087.790.7790

Mẫu sổ chi tiết TK 511 theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Ngày 22-12-2014, Bộ Tài chính (BTC) đã ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC (gọi tắt là TT200) với mục đích hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực và mọi thành phần kinh tế tại Việt Nam. TT200 được coi là một quy định quan trọng và có thay đổi lớn nhất trong lĩnh vực kế toán sau chín năm áp dụng Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

1. Đối tượng áp dụng TT200

Các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế: Thông tư này áp dụng cho mọi loại doanh nghiệp, không phân biệt ngành nghề hay quy mô. Cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng áp dụng quy định của TT200 để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của họ.

Nói chung, TT200 có thể áp dụng cho mọi đối tượng, từ cá nhân đến tổ chức lớn và các cơ quan chính phủ, để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin và dữ liệu của họ. Việc thực hiện TT200 đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các vụ vi phạm bảo mật và bảo vệ thông tin quan trọng.

Thông tư 200 về quản lý, sử dụng công nghệ thông tin (TT200) là một văn bản quan trọng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin tại Việt Nam. Nó đề cập đến nhiều quy định và nguyên tắc quan trọng mà cơ quan, doanh nghiệp cũng như cá nhân tham gia quản lý, sử dụng Công nghệ thông tin cần tuân theo.

 1. Cơ quan và tổ chức có liên quan:
  • Đối tượng chính áp dụng TT200 là các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực công quyền, kinh doanh, giáo dục, y tế, và các tổ chức khác sử dụng công nghệ thông tin.
 2. Doanh nghiệp:
  • Các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, phải tuân thủ những quy định của TT200 trong việc quản lý thông tin, bảo mật dữ liệu và triển khai các dự án công nghệ thông tin.
 3. Cá nhân sử dụng Công nghệ thông tin:
  • Người lao động, nhân viên, hay bất kỳ cá nhân nào sử dụng Công nghệ thông tin cũng nên nắm vững các nguyên tắc và quy định của TT200 để đảm bảo an toàn thông tin và tuân thủ các quy định pháp luật.
 4. Bảo mật thông tin:
  • TT200 tập trung vào việc đảm bảo an toàn thông tin, từ việc quản lý, lưu trữ đến truyền tải thông tin. Đối tượng áp dụng nên thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết để ngăn chặn rủi ro về mất mát thông tin và tấn công mạng.
 5. Chứng thực và kiểm soát:
  • TT200 quy định về việc chứng thực người sử dụng và kiểm soát quyền truy cập. Đối tượng áp dụng cần thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng chỉ có những người được ủy quyền mới có thể truy cập vào hệ thống thông tin.
 6. Đào tạo và nâng cao năng lực:
  • Các cơ quan, tổ chức và cá nhân nên đầu tư vào đào tạo và nâng cao năng lực về an toàn thông tin, để có khả năng áp dụng hiệu quả các nguyên tắc và quy định của TT200.
 7. Các biện pháp xử lý vi phạm:
  • TT200 cũng quy định về các biện pháp xử lý vi phạm quy định, nên đối tượng áp dụng cần hiểu rõ và tuân thủ để tránh rủi ro pháp lý.

Việc áp dụng đúng đối tượng của TT200 sẽ giúp tăng cường quản lý và bảo vệ thông tin, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định của lĩnh vực Công nghệ thông tin tại Việt Nam.

