều này giúp họ biết được họ đang chi tiêu như thế nào và có thể tối ưu hóa nguồn tài chính.
 • Thống kê tài chính: Sơ đồ chữ T giúp doanh nghiệp tạo ra báo cáo tài chính rõ ràng và chi tiết, cung cấp thông tin cần thiết cho việc ra quyết định kinh doanh.
 • Kiểm tra quyền kiểm soát: Đối với các doanh nghiệp có nhiều người quản lý, sơ đồ chữ T tài khoản 111 cũng giúp kiểm tra quyền kiểm soát và đảm bảo tính minh bạch trong tài chính.

4. Các Lưu ý Khi Lập Sơ Đồ Chữ T Tài Khoản 111

 • Xác định rõ mục tiêu: Trước khi bắt đầu lập sơ đồ chữ T tài khoản 111, bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình. Điều này có thể là việc quản lý tài chính cá nhân hoặc theo dõi tình hình tài chính của doanh nghiệp. Dựa trên mục tiêu này, bạn có thể tạo ra sơ đồ chữ T phù hợp.
 • Sắp xếp cẩn thận: Khi bạn bắt đầu lập sơ đồ, hãy đảm bảo rằng các tài khoản và các mục chi tiêu được sắp xếp cẩn thận. Sự sắp xếp hợp lý sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi tài chính và tạo ra báo cáo chi tiết.
 • Duyệt kỹ trước khi sử dụng: Sau khi hoàn thành sơ đồ chữ T, hãy duyệt kỹ trước khi sử dụng nó. Đảm bảo rằng không có sai sót nào trong việc ghi chép các khoản thu và chi, và rằng mọi thông tin đều chính xác.
 • Cập nhật thường xuyên: Tài chính của bạn không ngừng thay đổi, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn cập nhật sơ đồ chữ T thường xuyên. Điều này sẽ giúp bạn duyệt kỹ thông tin tài chính và đảm bảo tính chính xác.

Sơ đồ chữ T tài khoản 111 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC là một công cụ hữu ích cho việc quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp. Bằng cách sử dụng nó, bạn có thể theo dõi tình hình tài chính của mình một cách rõ ràng và hiệu quả. Đừng quên xác định rõ mục tiêu, sắp xếp cẩn thận, và duyệt kỹ trước khi sử dụng sơ đồ này. Nắm vững các lưu ý quan trọng và bạn sẽ có một công cụ mạnh mẽ để điều hành tài chính của mình. Việc này có thể thúc đẩy sự tự tin và kiểm soát tài chính, giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính của mình một cách hiệu quả.

Hy vọng bài viết này của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC đem lại cho bạn những thông tin hữu ích về Sơ đồ chữ T tài khoản 111 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Cảm ơn Quý đọc giả đã cùng theo dõi bài viết trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000