 1. Chuẩn hóa quy trình và hệ thống:
  • Đối tượng áp dụng TT200 cần xem xét và chuẩn hóa quy trình quản lý công nghệ thông tin để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong việc triển khai các dự án, cũng như trong quản lý thông tin và dữ liệu.
 2. Tích hợp công nghệ mới:
  • Thông tư 200 không chỉ tập trung vào việc quản lý thông tin hiện tại mà còn khuyến khích việc tích hợp công nghệ mới. Đối tượng áp dụng nên liên tục cập nhật về các xu hướng công nghệ, đồng thời tích hợp chúng vào quy trình làm việc để tối ưu hóa hiệu suất.
 3. Hợp tác quốc tế:
  • Các cơ quan và doanh nghiệp áp dụng TT200 cũng nên tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Hợp tác này không chỉ giúp chia sẻ kinh nghiệm mà còn tạo điều kiện cho việc học hỏi và áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế.
 4. Đảm bảo chất lượng dịch vụ:
  • Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cần đảm bảo chất lượng dịch vụ theo các tiêu chuẩn trong TT200. Điều này bao gồm cả việc đảm bảo tính sẵn sàng, độ ổn định và bảo mật của hệ thống.
 5. Phản hồi và cải tiến liên tục:
  • Đối tượng áp dụng cần thiết lập các cơ chế để thu thập phản hồi từ người sử dụng và các bên liên quan. Từ đó, họ có thể thực hiện các biện pháp cải tiến liên tục để nâng cao chất lượng và hiệu suất của hệ thống công nghệ thông tin.
 6. Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm:
  • Các cơ quan và tổ chức nên tạo cơ hội để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý công nghệ thông tin. Điều này giúp cộng đồng ngành phát triển đồng đều và bền vững.
 7. Hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu:
  • Đối tượng áp dụng TT200 có thể đóng góp vào việc hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Việc này giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đồng thời đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng nghiên cứu.
 8. Xây dựng văn hóa an toàn thông tin:
  • Cuối cùng, đối tượng áp dụng cần xây dựng văn hóa an toàn thông tin trong tổ chức, khuyến khích mọi thành viên tham gia vào quá trình bảo vệ thông tin và thúc đẩy ý thức an toàn thông tin trong mọi hoạt động.

Việc áp dụng các điều trên sẽ giúp đối tượng thực hiện TT200 một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn và tính ổn định trong quản lý, sử dụng công nghệ thông tin, đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành Công nghệ thông tin tại Việt Nam.

2.  Mẫu Sổ Chi Tiết Tài Khoản 511

Tên đơn vị: Địa chỉ: Mã số thuế: Năm kế toán: Sổ số: Ngày lập sổ:

STT Ngày giao dịch Diễn giải TK đối ứng Nợ (VND) Có (VND) Số chứng từ Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tổng cộng:

Người lập sổ: ____________________ Ngày lập sổ: _______________

Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về kế toán tài chính, mẫu sổ chi tiết tài khoản 511 được lập theo quy định của thông tư này. Hãy đảm bảo rằng mọi giao dịch liên quan đến tài khoản 511 đều được ghi chính xác vào sổ chi tiết này và tuân theo các quy định kế toán hiện hành.

2.1 Thông Tin Chủ Tài Khoản

 • Tên Khách Hàng: [Tên đầy đủ của khách hàng]
 • Địa Chỉ: [Địa chỉ liên hệ]
 • Số Điện Thoại: [Số điện thoại liên hệ]
 • Email: [Địa chỉ email]

2.2 Thông Tin Tài Khoản

 • Số Tài Khoản: 511
 • Loại Tài Khoản: Chi phí nghiên cứu và phát triển
 • Ngày Mở Tài Khoản: [Ngày mở tài khoản]

2.3 Giao Dịch Gần Nhất

Ngày [Ngày Giao Dịch]

 • Số Giao Dịch: [Số Giao Dịch]
 • Mô Tả Giao Dịch: [Mô tả chi tiết về giao dịch]
 • Số Tiền Nạp: [Số tiền nạp vào tài khoản]
 • Số Tiền Rút: [Số tiền rút khỏi tài khoản]

2.4 Số Dư Hiện Tại

 • Số Dư Tài Khoản: [Số dư hiện tại của tài khoản]

2.5 Lịch Sử Giao Dịch

Ngày Mô Tả Giao Dịch Số Tiền Nạp (VND) Số Tiền Rút (VND) Số Dư Tài Khoản (VND)
[Ngày 1] [Mô tả giao dịch ngày 1] [Số tiền nạp 1] [Số tiền rút 1] [Số dư sau giao dịch 1]
[Ngày 2] [Mô tả giao dịch ngày 2] [Số tiền nạp 2] [Số tiền rút 2] [Số dư sau giao dịch 2]

Ghi Chú

 • Sổ này được cập nhật đều đặn sau mỗi giao dịch.
 • Bất kỳ sự thay đổi nào trong thông tin liên quan đến tài khoản đều cần được báo cáo ngay lập tức.
 • Liên hệ với [Tên Người Quản Lý Tài Khoản] tại [Số Điện Thoại] hoặc [Địa Chỉ Email] để biết thêm thông tin.

3. Các doanh nghiệp cần làm gì khi áp dụng Thông tư 200?

Thông tư 200 là một tài liệu quan trọng hướng dẫn về việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, nó không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước. Vậy, khi các doanh nghiệp áp dụng Thông tư 200, họ cần làm gì để tuân thủ quy định và thực hiện đúng?

3.1 Đăng ký sửa đổi Chế độ kế toán

Đối với hệ thống tài khoản kế toán

 • Đồng thuận với hệ thống tài khoản: Các doanh nghiệp cần căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư này để vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị.
 • Sửa đổi tài khoản: Trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù, phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.
 • Mở thêm tài khoản: Doanh nghiệp có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có quy định tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp quy định tại phụ lục 1 của Thông tư này.

Đối với Báo cáo tài chính

 • Sử dụng biểu mẫu và nội dung của BCTC: Doanh nghiệp cần căn cứ vào biểu mẫu và nội dung của các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính tại phụ lục 2 của Thông tư này để chi tiết hoá các chỉ tiêu của hệ thống Báo cáo tài chính phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị.
 • Sửa đổi biểu mẫu: Trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung mới hoặc sửa đổi biểu mẫu, tên và nội dung các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính, phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.

3.2 Đối với chứng từ và sổ kế toán

3.2.1 Các chứng từ kế toán

 • Loại hướng dẫn: Các chứng từ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn, doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng theo biểu mẫu ban hành kèm theo phụ lục số 3 của Thông tư này hoặc được tự thiết kế phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị, nhưng phải đảm bảo cung cấp những thông tin theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

3.2.2 Các biểu mẫu sổ kế toán

 • Loại không bắt buộc: Tất cả các biểu mẫu sổ kế toán (bao gồm cả các loại Sổ Cái, sổ Nhật ký) đều thuộc loại không bắt buộc. Doanh nghiệp có thể áp dụng biểu mẫu sổ theo hướng dẫn tại phụ lục số 4 của Thông tư này hoặc bổ sung, sửa đổi biểu mẫu sổ, thẻ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo trình bày thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, kiểm soát.

3.3 Chế độ kế toán áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài

Nhà thầu nước ngoài

 • Cơ sở thường trú hoặc cư trú tại Việt Nam: Nhà thầu nước ngoài có cơ sở thường trú hoặc cư trú tại Việt Nam mà cơ sở thường trú hoặc cư trú không phải là đơn vị độc lập có tư cách pháp nhân thực hiện Chế độ kế toán tại Việt Nam có các quy định riêng cho họ.
 • Lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán: Các nhà thầu nước ngoài không có Chế độ kế toán riêng thì được lựa chọn áp dụng đầy đủ Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hoặc vận dụng một số nội dung của Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam phù hợp với đặc điểm hoạt động, yêu cầu quản lý của họ.
 • Thông báo cho cơ quan thuế: Nhà thầu phải thông báo cho cơ quan thuế về Chế độ kế toán áp dụng không chậm hơn 90 ngày kể từ thời điểm bắt đầu chính thức hoạt động tại Việt Nam. Khi thay đổi thể thức áp dụng Chế độ kế toán, nhà thầu phải thông báo cho cơ quan thuế không chậm hơn 15 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi.

3.4 Những đổi mới của Thông tư 200

Đổi tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán

 • Chọn đơn vị tiền tệ: Các doanh nghiệp có nghiệp vụ thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tại Điều 4 của Thông tư này sẽ được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.
 • Chuyển đổi BCTC: Doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán cần chuyển đổi BCTC sang Đồng Việt Nam.

Sửa đổi tài khoản kế toán

Thông tư 200 cũng điều chỉnh một số tài khoản kế toán và hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc kế toán đối với từng loại tài khoản. Điều này bao gồm sửa đổi, bổ sung, và loại bỏ một số tài khoản.

Báo cáo tài chính

Thông tư này cũng thay đổi một số quy định liên quan đến Báo cáo tài chính, bao gồm:

 • Thông tin bắt buộc: BCTC không còn mục “Thuế và các khoản nộp Nhà nước”.
 • Kỳ lập BCTC: Kỳ lập BCTC giữa niên độ sẽ gồm BCTC quý (cả quý IV) và BCTC bán niên (trước chỉ yêu cầu BCTC quý và không cần quý IV).
 • Thay đổi về Xây dựng nguyên tắc kế toán: Thông tư này thêm các quy định mới về Xây dựng nguyên tắc kế toán và BCTC khi doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Chứng từ kế toán

Thông tư 200 hướng dẫn rằng doanh nghiệp được chủ động xây dựng và thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán, nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật Kế toán và đảm bảo rõ ràng, minh bạch.

Sổ kế toán

Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ.

4. Tại sao Cần Sử Dụng Mẫu Sổ Chi Tiết Tài Khoản 511?

1. Tăng Cường Minh Bạch Tài Chính:

Mẫu sổ chi tiết tài khoản 511 không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch trong các giao dịch liên quan đến tài khoản này mà còn giúp tăng cường uy tín và niềm tin từ phía các đối tác, nhà đầu tư, và cơ quan quản lý. Thông tin chi tiết và chính xác trong sổ chi tiết này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh tích cực về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

2. Hỗ Trợ Quyết Định Chiến Lược:

Quản lý hiệu quả thông qua mẫu sổ chi tiết tài khoản 511 giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng về nguồn lực tài chính. Thông qua việc phân tích các số liệu và biểu đồ từ sổ, doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định chiến lược hợp lý, tối ưu hóa nguồn lực và định hình tương lai phát triển.

3. Đảm Bảo Tuân Thủ Pháp Luật:

Sử dụng mẫu sổ chi tiết tài khoản 511 là một biện pháp đảm bảo tuân thủ pháp luật về kế toán và báo cáo tài chính. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển.

4. Chống Thất Thoát Tài Chính:

Mẫu sổ chi tiết tài khoản 511 ghi chép chi tiết về các giao dịch, giúp ngăn chặn và phát hiện sớm mọi thất thoát tài chính. Việc kiểm soát định kỳ và phân tích dữ liệu từ sổ giúp nhận biết các vấn đề và áp dụng biện pháp khắc phục kịp thời.

5. Thuận Tiện Cho Kiểm Toán:

Khi sử dụng mẫu sổ chi tiết tài khoản 511, quá trình kiểm toán trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn. Các thông tin chi tiết và chính xác từ sổ giúp kiểm toán viên thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính minh bạch của quá trình kiểm toán.

Thông tư 200 là một tài liệu quan trọng đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Để tuân thủ quy định và thực hiện đúng, các doanh nghiệp cần xem xét kỹ lưỡng và tuân thủ các hướng dẫn được nêu ra trong Thông tư này. Điều này sẽ giúp họ duy trì sự minh bạch và tuân thủ quy định kế toán và tài chính hiện hành. Trên đây là những thông tin mà Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng